Tahıl ve Tahıl Ürünlerinde Kül Muhtevası Tayini

1. AMAÇ ve KAPSAM

Bu metod insan gıdası olarak kullanılan tahıllar ve öğütülmüş tahıl ürünlerinin belli sıcaklıkta yakılarak toplam kül muhtevasının tayinini kapsar. Nişasta ürünleri, hayvan beslemesinde kullanılan tahıl ve tahıl ürünleri ile tohumluk amaçlı tahıl ve baklagillere uygulanmaz.

2. PRENSİP

Deney numunesinin 900±100C sıcaklıktaki kül fırınında organik maddeler tamamen yanıncaya (beyaz bir renk alıncaya) kadar yakılarak elde edilen kül miktarının hesaplanmasıdır.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu