Etiket Arşivleri: Yağ Teknolojisi

Yağ Teknolojisi Dersi Sınav Soruları

%97 pres verimiyle çalışan bir yağ fabrikasında %38 yağlı ayçiçeği çekirdeğinin 100 yönünden elde edilecek ham yağ miktarını hesaplayınız.Tohum nemi:%10, kavurmadan sonraki nem: %3, kabuk miktarı %30 alınacaktır.

Serbest asitliği %5 olan bir ham yağ kesikli yöntemle notralize ediliyor ve rafine faktörü 1,8 olarak bulunuyor
a) rafine kaybını
b) sürüklenen yağ miktarını bulunuz.
c) aynı yağ kontinu yöntemle rafine edilseydi yukarıdaki iki değer ne olurdu?

Ham yağ rafinasyonu sırasında ağartma işlemine etki eden faktörleri yazınız, anlatınız

Yağ tohumlarının sınıflandırılması nasıldır?

Pamuk çekirdeğinden yağ çıkarılmasının akış şemasını çiziniz?

Yağlı tohumların kalitelerinin değerlendirilmesi nasıldır?

Çiyit için geliştirilen indeks değerlerini yazınız

Depolamayı etkileyen faktörler nelerdir?

Yağlı tohumlardan yağ çıkarma metodları nelerdir?

Preslemede nelere dikkat edilmelidir?

En çok kullanılan solventler hangileridir?

Perkolasyon tipi ve immersiyon tipi ekstraksiyon arasındaki farklar nelerdir?

Nötralizasyon nedir, kaç çeşittir, aşamaları nelerdir?

Ağartmada kullanılan maddeler nelerdir?

Yağlı tohumların temizlenmesi nasıldır?

Ekstraktör tipleri nelerdir?

De-smet ekstraktörü, çalışma prensibi, şekli hakkında bilgi veriniz

Yağ Teknolojisi Test Soruları ve Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi yağın minör bileşenlerinden değildir? ( c )

 • a) Mono ve digliseridler

 • b) Serbest yağ asitleri

 • c) Kazein

 • d) fosfotidler

2-  Aşağıdakilerden hangisi kolesterolün özelliklerinden değildir? ( d )

 • a) Birincil hayvansal katı yağ sterolüdür

 • b) İz miktarlarda bitkisel sıvı yağlarda da bulunur

 • c) Sitosterol ve stigmesterol en iyi bilinen bitkisel sıvı yağ sterolleridir

 • d) Yağ içerisinde gliserille esterleşmemiş halde bulunan yağ asitleridir

3- Aşağıdakilerden hangisi yağlarda stabiliteyi etkileyecek en önemli antioksidant bileşenlerinden değildir? ( d )

 • a) Tokoferol

 • b) Sesamol

 • c) Gossipol

 • d) Gliserol

Gıda Mühendisliği Bölümü Yağ Teknolojisi Dersi Sınav Soruları

Yağlı tohumların bozulmasına etki eden etmenler?

Zeytinyağı üretiminde malaksasyon (yoğurma) işlemi nedir nasıl yapılır?

Margarin üretiminde kristalizasyon aşaması

Hidrojenasyon işlemini etkileyen faktörler nelerdir?

Asitlerle zamklı maddelerin giderilmesi işlemi nasıl yapılır?

Kimyasal ve enzimatik interesterifikasyonun olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Karşılaştırınız.

BİTKİSEL KAYNAKLI YAĞ HAMMADDELERİNİ SINIFLANDIRIN.YAĞ TEKNOLOJİSİ AÇISINDAN ÖNEMİ NEDİR?

BİTKİSEL YAĞLARDAN YAĞ EKSTRAKSİYONU YÖNTEMLERİNİ YAZINIZ.

SICAKLIK VE NEMİN KÜSPEDE KALAN YAĞ MİKTARINA ETKİSİNİ GRAFİK ÇİZEREK AÇIKLA.

SOLVENT İLE YAĞ ÇIKARILMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER NELERDİR EKSTRAKSİYON SÜRESİ İLE KÜSPEDE KALAN YAĞ MİKTERI ARASINDAKİ İLİŞKİYİ GARFİK İLE AÇIKLAYINIZ.

Bitkisel Yağ Teknolojisi Test Soruları

SORU-1)Aşağıdakilerden hangisi lipitlerin yapı ve özellikleri arasında yer almaz?

A) Yapılarında C, H, O elementleri bulunur.

B) Kutuplu bir yapıya sahip olmadıklarından suda çözünmezler ya da çok azçözünürler.

C) Yağ asitlerinin esterleridir veya yağ asitlerinin esterleri hâline gelebilirler.

D) Canlı organizmalar tarafından kullanılamazlar.

E) Lipitlerde, yaşayan organizmada bulunma koşulu geçerli olduğundan mineral yağlar, uçucu yağlar lipit sınıfına sokulmazlar.

 

CEVAP-D

 

SORU-2)Aşağıdakilerden hangisi doymuş yağ asitlerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Zincir şeklindedir, dallanma yoktur.

B) Tek sayıda C atomu içerir.

C) Molekülündeki C sayısı 4–38 arasında değişir.

D) Doymuş yağların molekül ağırlıkları arttıkça yoğunlukları düşer, viskozitelerive kırılma indisleri artar.

E) En çok bilinen doymuş yağ asitleri 16 C’lu palmitik asit ile 18 C’lu stearikasittir.

 

CEVAP-B

 

SORU-3)Aşağıdakilerden hangisi omega yağ asitlerinin fonksiyonları içerisinde yer almaz?

A) Hücre zarının dayanıklılığı ve işlevinde etkindir.

B) Yağların damar içinde akıcılığını sağlar.

C) LDL (kötü kolesterol) düzeyini düşürerek kalp damar hastalıkları riskini azaltır.

D) Kanı inceltip damarları korur, kanın damarda pıhtılaşmasını ve kangreni önler.

E) Bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyonlara karşı direnci artırır.

 

CEVAP-D

 

SORU-4) Aşağıdakilerden hangisi lipitlerin gıda işlemedeki fonksiyonu arasında yer almaz?

A) Hamurlara yumuşaklık verir.

B) Hava kabarcıklarını tutarak yapıyı hafifletir, gevreklik verir.

C) Kabarmaya olumsuz etki yapar.

D) Yiyeceklerde baharatların taşıyıcısı olarak görev yapar.

E) Kızartmalarda ısıyı iletir, dokuyu yumuşatır.

 

CEVAP-C

 

SORU-5) Aşağıdakilerden hangisi doymamış yağ asitleri sınıfına dahil değildir?

A) Çift bağlı yağ asitleri

B) İzolen yağ asitleri

C) Konjuge yağ asitleri

D) Üç bağlı doymamış yağ asitleri

E) Monokarbonik yağ asitleri

 

CEVAP-E

 

SORU-6) Balık YağlarıSORU-6) İyot indisi ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlış verilmiştir?

A) İyot indisi doymamışlık özelliğinin bir belirtisidir.

B) İyot indisi yükseldikçe yağın kuruma özelliği azalır.

C) İyot indisi 160 olan yağlar kurur.

D) İyot indisi 100’ün altında olanyağlar kurumaz.

E) Teknik özelliklerine göre kuruyan yağlar (iyot indisi 130’un üzerinde olanlar), yarıkuruyan yağlar (iyot indisi 90-130 olanlar), kurumayan yağlar (iyot indisi 90’ın altındaolanlar) olmak üzere üç gruba ayrılırlar.

 

CEVAP-B

 

SORU-7) Aşağıda formülü verilmekte olan yağ asitlerinden hangisinin ismi yanlış verilmiştir?

A) CH3(CH2)2COOH – Butirik asit

B) CH3(CH2)14COOH – Palmitikasit

C) CH3(CH2)16COOH – Miristik asit

D) CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH – Oleik asit

E) CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH – Linoleik asit

 

CEVAP-C

 

SORU-8) Aşağıdakilerden hangisi kuruyan yağlara örnek değildir?

A) Bezir Yağı

B) Hint Yağı

C) Çin Yağı

D) Oitisika Yağı

E) Balık Yağları

 

CEVAP-E