SR:Selektivity Ratio

  • Yağ Teknolojisiwww.foodelphi.com

    Yağların Modifikasyonu

    • Fraksiyone kristalizasyon • Hidrojenasyon • Interesterifikasyon Fraksiyone Kristalizasyon • Sıvı yağ içinde karışım halinde bulunan ve ergime dereceleri yüksek olan trigliseritlerin,…

Başa dön tuşu