Etiket Arşivleri: Tahıllarda Düşme Sayısı Tayini

Tahıllarda Düşme Sayısı Tayini

1. AMAÇ VE KAPSAM :

Bu metot tahıllarda alfa amilaz aktivitesinin bir ölçüsü olan düşme sayısı (falling number)‘nın tayinini kapsar.

2. PRENSİP :

Un veya öğütülmüş tahıl ürünlerinin sudaki süspansiyonunun kaynar su banyosu içinde hızla jelatinleşmesi ve sonra jelatinin numune içinde bulunan nişastanın alfa amilazı tarafından sıvı hale getirilmesinin ölçülmesi ilkesine dayanır.