Etiket Arşivleri: Sütün Temizlenmesi

Süte Uygulanan Ön Teknolojik İşlemler ( Prof.Dr. Fehmi YAZICI )

FABRİKAYA KABUL EDİLEN SÜTE UYGULANAN ÖN TEKNOLOJİK İŞLEMLER

• SÜTÜN TEMİZLENMESİ

• SÜT YAĞININ AYRILMASI

– Krema Seperatörleri

• Yarı kapalı (yarı hermetik) seperatörler

• Kapalı (hermetik) seperatörler

• Krema Ayrılma Derecesini ve Krema Ayırma Kalitesini Etkileyen Faktörler

SÜTÜN HOMOJENİZASYONU

– Homojenizasyon İşleminin Yararları

– Homojenizasyonun Olumsuz Etkileri

• Homojenizasyon Yöntemleri

• Homojenizatörün Yapısı

• Homojenizasyonu Etkileyen Faktörler

SÜTÜN STANDARDİZASYONU

• Yağ Oranının Standardizasyonu

SÜTÜN HAVASININ ALINMASI (DEAERASYON)

– Hava Ayırıcılar ile Deaerasyon

– Vakum Altında Deaerasyon

SÜTE ISIL İŞLEM UYGULANMASI

SÜT TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN ISI DEĞİŞTİRİCİLER

– Kesikli Isı Aktarım Düzenleri (Batch Sistemler)

– Sürekli Isı Aktarım Düzenleri (Isı Değiştiriciler)

• Isı değiştirici çeşitleri

– Plakalı ısı değiştiriciler

– Borulu Isı Değiştiriciler

• Sütün Plakalı Isı Değiştiriciler ile Pastörizasyonu

– Sıcak su ısıtmalı plakalı pastörizatörler

– Vakum buhar ısıtmalı plakalı pastörizatörler

SÜTÜN STANDARDİZASYONU

• Yağ Oranının Standardizasyonu

• SÜTÜN HAVASININ ALINMASI (DEAERASYON)

– Hava Ayırıcılar ile Deaerasyon

– Vakum Altında Deaerasyon

Kaynak: https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/fyazici/135884/5.%20hafta.pptx

Kaşar Peyniri ( MEGEP )

 • TAZE KAŞAR ÜRETİMİ

 • Kaşarın Tanımı ve Özellikleri

 • Süte Uygulanan Ön İşlemler

 • Sütün Temizlenmesi

 • Standardizasyon

 • Homojenizasyon

 • Baktifügasyon

 • Isıl İşlem

 • Pıhtının Elde Edilmesi

 • Pıhtının Kesilmesi

 • Peynir AltıSuyunun Ayrılması

 • Baskıya Alma (Presleme)

 • Telemenin Fermantasyonu

 • Fermantasyon Sonunun Tespiti

 • Sicim Çekme Yöntemi

 • Yaprak Açma Yöntemi

 • Asitlik Tayini

 • Telemenin Haşlanması

 • Yoğurma, Tuzlama ve Kalıplama

 • Dinlendirme ve Şişleme

 • Sarartma ve Kalıplardan Çıkartma

 • Ambalajlama ve Depolama

 • OLGUN KAŞAR ÜRETİMİ

 • Ham Kaşarın Elde Edilmesi

 • Tuzlama ve Ön Olgunlaştırma

 • Asıl Olgunlaştırma

 • Ambalajlama ve Depolama

Kefir ( MEGEP )

 • 1. KEFİR ÜRETİMİ İÇİN SÜTE UYGULANAN ÖN İŞLEMLER

 • 1.1. Kefir

 • 1.1.1. Tanımı ve Tarihçesi

 • 1.1.2. Kefirin Özellikleri

 • 1.1.3. Kefir Çeşitleri

 • 1.1.4. Besin Değeri ve Sağlık Açısından Önemi

 • 1.2. Ön İşlemler

 • 1.2.1. Ham Madde ve Özellikleri

 • 1.2.2. Sütün Temizlenmesi

 • 1.3. Standardizasyon

 • 1.4. Homojenizasyon

 • 1.5. Isıl İşlem

 • 1.6. Soğutma

 • 2. İNOKÜLASYON VE İNKÜBASYON

 • 2.1. İnokülasyon

 • 2.1.1. Kefir Danesinin Özellikleri

 • 2.1.2. Saf Kültür ve İşletme Kültürü Eldesi

 • 2.2. İnkübasyon

 • 2.3. Pıhtının Kırılması ve Soğutma

 • 3. AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA

 • 3.1. Ambalajlama

 • 3.1.1. Ambalaj Materyalleri

 • 3.1.2. Ambalajlara Dolum

 • 3.2. Depolama

Kaynak: http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller

Süzme Yoğurt ( MEGEP )

 • 1. SÜZME YOĞURT ÜRETİMİ İÇİN SÜTE UYGULANAN ÖN İŞLEMLER

 • 1.1. Süzme Yoğurdun Tanımı ve Önemi

 • 1.2. Süzme Yoğurdun Özellikleri

 • 1.3. Sütün Temizlenmesi

 • 1.4. Standardizasyon

 • 1.4.1. Yağ Standardizasyonu

 • 1.4.2. Kuru Madde Standardizasyonu

 • 1.5. Homojenizasyon

 • 1.6. Isıl İşlem

 • 1.7. Soğutma

 • 2. İNOKÜLASYON, İNKÜBASYON VE YOĞURDU SÜZME

 • 2.1. İnokülasyon (Kültür İlavesi)

 • 2.2. İnkübasyon

 • 2.3. Soğutma

 • 2.4. Yoğurdu Süzme

 • 2.5. Yoğurma (Karıştırma)

 • 3. AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA

 • 3.1. Ambalajlama

 • 3.2. Depolama

Kaynak: http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller

Yoğurt ( MEGEP )

 • 1. YOĞURT ÜRETİMİ İÇİN SÜTE UYGULANAN ÖN İŞLEMLER

 • 1.1. Yoğurdun Tanımı ve Tarihçesi

 • 1.2. Yoğurdun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

 • 1.3. Yoğurdun Beslenme ve Sağlık Açısından Önemi

 • 1.4. Yoğurdun Sınıflandırılması

 • 1.4.1. Yağ Oranlarına Göre

 • 1.4.2. Yapım Tekniğine Göre

 • 1.4.3. Aromasına Göre

 • 1.4.4. Diğer Yoğurt Çeşitleri

 • 1.5. Yoğurda İşlenecek Sütün Seçimi

 • 1.6. Sütün Temizlenmesi

 • 1.7. Standardizasyon

 • 1.7.1. Süt Yağının Standardizasyonu

 • 1.7.2. Kuru Madde Standardizasyonu

 • 1.8. Homojenizasyon

 • 1.9. Isıl İşlem

 • 1.9.1. Isıl İşlemin Patojen ve Diğer Mikroorganizmalara Etkisi

 • 1.9.2. Isıl İşlemin Starter Bakterilerinin Faaliyetleri Üzerine Etkisi

 • 1.9.3. Isıl İşlemin Sütün Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerine Etkisi

 • 1.9.4. Isıl İşlemin Pıhtının Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi

 • 1.10. Soğutma

 • 2. İNOKÜLASYON (KÜLTÜR İLAVESİ), AMBALAJLAMA VE İNKÜBASYON

 • 2.1. Yoğurt Bakterileri ve Özellikleri

 • 2.1.1. Lactobacillus delbruecki subsp. bulgaricus

 • 2.1.2. Streptococcus thermophilus

 • 2.1.3. Yoğurt Bakterilerinin Ortak Yaşamı

 • 2.2. Yoğurt Üretimi İçin Starter Kültür Hazırlanması

 • 2.2.1. Sıvı Kültürler

 • 2.2.2. Toz Kültürler

 • 2.2.3. Dondurulmuş Kültürler

 • 2.2.4. Kültür Hazırlama Teknikleri

 • 2.3. İnokülasyon (Kültür İlavesi)

 • 2.3.1. Süte Katılacak Kültür Miktarının Hesaplanması

 • 2.3.2. İnokülasyon Şekilleri

 • 2.4. Ambalajlama

 • 2.4.1. Ambalaj Materyalleri

 • 2.4.2. Ambalaj Materyallerinin Sterilizasyonu

 • 2.4.3. Sütün Yoğurt Kaplarına Doldurulması

 • 2.5. İnkübasyon

 • 3. SOĞUTMA VE DEPOLAMA

 • 3.1. Soğutma

 • 3.1.1. Tek Aşamalı

 • 3.1.2. İki Aşamalı

 • 3.2. Depolama

 • 3.2.1. Soğuk Hava Depolarının Özellikleri

 • 3.2.2. Depolama Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar

 • 3.2.3. Depolama Sırasında Görülen Değişmeler

 • 3.3. Yoğurtta Görülen Bozulmalar

 • 3.3.1. Mikrobiyal Bozulmalar

 • 3.3.2. Enzimatik Bozulmalar

 • 3.3.3. Kimyasal Bozulmalar

 • 3.4. Yoğurtta Görülen Kusurlar

 • 3.4.1. Görünüş Kusurları

 • 3.4.2. Tat ve Aroma Kusurları

 • 3.4.3. Yapı ve Tekstür Kusurları

 • 3.5. Yoğurt Kalitesine Etki Eden Faktörler

 • 3.5.1. Sıcaklık

 • 3.5.2. Hava

 • 3.5.3. Işık

 • 3.5.4. Ambalaj Materyali

 • 3.5.5. Süre

 • 3.6. Yoğurt Üretim Akım Şemaları

Kaynak: http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller