Etiket Arşivleri: Soğuk Hava Deposu

Soğuk Hava Deposu Projesi ( Görkem ÖZTÜRK )

Projenin özeti

Kuruluş Yeri                       :Isparta / Senirkent

Kuruluşun Yasal Biçimi      :Limited Şirketi

Yatırımın Kapasitesi      :1500 ton meyve kapasiteli

Projenin Yatırım Tutarı      :1 056 203,4 TL

Projenin Finansmanı       :Özkaynak

Yatırım Gerçekleşme Tarihi

Başlama Tarihi        :Ocak 2010

Bitiş Tarihi        :Mayıs 2010

Net Bugünkü Değer  : 468 709,6 TL

Fayda Masraf Oranı  : 1,48

Rantabilite  : %47,89

Proje Süresi  : 10 yıl

İç Karlılık Oranı  : % 19

İşletmenin Sermaye İhtiyacı  : 96 209,9 TL

Projenin gerekçesi

Pazarlama Sorunları

Üretici Gelirlerinin Arttırılması

Ürünlerin Korunması

İstihdam Sağlanması

Kuruluş yeri seçimi

Bölgede elma ve kiraz üretiminin yoğun olması

Senirkent ilçesindeki depo sayısının yetersiz olması

Pazara yakınlık

Taşıma masraflarının düşük olması

Talep durumu

İşgücü miktarı

Bölgedeki elma ve kiraz üretim miktarları

Projenin teknik yönü

Soğuk depo paneli      

Taban izolasyonu

Sürme tip soğuk depo kapısı

Kompresör

Kondenser

Evoparatör

Elektriksel donanım

Otomasyon

Raf sistemi

Forklift

Akülü istif makinesi

Transpalet

Jeneratör

Tartı

Taşıt kantarı

PROJENİN  MALİ YÖNÜ

PROJENİN MALİ YÖNÜ – YATIRIM MASRAFLARI

Projenin Mali Yönü – Yatırım Masrafları (devam)

Projenin Mali Yönü – İşletme Giderleri

PROJE GELİRLERİ

PROJE ANALİZİ

DUYARLILIK ANALİZİ – FİYAT %15 DÜŞERSE

GANT DİYAGRAMIYLA FAALİYETLERİN DÜZENLENMESİ

TEŞEKKÜRLER


Soğuk Depo Sistemleri ( Ömer ÜÇÜNCÜ )

Soğuk oda, özel anlamı ile gıda maddelerinin normal şartlarda saklanabilir sürelerinden daha uzun süre saklanabilmesi için ihtiyaca uygun şartlarda soğutulan ve nem durumu kontrol edilen, dış atmosferden ısı ve nem kazancına karşı yalıtılmış mahaller olarak tanımlanabilir. Soğuk hava deposunda amaç, mümkün olduğu kadar değişmez sıcaklık ve bağıl nem sağlamak olmalıdır. Çok kısa süreli de olsa her sıcaklık artışı mikroorganizmaların gelişiminde hızlanmaya neden olur. Bu yüzden soğutma mikropsuz bir ürüne uygulanmalı ve ürünün hasatından tüketimine kadar aralıksız sürdürülmelidir. Bununla birlikte saklama süresi sınırlıdır ve üründen ürüne değişir.

Soğuk odalarda kimyasal enzim tepkimelerini yavaşlatıp, mikroorganizma gelişimini geciktirerek besin maddeleri ilk hallerine çok yakın halde saklanabilir. Ancak soğutma, mikroorganizma popülasyonunun çoğalmasını geciktirmekle birlikte sınırlı sayıda bozulma yapıcı mikroorganizmanın ölmesini sağlar. Bu nedenle ürünlerin başlangıçta mikroorganizma enfeksiyonundan korunması önem kazanmaktadır. Soğuk hava deposunda sıcaklık ve bağıl nemdeki denge durumu aşağıdaki etkenlere bağlı olarak değişim gösterir.

1. Soğuk Depoya Konulacak Ürünün ve Ambalajın Özellikleri

Soğuk odadaki ürünün transpirasyon yoğunluğundaki değişmeler özellikle ürünün soğutulmaya başlanması anında büyük etkiye sahiptir.

2. Soğuk Hava Deposunun Doldurulma Şekli

Soğuk odalarda ürünler yerleştirilirken havanın serbestçe dolaşımına engel olmayacak istifleme yapılmalıdır. Böylelikle soğuk oda havasının yeterince ve kolayca karışması sağlanarak sıcaklığın uygun limitler içinde kalması temin edilmiş olur. (Resim 1)

3. Evaporatörlerin Yüzey Alanları ve Yapıları

Evaporatörlerin yüzey alanları, fanların sayısı, fanların kesit alanları, fanların hava debileri soğuk deponun nem ve sıcaklığını direkt etkilemektedir. (Resim 2)

4. Evaporatör Yüzey Sıcaklığı ile Oda Sıcaklığı Arasındaki Fark

Hesaplanan ısı geçirgenliğinden meydana gelen kayıplar da dikkate alınarak, soğutucu akışkan ile soğuk oda arasındaki sıcaklık farkının mümkün olduğu kadar az tutulmasına

dikkat edilmelidir. Uygulamada, soğuk odanın ortalama sıcaklığı ile soğutucu akışkan sıcaklığı arasında 5 oC’lik bir fark makul kabul edilebilmektedir. Soğuk oda ortalama sıcaklığı ile soğutucu akışkan sıcaklığı arasındaki farkın 5 oC’den fazla olması durumunda havadaki su buharında kondens oluşumu başlar; bu durum evaporatörde karlamanın oluşmasına sebep olabilir.

5. Soğuk Hava Deposunun İzolasyonu

Soğuk depoculukta yalıtım malzemesinin cinsi ve ekonomik kalınlık değeri son derece önemlidir.

Soğuk depo izolasyonlan genelde iki şekilde yapılmaktadır. Bunlardan ilki klasik (inşai tip) soğuk depo izolasyonudur, inşai tip izolasyonda;

• Styrofor plakalar (min.20 kg/m3 yoğunlukta)

• Extrude polystyren plakalar (25-35 kg/m3 yoğunlukta)

• Poliüretan plakalar (35-42 kg/m3 yoğunlukta) kullanılan başlıca malzemelerdir.


Soğuk Hava Deposu ( 500 ton elma 3 ay süreli ) Fizibilite Çalışması

Elmanın dış, parlak kabuğu elmanın suyunu koruyucu bir tabaka olarak görev yaptığından kabuğun darbe ve hasar görmemesi bilhassa soğuk depo muhafazası için aranacak ön şarttır. Bu nedenle, soğuk hava deposunda muhafazası düşünülen elmalar kaliteli ve hasar görmemiş olanlardan seçilmelidir. Soğukta muhafazaya uygunluğu ve tüketim miktarının fazla olması sebebiyle golden tipi elma seçilmiştir. Soğuk depoya konulacak elma için en uygun ambalaj şekli 20 kg’lık kasalardır. Muhafaza sıcaklığı olarak da -l ile +4 °C aralığı tercih edilmiştir.

500 ton elmayı soğukta muhafaza yöntemiyle 3 ay depolamak amacıyla tasarlanan sistemde, ilk olarak depo hacmi belirlenmiştir. Buradan yola çıkılarak ısıl iletkenliği ve maliyeti düşük olan sandviç paneller kullanılarak depo tasarımı yapılmıştır.

Depodaki ısıl dengenin bozulmaması amacıyla günlük 25 ton elma girişi yapılarak 20 günde deponun doldurulması hedeflenmiştir. Bu süreye ve yalıtıma bağlı olarak deponun soğutma yükü hesaplanmıştır. Bu sonuca ve depolanacak hammaddenin özelliklerine dayanarak refrijerant R-12 olarak seçilmiştir. Aynı zamanda yine soğutma yükü miktarından yararlanarak (depo hacmi de göz önünde bulundurulmuştur) mekaniki soğutma sistemi belirlenmiştir.

Bu sonuçlara dayanarak maliyet analizi yapılıp kg başına düşen maliyet tespit edilmiştir.

Soğuk Hava Deposu Tasarımı Fizibilite Raporu

Bu raporda 500 ton golden elma’nın hasadından itibaren 4 ay soğukta muhafazasını gerçekleştirmek üzere Ankara’nın Sincan ilçesine kurulması planlanan soğuk hava deposunun tasarımı, mühendislik hesaplamaları ve maliyet analizi yer almaktadır.

Tasarlanan depo özetle 23 x 26 m taban alanı ve 7 m yüksekliğiyle 4186 m3 iç hacme sahiptir, bu hacmin 3479 m3 hacimdeki kısmı soğukta muhafaza amacıyla kullanılabilir. Hesaplamalar sonucu deponun toplam soğutma yükü 96 kW bulunmuştur.

Yapılan hesaplamalar sonucu elde edilen verilerle soğutma sistemi set halinde seçilmiştir. Sistem vidalı kompresörlü soğutma gurubundan hava soğutmalı kompresörler kullanılmıştır. Sistemin soğutma kapasitesi 46 – 155 kW arasındadır. Sistemin soğutma devresindeki minimum ve maksimum sıcaklıklar -8oC ve 48oC’dir.