Tahıl Teknolojisi Test Soruları ve Yanıtları

1. Normal şartlarda un verimi (randıman) hangi değerler arasındadır?

a) % 75-80

b) %70-75

c) %65-70

d) %80-85

Cevap için tıklayınız

Cevap: b

2. Buğday :3180 kg/saat

-Un         :2265 kg/saat

-Kepek    : 910 kg/saat

Yukarıdaki verilere göre ilk kırmaya giren yüke ( buğdaya ) göre, un verimini yaklaşık % olarak hesaplayınız?

a) %   71 b) % 72        c) %73     d) %74

Cevap için tıklayınız

Çözüm: ( 2265 * 100 ) / 3180 = 71.22 ~ % 71 Cevap: a

3. Aşağıdakilerden hangisi un değirmenciliğinde yeni teknolojik gelişmeler arasında yer almaz?

a) diyagramda basitleşme

b) öğütme birimlerinin sayısında azalma

c) irmik şaşörlerinin diyagrama eklenmesi

d) yükün arttırılması

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

4. Aşağıdakilerden hangisi unların piyasaya arzedilmesinde kullanılan ambalaj materyalleri arasında yer almaz?

a) dokuma kumaş torbalar

b) parşoment kağıt torbalar

c) kraft kağıt torbalar

d) polietilen torbalar

Cevap için tıklayınız

Cevap: b 

5.   – çok tatlı

      –  oldukça sağlam

     –  haşereye ve dökülmeye karşı kabiliyeti çok iyi

Yukarıdaki özellikler hangi ambalaj materyaline aittir?

a) dokuma kumaş torbalar

b) parşoment kağıt torbalar

c) kraft kağıt torbalar

d) polietilen torbalar

Cevap için tıklayınız

Cevap: c 

6. Unların etiketlenmesinde ürünle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

a) ürün çeşidi

b) ürün sınıfı

c) ticari markası

d) katkı maddeleri

Cevap için tıklayınız

Cevap: c 

7. Aşağıdakilerden hangisi değirmende yeni çekilmiş taze unun (sıcak unun) özelliklerinden biridir?

a) absorbsiyonu yüksek

b) tekstürünün yumuşaması

c) bayatlaması yavaş

d) rengi koyu

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

8. Unun depolanmasında biyokimyasal olayların boyutlarını aşağıdakilerden hangisi değiştirmez?

a) çevrenini nemi

b) Sıcaklık

c) Işık varlığı

d) Süre

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

9.  Normal şartlar altında unların olgunlaşması için kaç haftaya ihtiyaç vardır?

a) 1-2 hafta

b) 2-3 hafta

c) 3-4 hafta

d) 4-5 hafta

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

10. Unun işlenmesinden depolanmasına kadar, aşağıdakilerden hangisi ölü bölgeye sahip olduğundan dolayı haşere bulaşmasına çok müsaittir?

a) karker disktriyörleri

b) selektörler

c) entoleterler

d) kovalı elevatörler

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

11. Aşağıdakilerden hangisi unu olgunlaştırıcı ve ağartıcı kimyasal ajanlardan değildir?

a) Klorin

b) Benzol perokit

c) D- Askorbik asit

d) Potasyum promat

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

12. Aşağıdakilerden hangisi unun olgunlaşması için optimal değerlerdendir?

Ort Nisbinem                   sıcaklık                     Un suyu

a) % 55-65 altında               24-27oC üstünde               %14 altında

b) % 55-65 altında               24-27oC altında                 %14 altında

c) % 55-65 üstünde             24-27oC altında                 %14 üstünde

d) % 55-65 üstünde             24-27oC üstünde               %14 üstünde

Cevap için tıklayınız

Cevap: b

13. Aşağıdaki enzimlerden hangisi Hidrojen peroksitlerin meydana gelmesinde katalizör olarak etken rol oynar?

a) Protogenaz

b) Lipoksigenaz

c) Esterogenaz

d) Glukogenaz

Cevap için tıklayınız

Cevap: b

14. Aşağıdakilerden hangisinin sonucu oksijenli şartlarda yükselen aktiviteye bağlı olarak doymamış yağ asitleri oksidasyonla hidroperoksitleri meydana getirir?

a) Lipolitik aktivite

b) Proteolitik aktivite,

c) Glukolitik aktivite

d) Hidrolitik aktivite

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

15. Uzun süren kötü şartlarda depolanmasına bağlı olarak kaliteyi olumsuz yönde etkileyen değişimlerden değildir?

a) Unun hidrasyon hızı düşer

b) pH buffer değeri düşer

c) eriyebilirlik nitrojen miktarı artar

d) lipofilik aktivite ve total asitlik azalır

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

16. Unun normal depolama süresi içerisinde aşağıdaki değişmelerden hangisi meydana gelir?

a) fermantasyon toleransı azalır

b) ekmekçilik değeri azalır

c) gaz tutma kapasitesi artar

d) absorbsiyon hızı ve hamurun yoğurmaya karşı toleransı azalır

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

17. Aşağıdakilerden hangisi depolamanın amaçlarından değildir?

a) gerek unun gerekse saklandığı çevrenin özelliklerini kontrol altına almak

b) bozulmaları önlemek

c) üründe en yüksek kalitatif özellikleri kazandırmak

d) ürüne en yüksek randımanı kazandırmak

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

18. Unun atmosfere açık şartlarda depolandığında havanın nisbi nemi ile direk temastadır. Bunun sonucu un ile atmosfer ile sürekli su alış verişi olur bunun sonucunda da ………….. denge söz konusudur. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilir?

a) Hidroskobik

b) Higroskobik

c) Adsorkobik

d) Absorkobik

Cevap için tıklayınız

Cevap: b

19. Ana unun inceltilmesinde hangi tip öğütücüler kullanılır?

a)Valsli öğütücüler

b) Yatay elekli öğütücüler

c) İğneli – diskli öğütücüler

d) Altıgen döner elekli öğütücüler

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

20. Ekmekçilik kalitesi bakımından % 70 – 75 randımanlı unlar, protein miktar ve kalitesinin birlikte yükeldiği en kuvvetli unlardır. Bu sınırların altında unun ekmekçilik değeri …………, baklavalık – böreklik ve keklik kalitesi …………. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Artar – artar

b) Azalır – artar

c) Azalır – değişmez

d) Değişmez – artar

Cevap için tıklayınız

Cevap: b

21. Kırma sisteminde öğütme yüzeyinin genişletilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?

a) ekstraksiyonun artması

b) kepek kontaminasyonunun artması

c) kül miktarının artması

d) un renginin koyulaşması

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

22. Ekstraksiyonun kalitatif özelliklerinin tahmininde aşağıdakilerden hangisi parametre olarak kullanılır?

a) kül miktarı

b) nem miktarı

c) yağ miktarı

d) kepek miktarı

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

23. Ekstraksiyonu artıran şartlar aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

a) kepek kontaminastonu ve unun kül miktarını  birlikte

b) yalnız kepek kontaminasyonu

c) yalnız unun kül miktarı

d) hiçbiri

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

24. Redüksiyon sisteminde aşağıdakilerden hangisinin kontrolü yapılmaz?

a) öğütme elemenlarının kontrolü

b) yükün kontrolü

c) stok ve ekstraksiyonun kontrolü

d) kümülatif kül kurvesi

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

25. Aşağıdakilerden hangisi öğütmede ekstraksiyon miktarının artıran şartlardan değildir?

a) buğdayın su miktarının ve sertliğinin düşüşü

b) atmosferin sıcak ve nisbi nemin düşük oluşu

c) valf basıncının düşük ,yük miktarının az oluşu

d) vals dişlilerinin körelmesi

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

26. Öğütmenin kontrolünde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a) kırma sisteminin kontrolü

b) irmik şasörlerinin kontrolü

c) redüksiyon sisteminin kontrolü

d) un pasajlarının gruplandırılması

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

27. Öğütme elemanlarından valsler nasıl olmalıdır?

a) vals eksenleri birbirine paralel olmalı

b) valslerde ısınma olmamalı

c) valslere gelen yük sabit debide olmalı

d) valslere gelen yük valsin ilk kısımlarında daha ağırlıklı olmalıdır

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

28. Valslere gelen yükün fazlalığında aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?

a) ısınma

b) pulcuk teşekkülü

c) öğütmenin aksaması

d) kalitede artış

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

29. Pulcuklaşmanın oluşmasında aşağıdakilerden hangisi önemli etkenlerden değildir?

a) valse gelen yükün miktarı

b) su muhtevasının fazlalığı

c) yüksek vals basıncı

d) kepek miktarının fazlalığı

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

30. Pulcuklaşmanın artması aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?

a) ekstraksiyonun düşmesi

b) kül miktarının yükselmesi

c) kuyruk redüksiyonlarının  yükünün artması

d) unun kalitesinin artması

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

31. Aşağıdakilerden hangisi redüksiyon sisteminin başlangıcından sonuna doğru unun özelliklerinde meydana gelen değişimlerden değildir?

a) yük miktarı sona doğru artar

b) kabuk redüksiyonu artar

c) ince materyal miktarı ve tozuma artar

d) kepek kontaminasyonu yükselir

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

32. Aşağıdakilerden hangisi kepek kontaminasyonuna karşılık yapılan işlemlerden değildir?

a) un eleği delik çapları sona doğru daraltılır

b) un elekleri 6xx’e kadar kabalaştırılır

c) ilk redüksiyonlarda daha fazla un çekilir

d) kalitesi düşük un elde edilir

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

33. İstenilen un standardına uygun bir şekilde paçal edebilmek için unun hangi özelliklerinden değildir?

a) su miktarı

b) kül miktarı

c) protein miktarı

d) un miktarı

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

34. Aşağıdakilerden hangisi un pasajlarının kabaca gruplarından değildir?

a) kırma unları

b) ikinci kalite unlar

c) düşük kaliteli unlar

d) beyaz unlar

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

35. Aşağıdakilerden hangisi kırma unların özelliklerinden değildir?

a) endospermin dış tabakalarından oluşur

b) düşük kül muhtevasında un verir

c) protein ve öz miktarı tanedekinden fazladır

d) renk intensitesi düşüktür

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

36. Aşağıdaki unlardan hangisinin kül miktarı en düşüktür?

a) kırma unları

b) ilk redüksiyonlar

c) ikinci kalite unlar

d) düşük kaliteli unlar

Cevap için tıklayınız

Cevap: b

37. Hangisi ilk redüksiyon unları ve dördüncü kırma ununu içine alır?

a) kırma unları

b) ilk redüksiyonlar

c) ikinci kalite unlar

d) düşük kalite unlar

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

38. Son  redüksiyonlar, kuyruk unları, irmik şasörlerinden elde edilen unlar  aşağıdakilerden hangisine girer?

a) ilk redüksiyon

b) düşük kaliteli un

c) ikinci kalite unlar

d) kırma unları

Cevap için tıklayınız

Cevap: b

39. Kırma unları daha çok hangi ürün yapımın da kullanılır?

a) bisküvi

b) baklava

c) kek

d) ekmek

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

40. %0 patent derecesinden %100 patent derecesine kadar en düşük küllüden itibaren pasajları ilave etmek suretiyle patent dereceleri aşağıdakilerden hangisiyle belirtilir?

a) kümülatif kül kurvesi

b) un pasajlarının gruplandırılması

c) paçal işlemi

d) irmik şasörlerinin kontrolü

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

41. Kümülatif kül kurvesinin doğrusal olması aşağıdakilerden hangisini ifade etmez?

a) kül miktarındaki hızlı artış

b) öğütmenin sağlıklı olmadığı

c) stokta su miktarının fazla olduğu

d) un eleği delik çaplarının düşük olduğu

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

42. Aşağıdaki unlardan hangisinin enzimatik aktivitesi en düşüktür?

a) ilk redüksiyon unları

b) kırma unları

c) ikinci kalite unlar

d) düşük kaliteli unlar

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

43. Aşağıdakilerden hangisi ekstraksiyon materyalinin miktarını belirtir?

a) kalite

b) renk

c) randıman

d) koku

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

44. Öğütmede başarının odak noktası aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?

a) ekstraksiyonon kontrolü

b) ekstraksiyonun zamanı

c) ekstrakiyonun  sıklığı

d) ekstraksiyonun sayısı

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

45. Ekstraksiyon miktarının takibinde önce her  kırma birimine ait ……………. Tek tek tespit edilir  boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) birim ekstraksiyon

b) toplam ekstraksiyon

c) kümülatif ekstraksiyon

d) alan ekstraksiyon

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

46. AŞAĞIDAKİ TAHIL TANELERİNDEN HANGİSİNDE TANE ÇIPLAK KARYOPSİS HALİNDEDİR VE İÇ KAVUZ VE KAPÇIK GEVŞEKTİR?

A) ARPA

B) PİRİNÇ

C) YULAF

D) BUĞDAY

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

47. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ BUĞDAY OLUŞUM SAFHALARINDAN DEĞİLDİR?

A) SARI OLUM EVRESİ

B) SÜT OLUM ERESİ

C) FİZYOLOJİK OLUM EVRESİ

D) KABUK OLUM EVRESİ

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

48. TAHIL TANELERİNDE EN İRİ TANE YAPISI ……….. , EN UFAK VE DEĞİŞKENİDE ……….  ‘DA BULUNMAKTADIR.

A) yulaf-mısır

B) mısır-yulaf

C) arpa-buğday

D) pirinç-yulaf

Cevap için tıklayınız

Cevap: b

49. Aşağıdaki hangi iki tahıl tanesi diğerlerine göre daha yüksek yağ oranına sahiptir?

A) buğday-yulaf

B) mısır-arpa

C) pirinç-buğday

D) mısır-yulaf

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

50. ……… , endospermin en dış tabakası olup,ruşeymde sözkonusu olan bileşenlerce en zengin olan ikinci morfolojik bölgedir.

A) perikarp

B) hiyalin tabakası

C) epiblast

D) aleuron

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

51. Tanenin hayati fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için su oranı %…. nin altında ve %…. nin üzerinde istenmez.

A) 7-12

B) 5-14

C) 6-14

D) 7-14

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

52. Aşağıda verilen tahıl taneleri ve nişasta miktarları arasındaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) buğday %69

B) mısırda %7

C) çavdarda %56

D) kavuzlu yulaf %25

Cevap için tıklayınız

Cevap: b

53. Nişastanın amiloz fraksiyonu iyot ile …… , amilopektin ise ………… renk verir.

A) sarı-mavi

B) mavi-pembe

C) mavi-kızıl, mor

D) kızıl-mavi

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

54. Tahıl tanesinde serbest şeker olarak en çok bulunan şeker hangisidir?

A) glikoz

B) fruktoz

C) sakaroz

D) maltoz

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

55. Fruktoz en fazla hangi tahılda bulunmaktadır?

A) yulaf

B) arpa

C) çeltik

D) çavdar

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

56. Nişasta taneciklerinin ara boşluklarını dolduran protein matriksine …………………. proteinleri , nişasta tanecikleri üzerinde dallanarak yayılmış yapışık durumda bulunan proteinlere ise ………………  proteinleri denir.

A) dolgu-bağlı

B) bağlı-dolgu

C) gluten-bağlı

D) sıvı-dolgu

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

57. Aşağıda verilen hangi buğday proteinleri tuzlu suda eriyebilen proteinlerdendir?

A) albumin-gliadin

B) globulin-gluten

C) albumin-globulin

D) gluten-globulin

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

58. Aşağıda verilen hangi buğday proteinleri tuzlu suda erimeyen proteinlerdendir?

A) glutenin-gliadin

B) albumın-gliadin

C) gliadin-serum

D) serum-albumin

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

59. Hamur yapımında doymamış yağ asitlerinin oksitlenmesi sonucu meydana gelen ara ürüne ………. denir.

A) prostoglandin

B) peroksitler

C) sulfolipidler

D) fosfolipidler

Cevap için tıklayınız

Cevap: b

60. Aşağıdakilerden hangisi buğday lipidlerinin özelliklerinden değildir?

A) shortening etkisinde bulunur

B) hamuru kuvvetlendirir

C) gaz çıkışını kolaylaştırır

D) gevreklik sağlar

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

61. Tanedeki mineral maddelerin dağılışı kabukta …….  ve merkezi endospermde ………. ‘dır.

A) en fazla-en az

B) en az- en fazla

C) ikisinde de eşit

D) en fazla – orta miktarda

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

62. Aşağıdakilerden hangisi iyi saklanmayan tahıllarda oluşabilecek problemlerden değildir?

A) böceklenme

B) küflenme

C) ısı kaybı

D) embrio zedelenmesi

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

63. Aşağıdakilerden hangisi tahılın uzun süre depolanması sırasına oluşabilecek problemlerden değildir?

A) çimlenme gücünde düşüş

B) kurumadde kaybı

C) embrio zedelenmesi

D) sindirim derecesinde değişim

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

64. Aşağıdakilerden hangisi depolamaya en uygun tahıl tanesinin özelliklerinden değildir?

A) yeterince olgun

B) sağlam olmalı

C) tane suyu %12 nin altında olmalı

D) tane suyu %15 in altında olmalı

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

65. Hasar gören, kırılan tanelerdeki kritik su düzeyindeki değişim aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) artar

B) önce azalır zamanla artar

C) azalır

D) değişmez

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

66. Haşerelerin aktivitesi …… tane  suyu ve …..  derece depo sıcaklığında yok denecek kadar azdır. Boşluklara sırasıyla ne gelmelidir?

A) %6 — 5 °C

B) %7—8 °C

C) %9—5 °C

D) %9—6 °C

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

67. ….. tane suyu ve …… °C de ki depolama sıcaklıklarında haşerelerin aktivitesi maksimum düzeye ulaşır. Boşluklara sırasıyla ne gelmelidir?

A) %13 — 20°C

B) %14—19 °C

C) %13—21 °C

D) %15—23 °C

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

68. Aşağıdakilerden hangisi siloların sahip olduğu özelliklerden biri değildir?

A) yanyana dizilmiş dikey hücrelerden oluşmuştur

B) kaba temizleme ünitesine sahip olabilirler

C) iş hacimleri düşüktür

D) ekonomiktirler

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

69. Aşağıdakilerden hangisi bir taşıyıcı tipi değildir?

A) helezon taşıyıcılar

B) sarsak taşıyıcılar

C) kolonlu taşıyıcılar

D) zincirli taşıyıcılar

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

70. Aşağıdaki taşıyıcı tiplerinden hangisi en fonksiyonel ve en çok işletme giderine sahip olan taşıyıcı tipidir?

A) bant taşıyıcılar

B) zincirli taşıyıcılar

C) helezon taşıyıcılar

D) pnömatik taşıyıcılar

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

71. Ürün sıcaklığının ambar içi sıcaklığını …… geçtiği durumlarda karıştırma ve havalandırma işlemlerine başvurulur. Boşluk yerine aşağıdaki sıcaklıklardan hangisi gelmelidir?

A)5

B)10

C)15

D)20

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

72. Karıştırma ve havalandırma işlemleri ile aşağıdakilerin hangisi sağlanamaz?

A) kurutma

B) homojen nem dağılışı

C) higroskobik denge

D) sıcaklık artışı

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

73. Tane ile atmosfer arasındaki higroskobik denge ilişkisinden faydalanarak, fazla tane suyunun taneden uzaklaştırılması işlemine ne denir?

A) nisbi nem

B) karıştırma

C) kurutma

D) havalandırma

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

74. Isıtılmış hava ile yapılan kurutmada tahılın teknolojik özelliklerinin zarar görmemesi için her halde sıcaklığın…… dereceyi geçmemesi sağlanmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi boşluğa gelmelidir?

A) 65

B) 40

C) 30

D) 20

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

75. Nisbi nem takibi hangi aletle yapılır?

A) barometre

B) termometre

C) higrometre

D) santrifüjleme

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

76. Aşağıdakilerden hangisi ambar zararlılarından değildir?

A) kemirgenler

B) mikroorganizmalar

C) böcekler ve akarlar

D) kuşlar

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

77. Aşağıdakilerden hangisi en tehlikeli ambar zararlısıdır?

A) arpa güvesi

B) un akarı

C) Khapra böceği

D) buğday biti

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

78. İnsanlarda bazı sindirim sistemi bozukluklarına yol açar. Elemede elek üstünde kalır. Yukarıda belirtilen ambar zararlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) un güvesi

B) buğday biti

C) arpa güvesi

D) un akarı

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

79. Aşağıdakilerden hangisi ambar zararlıları ile mücadele metotlarından değildir?

A) sıcaklık

B) radyasyon

C) depoların hazırlanması

D) yakma

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

80. Aşağıdakilerden hangisi Gaz Fumigantlardan değildir?

A) etilen oksit

B) fosfin

C) metil bromid

D) karbon tetraklorür

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

81. Aşağıdakilerden hangisi buğdayda kalitenin takdir ve tespitinde başvurulan kriterlerden değildir?

A) botanik özellik

B) tane özellikleri

C) nükleer özellik

D) yetiştirildiği ekoloji ve kültür şekli

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

82. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik ve teknolojik bakımdan önem arz eden türlerden değildir?

A) Tr.durum

B) Tr.vulgare

C) Tr.compactum

D) Polatlı buğdayı

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

83. Protein bakımından zengin, kehribar sarısı renkte olan buğday türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tr.durum

B) Tr.compactum

C) Tr.vulgare

D) Manisa buğdayı

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

84. Aşağıdaki analizlerden hangisi değirmencilikte önemli irilik ve yeknesaklığın tespiti için yapılır?

A) yağ analizi

B) kuru madde analizi

C) elek analizi

D) kül analizi

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

85. Manyetik ayırıcılar materyal işletmeye girdiğinde, hangi safhada kullanılmaz?

A) depolamadan önce

B) depolama sonrası

C) öğütme ünitesinde ilk kırmadan önce

D) elde edilen unun paketlenmesi ve depolanmasından sonra

Cevap için tıklayınız

Cevap: b

86. Aşağıdakilerden hangisi triyör çeşitlerinden değildir?

A) silindirik

B) kübik

C) karter disk

D) bant

Cevap için tıklayınız

Cevap: b

87. Aşağıdakilerden hangisi buğdayda ayırmadaki fiziksel farklılıklardan değildir?

A) şekil

B) özgül ağırlık

C) yağ miktarı

D) irilik ve boyutlar

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

88. Aşağıdakilerden hangisi buğday çeşitlerinde kullanılan kriterlerden değildir?

A) protein miktarı

B) yağ miktarı

C) öz miktarı

D) enzimatik aktivite

Cevap için tıklayınız

Cevap: b

89. Zeleny Sedimantasyon değeri kaç cc’nin üzerinde olması istenir?

A) 25 cc

B) 10 cc

C) 17 cc

D) 19 cc

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

90. İhtiyaç duyulan kalitenin doğrudan temin edilemediği durumlarda, belli özellikte bir ürün eldesi için uygulanan, farklı kalitedeki buğdayların karıştırılması işlemine ne denir?

A) karıştırma

B) havalandırma

C) paçal

D) kurutma

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

91. Aşağıdakilerden hangisi pazarda yapacağı buğday seçiminde dikkat edilecek hususlardan değildir?

A) temiz ve saf olmalı

B) kalitatif üstünlüğe sahip olmalı

C) son ürüne uygun kalitede olmalı

D) çok nemli olmalı

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

92. Buğdayın uygun şartlarda depolanmasında aşağıdakilerden hangisi olmaz?

A) üründe kalite kontrolü yapılır.

B) ilaçlanma ve kurutma işlemleri yapılır.

C) kaba temizliğe tabi tutularak yabancı maddelerden arınır.

D) yüksek sıcaklıklara maruz kalır

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

93. Aşağıdakilerden hangisi makarnalık buğday çeşitlerindendir?

A) Anadolu durum buğdayları

B) Anadolu compactum buğdayları

C) Polatlı aestivum buğdayları

D) Polatlı compactum buğdayları

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

94. Yayarak kurutma işleminde serilen tahılın kalınlığı kaç cm i geçmemelidir?

A) 20

B) 30

C) 15

D) 40

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

95. Aşağıdakilerden hangisi taşıyıcı çeşitlerinden değildir?

A) helezon

B) sarsak

C) zincirli

D) demir

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

96. Aşağıdakilerden  hangisi öğütmede kullanılan işlemlerden değildir?

a) Kırma

b) Ufalama

c) Eleme

d) Saflaştırma

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

97. Aşağıdakilerden hangisi irmiğin kepekten, kepeğin ise endosperm parçacıklarından arındırılmasını sağlayan  işlem basamağıdır?

a) Ufalama

b) Eleme

c) Pürifikasyon

d) Rediksiyon işlem

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

98. Aşağıdakilerden hangisi un ve kepekli materyalin ayrılması ile ara materyalin sınıflandırılması gibi alt işlemleri kapsayan öğütmedeki işlem basamağıdır?

a) Eleme

b) Ufalama

c) Saflaştırma

d) Pürifikasyon

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

99. Aşağıdakilerden hangisi kırma valslerinin görevi değildir?

a) Kesip- açma

b) Kazıyıp-aşındırma

c) Kırıp-açma

d) Kırıp-parçalama

Cevap için tıklayınız

Cevap: 

100. Aşağıdakilerden hangisi öğütmede tanenin yakalnıp, ufalanmasını sağlayan öğütme elemanıdır?

a) Elekler

b) Valsler

c) İrmik şasörleri

d) Pul çözücüler

Cevap için tıklayınız

Cevap: b

101. Aşağıdakilerden hangisi öğütme elemanlarından değildir?

a) Valsler

b) İrmik şasörleri

c) Pul çözücüler

d) Entoleter

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

102. Aşağıdakilerden hangisi öğütme elemanı olan valslerle ilgili yanlıştır?

a) Küçük çaplı valsler kesici-kırıcı, büyük çaplı ise inceltici-ezici rol oynamaktadır.

b) Yavaş dönen vals tutucu, hızlı dönen vals kesici-ezici rol oynar.

c) Vals aralığı, öğütmenin inceliği arttıkça başlangıçtan sonra doğru yavaş yavaş artırılır.

d) Valsler belli bir hızla dönmektedir.

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

103. Aşağıdakilerden hangisi yivlerin fonksiyonel özelliklerinden değildir?

a) Yiv eğimi

b) Yiv sıklığı

c) Yiv pozisyonu

d) Yiv kalınlığı

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

104. Aşağıdakilerden hangisi yiv eğimi hakkında yanlış bilgidir?

a) Yiv eğimi, kabaca vals üzerinde çizilen eksene paralel bir doğru ile yivlerin yaptığı açıdır.

b) Yiv eğimi küçük iken aşındırcı, büyüdüğünde ise kesici-kırıcı etkide bulunur.

c) Yiv eğimi ileri kırma ünitelerinde artar.

d) İrmik üretiminde küçük yiv eğimi tercih edilir.

Cevap için tıklayınız

Cevap: b

105. Aşağıdakilerden hangisi yivin kesit şekli hakkında yanlış bilgidir?

a) Yiv derinliği kesme etkisini azaltır.

b) irmik üretiminde küçük açılı derin yivlenmiş, un üretiminde ise sığ ve daha geniş açılı yivlenmiş kırma valsleri kullanılır.

c) Genel olarak yivler asimetrik ve simetrik olmak üzere ikiye ayrılır.

d) Yiv açısı içinde diş açısı daraldıkça kesicilik, genişledikçe parçalayıp – dağıtıcılık fonksiyonu artmaktadır.

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

106. Seyrek yivleme de ……………….., sık yivleme de ise…………. Fonksiyon hakim duruma geçer. Boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

a) Kazıyıcı-kesici

b) Kazıyıcı-ezici

c) Kesici-kazıyıcı

d) Ezici-kesici

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

107. Aşağıdaki yiv pozisyonlarından hangisi parçalayıp ezme pozisyonundadır?

a) Sırt-sırta pozisyonu

b) dişe-sırt pozisyonu

c) sırta-diş pozisyonu

d) dişe –diş pozisyonu

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

108. Aşağıdaki yiv pozisyonlarından hangisi parçalayıp kesme yayma pozisyonundadır?

a) Sırt-sırta pozisyonu

b) dişe-sırt pozisyonu

c) sırta-diş pozisyonu

d) dişe –diş pozisyonu

Cevap için tıklayınız

Cevap: b

109. Aşağıdaki yiv pozisyonlarından hangisi çok sert taneli buğdayları kırılmasında kullanılır?

a) Sırt-sırta pozisyonu

b) dişe-sırt pozisyonu

c) sırta-diş pozisyonu

d) dişe –diş pozisyonu

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

110. Aşağıdakilerden hangisi irmik üretiminde kullanılan yiv pozisyonlarındandır?

a) Sırt-sırta pozisyonu

b) Dişe –sırt pozisyonu

c) Sırta-diş pozisyonu

d) Dişe-diş pozisyonu

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

111. Aşağıdakilerden hangisi redüksiyon valsleri ile ilgili yanlış bilgidir?

a) Kırma sisteminde elde edilen irmiği tedrici olarak una indirger.

b) Artan kepek ve ruşeyn parçalarını ezerek pulcuk haline getirir.

c) Vals yüzeyleri düz değildir.

d) Sıkıştırma ve ezme görevlerini icra ederler.

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

112. Aşağıdakilerden hangisi eleklerle ilgili yanlış bir bilgidir?

a) Eleklerin görevi valsler tarafından ufalanan materyali ayırmak ve sınıflamaktır.

b) Elekler tel, sentetik ve ipek elyaftan dokunan kumaşlarla materyalize edilmişlerdir.

c) Elekler, vals sistemlerinden ayrı bir şekilde çalışır.

d) Un değirmenciliğinde yaygın olarak kullanılan tel elekler 18W ve 36W meshlik tel eleklerdir.

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

113. Aşağıdakilerden hangisi elek çeşitlerinden değildir?

a) Altıgen döner elek

b) Silindir santrifüj elek

c) Yatay elek

d) Silindir döner elek

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

114. Aşağıdakilerden hangisi altıgen döner elekler hakkında yanlış bir bilgidir?

a) Kalburüstü materyal elek çıkışından alınır.

b) Elek yüzey alanlarına göre kapasiteleri düşüktür.

c) Küçük işletmelerde kullanılır.

d) Elek kasası genellikle çeliktendir.

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

115. Aşağıdaki eleklerden hangisi redüksiyon sisteminde oluşan pulcukların kırılıp çözülmesinde, öğütme diyagramında görev alır?

a) Altıgen döner elek

b) Silindir santrifüj elek

c) Yatay elek

d) Silindir döner elek

Cevap için tıklayınız

Cevap: b

116. Aşağıdaki eleme sistemlerinden hangisi titreşim ve çalkalama gibi hareketler yardımıyla eleme sağlanır?

a) Altıgen döner elek

b) Silindir santrifüj elek

c) Yatay elek

d) Silindir döner elek

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

117. Aşağıdakilerden hangisi yatay elekler hakkında yanlış bilgidir?

a) Bu tiplerde bir yatay elek tablasına aynı düzlem içinde salınım, titreşim ve çalkalama gibi hareketler verilerek eleme sağlanır.

b)Eleklerin yataylığı, oynak bağlantılı askılar veya ayaklar ile sağlanır.

c) Aynı eleme ünitesinde tek veya çift kasa bulanabilir.

d) Eleme de ince materyal yukarıda birikirken kalın materyal altta birikir.

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

118. Aşağıdakilerden hangisi eleklerdeki tıkanmaları önlemek için kullanılan fırça tiplerinden değildir?

a) Bilmeli fırça

b) Döner fırça

c) Askılı fırça

d) Serbest salınır fırça

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

119. Her bir  elek grubuna giren tabla adedinin tayinin de aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?

a) Eleğe ulaşan stok miktarı

b) Parçacık iriliği

c) Parçacık dağılışı

d) Elek materyali

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

120. Aşağıdakilerden hangisi yatay eleklerin teknolojik üstünlüklerinden değildir?

a) Daha az yerde, daha az eleme yüzeyiyle daha yoğun çalışırlar.

b) Elek tablaları kolaylıkla değiştirilemez.

c) Kaba materyali stok üzerinde toplarken ince materyali stok altında sınıflamaktadır ve elek yüzeyiyle temasa getirerek elemeyi kolaylaştırmaktadır.

d) Elemeyi sağlayan yarı dairesel hareket,merkezkaç kuvvetinin stoğu çevreye saçan etkisini gidermektedir.

Cevap için tıklayınız

Cevap: b

121. Aşağıdakilerden hangisi irmik saşörlerinin görevlerindendir?

a) saflaştırma

b) eleme

c) kırma

d) ufalama

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

122. Aşağıdaki sistemlerden  hangisi irmik taneleri üzerindeki  yapışık kepek ve uçar kepek kısımlarını terminal hız farkıyla ayırır?

a) İrmik saşörleri

b) Pul Çözücüler

c) Yatay elekler

d) Valsler

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

123. Aşağıdakilerden hangisi irmik saşörünün çalışma prensibi ile ilgili yanlış bilgidir?

a) Elekler stok girişinden çıkışına doğru kabalaşmaktadır.

b) Elek askıya alınmış olup bir krank yardımıyla salınım hareleti yapmaktadır.

c) Kullanılan elek numaraları, irmik saşörüne verilen stoğun parçacık iriliği değişim aralığına göre seçilir.

d) Akış kaba irmik stoklarında, ince irmik ve artık stoklarınkinden daha zordur.

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

124. Şasörden alınan elek altı irmiğin baştan sona doğrı iriliği…………….. ve paritesi…………….. Boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

 a) artar- düşer

b) düşer-artar

c) değişmez-artar

d) değişmez-azalır.

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

125. Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir irmik temizlemeyi zorlaştırır?

a) uygun elek seçimi

b) beslenme düzenli olmalı

c) Körelen ipek  eleklerin kullanılması

d) Eleğin normal eğimde bulunması

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

126. Başarılı bir irmik temizleme için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Elek tablası stoğun akışı yönünde yeterli eğimde bulunmalıdır.

b) Stok elek enine homojen yayılmalıdır.

c) Elek kumaşı gevşek olmalıdır.

d) Salınımı yeterli olmalıdır.

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

127. Aşağıdakilerden hangisi kepek fırçalama makinaları hakkında yanlış bir bilgidir?

a) Elek altında yüksek kaliteli un, elek üstünde ise kuyrukta temizlenmiş kepek kalır.

b)Elek gömleği hareketli olduğu takdirde eleğin üst kısmındaki un birikimi önlenebilmektedir.

c) Kepeğin temizlenmesinde en yaygın olarak santrifüj döner sistemeleri kullanılır.

d) Kabuğa yapışık olan endosperm parçacıklarını darbe ve fırçalama tekniği ile çözmek ve ayrılan unu eleyerek kabuktan ayırmakla görevlidir.

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

128. Aşağıdakilerden hangisi pul çözücülere verilen isimlerden değildir?

a) Pul kırıcı

b) Detaşör

c) Santrifüj makinalar

d) Saşör

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

129. Aşağıdakilerden hangisi pul çözücüler hakkında yanlış bir bilgidir?

a) Pul çözücüler; pul kırıcı, detaşör ve santrifüj makinalar gibi isimlerle adlandırılırlar

b) Darbe tekniği ile çalışırlar.

c) Santrifüj çözücülerde eleme kepek fırçaları gibi sistemlerle yapılır.

d) Görevi; özellikle redüksiyon valsleri arasında sıkışan ince kepek parçacıkları ve ruşeymin çevresindeki yapışık endosperm hatta serbest un tanecikleri ile birlikte oluşturdukları pulcukları parçalamak ve çözmektir.

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

130. Aşağıdaki birimlerden hangisi pul çözücüsünün görevini yerine getirebilir?

a) Kepek fırçaları

b) İnce kırma valsleri

c) Toz filtreleri

d) Redüksiyon vals kazıyıcıları

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

132. Aşağıdakilerden hangisi taşıyıcılarla ilgili yanlış bir bilgidir?

a) Yatay taşımalar genellikle kovalı taşıyıcılarla sağlanır.

b) Pnömatik taşıyıcılar dökme materyali hava akımıyla hareket eden bir sistemdir.

c) Genellikle dikey taşıyıcı pnömatik sistemler yaygın kullanılır.

d) Değirmenlerde pasajların tekrar muamele edilebilmeleri, kovalı ve pnömatik taşıyıcılarla üst kısımlara ulaştırmakla mümkündür.

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

133. Düşük basınç ve geniş hacimli taşımalarda…………………… kullanılır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Kompresör

b) Santrifüj fanlar

c) Şasör

d) Pul çözücüler

Cevap için tıklayınız

Cevap: b

134. Aşağıdakilerden hangisi taşıyıcıların özelliklerinden değildir?

a) Sistem sabit veya seyyar olabilir.

b) Hava akımı, santrifüj fanlar, hava pompası veya kompresör ile sağlanır.

c) Uygulama sadece sabit düşük basınçta olabilir.

d) Bir hava kilidi ile materyalle hava akımı aynı akış halinde birleştirilir.

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

135. Aşağıdakilerden hangisi pnömatik sistemlerde verimliliğin kontrolünde dikkate alınmaz?

a) Boru uzunluğu

b) Taşıma yüksekliği

c) Boru çapı

d) Taşınan parçanın iriliği

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

136. Orta basınçlı ve orta hacimli taşımalarda  ……………… kullanılır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Santrifüj fanları

b) Hava pompaları

c) Kompresör

d) Pul çözücüler

Cevap için tıklayınız

Cevap: b

137. Yüksek basınçlı, düşük hacimli taşımalarda ……………… kullanılır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Kompresör

b) Hava pompaları

c) Santrfüj fanları

d) Şasörler

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

138. Taşıma, borular içinden yapılır ve taşınan materyal sonuçta bir genişleme odasında çöktürülür. Bu oda bir silo kuyusunun kendisi olabileceği gibi, bir ters Piramit veya konik toplama odası olabilir. Bunlara …………………. da denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Kompresör

b) Hava pompası

c) Şasör

d) Siklon

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

139. Aşağıdakilerden hangisi toz filtreler hakkında yanlış bir bilgidir?

a) Çevre kirliliğine neden olur.

b) Filtrasyon sırasında torba gözenekleri kolayca tıkanmaz.

c) Değirmenin depolama ve temizleme bölümlerinde tozuyan materyal toz filtreleri vasıtasıyla tutulur.

d) Un değirmeninin öğütme bölümünde gerek pasajların su miktarı ve gerekse havanın nisbi neminin düşüklüğü materyalin tozumasına neden olur.

Cevap için tıklayınız

Cevap: b

140. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine ve öğütme kaybının yükselmesine neden olan sistemdir?

a)Toz filtreler

b) İrmik şasör

c)Pul çözücüler

d) Kepek fırçalama makinası

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

141. Aşağıdakilerden hangisi besleme valsleri  ile ilgili yanlış bir bilgidir?

a) Çapları 80-130 mm arasında değişir.

b) Valsler kırma sisteminde eğimli bir şekilde yivlenmiştir.

c) Redüksiyon sisteminde baştan sona doğru diş sıklığı artmak üzere sonsuz vida şeklinde besleme valsleri kullanılır.

d) Bir öğütme ünitesinde, aynı yönde dönmekte olan iki adet besleme valsi bulunmaktadır

Cevap için tıklayınız

Cevap: b

142. Aşağıdakilerden hangisi besleme plakaları ile ilgili yanlış bir bilgidir?

a) Valsin yiv derinliği ve ayarlanabilir dönme hızı ile baskı plakasının karşı basıncı, aralarından geçen ürün miktarını regüle eder.

b) Baskı plakasının basıncı bir yay veya teraziyle kontrol edilebilir.

c) Materyal daha hızlı dönen daha ince dişli ve daha küçük ikinci besleme valsi vasıtasıyla iletim plakası üzerinden öğütme valslerine ulaştırılır.

d) Baskı plakasında yiv derinliği buğday tanesini alacak kadar derindir.

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

143. Vals üzerine sarılan öğütülen materyal redüksiyon sisteminde metalik levha şeklindeki …………………….. , kırmada ise ………………… ile temizlenmektedir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Vals kazıyıcıları – Vals fırçaları

b) Vals fırçaları – Vals kazıyıcıları

c) Vals kazıyıcıları – Besleme valsi

d) Vals fırçaları – Pul çözücüler

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

144. Aşağıdakilerden hangisi öğütmede kullanılan diğer yardımcı elemanlardan değildir?

a) Un ağartma düzenleri

b) Tanede hacim ağırlığı ölçerler

c) Otomatik Örnek alıcılar

d) Vals kazıyıcıları ve fırçaları

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

145. Bir un değirmeninde öğütmenin kapasitesi ve hammadde son ürün özellikleri göz önünde bulundurularak, öğütme elemanlarının sıralanışı, çeşit, sayı ve özellikleri itibariyle seçimi ve dizaynına ………………….. denir.

a) Regülasyon

b) Diyagram

c) Redüksiyon

d) Diyagasyon

Cevap için tıklayınız

Cevap: b

146. Aşağıdakilerden hangisi diyagram tespitinde göz önünde bulundurulması gereken hususlardan değildir?

a) Öğütmenin yapıldığı zaman

b) Teknolojik ve ekonomik zorluklar

c) Değişen çevre şartlarına bağlı olarak ortaya çıkan öğütme problemleri

d) Öğütülecek buğdayın veya tahılın özellikleri

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

147. Öğütme ünitesi  iki alt sistemden oluşmaktadır. Bunlardan birincisi ……………….., ikincisi ise …………………… sistemidir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Redüksiyon – Kırma

b) Kırma – Eleme

c) Kırma- Redüksiyon

d) Kırma – Parçalama

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

147. İlk kırma biriminde açılan buğday kırması eleme düzeninin ……………………………. ile ayrılır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Plansifter elek

b) Purifier elek

c) Skalper elek

d) Santrifüj elek

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

148. Skalper  elek üstü kepekçe zengin materyal, ileri kırma ünitelerine iletilerek tekrar kırılarak ayrılır ve elek üstü materyal ……………………….. adı altında akış sisteminden dışarı alınır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Kaba Kepek

b) Uçar Kepek

c) İnce Kepek

d) Toz Kepek

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

149. Aşağıdakilerden hangisi skalper elek hakkında yanlış bir bilgidir?

a) Skalper altı materyal, 1 mm’den küçük irmik, dunst ve un gibi ince materyali oluşturur.

b) Buğdaya göre  % 13’ü ince irmik oluşturur.

c) % 19’luk kısım ince kepek adı altında skalper üstü materyal olarak ayrılır.

d) Skalper elekler, baştan sona kabaca 1.0 ile 0.5 mm delik çapına göre ince materyali kaba kısımdan ayırır.

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

150. Aşağıdakilerden hangisi kırma sisteminde  oluşan ana materyallerden değildir?

a) Endosperm parçaları

b) Uçar kepek

c) Kaba kepek

d) Serbest kepek parçaları

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

151. Endosperm parçacıkları diğer kısımlardan arındırıldıktan sonra, ……………..durumlarına göre tekrar sınıflamaya tabi tutulur. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) İrilik

b) Tahıl cinsi

c) Kepek

d) Yabancı madde

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

152. ………..,en beyaz ve kül miktarı en düşük un pasajlarını vermektedir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) İrmik

b) Patent un

c) Kepek

d) Ruşeym

Cevap için tıklayınız

Cevap: b

153. Aşağıdakilerden hangisi bir un değirmenindeki ürün akışı ile ilgili yanlış bir bilgidir?

a) Öğütme ünitesi kırma ve redüksiyon sisteminden oluşur.

b) Elde edilen kaba kepek fırça makinelerinden geçirildikten sonra elekten incesi ayrılır. Kabası ise çekişli değirmenlerden geçirilerek hayvan yemi olarak kullanılır.

c) Skalper altı materyal 1 mm’den büyük dunst, kepek ve un gibi kalın materyali oluşturur.

d) Kepek parçacıkları ve özellikle ruşeym materyali redüksiyon valslerinde ezilerek pulcuklar oluşturur.

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

154. ………….. ikinci kalitede un vermektedir. Bu sistemler pulcukların parçalanması yanında irmik şasörlerinden gelen kaba ve kepekli materyali de işlemektedir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) İrmik rediksiyonu

b) İleri redüksiyon

c) Son redüksiyon

d) Kuyruk redüksiyon

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

155. Aşağıdakilerden hangisi kuyruk redüksiyonu hakkında yanlış bilgidir?

a) Kuyruk redüksiyonları en kaliteli unu vermektedir.

b) Kuyruk redüksiyonları pulcukların parçalanması yanında irmik şasörlerinden gelen kaba ve kepekli materyali de işler.

c) Öğütmenin bir amacı da kuyruk redüksiyonları yünün düşürülmesidir.

d) Kuyruk redüksiyonlarının yükünü düşürülmesi pulcukların sınırlandırılması ile sağlanır.

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

156. Pulcukların çözülüp dağıtılması işleminde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

a) Santrifüj elekler

b) Detaşörler

c) İleri ve ince kırma valsleri

d) Skalper elek

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

157. Aşağıdakilerden hangisi öğütmeyi kontrol etmedeki amaçlardan değildir?

a) Buğday tanesinde kapuk- endosperm ayrışımını en yüksek düzeyde sağlamak.

b) Öğütme sonucu çok miktarda düşük küllü un pasajları elde etmek.

c) Geniş varyasyonda kaliteli un elde etmek.

d) Düşük verim elde etmektir.

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

158. Randımam tayinin de ve üretilen unun saflığında, birinci dereceden sorumlu öğütme birimi…………….dır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) İrmik saşörler

b) Kırma ünitesi

c) Redüksiyon ünitesi

d) Pul çözücüler

Cevap için tıklayınız

Cevap: b

159. Kırma sisteminin kontrolünde aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez?

a) Öğütme elemanlaının kontrolü

b) Yükün kontrolü

c) Öğütme zamanı Kontrolü

d) Stok kontrolü

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

160. Aşağıdakilerden hangisi öğütme elemanlarının kontrolü ile ilgili yanlış bilgidir?

a) Kontrollerden en önemlisi valslerin birbirine paralelliğidir.

b) Valslerin paralelliği bozulduğunda bile homojen  bir öğütme gerçekleştirilir.

c) Valsler arası paralellik bozulmuş ise daha ince ve sıcak materyal verir.

d) Vals boyunca farklı noktalar farklı elek üstü veriyorsa bu durumda paralellik bozulmuştur.

Cevap için tıklayınız

Cevap: b

161. Aşağıdakilerden hangisi valslerdeki ısınmanın kaynağı değildir?

a) Aşırı yük

b) Vals aralarının darlığı

c) Vals basıncının yüksekliği

d)Stok iriliği

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

162. Aşağıdakilerden hangisi kırma valsleri fırçalarının aşınması sonucu oluşan olumsuzluklardan değildir?

a) Fonksiyonunu kaybeder

b) Valsde sarılmalar görülür

c) İnce materyal oluşur

d) Öğütme aksar

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

163. Aşağıdakilerden hangisi öğütme elemanı olan eleklerde görülen olumsuzluklardan değildir?

a) Elek kumaşının gergin olması

b) Yırtık mevcudiyeti

c) İpek eleklerde görülen tüylenme

d) Deliklerin tıkanması

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

164. Aşağıdakilerden hangisi valslere aşırı yük binmesi sonucu oluşan olumsuzluklardan değildir?

a) Vals çifti birbirine yaklaşır.

b) Kırma işlemi aksar.

c) Stoğun granülasyon özelliklerini bozar.

d) Vals basıncı artar ve ısınma görülür

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

165. Aşağıdakilerden hangisi granülaizasyon dağılışını etkileyen faktörlerden değildir?

a) Kırılan buğdayın değişmesi

b) Valslerin ısınması

c) Diyagram modifikasyonu

d) İklim farklılıkları

Cevap için tıklayınız

Cevap: b

166.    1İrilik

             2-Şekil

             3-Yoğunluk

Oldukça hassas ayırma işleminin gerçekleştirildiği makinalar hangi esaslara göre ayrım yapılır?

a) 1-2

b) 2-3

c) 1-3

d) 1-2-3

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

167.

1. Hafiften ağıra

2. Kabadan inceye

3. Granül şekilliden yassı olana

Ayırmada terminal hız ve tane elastikiyeti özelliklerinden faydalanarak nasıl bir sınıflandırmaya tabi tutulur?

a) 1-2

b) yalnız 2

c) 1-2-3

d) 2-3

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

168. 1. Materyal, altından kuvvetli bir hava akımı verilen 16 meshlik tel elek üzerine bırakılır.

2. Taşlar ise elek üzerinde vibrasyon etkisine maruz kalarak yokuş yukarı yol alır.

3. Tel elek meyilli yerleştirilmiştir. Böylece terminal hızı tuşlara göre daha düşük olan buğdayın elekten ancak teması kesilirken daha hafif materyal aspirasyon çıkışına havalanır.

4. İşlemin sürekliliği içinde elekte aşağıdan yukarı hafiften-ağıra doru materyal dizilir.

Yukarıdaki ayırma işleminin basamaklarını sıralayınız.

a) 1-2-3-4

b) 1-3-2-4

c) 4-1-2-3

d) 2-3-4-1

Cevap için tıklayınız

Cevap: b

169. Fırçalama makinalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Bunların dizaynı kabuk soyma makinalarına benzemektedir.

b) Aspirasyon sistemi ile kombine çalışırlar.

c) Silindirik ceket kesinlikle sabit tipte olmalıdır.

d) Genellikle horizantel çalışan tipleri yaygındır.

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

170. Aşağıdakilerden hangisi buğdayın yıkandıktan sonra öğütülmesinde un değirmenciliğinde işlem kolaylığı ve un kalitesi açısından faydalarından değildir?

a) Daha homojen özellikte un üretilir.

b) Tanenin yüzey ve karın girintisi kirleri temizlenerek unun kül miktarı ve renk intensitesi düşürülür.

c) Yabancı koku, küf ve bakteri bulaşıklar, sürme pas, rastık gibi hastalık artıkları taneden temizlenir. Öğütmede daha temiz un elde edilir.

d) Meyve kabuğu sertleşir ve soyulması zorlaşır.

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

171. Yıkama makinesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Yıkama ve süzme kısımları birbirinin devamı şeklindir.

b) Tanenin girişten çıkışa hareketi, silindir ekseni tarafında, boyunca uzanan spiral paletler vasıtasıyla sağlanır.

c) Yıkama makinesine asıl su buğday çıkışında verilmektedir.

d) Buğday süzme kısmına ulaşınca, delikli kafesten su süzülmektedir.

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

172. Temizleme makinelerinin etkinliği aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

a) Makine dizaynına

b) Yükleme miktarına

c) Ayrılacak materyalin nisbetine

d) Yıkama suyunun miktarına bağlıdır

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

173. Entoleter den aşağıdakilerden hangisinde faydalanılmaz?

a) Haşerelerin imha edilmesinde

b) İçi boş ve hastalıklı tanelerin dağıtımasında

c) Değirmende detaşör adı verilen kepek temizleme sistemlerinde

d) Kaba temizleme sistemlerinde

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

174. Aşağıdakilerden hangisi tavlama işleminin değirmencilik açısından fonksiyonlarından değildir?

a) Tanenin kepek tabakası gevrekliğini kaybeder elstik ve mukavim bir yapı kazanır

b) Endosperm kepeğininkinin aksine kolayca kırılabilien gevrek bir yapı kazanır

c) Minimum fiziksel özellik kazanan tanenin öğütülmesi zorlaşır ve neticede öğütme için gerekli enerji ihtiyacı artar

d) Daha iyi kepek endosperm ayrışımı sonucu unun kül miktarı ve renk intensitesi düşer

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

175. Aşağıdakilerden hangisi tavlamayı etkileyen faktörlerden değildir?

a) Su

b)  Sıcaklık

C) Süre

d) Optimum tane yapısı

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

176. Buğday santrifüjden ne kadar ……… tanka verilirse, tanenin su alma şansı o kadar …….. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Yakında – artar

b) Uzakta – artar

c) Uzakta – azalır

d) Yakında – değişmez

Cevap için tıklayınız

Cevap: b

177. Aşağıdakilerden hangisinde santrifüj yıkayıcıların görevi doğru olarak verilmiştir?

a) Buğdayın kaba kir ve taşlardan temizlenmesini sağlar.

b) Buğdayın kendisiyle beraber çökmüş olan ağır materyalden temizlenmesini sağlar.

c) Buğdayın ince kir ve taşlardan temizlenmesini ve su üzerinde yüzen hafif materyalden temizlenmesini sağlar.

d) Buğdayın kaba kir ve taşlardan temizlenmesini ve kendisiyle beraber çökmüş olan ağır materyallerden temizlenmesini sağlar.

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

178. Yıkama makineleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Santrifüj yıkama makineleri kapasitelerine göre saatte 2 ile 6 ton buğday temizleyebilmektedirler.

b) Yıkama makinelerinde kullanılan yıkama suyu ihtiyacı, yıkanan materyalin 1/2 -2/3 ü kadardır.

c) Yıkama sonucu tane suyunda %10 luk bir artış olur.

d) Tanenin su içinde kalma süresi ve karıştırmanın etkinliği ile doğru orantılı olarak bu düzey daha yükseğe çıkabilir.

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

179. Renk seperatörleriyle ilgili aşağıdaki verilerden hangisi yanlıştır?

a) Renk farklılığına dayanarak yapılan ayırma işlemi elektronik renk ayırım makinaları vasıtasıyla olmaktadır.

b) Renk seperatörlerinde stok parçacıkları, bir fotoselin kontrolündeki optik kutudan geçirilir.

c) Ayırma işlemi ya bir hava akımı ve yahut da elektrikli yükleme sistemi harekete geçirilerek başarılır.

d) Renk seperatörlerinin kapasitesi günümüz şartlarında, özellikle küçük taneli ürünlerdeki ayırma işlemlerinde, oldukça yüksektir.

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

180. Tane suyu optimum düzeyde olduğu zaman tanenin özelliği aşağıdakilerden hangisi gibi olmaz?

a) Kabuk endosperm ayrımı düşük

b) Eleme kolay

c) Beyaz un verimi yüksek

d) Kül miktarı ve renk instensitesi düşüktür

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

181. Optimum tane suyu en özel ifadeyle; …… enerji şartıyla, …… beyaz un verimi sağlayan tane suyu düzeyidir. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) En düşük –en düşük

b) En yüksek – en düşük

c) En düşük – en yüksek

d) En yüksek – en yüksek

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

182. Optimum tane suyu buğday tanesinin özellikle sertlik derecesine bağlı olarak değişmekte olup,yumuşak unsu tane yapısında olan buğdaylarda………………,sert ve camsı tane yapısında olanlarda ise …………… dolaylarındadır

a)%8-7 / %14-15

b)%14-15/%16-17

c)%14-15/%26-27

d)%16-17/14-15

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

183. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Sert buğdaylar yumuşak olanlara göre daha fazla optimum su düzeyine sahiptir

b) Sert buğdaylar suyun taneye alınması ve yayılmasında daha kısa süreye ihtiyaç duyar

c) Sert ve yumuşak buğdayların ayrı ayrı tavlanmalıdır

d)Tane suyu optimum düzeyde olduğu zaman ,tanenin kepek tabakası elastik-kuvvet bir yapıdadır

Cevap için tıklayınız

Cevap: b

184. Aşağıdakilerden hangisi tavlama sırasında sıcaklığın kullanımı için doğru değildir?

a) Sıcaklık yükseldikçe suyun taneye giriş ve tane içinde yayılış hızı da birlikte artmaktadır

b) Bazı zayıf buğdayların sıcaklıkla muamele edilmeleri unlarının ekmekçilik kalitesine olumsuz etkide bulunmaktadır

c) Sıcaklık taneden su almasını, dolayısıyla tane suyunun düşmesini sağlar

d) Sıcaklığın kullanılması ile tavlama işlemi hızlanmaktadır

Cevap için tıklayınız

Cevap: b

185. 460 C ye yükselen sıcaklıkta …………….. tavlama ,bundan yükseğinde ise ……………. tavlama işlemi gerçekleşir

a) soğuk-ılık

b) ılık-sıcak

c) soğuk-sıcak

d) düşük-yüksek

Cevap için tıklayınız

Cevap: b

186. Tavlama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Birinci tip ılık tavlamada buğdayın enzimatik  aktivitesi stimüle edilmektedir

b) Ilık tavlama normal buğdaylarda uygulandığında gluteni ve hamurunu yumuşatıcı etkide bulunur

c) 700C ye kadar yükselen sıcaklık uygulanması özellikle proteolitik enzimleri inhibe edecek gluten ve hamurun elastikiyetinde düşmeye yol açar ve sıkı karakter kazandırır

d) 700 Cnin üzerinde gluten ve enzimatik aktivite artar ve tanenin çimlenme gücü yükselir

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

187. Tavlama süresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Tavalama süresi, tane özellikleri ile uygulanan sıcaklığın bir fonksiyonu olarak tayin edilir

b) Sert buğdaylar yumuşak olanlara göre daha uzun dinlenme süresine ihtiyaç duyarlar

c) Sıcaklık derecesi yükseldikçe suyun taneye alınması ve içinde yayılışı yavaşlanmaktadır

d) Tanenin olabileceği en yüksek su miktarı ağırlığının %40 ı kadardır

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

188. Unda istenen su miktarı ölçü alındığında, öğütmedeki çevre şartlarına bağlı olarak;
1. tane suyu unda istenenden %1-2.5 daha fazla tutulur
2. Öğütme sırasındaki su kaybı sıcak ve nisbi nemi düşük yerlerde daha fazladır
3. Tane suyu daha düşük tutulur
Yukarıdakilerden hangisi doğrudur?

a) 1,23

b) 1,2

c) 1,3

d) 2,3

Cevap için tıklayınız

Cevap:  b

189. Aşağıdakilerden hangisi yüksek basınçlı buhar kullanmanın tavlamada avantajlarından değildir?

a) Tanenin su almasını ve kepeğin gevşemesini yavaşlatır

b) Un verimi ve inceliğini artırır

c) Enerji tüketimini azaltır

d) Daha emin bir işlemdir

Cevap için tıklayınız

Cevap: A

190. Nomal tavlamaya göre buharla tavlama kıyaslandığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Daha fazla enerji gerektirir

b) Kalite diğer metotlara göre daha iyi,en azından eşit olmak üzere un verimi yüksektir

b) Daha kısa sürede gerçekleştirilir

c) Öğütme, pürifikasyon (irmik temizleme) ve eleme işlemleri daha kolay icra edilir

d) Daha kısa sürede gerçekleştirilir

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

191. Buharla tavlamada faydalı tane sıcaklığı limiti kaç 0C dir?

a) 50

b) 40

c) 30

d) 20

Cevap için tıklayınız

Cevap: b

192. Buhar tavlamada işlem basamaklarına göre sıcaklık normu tavsiyelerinden hangisi yanlış verilmiştir?

a) Buhar muamelesi (0C) sert-kuru buğday tipinde 38/42

b) Tavlama(0C) yumuşak-kuru buğday tipinde 40

c) Soğutma (0C) ıslak buğday tipinde 40

d) Tavlama ıslak buğday tipinde 60

Cevap için tıklayınız

Cevap: C

193. Normalde buhar muamelesi 20-30 saniyeyi geçmez , ………….. saniyeyi buluncaya kadar gluten zarar görmez?

a) 45-60

b) 53-80

c) 65-90

d) 70-75

Cevap için tıklayınız

Cevap: A

194. Sıcak tavlamada % ………. Tane suyu üzerinde ………0C ye kadar tanenin gluteni ve çimlenme gücü zarar görmemektedir

a) 30-55

b) 17-54

c) 20-57

d) 22-58

Cevap için tıklayınız

Cevap: b

195. Helezonik tavlama üzerinde 1000 C de 3-5 dakikalık buhar muamelesi tane suyunu ………. ye çıkarırken, alfa amilaz inaktive, gluten denatüre olur, nişasta ise ……………

a) %18 – şişer

b) %20 – zarar görmez

c) %22 – işer

d) %22 – zarar görmez

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

196. Taneyi açma, kesme, kazıma ve kırma gibi alt işlemleri içine alan öğütmede kullanılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ufalama

b) Eleme

c) Saflaştırma

d) Tavlama

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

197. Un değirmenlerinin öğütme bölümü kabaca iki sistemden kombine olmuştur. Bunlar; ……….  ve   …………. sistemleridir

a) Kırma – ufalama

b) Redüksiyon – eleme

c) Kırma – redüksiyon

d) Ufalama – eleme

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

198. Asıl öğütme elemanları, öğütmeyi gerçekleştiren ………. İle bu metaryali kısımlara ayıran ve sınıflandıran …………. düzenlerinden ibarettir.

a) Eleme – kırma

b) Valsler – saflaştırma

c) Kırma – uflama

d) Valsler – elek

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

199. Tavlama bölümünde ,………… 0C arasında değişen sıcaklık normları kullaılır.

a) 30 ile46

b) 35 ile 40

c) 20 ile 36

d) 20 ile 40

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

200. Sıcak tavlama için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

a) Aşırı sıcaklık durumunda ,buğdayın gluten ve ekmekçilik değeri zarar görür.

b) Sıcak tavlama özellikle proteolitik aktivitenin düşürülmesinde uygulama alanı bulmaktadır.

c) Sıcak tavlama ile zayıf buğdaylara özgüllük kazandırılmaktadır .

d) Hamurda direnç ve elastikiyet sıcak tavlama ile azalmaktadır

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

201. Aşağıdakilerden hangisi buğday tavlama metotlarından değildir?

a) Paçal yoluyla tavlama

b) Soğuk tavlama

c) Temiz tavlama

d) Sıcak tavlama

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

202. Optimum tane suyunun kurutarak sağlanmasında 700C yi aşmamak şartıyla kullanılan sıcak hava sirkülasyonu ile kurutmada, tanenin dış kısımlarında ani ve aşırı kuruma sonucu sert bir kafes oluşur. Bu oluşum aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?

a) Fazla tane suyunun içten dışa difüzyonunu engeller

b) Kurutma zorlaşır

c) Taneler zor kırılır

d) Kuvvetli buğdaylarda öz kalitesi zarar görür

Cevap için tıklayınız

Cevap: c

203. Ilık tavlamada kullanılan sıcaklık normlarına gelince ön ısıtma bölümünde…………..0C yi geçmemek şartı ile kısa sürede flaş ısıtma uygulanır

a) 70

b) 80

c) 90

d) 100

Cevap için tıklayınız

Cevap: a

204. Tanenin alabileceği en yüksek su miktarı ağırlığının % kaçıdır?

a) 70

b) 60

c) 50

d) 40

Cevap için tıklayınız

Cevap: d

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu