Etiket Arşivleri: süttozu

İnstant Kurutma ve İnstant Süttozu ( Seda DOĞANAY )

İnstant Kurutma ve İnstant Süttozu

İnstant süttozu diğer süt tozlarından daha iyi rekonstitüsyon özelliklerine sahiptir 1985 yılında Peebles tarafından patent alan instantizasyon prosesi kurutma teknolojisinin ekonomik yönlerini ve kalitesini önceki instant uygulamalara göre önemli biçimde geliştirmiştir. Islanabildik, nüfuz edebilirlik (absorbsiyon), batabilirdik, d ağ ila bili dik ve çözünebildiği içeren instantizasyon prosesi ile kurutulmuş ürünlerin Özellikleri geliştirilmiştir. Proses bu değişiklikler arasında en uygun dengeyi sağlamaktadır.

¨Süttozunun suda hızlı bir şekilde eriyebilmesi için instantize edilmesi zorunlu bir işlemdir. Toz partikülferinde doğru bir gözeneklilik (Porozite) elde edebilmek için konsantrat zerreleri öncelikle kurutulmalıdır. Ardından partikül yüzeyinin hızlı bir şekilde genişlemesi ve kanalların kapanması nedeniyle partiküller nemlendirilmelidir. Bu aşamadan sonra partikül yüzeyleri yapışkan ve nemli bir hal almakta ve birbirleri ile birieşerek aglomerat formuna dönüşmektedirler. Yani istant karektentistler toz partikülleri arası neden olan aglorasyon ile sağlanmaktadır.

¨Rekontitüsyon sırasında hava su ile yer değiştirmektedir. Hava rekontitüsyon sırasında toz partiküllerinin fazla miktarda su ile temas etmesine neden olmaktadır.

¨İstantize olmayan üründe , küme halindeki toz partikülleri etrafında viskoz bir tabaka oluşabilmekte ve buda daha sonra suyu adsorbe etmektedir.Bu durum çözünme işlemini yavaşlatmaktadır.

¨İstantizasyonun başlıca iki tipi vardır. Bunlar ; Kuru fodra toz sağlandıktan sonra instantizasyonun gerçekleştirildiği yeniden ısıtmalı proses ve kurutma sırasında gerçekleşen instantizasyondur. Yeniden ısıtmalı prosedür için materyal süttozu ıslatma odasında disperse edilmekte ve toz partiküllerinin aglomera olmasına neden olan % 5- 10 su içerigi kazanmaktadır. Aglomera olan ürün titreşimli akışkan yatakla kurutucuya ve yaklaşık 10 °C ye soğutmanın yapıldığı soğutucuya taşınmaktadır…

¨Şekil 5.20’de gösterilen akışkan yatak ile oldukça yeterli düzeyde instantizasyon sunabilmektedir. Akışkan yatak kurutucu odanın tabanına bağı bulunmaktadır ve altında açıklıklar bulunan bir paletten ibarettir. Adı geçen bu alet bir motor yardımıyla hareketlendirilmektedir. Alttaki açıklıktan ayrılan toza, akışkan yataktaki hareketli palette uygun bir hızla hareket kazandırılmaktadır akışkan yataklı kurutucu toz tabakasının yığın yüksekliği yaklaşık 10 cm d r. orada kalış süresi 10-12 dakikadır. Çünkü son kurutma aşamasında iki aşamalı, kurutma, tek aşamalı kurutma işleminden daha düşükk sıcaklıkta kurutulan toza neden olmaktadır.

¨Şekilde akışkan yatağın bağlı olduğu kurutma odasında ayrılan toz 1. Bölümde buhar tarafından nemlendirilmektedir. Daha sonra hareketli palet yardımı ile kurutma bölümüne taşınan toz burada yavaş şekilde artan sıcaklık ile tamamen kurutulmaktadır. Kurutmanın 1. Aşamasında partiküller birbirleriyle birleştiklerinden aglomerasyon meydana gelmektedir. Su kurutma aşamasından geçerken istenilen kuruluk düzeyine ulaşmaktadır.

¨Büyük boyutlu partiküller kurutucu yatagın çıkışında ayrılmakta ve giriş bölümüne geri gönderilmektedir. Yataktan çıkan instant partiküller soğutucu hava tarafından siklonlara taşınmakta burada havadan ayrılmakta ve paketlenmektedir. Yine akışkan yataktaki  hava sprey kuledeki  hava ile birlikte  süt partiküllerinin yeniden kazanılması için siklonlara göndermektedir.

¨Akışkan yataklı kurutucudan elde edilen son ürün %4 den daha az su içeriğine sahiptir. Sıcak hava akışkan yataklı kurutucunun delikli konveyörü boyunca üflenmekte ve küçük toz partiküllerini veya zerrelerini seperasyon işleminin gerçekleştiği siklona taşımaktadır. Sıcak hava ve katı maddeler birbirinden ayrıldıktan ve toz zerreleri proses başlangıcına geri döndükten sonra hava atmosfere tahliye edilmektedir.

¨Direkt instantizasyon sırasında aglomerasyon prosesi toz partikülleri oluşumundan hemen sonra nemli tozlarda gerçekleştirilmektedir. Bu kuru tozun prosese girdiği iki aşamalı prosesten farklılık göstermektedir

Süttozu ve Koyulaştırılmış Süt Ürünleri

Süttozu ve Koyulaştırılmış Süt Ürünleri

SÜTÜ KORUMA YÖNTEMLERİ

Sütü uzunca bir süre dayanıklı hale getirmede uygulanan yöntemler;

Sterilizasyon,

Koyulaştırma

Kurutma

Bunun dışında tuz, şeker vb. katkı maddeleri ile belli bir süre muhafaza edilebilir.

Üretilme nedeni

Depolama: küçük hacimler gerektirmekte ve maliyet azalmakta

Ekonomi: Ağırlık ve hacim azalmasından dolayı taşıma maliyetinde azalma

Denge: Taze sütün yetersizliği durumunda süttozunun rekonstitüsyonu ile denge sağlanır. Bölgesel mevsimsel üretim fazlalığı ve azlığı.

Stratejik kullanımı: Savaş, salgınlar, depremler gibi dönemlerde taze sütün yerine tozdan yararlanılabilmektedir.

Formülasyonlar: Yeni geliştirilen gıda ürünlerinde kullanılmaktadır. Bu formülasyonlar sporcular, nekahat halindeki hastalar, yaşlı kişiler için hazırlanmaktadır.

Kondens süt

Yağlı veya yağsız sütün suyun % 30-50 buharlaştırılmasıyla üretilen şekerli veya şekersiz süt ürünü «kondens süt // evapore süt» olarak isimlendirilir peyniraltı suyu, yayıkaltı, permeat gibi yan ürünlerde konsantre edilebilir.

AMAÇ-şekerli kondens süt

Şeker kullanılmasındaki amaç hem tat açısından ürüne bir değer kazandırmak, hem de sterilizasyon yerine geçebilecek koruma sağlamak % 8 yağlı kondens şekerli sütteki sakaroz oranı yaklaşık % 44’dür. Kondens sütlerin yağ oranı % 7,5 – 10,5 arasında değişir. Ancak % 4 yağlı düşük yağ içeriğine sahip kondens süt de üretilmektedir.

Kaynak: https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=87279

Süt Tozu Üretimi ( Aleyna BATMAZ )

SÜT TOZU ÜRETİMİ

İÇERİK

SÜT TOZU NEDİR ?

SÜT TOZU ÇEŞİTLERİ NELERDİR ?

ENDÜSTRİYEL AÇIDAN AVANTAJLARI NELERDİR ?

KULLANIM ALANLARI NELERDİR ?

SÜT TOZU YAPIMININ AKIŞ DİYAGRAMI

SÜT TOZU YAPIMININ ŞEMATİK DİYAGRAMI

SÜT TOZU ÜRETİMİNDEKİ PASTÖRİZASYON ÜNİTESİ

SÜT TOZU ÜRETİMİNDEKİ EVAPORASYON ÜNİTESİ

SÜT TOZU NEDİR?

Süt tozu, süt suyunun buharlaştırılıp yoğunlaştırılmasıyla oluşan kurumaddenin toz hâline getirilmesiyle elde edilen dayanıklı ve besin değeri yüksek bir süt ürünüdür. Su oranı % 1,5-4 arasında değişmektedir.

Süt tozunun süte göre en büyük avantajı tonlarca sütün suyunun buharlaştırılarak daha az yer kaplayan süt tozu üretilmesi sonucu taşıma kolaylığı sağlanmasıdır. Bunun yanı sıra süte nazaran raf ömrü uzun ve mikrobiyolojik bozulma riski daha azdır. Bunun nedeni yaklaşık %88 su oranına sahip sütün suyunun buharlaştırılması ile % 5 ve daha az su oranına sahip süt tozu elde edilmesidir. Bu da ortamın su aktivitesinin (aw) düşürülerek mikroorganizma gelişiminin önlenmesini sağlar.

SÜT TOZU ÇESİTLERİ NELERDİR ?

 FAO ve WHO standartlarına göre süt tozları 3 sınıfa ayrılmıştır.

Tam yağlı süt tozu : Yağ : en az % 26

                                        Su : en çok % 5

Az yağlı süt tozu : Yağ : % 1.5-26

                                       Su : en çok % 5

Yağsız süt tozu : Yağ : en çok % 1.5

                                  Su : en çok % 5

ENDÜSTRİYEL AÇIDAN AVANTAJLARI

  • Aynı miktardaki sütten daha hafiftir.

  • Saklama açısından süte göre daha elverişlidir.

  • Daha rahat muhafaza edilir.

  • Süte göre daha ucuzdur.

  • Susuz olduğundan, mikroorganizmalar gelişemiyor ve soğutmalı kamyonla taşıma gereksinimi olmadığı için nakliyede tasarruf sağlar.

KULLANIM ALANLARI

SÜT TOZU AKIŞ DİYAGRAMI

Konu Aaleynaa tarafından paylaşılmıştır. Kendisine ve takım arkadaşlarına bu güzel sunumları için teşekkür ederiz.

Süt Tozu Üretimi Fizibilite Raporu

Günümüzde süt tozu, süt endüstrisinin temel girdilerinden biridir. Çok önemli bir beslenme bileşeni olan süt tozu, başta ekmek olmak üzere tüm unlu mamullerin bünyesine giren ve onları oldukça besleyici hale getiren doğal bir katkı maddesidir. Neredeyse gıda endüstrisinin tümünde yaygın biçimde kullanılmaktadır. Sos ve sosis gibi süttozuyla pek ilintisi olmadığı sanılan ürünlerin de ana girdilerinden biri süt tozudur. Günümüzde kozmetik endüstrisi bile dolgu maddesi yerine daha çok süt tozu kullanılmaktadır. Sabun, şampuan gibi ürünlerin formülünde modifiye edilmiş süt tozu yer almaktadır. Pek de akla gelmeyen bu ürünlerin yanı sıra süt banyoları, granüle edilmiş pet mamulleri, spesyal kahveler, sütlü çaylar gibi yüzlerce ürünün içeriğine de girmiş vaziyettedir. Ayrıca, protein karışımlarının üretiminde önemli bir hammadde olmasının yanı sıra, sporcuların kullandığı çoğu ürünün ana girdisidir.

Ülkemizde halen 200 bin ton süttozu kapasitesi bulunmasına rağmen ancak 30 bin ton civarında üretim yapılabilmektedir. Üretimin düşük olmasının nedeni ise özellikle Avrupa’da oluşan süt tozu dağlarıdır. Zaman zaman fiyatta yükselme eğilimi sürse de, arz talep dengesi oldukça bozulmuş durumdadır.