Etiket Arşivleri: Yoğurtlarda ve Dondurmada Süt Yağı Miktarını Belirleme

Yoğurtlarda ve Dondurmada Süt Yağı Miktarını Belirleme

1. AMAÇ ve KAPSAM

Yoğurtlarda ve dondurmada  süt yağı miktarını belirlemek

2. PRENSİP

Yoğurt ve dondurma numunelerinin , butirometre içinde sülfürik asit ile yakılarak , yağın serbest hale geçirilmesi ve santrifüj ederek , ayrılması ve bütirometrenin kolonundan okunması ilkesine dayanır. 

3. ALET EKİPMAN 

  • Genel laboratuar alet ekipmanları

  • Gerber süt bütirometreleri

  • Gerber santrifüj 1100 devir/dakika

  • Su banyosu 60-63°C ye ayarlanabilen

  • Uygun butirometre taşıyıcısı

4. KİMYASALLAR

  • Sülfürik asit , d15,5=1,825 – d21,1=1,820

  • İzoamil alkol  d15,5=0,814 – 0,816

  • % 30 luk NH3                           

5. İŞLEM

Numuneler süt yağının homojen bir biçimde dağılımını sağlayacak şekilde karıştırılır. 100 mL lik bir beher içine 50 g yoğurt numunesi tartılır. Üzerine 5 mL % 30 luk NH3 çözeltisi eklenir. Cam bagetle iyice karıştırılır.

2 adet bütirometre alınarak ( dondurma için , özel dondurma bütirometreleri kullanılmalıdır. ) her birine önce 10 ar mL sülfürik asit (d=1,825) ve sonra 11’er mL numune konur. Üzerine 1 er mL izoamil alkol ilave edilir. Bütirometrenin tıkacı sıkıca kapatılarak, alt üst edilir ve bütirometre içeriğinin iyice karışması sağlanır. Bütirometre çifti Gerber santrifüjüne karşılıklı olarak yerleştirilir. 1100 devir/dakikalık Gerber santrifüjünde 5 dakika santrifüj edilir. Bütirometreler santrifüjden çıkarılıp , 60 °C – 63 °C ye ayarlı bir su banyosunda taksimatlı kısım yukarıya gelecek şekilde yerleştirilir. 5 dakika bu sıcaklıkta bekletilir.

Süre sonunda bütirometreler alınarak , tıkaç itilmek veya hafifçe aşağıya çekilmek sureti ile kolondaki yağ fazının alt kısmı uygun taksimata getirilir. % 0,1 hassasiyetle kolondan % yağ değeri okunur.

6. HESAPLAMA     

Bütirometreden okunan değere Amonyak ile yapılan 1/10 seyreltme oranı için düzeltme uygulanır ve sonuç kütlece % yağ olarak verilir.

                % Süt yağı ( kütlece) = 1,1 x okunan değer

7. KAYNAK

TS 1330 / Şubat 1999