Etiket Arşivleri: TETKİK

Kuruluş İçi Kalite Tetkiki Eğitimi

EĞİTİM AMACI

♦ Kuruluş İçi Kalite Tetkikleri ve tedarikçi tetkiklerinin etkin ve amaca uygun olarak yapılabilmesi için tetkik görevlilerinin yeteneklerinin geliştirilmesidir.

EĞİTİM YÖNTEMİ

Temel bilgilerin aktarımı, tartışma ortamı oluşturularak tecrübe aktarımı, pratik çalışmalarla konunun pekiştirilmesi

TARTIŞMA KONULARI

•Tanımlar

•Tetkik

•Objektif Delil

•Tanımlanmış Gereksinimler

•Tetkik çeşitleri

HACCP Tetkiki

HACCP TETKİKİ

DENETİM Ulusal düzeyde Yönetmelikte belirtilen kriterlere uygunluk işlemleri açısından , gıda kontrol hizmetlerinin yürütülmesi ve/veya doğrulanması için yapılan işlemlerdir.

TETKİK Yönetmelik kapsamında yürütülen faaliyetler ile sonuçlarının planlanan düzenlemelere uygunluğunun,bu düzenlemelerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının bir sistem dahilinde ve bağımsız olarak incelenmesidir.

HACCP Ön Gereklilikleri uygun bulunduğu taktirde HACCP Tetkiki yapılabilir.

Üretim Yapan İşyerlerinde HACCP Ön Gerekliliklerinin Denetiminde;
İşyerinde Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik ekinde bulunan ‘ Gıda ve Gıda İle Temasta Bulunan Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerine ait Denetim ve Kontrol Formu ’ (Ek-2) gözönünde bulundurularak denetim yapılır.
Satış ve Toplu Tüketim Yerlerinde İşyerlerinde HACCP Ön Gerekliliklerinin Denetiminde;
İşyeri ‘ Gıda ve Gıda İle Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Satış ve Toplu Tüketim Yerlerine ait Denetim ve Kontrol Formu ’ (Ek-3) gözönünde bulundurularak denetim yapılır.

HACCP TETKİKİ;
Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik ekinde bulunan
‘HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form ‘ (Ek-4) esas alınarak yapılır.
TETKİKTE VARMAK İSTEDİĞİMİZ;
DÜZENLEMELER HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN UYGUN MU?
DÜZENLEMELER ETKİN BİR ŞEKİLDE UYGULANIYOR MU?
SONUÇ
GÜVENLİ GIDA ÜRETİLİYOR MU?
TETKİKTE TÜM SÜREÇ DAHA AYRINTILI İNCELENİR VE TÜM SİSTEME BAKILIR.
TETKİK
1.PLANLAMA AŞAMASI
HANGİ İŞLETMEYE GİDİLECEĞİ PLANLANIR.
İŞLETMEDEN TETKİK İÇİN TARİH ALINIR.
TETKİKE HABERLİ GİTMENİN AVANTAJLARI;
BELGELERE KOLAY ULAŞILIR,
ZAMAN KAYBI OLMAZ!
2.HAZIRLIK AŞAMASI
HAZIRLIK AŞAMASI;
İŞLETMENİN NE TÜR BİR İŞLETME OLDUĞU,
HANGİ ÜRÜNLERİ ÜRETTİĞİ,
ÜRETİM İLE İLGİLİ OLASI RİSKLER ÖĞRENİLİR!
HAZIRLIK AŞAMASI;
İŞLETME İLE İLETİŞİME GEÇİLİR
İYİ BİR HAZIRLIK İÇİN İŞLETMENİN HACCP İLE İLGİLİ DÖKÜMALARINI İSTEYEBİLİRİZ!
HAZIRLIK AŞAMASINDA ;
TETKİKE GİTMEDEN ÖNCE KİMİNLE KONUŞMAK İSTEDİĞİNİZİ BELİRTMEK,
VE TETKİKE GİTTİĞİNİZDE AYNI KİŞİLERLE GÖRÜŞMENİZ ÖNEMLİDİR!!
İYİ BİR TETKİKÇİ;
PROFESYONEL,
DEVLETİ TEMSİL ETTİĞİ İÇİN DÜRÜST,
BAĞIMSIZ,
KENDİNDEN EMİN,
İLETİŞİMİ İYİ,
VE TETKİK İÇİN İYİ HAZIRLANMIŞ OLMALI!!
3. YÜRÜTME AŞAMASI;
AÇILIŞ TOPLANTISI
TETKİK
KAPANIŞ TOPLANTISI
AÇILIŞ TOPLANTISI;
TETKİKİN KAPSAMI,
YANİ NE YAPILACAĞI AÇIKLANMALI!
AÇILIŞ TOPLANTISI;
TETKİK EKİBİ TANITILMALI,
PROGRAM SÜRESİ AÇIKLANMALI,
YANİ PLAN HAKKINDA İŞLETMEYE BİLGİ VERİLMELİ!
VE İLGİLİ KİŞİLERİN ORDA OLUP OLMADIĞINDAN EMİN OLUNMALI!
İLGİLİ KİŞİLERE NE TÜR BELGELERE İHTİYAÇ OLUNDUĞU SÖYLENMELİ!
ÖRNEK:
-İÇ TETKİK SONUÇLARI
-DÜZELTİCİ FAALİYET SONUÇLARI
-LABORATUVAR SONUÇLARI
TANIŞMA NEDEN ÖNEMLİ?
AMAÇLAR AÇIKLANMIŞ OLUR!
VE TETKİK SONUNDA EĞER UYGUNSUZLUK VARSA BUNUN İÇİN SÜRE VERİLECEĞİ BELİRTİLMİŞ OLUR!
TETKİKİN YÜRÜTME AŞAMALARI ;
DÖKÜMANTASYON İNCELENMESİ,
İŞLETMENİN ÖN KOŞUL GEREKSİNİMLERİ AÇISINDAN DENETİMİ,
KKN’DA YERİNDE DENETİM,
KONTROL LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ
TETKİKİN YÜRÜTÜLMESİ;
ŞİRKET KENDİ HACCP SİSTEMİYLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA YAPAR,
İNCELENMESİ GEREKEN BELGELERE BAKILIR,
İŞLETME GEZİLİR VE BU SÜREÇTEDE BAZI BELGELER İSTENEBİLİR(ÖRN:ISI KAYITLARI, CCP KAYITLARI, LABORATUVAR KAYITLARI GİBİ),
SORULAR, İLGİLİ KİŞİLERE SORULUR,
TETKİK PRENSİPLERİ;
SORULAN SORULAR AÇIK VE NET OLMALI,
SORULAN SORULARA VERİLEN CEVAPLARA SOMUT KANITLAR İSTENMELİ,
SIKÇA NOT ALINMALI,
GÖRÜLEN VE SÖYLENEN ŞEYLER ARASINDA BAĞLANTI KURULMALIDIR!
KAPANIŞ TOPLANTISI;
GENEL BİR DEĞERLENDİRME YAPILARAK UYGUNSUZ DURUMLARIN NE OLDUĞU BELİRTİLMELİ,
DÜZELTİCİ FAALİYET BELİRLENMELİDİR. VE UYGUNSUZLUĞUN GİDERİLMESİ İÇİN SÜRE VERİLMELİDİR.
KAPANIŞ TOPLANTISINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR;
SPESİFİK BULGULAR AKTARILMALI,
DEĞERLENDİRME SIRASINDA YENİ SORULAR SORULUP YENİ BULGULAR BULUNMAMALI,
KAPANIŞ TOPLANTISINDAKİ EN ÖNEMLİ NOKTA;
UYGUNSUZLUKLAR ÜZERİNDE UZLAŞMAYA VARILARAK İŞLETMEYLE HEMFİKİR OLUNMASIDIR!
RAPORLAMA AŞAMASI
UYGUNSUZLUKLAR,
VE DÜZELTİCİ FAALİYETLERİN NE KADAR SÜREDE HALLEDİLECEĞİ RAPORA YAZILIR.
VE BU SÜRE SONUNDA UYGUNSUZLUĞUN GİDERİLDİĞİNE DAİR BİR KANIT OLMASI GEREKİR.
İNCELEMEDEKİ ODAK NOKTALARI
ÖN KOŞUL PROGRAMLARININ ETKİNLİĞİ
İzleme kayıtlarından
İç denetim
sonuçlarından
Dış denetimlerden
Uygunsuzluk
kayıtlarından
UYGUNSUZLUK RAPORU
UYGUNSUZLUK RAPORU NEYİN YANLIŞ OLDUĞU , NE ZAMANA KADAR DÜZELTİLMESİ GEREKTİĞİ KONULARINDA İŞYERİ YETKİLİSİ İLE BİRLİKTE HAZIRLANIR. BU TETKİK ESNADINDAKİ BULGULAR İÇİN YAZILI BİR KANITTIR.
TEŞEKKÜRLER!

İç Tetkik ( İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü )

•İÇ TETKİK İL PERFORMANS VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
•TETKİK NEDİR?
Kalite ile ilgili faaliyetlerin ve sonuçlarının planlanan düzenlemelere uyup uymadığının,bu düzenlemelerin amaca ulaşmak için uygun olup olmadığının, bu düzenlemelerin etkin olarak uygulanıp uygulanmadığının, sistematik, tarafsız, dokümanlara ve beyanlara dayanılarak, incelenmesidir.
•KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TETKİKİ
-Kuruluşun dokümante edilmiş prosedürlere uygun çalışıp çalışmadığını doğrulamak,
-Dokümante edilmiş prosedürlerin ve bunlara uygun olarak yapılan faaliyetlerin etkinliğini tespit etmek,
-Kalite yönetim sistemindeki zayıf noktaları, uygunsuzlukları ve iyileştirmeye açık alanları belirlemek,
-Personelin iyileştirme faaliyetlerine katkısını sağlamak amacıyla iç tetkik faaliyetleri;ilgili prosedürlere uygun olarak, kuruluşun bir bölüm veya prosesinin belirli bir plan çerçevesinde, belirli yetkiye sahip, eğitilmiş personel tarafından incelenerek mevcut uygun veya uygunsuzluk durumlarının tespit edilmesi ve raporlanması faaliyetlerinin bütünüdür.
•Tetkikte Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Tetkik esnasında tüm dokümanların incelenmesi mümkün değildir. Bundan dolayı tetkikte yalnızca seçilmiş konular incelenebilir. Tetkik görevlilerinin tetkik öncesi bu örneklenme yöntemini açıklaması gerekir.
Tetkik edilen faaliyetten doğrudan sorumlu olanların kendi faaliyetleri ile ilgili tetkik yapmaları uygun değildir
Bir tetkikte objektif delillerin sağlanması için belirlenen şartlara göre kanıtların incelenmesi gerekir. Belirlenmiş şartlar şunlardır:
1.Sözleşmeler: Müşteri tarafından organizasyona bildirilen bu tür gerekler önceliklidir ve bu şartlar tetkik esnasında dikkate alınabilir.
2.Kalite Sistem Şartları: Bu dokümanlarda belirlenen şartlar, kuruluşun yönetimi tarafından uygulanan standartlar esas alınarak belirlenen gerekler olup, bu nedenle tetkik yapılmasında dayanak sağlar.
1.Kalite Yönetim Sistemi Standartları: Bir kuruluşun böyle bir standarda uygunluk istemesi halinde, kuruluşun sisteminin bu standardın gereklerini karşılaması gerekir.
2.Yasal Şartlar: Yasal şartların uygulanması zorunlu olduğundan dolayı tetkik esnasında dikkate alınmalıdır.
3.Belgelendirme Kuruluşunun Kuralları
•TETKİK TİPLERİ
1. İç Tetkik
1.1. Birinci Taraf Tetkiki
2. Dış Tetkik
2.1. İkinci Taraf Tetkiki
2.2. Üçüncü Taraf Tetkiki
1.TARAF: Kuruluşun kendi sistemini tetkik etmesi (İç Tetkik).
2.TARAF: Kuruluşun tedarikçilerini tetkik etmesi.
3.TARAF:Kuruluşun tarafsız bir belgelendirme kuruluşu tarafından tetkik edilmesi.
1. TARAF TETKİKLERİN SEBEPLERİ
•Uygulanan Yönetim Sistem standardının gereği olarak,
•Yönetim tarafından kullanılacak bir kontrol mekanizması olarak,
•Çalışanların sisteme dahil edilmesi için,
•İyi iletişim ve bildirim için,
•Çalışanların bilinçlenmesine yardımcı olması için,
•Sürekli gelişmeyi sağlamak için,
kullanılabilir.
•NEDEN KALİTE TETKİKLERİ YAPILIR
1-Yönetime araç olması, tarafsız değerlendirme esası ile gerçek verilerin sağlanmasına yardımcı olur.
2-Kalite sisteminin gelişmesine yardımcı olur.
3-Kalite sisteminin uygun ve etkin unsurlarını tespit amacıyla yapılır.
4-Kuruluşun hedeflerine ulaşmasında yardımcıdır.
5-Uygunsuzlukların azaltılması, önlenmesi için objektif
6-Kaliteye ulaşmak için uygun hazırlıkların yapıldığı konusunda güvence sağlar.
7-Ürünlerin kullanma uygun ve kullanıcı için güvenli olduğu konusunda güvence sağlar.
8-Kanunların ve mevzuatın yerine getirildiği konusunda güvence sağlar.
9-Gelişme için imkanların belirlenmesine yardımcı olur.
10-Yönetim sistemlerinin statüsü, prosedürleri, metotlar ve eğitim imkanları hakkında önyargılı düşünceleri düzeltir.
11-Dokümanların yeterliliği ve takibi konusunda güvence sağlar.
12-Haberleşmeyi geliştirir, üst yönetime doğrudan rapor sağlar.
13-Sözleşme şartlarının yerine getirilebilirliliğinin doğrulanmasını sağlar.
14-Kalite sisteminin etkinliğinin doğrulanmasını sağlar.
15-Tetkike taraf personele faydalı bir eğitim olur.
16-Çalışanların uyguladıkları faaliyetlerle ilgili sorumluluklarının geliştirilmesine yardımcı olur.
•TETKİK AŞAMALARI
1. HAZIRLIK
Yeterlilik Tetkiki
Tetkikin Planlanması
Tetkik Programının Hazırlanması
Soru Listelerinin Hazırlanması
2. TETKİKİN YÜRÜTÜLMESİ
Açılış Toplantısı
Tetkikin gerçekleştirilmesi
Bulguların gözden geçirilmesi ve raporlama
3. RAPORLAMA
•1. HAZIRLIK
YETERLİLİK TETKİKİ
-Kuruluşun dokümante edilmiş kalite sisteminin ilgili standarda uygun olup olmadığının belirlenmesi için yapılan tetkiktir.
-Yeterlilik Tetkiki dokümanların, standardın maddelerini karşılama durumunu tespit amacıyla yapılır.
•TETKİKİN PLANLANMASI
TETKİKİN PLANLANMA AŞAMALARI
Tetkikin planlanması ile tetkikin yürütülmesi ile ilgili ana aşamalar belirlenir. Tetkiklerin yürütülmesinde öncelikle iki hususun kararlaştırı1ması gerekir.
Tetkikin Amacı
Kalite Yönetim Sistemine uygunluk tetkiki, proses tetkiki, ürün tetkiki yada takip tetkiki olmak üzere tetkikin amacı belirlenir.
Tetkikin Kapsamı
Ürün Siparişinden, teslimata kadar olan proseslerden hangilerinin tetkik edileceği veya uygulanan Standard şartlarından tetkik edilecek olanların tespiti ile tetkik kapsamı belirlenir. 2. taraf tetkiklerde; kapsamı genellikle müşteri belirler.
Tetkikin Planlanması aşamasında yerine getirilecek diğer faaliyetler şunlardır:
1. Tetkik ekibinin Belirlenmesi:
Tetkik birden fazla kişi ile yürütülüyorsa ,ekip liderinin belirlenmesi gerekir. Ekipte yer alan Tetkikçikler tetkik edilecek sistemle ve proseslerle ilgili yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmalıdır.
2. Ekip liderinin Tetkik ile ilgili görev dağılımını belirlemesi
3. İkinci taraf tetkiklerde gerektiğinde saha ziyareti yapılması,
4. Tetkik planının (programının) genel yapısının hazırlanması
5. Ekip liderinin tetkik planı ile ilgili olarak ekibi bilgilendirmesi, detaylı programın hazırlanması, (saatler, bölümler, sorumlular, açılış ve kapanış toplantıları)
7. Gerekirse tetkik planının tekrar gözden geçirilmesi,
TETKİK PLANININ (PROGRAMININ) HAZIRLANMASI
1-Tetkikle ilgili dokümantasyonun incelenmesini takiben,tetkik Plan/Programı ekip lideri tarafından tetkikle ilgili detaylı bilgileri içerecek şekilde hazırlanır. Öncelikle tetkikle ilgili tetkik metoduna karar verilir.
2-Tetkik, belirli bir siparişin takibi şeklinde olabilir (Baştan sona).
3-Tetkik, bitmiş üründen başa doğru olabilir (Sondan başa).
1-Tetkik, belli bölümde bütün faaliyetlerin incelenmesi şeklinde olabilir (Yatay tetkik).
2-Tetkik , belli bir problemi çözmek için tüm İhtimalleri araştırılması şeklinde yapılabilir(Kombinasyon).
3-Tetkik , planı ve amacı olmaksızın rast gele yürütülebilir ( Serbest Yürütme/ Profesyonel Olmayan).
•SORU LİSTELERİNİN HAZIRLANMASI
Tetkiklerde kullanılan soru listeleri
1-Tetkikin kapsamının belirlenmesi ve sürekliliğinin sağlanmasında tetkik görevlisine yardımcı olur.
2-Tetkik esnasında bilgiye dayalı sonuca erişilmesinde zaman kazandırır.
3-Hatırlatma aracıdır.
4-Kısa ve özlüdür.
1-Genel amaçlı soru listesi olabileceği gibi her bir saha için ayrı soru listesi de olabilir.
2-Tetkik görevlileri ve veya firmanın bu konuda eğitimli personeli tarafından hazırlanır.
3-Tetkikle ilgili tüm konuları kapsar.
4-Tetkikin amacı ve kapsamı göz önüne alınarak hazırlanmalı ve mümkün olduğunca tetkike ait sonuçları yansıtır nitelikte olmalıdır.
TETKİK GÖREVLİSİNİN ROLÜ
İÇ TETKİK GÖREVLİSİ
•Prosedür ve sistemlerin geliştirilmesinde yardımcıdır.
•Sistemi iyi bilir ancak sınırlı yetkiye sahiptir
•Kendi kuruluşu ile ilgili düzeltici önleyici faaliyetler için daha sağlıklı karar verir ve daha fazla özgürdür.
TETKİK GÖREVLİSİNİN NİTELİKLERİ
•Yasal şartlar konusunda bilgili olmalı
•Prosesi anlamalı ve analiz edebilmeli.
•Proseslerin etkileşimlerini anlamalı , ekip çalışması yapabilmeli .
•Gerektiğinde uzman bir kişi ekipte olmalı
•İYİ BİR TETKİK GÖREVLİSİNİN KİŞİSEL NİTELİKLERİ
Objektiflik : Tetkik görevlileri gerçek verileri tarafsız olarak değerlendirmek durumundadır.
Naziklik: Tetkik görevlisi bir ziyaretçi ve bir misafirdir. Tetkik görevlileri davranışlarında nezaket kurallarına uymalıdır
Pozitiflik: Tetkik. görevlisinin işi, yönetim sisteminin etkinliği ve uygunluğu hakkında değerlendirme yapmaktır. Tetkik görevlisinin görevi karşılaşılan durumlara olumlu yaklaşmaktır. Çünkü, doğru tespit edilen her uygunsuzluk iyileştirme için bir fırsattır.
Analitik Düşünme Yeteneği: Tetkikçi sistemde bulunan herhangi bir uygunsuzluğun sistemin diğer unsurlarını nasıl etkilediğini kavrayabilmelidir. Ayrıca sistem elemanlarının birbiri ile ilişkilerini de kavrayabilmelidir. Tetkikçi sisteme geniş bir perspektiften bakabilmelidir
•İYİ BİR TETKİK GÖREVLİSİNİN KİŞİSEL NİTELİKLERİ
Çalışkanlık: Tetkik görevlileri zor çalışma koşullarına uyum sağlayabilmelidir.
Zamana Uyma: Tetkik planına ve programdaki zamanlamaya uymak profesyonelliğin bir parçasıdır. Geç kalmak ve tetkik edilen tarafı bekletmek can sıkıcı olabilir.
İletişim: Tetkik işinin temelinde iletişim yatmaktadır. Bu nedenle iletişimi bozucu bazı davranışlardan kaçınmak gerekir (Siyaset, din, taraftarlık vb. konularda tartışmak). Tetkikçi iyi bir dinleyici olmalıdır. Diplomatik olmalıdır. İnsani ilişkilerde mesafeyi korumalıdır.
Profesyonel olmak: Tetkik görevlilerinin kendilerine, işverenlerine, tetkik mesleğinin kendisine, meslektaşlarına ve tetkik edilen taraflara karşı çeşitli yükümlülükleri vardır. Bu nedenle tetkik görevlileri her zaman adil olmalı, herhangi bir korku veya iltimas yaratmaksızın buldukları her şeyi tam olarak rapor etmelidir.
Hazırlıklı olmak: Tüm tetkik boyunca tetkik görevlilerinin tetkikin planlanmasından yürütülmesine, bulguların değerlendirmesinden raporlamasına kadar birçok konuda sorumlulukları vardır. Tüm bu işlemleri gerçekleştirebilmek için hazırlıklı olması gerekir.
Prensip Sahibi olmak: Tetkik görevlileri kendi düşünceleri konusunda tamamen açık olmalıdır. Tetkik görevlileri güvenilir olmalıdır.
Kararlı olmak: Tetkik görevlileri tetkikin hedeflerine ulaşmak için amaca yönelik olmalı ve kendi zihnindeki mevcut her tür şüpheyi çözmelidir.
Faydalı olmak: Sistemin etkin ve aksayan yönlerinin ortaya çıkarılması, iyileştirme için fırsatları doğurur. Eğer tetkikçi bir çok küçük ayrıntıyla uğraşmış ise herhangi bir fayda sağlamamış ve hayal kırıklığına yol açmış demektir.
•2. TETKİKİN YÜRÜTÜLMESİ
Açılış Toplantısı
Tetkikin Gerçekleştirilmesi
Bulgularının Gözden Geçirilmesi ve Raporlama

Kuruluş İçi Kalite Tetkiki Eğitimi Sunusu

TETKİK

Mutabık kalınan kriterlerin ne dereceye kadar yerine getirildiğini objektif olarak tayin etmek için delillerin toplanması ve değerlendirilmesi için, sistematik, bağımsız ve dokümante edilmiş bir proses Tetkik olarak tanımlanır.