Etiket Arşivleri: Staj

Hazır Yemek Fabrikası Staj Çalışması

EK 1:

1. ET VE SEBZE YEMEKLERİ AKIŞ ŞEMASI

2. ÇORBALAR AKIŞ ŞEMASI

3. SALATALAR VE ZEYTİNYAĞLILAR AKIŞ ŞEMASI

4. TATLILAR AKIŞ ŞEMASI

5. YARDIMCI YEMEKLER AKIŞ ŞEMASI

EK 2:

Üretimde hammadde olarak dışardan toptan olarak alınıp kullanılmak üzere fabrika bünyesindeki depolarda muhafaza edilen tahıl, kırmızı et, beyaz et, yaş sebze-meyve ve konserve ürünler kullanılmaktadır. Hazır yemek üretiminde raf ömrü gibi bir kavram yoktur. Üretim önceden sipariş prensibine göre yapıldığı için üretim sonrası direkt tüketim olur. Bu yüzden üretilen ürünlerde katkı maddesi kullanılmamaktadır.

Önceden yapılmış menü planına göre yapılan üretimde depolarda çiğ ve donmuş ve/veya soğutulmuş olarak bekletilen hammaddeler üretim aşamasında ihtiyaca göre alınıp, ayıklama, kesme, doğrama, kıyma ve pişirme gibi işlemlerden profesyonel üretimde kullanılan gıda
makineleri yardımıyla geçip porsiyonlanarak sevkıyatı yapılır. Hammaddeler çapraz kontaminasyonu engellemek amacıyla kuru gıda deposu, kırmızı et deposu, beyaz et deposu, yaş sebze-meyve deposu gibi ayrı ortamlarda depolanmaktadır. Depolama sıcaklıkları ve süreleri tabloda verilmiştir.Bkz (Tablo 1)

EK 3

KRİTİK KONTROL NOKTALARI ( BELİRLENMESİ, ÖNEMİ VE BU AŞAMADAKİ UYGULAMALAR )

Hazır yemek üretim aşamalarını incelendiğinde hammaddenin kalite kontrolu, hammaddenin depolanması, hammaddenin(meyve ve sebzelerin) yıkanması, ekipmanların yıkanması ve durulanması, yemek pişirme aşaması, metal dedektörden geçirilmesi ve ürün sevkıyatı kritik kontrol noktası olarak belirlenmiştir. Bu aşamalar incelenecek olursa;

1. Hammaddenin Kalite Kontrolü

Üretimde kullanılacak olan hammadde çeşitliliği beraberinde tedarikçi çeşitliliğini de getirmektedir. Günlük ve talebe göre üretimin yapılıyor olması nedeniyle işletmenin hammadde stok takip programı bulunmalı ve hammadde mümkün olduğunca üretim zamanına yakın alınmalıdır. Muhtemel Tehlikeler: İşletmeye mikrobiyal yükü yüksek düzeyde olan hammadde girdisi kaliteli ve güvenli bir son ürün eldesi için istenmeyen bir olgudur. Hammaddede bulunan mikroorganizmaların ürettiği toksinler, pestisit vb kimyasal kalıntılar ve yabancı maddelerin varlığı tüketici sağlığı açısından tehlike oluşturmaktadır.

Kontrol: Kalite kontrol veya Kalite güvence departmanınca saptanan Hammadde Kabul Kriterleri’ne uygun olarak hammadde alımı yapılmalıdır. Uygun olmayan hammadde geri çevrilmelidir. Hammadde Kabul Kriterlerinde hammaddenin çeşidine bağlı olarak mikrobiyal, fiziksel ve kimyasal açıdan olması istenen özellikler ve kritik limitler saptanmalıdır. Hammaddenin
sağlandığı kaynağın TSE belgeli olması, ISO-9000 Kalite Güvence Sistemi ve HACCP Sistemine sahip olması tercih nedeni olarak göz önünde bulundurulabilir. Ambalajlı olarak alınan hammaddelerde son kullanma tarihlerine ve ambalajlarında yırtık, delik ve bombaj gibi anormalliklerin olmamasına dikkat edilmelidir.
İzleme ve Kayıtlar: İzleme esnasında girdi kontrollerinin kim tarafından, ne sıklıkla ve hangi yöntemlerle yapılması gerektiği Hammadde Kontrol Prosedüründe açık bir şekilde ortaya koyulmalıdır. Kalite kontrol elemanı tarafından prosedür uyarınca tutulan kayıt ve formlar periyodik olarak departman yöneticisi tarafından gözden geçirilir.

Staj Bilgilendirme Toplantısı Sunumu 2015 ( Ankara Üniversitesi )

Ankara Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi  Gıda Mühendisliği Bölümü

STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Staj Hakkında Genel Bilgiler

Staj;

Bölüm öğrencilerinin Gıda Mühendisliği Programı ile ilgili konulardaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamadır.

Staj süresi toplam 30 (otuz) işgünüdür.

Staj yükümlülüğünü tamamlamayan öğrenci MEZUN OLAMAZ.

Staj Hakkında Genel Bilgiler

Staj; staj komisyonu tarafından da uygun bulunan tercihen bir gıda analizi laboratuarı veya gıda üretim tesisinde yapılır.

Hiçbir öğrenci kendi girişimiyle bulduğu iş yerinde bölüm staj komisyonunun onayı olmadan staj yapamaz.

Staj yeri bulma sorumluluğu öncelikle öğrenciye aittir.

Öğrenciler; staj yapacakları kuruluştan sağlayacakları STAJ KABUL belgesini, staj döneminden önce en kısa zamanda staj komisyonuna sunmak zorundadır.

Sigorta İşlemleri

5510 sayılı yasa uyarınca, staj yapacak olan her öğrenci Ankara Üniversitesi tarafından  iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı staj süresince sigortalanmaktadır.

Sigorta işleminin MUTLAKA staja başlamadan önce yapılması gerekmektedir.

Aksi halde sigorta primi yatırılmayan öğrenci staja başlatılmayacaktır.

Sigorta işleminin yapılabilmesi için,

Staj başvuru belgesinin

Staj yeri kabul belgesinin

Nüfus cüzdanı fotokopisinin

Öğrenci kimliği fotokopisinin

SGK’dan alınacak sigortalı olup olmadıgına dair belge (3 ayrı yerden olacak şekilde)

Bölüm staj koordinatörlerine geciktirilmeden teslim edilmesi gerekmektedir.

Staj Sırasında

Her öğrenci, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın vereceği mavi renkli STAJ DEFTERLERİNE sahip olmalıdır.

Bu staj defterinin ilgili kısımları eksiksiz doldurularak “Fakülte Sekreterliği”ne onaylatılmalıdır.

Staj sırasında öğrenciler bu deftere, gün gün yaptıkları işleri eksiksiz ve okunaklı biçimde yazacaklardır.

Staj sonunda staj defterinin sonundaki “Staj Sicil Fişi” doldurularak  staj yapılan kuruma onaylatılır.

Stajdan Sonra

Zorunlu stajını tamamlayan öğrenci mezun olabilmek için

staj defterini

staj raporunu

staj sicil fişini

en geç EKİM ayı içerisinde belirlenen tarihte bölüm staj koordinatörlerine teslim etmek zorundadır.

Staj Raporu

Staj raporu staj süresince yapılan analizlerin, işlemlerin, üretim sürecinin vs. çok kısa ya da çok uzun olmamak kaydıyla detaylı olarak anlatıldığı rapordur.

Bu rapor mutlaka Fen Bilimleri Enstitüsü’nün Tez Yazım Kuralları’na uygun olarak yazılmalıdır.

Aksi takdirde, rapor öğrenciye düzeltmek üzere iade edilecektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü’nün Tez Yazım Kuralları’na;

http://fenbilimleri.ankara.edu.tr/0700tezyazim.htm adresinden online olarak

ya da;

Yukarıdaki web sayfasında linki bulunan “Tez Yazım Kılavuzu Son Hali” dosyasını bilgisayarınıza indirerek ulaşabilirsiniz.

Staj Sicil Fişi

Staj sicil fişi, staj defterinizin arka sayfasında yer alan ve stajdaki durumunuzun staj amirleriniz tarafından değerlendirildiği sayfadır.

Bu sayfada siz yalnızca kişisel bilgilerinizi dolduracaksınız. Geri kalan kısmı staj amirleriniz doldurup, imzalayıp damgalayacaklar ve kapalı zarf içerisinde bölümümüze posta yoluyla ulaştıracaklardır.

Staj Değerlendirme Sınavı

Zorunlu stajını tamamlayan, gerekli tüm belgelerini eksiksiz teslim eden ve staj raporunu kurallara uygun olarak yazan her öğrenci, öğretim üyelerinden oluşan önceden belirlenecek bir grup jüri tarafından sözlü sınava alınacaklardır.

Sözlü sınav sonucunda “BAŞARILI” olarak değerlendirilen öğrenciler, zorunlu stajlarını başarıyla tamamlamış olacaklardır.

Karşılaşılabilecek Sorunlar

S: Sigorta primimin yatırılıp yatırılmadığından emin olmadan staja başlayabilir miyim?

C: Hayır. Sigorta priminizin ödenip ödenmediğini siz takip etmelisiniz ve ödenmeden staja başlamamalısınız. (Sigorta priminizin durumunu Mühendislik Fakültesi Staj Bürosu’ndan öğrenebilirsiniz.)

S: Staj sırasında staj defterimi kaybettim, ne yapmalıyım?

C: Staj defteriniz üzerinize zimmetli evraktır. Böyle bir durum oluştuğunda derhal bölüm staj koordinatörlerinizi bilgilendiriniz.

S: Staj yapacağım kurum ben staja başlamadan önce ya da staj sırasında greve gitti. Ne yapmalıyım?

C: Derhal bölüm staj koordinatörlerinizi bilgilendiriniz.

S: Yabancı uyruklu öğrenciyim. TC Kimlik numaram yok. Ne yapmalıyım?

C: Sahip olduğunuz “İkamet Tezkere Numarası”nı bölüm staj koordinatörlerinize bildiriniz.

S: Staja başlamadan önce rahatsızlandım, stajımı yapamayacağım. Ne yapmalıyım?

C: Derhal bölüm staj koordinatörlerinizi bilgilendiriniz.

S: «Herhangi bir nedenle» stajımı yapamayacağım. Ne yapmalıyım?

C: Derhal bölüm staj koordinatörlerinizi bilgilendiriniz.

Bölüm Staj Koordinatörleri

BAŞARILAR…


Staj Bilgilendirme Sunumu ( Trakya Üniversitesi )

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ BİLGİLENDİRME SUNUMU

Stajın Amaçları ¨ Bilgi ve becerilerini geliştirmek ¨ Mesleki becerilerini arttırmak ¨ Pratik tecrübe kazandırmak ¨ İşyerlerini tanımalarını sağlamak

TEMEL KURALLAR

Mezun olabilmek için STAJ yapılması ZORUNLUDUR!! Komisyon gerekli gördüğü takdirde öğrencileri staj yerinde denetler. TEMEL KURALLAR ¨ Bir iş gününde en az 8 saat çalışılmalı ¨ Haftada en fazla 6 gün çalışılabilir ¨ Gece vardiyalarında çalışarak staj yapılamaz ¨ Günde 8 saatten fazla çalışan kurumlardaki stajlar 8 saat üzerinden kabul edilir

Staj süresi ve yeri ¨ Stajlar 2. sınıf sonunda 20 gün, 3.sınıf sonunda 20 gün olmak üzere toplam 40 gündür. ¨ Stajların biri işletme stajı olmak zorundadır. ¨ Öğrenci staj yerini kendisi bulmak zorundadır ¨ Fakülte ve Bölüm Yönetimi staj yeri bulmakla yükümlü değildir Staj yeri ¨ Toplam 40 günlük 2 stajın en az birinin işletme stajı olma zorunluluğu vardır. ¤ Form ve başvurularda sıtajın türü (işletme/ laboratuvar) belirtmelidir. ¨ Bazı staj yerleri öğrenciden staj zorunluluğunun olup olmadığı konusunda yazı isteyebilmektedir. ¤ Böyle bir yazıya ihtiyacı olan öğrenciler, öğrenci işlerinde yer alan staj masasından bu yazıyı edinebilirler.

Staj yapılabilen yerler – Kamu Kurum ve Kuruluşları ¨ Gıda Tarım ve ¨ Devlet İstatistik Hayvancılık Bakanlığı Enstitüsü ¨ Gıda Tarım ve ¨ Türk Standartları Hayvancılık Bakanlığı il Kontrol Laboratuarları Enstitüsü ¨ Sağlık Bakanlığı ¨ İl Sağlık Müdürlükleri ¨ Sanayi ve Ticaret ¨ Hazine Müsteşarlığı Bakanlığı ¨ Gümrük Müsteşarlığı ¨ TÜBİTAK ¨ Devlet Planlama Teşkilatı Staj yapilabilir yerler – Özel sektör ¨ Süt ve Süt Ürünleri ¨ Konserve Gıdalar ¨ Et ve Et Ürünleri ¨ Alkollü-Alkolsüz ¨ Makarna-Un içecekler ¨ Dondurulmuş Gıdalar ¨ Bitkisel Yağ ve Margarin ¨ Bisküvi-Çikolata- Şekerleme-Sakız ¨ Kuru Gıdalar ¨ Diğer Gıda Sanayi ¨ Gıda Ambalaj Sanayi (Çay, Şeker, Bal, ¨ Hipermarketler Reçel) ¨ Yemek Şirketleri Staj yeri, gıda mühendisi çalıştırıyor olmalıdır.


Staj Kategorisi Hakkında Açıklama

Sayın Kullanıcılarımız,

Yaz Stajı kategorimizde bulunan staj örnekleri staj defteri / dosyası hazırlamaya başladığınız bu dönemlerde sadece size fikir vermek amacıyla paylaşılmıştır. İletişim kaynaklarımız ile staj defterini isteme durumu son günlerde çok artış göstermiştir. Foodelphi.com sitesindeki staj örnekleri copy paste yapmanız amacıyla paylaşılmamaktadır. Daha iyisini yazabilme adına ön fikir vermek içindir. Sitemiz üzerindeki her dokümana sadece öğrenciler olarak sadece sizin erişiminiz yok. Sitemizi takip eden hocalarımız çok rahatlıkla sizlerin verdiği raporların kopya olduğunu görebiliyorlar. Sonrasında problem yaşamamak adına bu duruma dikkatinizi çekmek istedik.

Saygılarımızla.

Atatürk Orman Çiftliği Staj Defteri

Atatürk Orman Çiftliği 52.000 dekarlık bir alanda 25 Mayıs 1925 tarihinde kuruldu.

11 Haziran 1937 yılında hazineye bağışlanarak Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu’na bağlanmıştır. 01.03.1950 tarihinde Devlet Üretme Çiftlikleri’ne bağlanmış, 24.03.1950 tarihinde çıkarılan 5659 sayılı kanunla da bugünkü Atatürk Orman Çiftliği kurulmuştur.

Hem şarapçılığın Türkiye’ de gelişmesi hem de bölge üreticilerinin ürünlerinin değerlendirilmesi amacıyla 1925 yılında A.O.Ç. Şarap ve Meyve Suyu Fabrikası kurulmuştur. Üretilen şarap yaklaşık 2 tonken 1940 yılında kapasite 20-25 tona yükseldi. 1943 yılında küv ilavesi ile kapasite 500 tona çıkarıldı. 1944 yılında Ankara Fabrikasının yanı sıra Tasko Birlik’in Nevşehir tesislerinde de şarap üretilerek kapasite 1.600.000 Lt’ ye çıktı. 1954 yılında Tasko Birlikteki üretime son verilmiş 1.000.000 Lt. kapasite ile Kilis Şarap Fabrikası devreye girmiştir. Bu fabrikada 1963 yılında Tekel’e devredilmiştir.Kilis Fabrikası devredildikten sonra Ankara Dikmen Fabrikası kiralanmıştır. 1967 yılında yaklaşık 900.000 Lt’ lik yeni küvlerin yapımından sonra Dikmen Fabrikası da bırakılmıştır.

1967 yılına kadar daha ilkel şartlarda çalışan fabrika, 1967 ’den sonra yeni tekniğe uygun olarak 7 adet Hidrolik, 1 adet Horizantal Pres , 2 adet sap ayırmalı fulvar, santrifüj ve 100.000 Lt. kapasiteli soğutma ünitesi ilave edilerek üretime devam edilmiştir. 100 Lt’ lik soğutma ünitesi emaye tanklar zaman içinde bozulduğundan 2000 yılında devre dışı bırakılmıştır.

1963 yılında kurulmuş olan ve 1.000 şişe/ saat kapasiteli şişeleme ünitesi eskimiş olduğundan yenilenme ve kapasite yükseltilmesi İçin 1978 yılında ihale yoluyla yeni tesislerin makineleri satın alınmıştır. 1986 yılında yeni binaların inşaatı bittiğinde montajı yapılarak hizmete sokulmuştur.

Türkiye’de meyve suyu üretimi ilk defa 1950’li yıllarda kamu kuruluşlarında başlamıştır. Çağdaş anlamda meyve suyu fabrikaları ise 1970’li yıllarda kurulmaya başlamıştır.

A.O.Ç. Şarap ve Meyve Suyu Fabrikasında, 1971 yılından itibaren vişne, şeftali, kayısı, elma, greyfurt, kızılcık, portakal, mandalina suları da üretilerek piyasaya sunulmuştur. Zaman içinde çeşitli nedenlerden dolayı üretimine ara verilen bu ürünlerden, 2003 yılı içinde yapılan çalışmalarla üzüm suyu, elma suyu, şeftali nektarı, kayısı nektarı ve vişne nektarı üretimine yeniden başlanmıştır. Yapılan yeni yatırımlar ile birlikte, 2004 yılında teknolojik alt yapı çalışmaları bitirilerek yenilenen meyve suyu üretim tesislerinde çağdaş meyve suyu üretimine devam edilmektedir.

1965 yılında petek balla başlayan bal satışları 1966 yılında süzme bal ilavesi ile devam etmiştir. Kooperatiflerden ve üreticilerden satın alınan bal gerekli işlemlerden sonra ambalajlanıp piyasaya verilmektedir.

Kârlı bir konu olan bal için 1986 yılında 1.500 şişe/ saat kapasiteli kavanoz yıkama , doldurma, kapatma, etiketleme ve shrink ambalajlama makineleri ile üretim yapılırken 2004 yılı içerisinde yapılan yatırım ile 1.500 şişe/ saat olan üretimden 5.000 şişe/saat üretime çıkarılmıştır. (deneme çalışmaları yapılmaktadır.) Daha önceki makinelerle 8-10 kişi ile yapılan üretim 3 kişi ile yapılarak işçilikten, enerjiden ve zamandan tasarruf sağlanmıştır. Daha önceki makine de soğuk etiketleme sisteminden sticker etiketlemeye geçilerek buradan da işçi tasarrufu sağlanmıştır. 2003 yılında 218.303 kg. olan satışı, 2004 yılında 249.244 Kg.’ ye çıkmıştır. 2005 yılı itibariyle 350 ton üretim yapılmıştır.

Şarap ve meyve suyu fabrikası 2003-2004 yılı içerisinde gerek teknolojik yatırımını gerekse ürün çeşitlendirmesini tamamlamıştır. Ürünlerin formülasyon ve standart üretimi tamamlanmış olup 2005 yılı içerisinde personel eğitimini diğer bir değişle kurumsallaşmaya odaklanmıştır.


Staj Dosyası ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi )

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

STAJ YÖNERGESİ

GENEL İLKELER:

            MADDE: 1- Stajın amacı, öğrenciye öğrenim ve eğitimi ile ilgili bilgi, beceri ve görgü kazandırmaktır.

            MADDE: 2- Stajlarda ilgili her türlü işlemi yürütmek üzere her öğrenim yılı başında Fakülte Yönetim Kurulunca bir Yönetim Kurulu üyesinin başkanlığında her bölümden bir Öğretim Elemanı olmak üzere Komisyon kurulur.

            Komisyon Sekreterya işleri öğrenci işleri bürosu tarafından yürütülür.

STAJ VE YERLERİ:

            MADDE: 3- Stajlar birinci dönem ve ikinci dönem stajları olarak ikiye ayrılır. Birinci dönem stajları mümkün ise öğrencinin öğrenim gördüğü Bölümde veya Fakülte veya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı kuruluşlarda yapılır.

            Bir Bölüm öğrencilerinin birinci dönem stajı ile sorumlu olmayacaklarına  staj komisyonunun önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu karar verebilir. İkinci dönem stajlar öğrencinin öğrenim programları ile ilgili resmi ve özel kuruluşlarda yapılır. Yurt dışında staj yapılması ve bunların kabul ve değerlendirilmesinde staj komisyonu yetkilidir. Staj Komisyonu tarafından sağlanan staj yerleri komisyonca dağıtılır ve stajın başlama tarihinden 15 gün önceden öğrencilere duyurulur.

            Ancak komisyon öğrenci tarafından sağlanan yurt içi ve yurt dışı staj yerlerini  de kabul edebilir.

            Mazeretsiz olarak, herhangi bir nedenle stajını yenilemesi gereken veya staj komisyonu tarafından sağlanan staj yerine gitmeyen öğrenciye staj komisyonu yeni bir yer sağlamak zorunda değildir.

STAJ SÜRESİ:

            MADDE: 4- Birinci dönem stajları ikinci ders yılından, ikinci dönem stajları üçüncü ders yılından sonra yapılır.

            Herbir dönem için staj süresi  aralıksız 20 (yirmi), toplam 40 işgünüdür.

            MADDE: 5- Staj her iki dönem için devamlı ve kesiksizdir. Devamsızlıklar eğitim ve öğretim yönergesi çerçevesinde staj komisyonunca değerlendirilir. 5 (Beş) günü aşan devamsızlık  stajın yenilenmesini  gerektirir.

STAJ ÇALIŞMALARI:

            MADDE:6- Staja gidecek her öğrenciye hangi konuda nasıl bir staj yapacağını, uyması gerekli hususları ve diğer gereklilikleri gösteren staj defteri verilir.

            Öğrenci stajla ilgili çalışmaları zamanında ve tam olarak yapmak ve belgelendirmek zorundadırlar.

STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

            MADDE: 7- Stajın değerlendirilmesi, staj yapılan yerce onaylanan staj defteri ile buradan alınan gizli staj çalışma raporu üzerine, staj komisyonunca yapılır. Gerektiğinde öğrenci staj komisyonunun Bölüm Temsilcilerinin  başkanlığında Bölümlerce oluşturulan Staj Sınav Kurulu tarafından sözlü staj sınavına tabi tutulabilir.

            Yaptığı staj geçerli veya başarılı sayılmayan öğrenci stajını yenilemek zorundadır.

            MADDE: 8-  Staj yönergesine veya staj yerinin çalışma düzenine aykırı hareketler disiplin suçu oluştururlar.

             MADDE: 9- Bu yönergede belirtilmeyen hususlarda karar vermeye Fakülte Dekanı’nın olurunu almak koşulu ile staj komisyonu  yetkilidir.

Eti Staj Raporu Örneği

1.GİRİŞ

2.ETİ’NİN TARİHÇESİ

3.TPM NEDİR?

 1. PROSES ŞEMASI

 • HAMMADDE GİRDİLERİ

 • HAMUR ÜRETİM

 • HAMUR ŞEKİLLENDİRME

 • PİŞİRME

 • ÇEŞNİ EKLEME

 • SOĞUTMA

 • PAKETLEME

 • KUTULAMA

 • AMBARA TESLİM

 1. KALİTE GÜVENCE LAB. INDA YAPILAN ANALİZLER

  • UN ANALİZLERİ

 1. Unda Gluten Tayini

 2. Unda Sedimentasyon Testi

 3. Unda Farinograf Tayini

 4. Unda Extensograf Tayini

 • YAĞ ANALİZLERİ

a)Yağda Asitlik Analizi

b)Yağda Peroksit  Analizi

 1. c) Yağ Extraksiyonu

 1. Soxhlet Yöntemi

 • KEKTE SU AKTİVİTESİ

 • KURU ÜZÜM ANALİZLERİ

 • KÜL TAYİNİ

 • LİKİT YUMURTA ANALİZİ

 • PH TAYİNİ

 • RUTUBET TAYİNİ

 • SÜT ANALİZİ

 • YUMURTA ANALİZİ

 • TAHIL ANALİZLERİ

 • OPP KONTROLLERİ

6.ENERJİ DENKLİĞİ

7.EK BİLGİLER

 • KALİTE KONTROL SİSTEMİ

8.STAJ ÇALIŞMASININ SONUÇLARI