Etiket Arşivleri: Yıkama

Yıkama ve Ayıklama Makinaları

YIKAMA VE AYIKLAMA MAKİNALARI

Gıda endüstrisinin her dalında işletmeye gelen hammaddenin prosese verilmeden önce temizlenmesi gerekir.

Katı ya da yarı katı hammaddelerin temizlenmesi ve istenilen kalite dışında olanların ayrılması olayı, yıkama ve ayıklama olarak tanımlanan basit hammadde hazırlık işlemleri ile yapılır.

Yıkama ve ayıklama işlemleri daha çok meyve ve sebze işleyen örneğin konserve, reçel, marmelat ve jele yapan, meyve suyu, meyve suyu konsantratı, pulp ve salça üreten işletmelerde uygulanır.

YIKAMA MAKİNALARI

İşletmeye gelen hammaddenin yüzeyindeki mikroorganizmaların büyük bir kısmının uzaklaştırılması, taş parçaları, toz- toprak, çamur ve tarımsal ilaç kalıntılarından ve diğer yabancı maddelerden temizlenmesi yıkama ile sağlanır.

Yıkama düzenlerinde genelde temiz su, yerine göre de içine klor ya da deterjan katılmış su kullanılır.

Yıkama işlemi genelde yumuşatma (ön yıkama), yıkama ve durulama olmak üzere üç aşamada, bazen de yıkama ve durulama gibi iki aşamada yapılır.

Yumuşatma işlemi, üzerine taş, toprak ve çamurun bulaşmış olduğu örneğin soğan, patates, kereviz, yerelması, havuç ve şeker pancarı gibi yumru ve kök sebzelere uygulanır.

Yumuşatma, bazen hammaddelerin su akımı yardımıyla işletmeye alınmaları sırasında gerçekleşir. Salça, domates suyu, portakal, mandalina suyu işleyen fabrikalarda olduğu gibi..

Bir yıkama makinası, işletmeye gelen hammaddenin büyüklüğüne, kırılabilirlik niteliğine ve işletmenin kapasitesine göre seçilir.

Hammaddenin yıkanması en basit olarak suya daldırılarak yapılır. Daldırma yöntemi çoğu kez yumuşatma aşaması için uygulanır. Aksi halde çabucak kirlenen su, mikroorganizma bulaşması için uygun bir ortam oluşturmaktadır.

Elma, armut ve benzeri meyveler ile çoğu sebzelerin bir tank içindeki paletler yardımıyla hareket ettirilerek yıkanması biraz daha geliştirilmiş bir yöntemdir.

Modern domates yıkama makinaları peş peşe iki yıkama tankından oluşur. İki tank arasında pedallı bir çark bulunur. Raf şeklindeki dönen pedallı çark, yıkanan domatesleri ikinci bir tanka aktarmaktadır.

Domateslerden ayrılan toz- toprak, tank tabanındaki delikli sacdan aşağıya geçer.

Tanklarda yıkama, suyun çalkalanması ile sağlanır. Basınçlı su, çalkalama işlevi yanında çatlak domateslerde üremiş küflerinde temizlenmesini sağlar. Her iki yıkama tankından çıkan domatesler, ikinci yıkama tankının diğer ucundaki raflı bir elevatör yardımıyla taşınarak ayıklama bandına ulaştırılır. Domateslerin taşınması süresince, elevatör boyunca yer alan duş sistemi domatesleri bir kez daha yıkar.

Kırılabilir nitelikteki sebzelerin yıkanmasında kavrayıcı ya da sepet gibi ekipmanlar kullanılır ve basınçlı su püskürtmesi yapılır. Örneğin, kuşkonmazın bütün halinde kalması bir kalite göstergesidir.

Bezelye ve benzeri küçük taneli sebzeleri yıkamada kullanılan yıkama makinaları yüzdürme ilkesine göre çalışır. Olgun bezelyeler dibe çökerken kırık olanlar, yabancı tohumlar ve diğer kirler su yüzeyinde toplanırlar.


Kaynak: http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/79623/31598/y%C4%B1kama_ay%C4%B1klama_[otomatik_kaydedilme].pptx

Sebzeleri Kurutma ( MEGEP )

 • 1. SEBZELERİ KURUTMAYA HAZIRLAMA

 • 1.1. Yıkama

 • 1.2. Ayıklama

 • 1.3. Kabuk Soyma

 • 1.4. Doğrama

 • 1.5. Haşlama

 • 2. KURUTMA

 • 2.1. Tanımı ve Çeşitleri

 • 2.2. Yapay Kurutma Yöntemleri

 • 2.2.1. Kabin Kurutucular( Tavalı)

 • 2.2.2. Tünel Kurutucular(Konveyör)

 • 2.2.3. Konveyör Kurutucular

 • 2.2.4. Diğer Kurutma Çeşitleri

 • 2.2.5. Kurutulmuş Ürünlere Uygulanan Boyut Değişikliği

 • 2.2.6. Kurutma Sistemlerinin Bakım, Onarım ve Temizliği

 • 2.2.7. İşletme Ortamının Temizliği

 • 2.3. Kurutma Hızına Etki Eden Etmenler

 • 2.3.1. Ürünün Kimyasal Bileşimi

 • 2.3.2. Ürünün Boyutları

 • 2.3.3. Sıcaklık

 • 2.3.4. Havanın Hızı

 • 2.3.5. Havanın Kuruluğu

 • 2.3.6. Atmosfer Basıncı

 • 2.4. Kurutma Sırasında Ürün Kalitesine Etki Eden Etmenler

 • 2.4.1. Kurutma Sıcaklığı

 • 2.4.2. Kurutma Süresi

 • 2.4.3. Kurutma %Nem Oranı

 • 2.4.4. Rehidrasyon

 • 2.5. Kurutulmuş Sebzeleri Soğutma

 • 2.5.1 Amacı

 • 2.5.2. Yöntemi

 • 2.5.3. Ortam Özelliği ve Soğutma Süresi

 • 2.5.4. Nem Oranı (%)

 • 2.6. Kurutulmuş Sebzelere Uygulanan İşlemler

 • 2.7. Metal Dedektör

 • 2.8. Kurutma Yapılacak Ham maddede Aranan Özellikler

 • 3. AMBALAJLAMA

 • 3.1.1. Kurutulmuş ürünlerde kullanılan Ambalaj Çeşitleri ve Özellikleri

 • 3.1.2. Ambalajı Doldurma

 • 3.2. Etiketleme

 • 4. DEPOLAMA

 • 4.1. Fumigasyon

 • 4.1.1. Tanımı

 • 4.1.2. Amacı ve Önemi

 • 4.1.3 Fumigasyon Bileşikleri

 • 4.1.5. Uygulama Sıklığı

 • 4.2. Depolama

 • 4.2.1. Depolamada Amaç

 • 4.2.2 Depolama Süresi ve Isısı

 • 4.2.3. Depo Yerleştirmede Dikkat Edilecek Hususlar

 • 4.2.4. Depolamada Meydana Gelen Değişiklikler

 • 4.3. Depo Bakımı ve Temizliği