Etiket Arşivleri: Su Analiz Teknikleri

Su Analizi

SU ANALİZİ

Uygarlığın yönlendiricisi En kolay kirlenen madde Dünya nüfusunun dörtte biri temiz ve güvenli su olanağından mahrum Geri kalmış ülkelerde en sık görülen hastalık grubu suyla bulaşan hastalıklar (%25 doğrudan %80 dolaylı olarak)

Temiz ve sağlıklı su

Temiz su: Patojen mikroorganizmaları ve zararlı kimyasalları içermeyen su
Sağlıklı su: Temiz olan ve yaşam için gerekli mineralleri optimal düzeyde içeren su
İçilebilir su=Olağanüstü koşullarda temiz, olağan koşullarda sağlıklı su

Su örneği alma

Fiziksel ve kimyasal analiz için Cam veya PET şişe Temiz (HCl ile ve numune alınacak su ile çalkalanmış)

Bakteriyolojik analiz için
Koyu renkli steril cam şişe
Kapak veya plastik tıpa

Etiket

Örneğin alındığı suyun cinsi (şehir şebeke, kuyu, depo)
Örneğin alındığı yer (ayrıntılı)
Örneğin alındığı tarih (gün, ay, yıl, saat)
Örnek alındığında hava sıcaklığı
Örneğin alındığı suyun sıcaklığı
Örneği alanın kimliği
Laboratuvara gönderilen üst yazının no’su

FİZİKSEL VE KİMYASAL SU ANALİZ TEKNİKLERİ

• Gravimetrik teknikler
• Titrasyon
• Elektrokimyasal teknikler
• Spektrofotometrik ve kolorimetrik teknikler
• Kromatografi
• Kütle spektrometresi


Temel Su Analiz Teknikleri ( Doç.Dr.Ö.Faruk TEKBAŞ )

İnsan ve toplum sağlığını doğrudan etkileyen etmenler arasında belki de en önemlisi içme ve kullanma sularının sağlıklı temiz ve yeteri miktarda topluma ulaştırılmasıdır. İçme ve kullanma sularının sağlıklı ve temiz olarak topluma ulaştırılması tek başına bir meslek grubunun ya da bir kurumun sorumluluğuna bırakılmamalıdır. Bu çabalarda sağlık personelinin de doğrudan görevi vardır. Her sağlık personeli su kirliliğinin olası nedenlerini ve sağlık etkilerini bilmeli verilecek sağlık hizmetlerinde bu etkileri göz önünde bulundurmalıdır. Halk sağlığı alanında çalışan hekimler ve diğer sağlık personeli ise buna ilaveten su analiz yöntemlerini bilmeli, gelişmeleri, standartları ve mevzuatı takip etmeli gerekli bilgi ve beceriyi kazanmalıdır. Bu kitapçık özellikle halk sağlığı alanında çalışan sağlık personeline yönelik olarak su analiz yöntemlerini açıklamak, verilecek laboratuvar eğitimleri ve kurslarda yardımcı kaynak kitap olarak kullanılmak amacıyla hazırlanmıştır.

Yapacağınız katkılar kitabın daha iyiye doğru gitmesine yardımcı olacaktır.

Doç.Dr.Ö.Faruk TEKBAŞ

Ankara 2005