Etiket Arşivleri: süttozu

Süt Tozu Üretimi ( Aleyna BATMAZ )

SÜT TOZU ÜRETİMİ

İÇERİK

SÜT TOZU NEDİR ?

SÜT TOZU ÇEŞİTLERİ NELERDİR ?

ENDÜSTRİYEL AÇIDAN AVANTAJLARI NELERDİR ?

KULLANIM ALANLARI NELERDİR ?

SÜT TOZU YAPIMININ AKIŞ DİYAGRAMI

SÜT TOZU YAPIMININ ŞEMATİK DİYAGRAMI

SÜT TOZU ÜRETİMİNDEKİ PASTÖRİZASYON ÜNİTESİ

SÜT TOZU ÜRETİMİNDEKİ EVAPORASYON ÜNİTESİ

SÜT TOZU NEDİR?

Süt tozu, süt suyunun buharlaştırılıp yoğunlaştırılmasıyla oluşan kurumaddenin toz hâline getirilmesiyle elde edilen dayanıklı ve besin değeri yüksek bir süt ürünüdür. Su oranı % 1,5-4 arasında değişmektedir.

Süt tozunun süte göre en büyük avantajı tonlarca sütün suyunun buharlaştırılarak daha az yer kaplayan süt tozu üretilmesi sonucu taşıma kolaylığı sağlanmasıdır. Bunun yanı sıra süte nazaran raf ömrü uzun ve mikrobiyolojik bozulma riski daha azdır. Bunun nedeni yaklaşık %88 su oranına sahip sütün suyunun buharlaştırılması ile % 5 ve daha az su oranına sahip süt tozu elde edilmesidir. Bu da ortamın su aktivitesinin (aw) düşürülerek mikroorganizma gelişiminin önlenmesini sağlar.

SÜT TOZU ÇESİTLERİ NELERDİR ?

 FAO ve WHO standartlarına göre süt tozları 3 sınıfa ayrılmıştır.

Tam yağlı süt tozu : Yağ : en az % 26

                                        Su : en çok % 5

Az yağlı süt tozu : Yağ : % 1.5-26

                                       Su : en çok % 5

Yağsız süt tozu : Yağ : en çok % 1.5

                                  Su : en çok % 5

ENDÜSTRİYEL AÇIDAN AVANTAJLARI

  • Aynı miktardaki sütten daha hafiftir.

  • Saklama açısından süte göre daha elverişlidir.

  • Daha rahat muhafaza edilir.

  • Süte göre daha ucuzdur.

  • Susuz olduğundan, mikroorganizmalar gelişemiyor ve soğutmalı kamyonla taşıma gereksinimi olmadığı için nakliyede tasarruf sağlar.

KULLANIM ALANLARI

SÜT TOZU AKIŞ DİYAGRAMI


Konu Aaleynaa tarafından paylaşılmıştır. Kendisine ve takım arkadaşlarına bu güzel sunumları için teşekkür ederiz.

Süt Tozu Üretimi Fizibilite Raporu

Günümüzde süt tozu, süt endüstrisinin temel girdilerinden biridir. Çok önemli bir beslenme bileşeni olan süt tozu, başta ekmek olmak üzere tüm unlu mamullerin bünyesine giren ve onları oldukça besleyici hale getiren doğal bir katkı maddesidir. Neredeyse gıda endüstrisinin tümünde yaygın biçimde kullanılmaktadır. Sos ve sosis gibi süttozuyla pek ilintisi olmadığı sanılan ürünlerin de ana girdilerinden biri süt tozudur. Günümüzde kozmetik endüstrisi bile dolgu maddesi yerine daha çok süt tozu kullanılmaktadır. Sabun, şampuan gibi ürünlerin formülünde modifiye edilmiş süt tozu yer almaktadır. Pek de akla gelmeyen bu ürünlerin yanı sıra süt banyoları, granüle edilmiş pet mamulleri, spesyal kahveler, sütlü çaylar gibi yüzlerce ürünün içeriğine de girmiş vaziyettedir. Ayrıca, protein karışımlarının üretiminde önemli bir hammadde olmasının yanı sıra, sporcuların kullandığı çoğu ürünün ana girdisidir.

Ülkemizde halen 200 bin ton süttozu kapasitesi bulunmasına rağmen ancak 30 bin ton civarında üretim yapılabilmektedir. Üretimin düşük olmasının nedeni ise özellikle Avrupa’da oluşan süt tozu dağlarıdır. Zaman zaman fiyatta yükselme eğilimi sürse de, arz talep dengesi oldukça bozulmuş durumdadır.