Etiket Arşivleri: soğan

Onion Benefits: Top 10 Health Benefits of Onions

Onion Benefits: Top 10 Health Benefits of Onions

Onions – aromatic, it is used as the basis for many food recipes and helps you reach your true potential taste.

Onions – aromatic, it is used as the basis for many food recipes and helps you reach your true potential taste. But be careful when cooking the onion: many nutrients are in the outer layers and can be lost if cooked onion. Do not be afraid of crying when you cut the onion. With the right techniques, you can get a chopped onion, shed a tear.

Prevents Diabetes: A single serving of onion contains 27% of its biotin DRI. Biotin has many positive effects on one’s health, one of which is combating the symptoms associated with type 2 diabetes. Early studies show that a combination of biotin and chromium can help regulate blood sugar levels and even reduce blood sugar. Resistance to insulin.

Healthy Skin

Biotin is also important for keeping skin healthy. It is used for treatment of brittle nails, prevention of hair loss (although research is still ongoing as to its effectiveness in this regard) and maintaining a healthy skin.

Improved Immunity

Onions contains vitamin C and phytochemicals that increase the effectiveness of vitamin C in the body. What does it mean? A healthier, more efficient immune system, that’s what.

Prevents Cancer

Quercetin – is not just a fun word. It is also a plant flavonoid (more fun word meaning vegetable pigment), which has a powerful antioxidant that fights free radicals that cause cancer. Free radicals are chemical compounds that damage cell membranes and cause cell death. The onion is rich in quercetin and therefore a powerful weapon in the war against cancer.

Relieves Stress

The quercetin does not stop there. It also helps protect your body from stress. When you experience stress, your body produces cortisol. Although cortisol is quite normal, too much of it can damage muscle tissue and cause destruction of protein in the body. Here and there, rich onions kroketin. During prolonged stress quercetin inhibits an enzyme necessary for the release of cortisol. Next time, when you have a busy life for a meeting at work, take a couple of raw onions to eat!

Soğan Yetiştiriciliği

 • Soğan Yetiştiriciliği

 • Amaryllidaceae

 • Allium cepa L.

 • Ana vatanı

 • Soğan bir Batı Asya bitkisidir.

 • Belucistan, Afganistan, Türkistan, İran ve Doğu Anadolu ana vatanı olarak kabul edilmektedir.

 • Akdeniz ülkelerinden çıkarak dünyaya yayılmıştır.

 • Üretilen türler

 • Allium cepa (kuru-taze kültür soğanı) (Kültürü yapılan soğan türüdür ve generatif yolla çoğaltılmaktadır)

 • Allium cepa var. viviporum (gal soğanı Hindistan ve Pakistan) (Apomiksis yolu ile çoğaltılır. Çiçeklerde döllenme olmaksızın tohum oluşur ve bununla çoğaltılır)

 • Allium fistulosum (Japon soğanı-taze) (Çin ve diğer uzak doğu ükelrinde yeşil soğan olarak üretilmektedir. Baş oluşturmuyor)

 • Allium shenopraseum (Çok yıllık yaprak soğanı) (Çok yıllık yeşil soğan amaçlı üretilen bir türdür. Hasat edildikçe yaprak verir. Yıl içinde 1’den fazla hasad edilebiilr.

 • Allium ascalonicum (Şalot) (Kuru soğana benzeyen, fazla acı olmayan ve sarımsak gibi 3-5 adet diş oluşturan bir tür. Kokusu da azdır)

 • Besin değeri

Taze olarak tüketilenlerde % 8-10, muhafaza edilenlerde %10-12 KM bulunmaktadır.

%1-1.5 protein, % 0.3 yağ içermektedir.

10-15 mg C vitamini içermektedir

B komplex vit. Zengin

Na, Fe, P, K  içermektedir.

Allyl sülfit (Acılık ve koku veren madde)

 • Botanik özellikleri

 • Soğanlarda Erkek Kısırlık

  (male sterility)

 • S msms—— Kısır

 • S MsMs—– Fertil

 • S Msms —– Kısır

 • F MsMs —— Fetil

 • F Msms —— Fertil

 • F msms ——- Fertil

 • Soğan Şekilleri

 • Çok basık

 • Basık

 • Basık yuvarlak

 • Yuvarlak

 • Uzun yuvarlak

 • Silindirik

 • Topaç

 • Konik

 • Yetiştirme İstekleri

 • Yetişirme Şekli

 • Soğan 4 şekilde yetiştirilmektedir

–Doğrudan tohumla üretim

–Arpacık (kıska) ile üretim

–Fide ile üretim

–Tepe soğanı ile üretim

 • Fide ile yemeklik soğan üretimi

 • Yeşil Soğan Üretimi

 • Kültürel İşlemler

 • Olgunluk hasat ve depolama

 • Hastalık ve Zararlılar

 • Hastalıklar

–Mildiyö

–Pass

–Pembe kök

–Beyaz çürüklük Kuru çürüklük

–Soğan rastığı

–Yumuşak çürüklükler (Pseudomonas ve Erwinia türleri

 • Tohum üretimi

 • Depolama

 • Hevenk halinde muhafaza

 (Bu yöntem yazlık soğanlarda uygulanır ve tam kurumamış soğanlar başlar dışarı gelecek şekilde örülür (8-10 kg) serin ve havadar yerleri asılarak saklanır. Saklama süresi 2-4 ay, kayıplar % 40-60)

 • Lodalarda muhafaza

(İç bölgelerimizde uygulanır. Tarlanın su basma riski olmayan bir yerine, yerden 20-30cm yüksekte ızgara şeklinde ağaçtan palet oluşturulur. Üzerine buğday sapı serilir, sonra 2-3 sıra soğan serilir, sonra buğday sapı serilir ve 1.6-1.8 m kadar yüseltilir. Lodanın üstü su geçirmeyecek bir materyal ile yanlar açık kalcak şekilde örtülür. 6-8 ay muhafaza, kayıp % 40-60)

 • Basit muhafaza

( Sıcaklık ve nem kontrolü olmayan basit yapılarda yapılan muhafazadır. Havlandırılabilen nemden korunmuş yapılar kullanılmaktadır. 8 ay muhafaza, %30-40 kayıp)

 • Atmosfer kontrollü depolarda muhafaza

(Kontrollü koşullarda yapılan muhafazadır. 8-9 ay muhafaza edilebilir. 1-2 oC ‘de 5 70-75 oransal nemde muhafaza yapılmaktadır. Kayıplar % 5 civarındadır.