Etiket Arşivleri: talimat

Jeneratör Kullanım Talimatı

 • AMAÇ

Bu talimatın amacı, üretim sürecinde Jeneratörün  uygun şekilde çalıştırılması ve bakımının düzenli yapılarak kullanım ömrünün uzatılmasını sağlamaktır.

 • SORUMLULAR

Üretim Müdürü

Ustabaşı

 • UYGULAMA

  • ÇALIŞMA

                   Elektrikler kesildiği anda otomatik olarak devreye girer.

                   Elektrikler geldiğinde ise kendiliğinden devre dışı kalır.

 • BAKIM

  • Bakımlar bakım planına göre yapılır.

  • Günlük Bakım

   • Günlük olarak yapılan makine bakımları bakım planında yer almaz.

   • Üretim sonunda makinenin genel temizliği yapılır.

  • Altı Aylık Bakım

Bu bakım; bakım takviminde periyodun gelmesi durumunda bakım onarım sorumlusu Üretim müdürüne haber vererek servis tarafından bakımı yaptırılır.

Makinenin arızası durumunda arıza ustabaşına bildirilir, arızayı kendi imkanları ile gideremiyorsa Üretim Müdürüne bildirerek dış bakım hizmeti alınmasını sağlar.

 • REFERANSLAR

REVİZYONLAR

Süt Depolama Tankı Kullanım Talimatı Örneği

 • AMAÇ

Bu talimatın amacı, Süt Depolama Tankının  uygun şekilde çalıştırılması ve bakımının düzenli yapılarak kullanım ömrünün uzatılmasını sağlamaktır.

 • SORUMLULAR

Üretim Müdürü

Ustabaşı

 • UYGULAMA

  • ÇALIŞMA

   • Makinenin Elektrik düğmesi açılır.

  • Karıştırıcısı Çalıştırılır.

  • Cidar soğuk su tertibatı çalıştırılır.

  • Sütler tartılıp süzüldükten sonra tanka doldurulur

 • BAKIM

  • Bakımlar bakım planına göre yapılır.

  • Günlük Bakım

   • Günlük olarak yapılan makine bakımları bakım planında yer almaz.

   • Üretim sonunda makinenin temizliği HACCP İşletme Hijyen ve sanitasyon Planına göre yapılır.

  • Altı aylık Bakım

   • Altı aylık bakım, ustabaşı tarafından yapılır.

   • Elektik aksamların kontrolü yapılır.

   • Karıştırıcı, motor, Rulman kontrol edilir.

   • Soğuk su tertibatı kontrol edilir.

  • Makinenin arızası durumunda arıza bakım ustabaşına bildirilir. Ustabaşı arızayı kendi imkanları ile gideremiyorsa üretim müdürüne bildirerek dış bakım hizmeti alınmasını sağlar.

 • REFERANSLAR

 • REVİZYONLAR

Elektrik Çarpması Durumunda Müdahale Talimatı

AMAÇ: Elektrik çarpması durumunda elektrik akımına maruz kalan personelin en güvenli şeklide müdahale edilerek tedavi edilmesi için uygun koşulların sağlanması.

El Yıkama Talimatı

AMAÇ: El yıkama, kişisel hijyenin en önemli kısmını oluşturmaktadır. Kişisel hijyen de ürün güvenliği için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Elle; ürün, üretim aparatları ve diğer insanlara riskli mikrobiyal bulaşılar olabilmektedir. Bu açılardan önemi tartışılmaz olan el yıkama konusunun iyi anlaşılarak etkin bir şekilde ve aksatılmadan tüm personel tarafından gerçekleştirilmesi için bu talimat hazırlanmıştır. Bu talimat, Hijyen ve Sanitasyon Prosedürü doğrultusunda eksiksiz ve sürekli hijyen sağlanması için gereklidir.

KAPSAM: Bu talimat işletmede bulunan tüm çalışan ve misafirleri kapsamaktadır.

SORUMLULAR:

 Yönetim Temsilcisi&Gıda Güvenliği Ekip Lideri

 İlgili Personel

TALİMAT DETAYI:

Personel Hijyen Talimatı

SAKINILMASI GEREKENLER

SAKINMA NEDENLERİ

YAPILMASI GEREKENLER

Saçların dökülmesi

Saçlar ürüne dökülerek kirlenmeye neden olur.

BONE TAKINIZ

Para, yüz, saç ve ceplerin dışına ellerin sürülmesi

Kirlenme olabilir

Bu davranışları yapmak zorunlu ise ELLERİNİZİ DEZENFEKTE EDİNİZ

Gıda ile ilgili alanlarda aksırmak,öksürmek veya esnemek

Enfeksiyon yayabilir

Aksırıp-öksürürken ürünlere arkanızı dönün ve

AĞZINIZI KAPATIN,SONRA ELLERİNİZİ DEZENFEKTE EDİNİZ

Tükürmek

Enfeksiyon yayabilir

KESİNLİKLE TÜKÜRMEYİN

İş başında sigara içilmesi

Ellere ve havaya bakteri ve virüsler transfer olur

SİGARAYI ARALARDA İÇİN VE İÇTİKTEN SONRA ELLERİNİZİ YIKAYINIZ

Kıyafetlerin havlu gibi kullanılması

Kirli kıyafetten elleriniz kirlenebilir

ELLERİNİZİ DEZENFEKTE EDİNİZ VEYA ELDİVEN GİYİNİZ

Kirli ellerle çalışılması

Enfeksiyon yayabilir

HİJYENİK EL YIKAMA KURALLARINI UYGULAYIN.

Kirli kıyafetlerle işbaşı yapılması

Kir enfeksiyon kaynağıdır

Her zaman TEMİZ KIYAFET GİYİN.

Takıların kullanılması

Arasına yiyecek parçaları girerek kirlenmeye neden olur. Ayrıca ürüne karışma olasılığı vardır

TAKI KULLANMAYIN.

Hasta iken işbaşı yapılması

Hastalığın yayılması söz konusudur

Sağlık kuruluşundan rapor alınız veya maske kullanınız.

Yaralı – bereli ellerle çalışılması

Yara ve bereler enfeksiyonun yayılmasına yol açar

YARANIN ÜZERİNİ HER ZAMAN BANDAJLAYIN.ELDİVEN KULLANINIZ

Ağız, burun ve kafanın kaşınması

Elleriniz ve dolayısıyla ürünleriniz kirlenebilir,ürüne mikrobiyolojik bulaşma söz konusudur

ELLERİNİZİ DEZENFEKTE EDİN,ELDİVEN KULLANINIZ

Tırnakların ojeli veya cilalı olması

Ürünler kimyasal kirlenmeye uğrayabilir

OJE VEYA CİLA SÜRMEYİNİZ

Tırnakların uzun ve tırnak diplerinin kirli olması

Ürünler kirlenebilir

TIRNAKLARINIZI KESİN

Tezgah ve masalara oturulması

Giysilerdeki mikroorganizmalar tezgah veya masalara geçer

Oturmayın .İlgili oturma yerlerini kullanınız.

Sakız vb. şeylerin çiğnenmesi

Enfeksiyon yayabilir

ÜRETİM ALANINDA SAKIZ ÇİĞNEMEYİN, YİYECEK SOKMAYIN

Yemekhane ve Mutfak Emniyeti Talimatı Örneği

YEMEKHANE VE MUTFAK EMNİYET TALİMATI

İşyerinizde çalışanların sağlıklarının korunması ve sağlıklı olmalarını temin bakımından temiz bir ortamda, düzenli biçimde beslenmelerini sağlamak için hazırlanmış talimattır:

1.Muntazam ve sükunetle yemek yenmesini sağlamak için yemekhanelerde kimin nerede yiyeceğini gösterir. Tertip ve düzeni sağlayınız.

2.İş icabı yemeği yerken ve geç yiyecekler için ayrı yerler tahsis ediniz.

3.Yemek tezgahlarını daima temiz ve düzenli bulundurunuz.

4.Yemek esnasında haşeratın yemekhane veya mutfak içerisine girmesini önlemek için de, kapı ve pencereleri sinek teli ile donatınız.

5.Yemek servis malzemelerini sağlık şartlarına uygun olarak temiz ve düzenli bulundurunuz. Tabak, kepçe, karavana, çatal ve kaşıkları yıkarken suyun kaynamış olmasına dikkat ediniz.

6.Mutfak ve yemekhane mahallerinde yapılan her iş için en önemli kural temizliktir.

7.Yerleri mümkün olduğu kadar temiz ve kuru tutunuz. Yemek dökülürse hemen temizleyiniz. Aksi halde kayma tehlikesinden sorumlusunuz.

8.Kırık tabak, çanak daima nedenini oluşturmuştur. Bu nedenle kırıkları hemen temizleyip çöp kutularına atınız.

9.İş görürken sıkı bağlanmış alçak topuklu ayakkabılar giyiniz. Yüksek topuklu ayakkabı tehlikeli olduğundan giymeyiniz.

10.Sıcak yemek taşırken çevrenizde çalışan arkadaşlarınızı sesli olarak ikaz ediniz.

11.Yemekhanenin günlük atıklarını çöp arabaları veya kovalarına koyunuz ve yemekhanede birikmelerine meydan vermeyiniz. Su soğutucularını daima dolu çalıştırınız. İçme suyunu yemekhaneye kapalı ve temiz kaplarla getiriniz.

12.Her vardiya yemek servisinden sonra yemekhaneyi ve servis masalarını, buzdolaplarını; deterjanlı, ılık, bol suyla yıkayınız ve kurulayınız.

13.Yemek dağıtımın sonunda tezgahın ısısını veren vanaları kapatınız, boşa yanmalarına mani olunuz.

14.Lavabo, duş ve tuvaletlerin daima çalışır ve temiz vaziyette olmasını sağlayınız. Yemekhane, mutfak içi ve çevresini daima temiz bulundurunuz.

15.Yemekhane ve mutfak mahallilerini daima havalandırınız.

16.Pişirme araçlarının kızdığını tuz ve un serperek kontrol ediniz.

17.Size verilmiş kullanışı öğretilmemiş alet ve araçlarla çalışmayınız.

18.Makine ve cihazlardaki arızaları derhal yetkili amirliklerinize bildiriniz. Kesinlikle kendiniz tamir etmeyiniz.

19.Basınçlı tencerelerin kızartma araçlarının kapaklarını açarken dikkatli olunuz.

20.Elektrikli araçları temizlemeden önce fişi mutlaka prizden çekiniz.

21.Kuzinenin gaz kaçağı yapmamasına dikkat ediniz. İsli yanmaması için ayarını yaptırınız.

22.Kuzinede işiniz bittikten sonra besleme musluk ve vanalarını kapatınız. Kesinlikle açık kalmamasına dikkat ediniz.

23.Kuzine üzerinde yemek taşarsa gaz vanasını hemen kapatınız ve ocak başlarını temizlikten sonra çalıştırınız.

24.Kızartma tencerelerini kullanırken önce yağı koyunuz sonra ocağı yakınız.

25.Basınçlı kazanların (düdük tencere gibi)emniyet vantillerinin sağlam olup olmadığını kontrol ettikten sonra pişirme işlemine geçiniz.

26.Sebze ayıklayınca artıklarını çevreye dağıtmayınız. Çöp bidonuna atınız. Etraftaki ağzı açık konserve kutusu ve benzeri kapları derhal hurdaya atınız. Ayrıca günlük çöp ve yemek artıklarını günü gününe çöp kutularına mutlaka atınız.

27.Mutfak malzemelerini usulüne uygun temizleyiniz ve yerine koyunuz.

28.Kazanları daima kalaylı bulundurunuz.

29.Haşerelerin kapların içine girmemesine mutlak suretle dikkat ediniz.

30.Haşereye karşı sık sık ilaçla mücadele ediniz. Ancak, bu tür ilaçların zehirli olup personele zarar vereceğini unutmayınız.

31.Şartnamelere uygun olarak erzak alınız. Soğutucu ve uygun kaplarda saklayınız aksi halde zehirlenmelerden sorumlu durumda kalırsınız.

32.İş yerinde alınacak ya da alınmış tüm yiyecek ve içecek erzakın iş yeri hekimince kontrolünün yapılmasını sağlayınız.

33.Mutfak ve yemekhanelerinde çalışan personelden rahatsız olanlar derhal iş yeri hekimine başvurarak çalışıp çalışmayacaklarını öğrendikten sonra normal mesailerine devam edebilirler. Aksi halde çalışmaları insan sağlığı açısından tehlikeli olacaktır.(bulaşıcı hastalıkların yayılması)

34.Yemekhane ve mutfak mahalli personelinin çalışanların sağlıkları ile alakasını kesinlikle hatırdan çıkarmayınız. Portör muayenelerini aksatmadan yaptırınız. Ayrıca aşağıdaki hususları mutlaka yerine getiriniz: El, bütün vücut temizliğine dikkat ediniz. Yemekleri titizlikle, sağlık şartlarına uygun şekilde yapınız. Uygun ve eşit olarak dağıtınız.

35.Verilen bütün koruyucu maddelerinizi mutlaka kullanınız.

36.Çalışır durumda bulunan ellerinizi sokmayınız.

37.Elektrikle çalışan makinelerde herhangi bir kaçak mevcutsa cihazın enerjisini keserek derhal yetkili amirinize haber veriniz. Elektrikli aletleri topraklamasız kullanmayınız.

38.Kilerdeki erzakları bakımlı bulundurunuz. Havalandırınız ve bozulmamasını sağlayınız.

39.Karasineklere ve haşerelere karşı kileri sık sık ilaçlayınız, ilaçlama sırasında erzakların zarar görmemesi için mutlaka tedbir alınız.(naylon örtülerle örtünüz)

40.Soğuk hava deposunun giriş kapısının içerisinden açılıp açılmayacağını kontrol ettikten sonra içeri giriniz.

41.Soğuk hava deposuna girerken mutlaka bir gözcü bırakınız.

42.Soğuk hava deposu alarm sistemini 6 ayda bir kontrol ettiriniz.

43.Genel çalışma teknik emniyet talimatları ve yangın talimatlarına uyunuz.