Takviye Edici Gıdalar 2013 ( İlhami ŞAHİN )

TAKVİYE EDİCİ GIDALAR 2013

İlhami ŞAHİN
Gıda Mühendisi

Sunum İçeriği

 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

 Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik

 Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği

 Resmi Kontroller

 Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi (UDTS)

5996 Sayılı Kanun

Takviye edici gıdalar:

• Normal beslenmeyi takviye etmek amacıyla,

• vitamin, mineral, protein, karbonhidrat, lif, yağ asidi, amino asit gibi besin öğelerinin veya bunların dışında

• besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan bitki, bitkisel ve hayvansal kaynaklı maddeler, biyoaktif maddeler ve benzeri maddelerin konsantre veya ekstraktlarının tek başına veya karışımlarının,

• kapsül, tablet, pastil, tek kullanımlık toz paket, sıvı ampul, damlalıklı şişe ve diğer benzeri sıvı veya toz formlarda hazırlanarak

• günlük alım dozu belirlenmiş ürünleri.

Takviye edici gıdalar ve özel tıbbî amaçlı diyet gıdalar

MADDE 28- (1)

Takviye edici gıdaların üretim, ithalat, ihracat ve kontrolüne ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Ancak, özel tıbbî amaçlı diyet gıdaların üretim, ithalat, ihracat ve kontrolüne ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir.


Bir cevap yazın