Etiket Arşivleri: Yağ Teknolojisi Dersi Sınav Soruları

Yağ Teknolojisi Dersi Sınav Soruları

%97 pres verimiyle çalışan bir yağ fabrikasında %38 yağlı ayçiçeği çekirdeğinin 100 yönünden elde edilecek ham yağ miktarını hesaplayınız.Tohum nemi:%10, kavurmadan sonraki nem: %3, kabuk miktarı %30 alınacaktır.

Serbest asitliği %5 olan bir ham yağ kesikli yöntemle notralize ediliyor ve rafine faktörü 1,8 olarak bulunuyor
a) rafine kaybını
b) sürüklenen yağ miktarını bulunuz.
c) aynı yağ kontinu yöntemle rafine edilseydi yukarıdaki iki değer ne olurdu?

Ham yağ rafinasyonu sırasında ağartma işlemine etki eden faktörleri yazınız, anlatınız

Yağ tohumlarının sınıflandırılması nasıldır?

Pamuk çekirdeğinden yağ çıkarılmasının akış şemasını çiziniz?

Yağlı tohumların kalitelerinin değerlendirilmesi nasıldır?

Çiyit için geliştirilen indeks değerlerini yazınız

Depolamayı etkileyen faktörler nelerdir?

Yağlı tohumlardan yağ çıkarma metodları nelerdir?

Preslemede nelere dikkat edilmelidir?

En çok kullanılan solventler hangileridir?

Perkolasyon tipi ve immersiyon tipi ekstraksiyon arasındaki farklar nelerdir?

Nötralizasyon nedir, kaç çeşittir, aşamaları nelerdir?

Ağartmada kullanılan maddeler nelerdir?

Yağlı tohumların temizlenmesi nasıldır?

Ekstraktör tipleri nelerdir?

De-smet ekstraktörü, çalışma prensibi, şekli hakkında bilgi veriniz

Gıda Mühendisliği Bölümü Yağ Teknolojisi Dersi Sınav Soruları

Yağlı tohumların bozulmasına etki eden etmenler?

Zeytinyağı üretiminde malaksasyon (yoğurma) işlemi nedir nasıl yapılır?

Margarin üretiminde kristalizasyon aşaması

Hidrojenasyon işlemini etkileyen faktörler nelerdir?

Asitlerle zamklı maddelerin giderilmesi işlemi nasıl yapılır?

Kimyasal ve enzimatik interesterifikasyonun olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Karşılaştırınız.

BİTKİSEL KAYNAKLI YAĞ HAMMADDELERİNİ SINIFLANDIRIN.YAĞ TEKNOLOJİSİ AÇISINDAN ÖNEMİ NEDİR?

BİTKİSEL YAĞLARDAN YAĞ EKSTRAKSİYONU YÖNTEMLERİNİ YAZINIZ.

SICAKLIK VE NEMİN KÜSPEDE KALAN YAĞ MİKTARINA ETKİSİNİ GRAFİK ÇİZEREK AÇIKLA.

SOLVENT İLE YAĞ ÇIKARILMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER NELERDİR EKSTRAKSİYON SÜRESİ İLE KÜSPEDE KALAN YAĞ MİKTERI ARASINDAKİ İLİŞKİYİ GARFİK İLE AÇIKLAYINIZ.