Etiket Arşivleri: Sınav Soruları

Zeytinyağı Kimyası ve Teknolojisi Sınav Soruları

1. Zeytinyağındaki minör ve majör bileşenler nelerdir? Bu bileşenlerin yağın kimyasal ve duyusal özellikleri ile oksidatif stabiliteleri üzerindeki etkilerini detaylı olarak açıklayınız.

2. Zeytinyağının tağşişinin belirlenmesinde kullanılan yöntemleri, tağşiş amacıyla kullanılan yağın menşeini dikkate alarak detaylı olarak anlatınız.

3. Zeytinyağı açısından coğrafi işaret denilince ne anlıyorsunuz? Bu amaçla yapılan bir çalışmaya ait makaleyi (key words: finger print, PCA, chemometry…)  bularak (incelediğiniz makaleyi ekte veriniz) irdeleyiniz.

4. Zeytinyağı ve pirina yağı üretimini akım şeması şeklinde gösteriniz. Ön işlemlerin yağ verimi ve kalitesi üzerindeki etkilerini açıklayınız.

5. Kolon(soft – mild deodorized olive oil)  sızma zeytinyağı ne demektir? Bu konuyla ilgili bir makale bularak (incelediğiniz makaleyi ekte veriniz)  irdeleyiniz. Bir yağın kolon sızma olup olmadığını hangi analizlerle belirleyebilirsiniz?

6.  Zeytinyağının ve pirina yağının Türk Gıda Kodeksine göre sınıflandırılmasını yazınız.

Prof.Dr.Aytaç SAYGIN GÜMÜŞKESEN
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü


1 – FFA nedir? Nasıl oluşur? Bunu hangi enzim tetikler? Hidroliz nedir? Hidrolizlenme nedir? FFA’nın oluşum mekanizması nasıldır?

2 – yağ bünyesindeki yapışkan maddeler nelerdir? Hidrate olanlar nelerdir? olamayanlar nelerdir? fosfolipid nedir? Neden hidrate olamazlar? Hangi fosfolipidler yağda ne kadardır?

3 – yağdan uzaklaşan maddelerden reçineler neden uzaklaştırılır?

4 – Renk açma işlemi sırasında sırasında neler uzaklaşıyor? Renk maddeleri nelerdir? klorofil zeytinyağında ne kadar istenir? Neden klorofil oksidasyona sebep oluyor?

5 – deoderizasyon işlemi sırasında tokoferoller neden uzaklaşıyor? Tokoferol nedir? Antioksidan etkisi yönünden hangisi önemlidir? Gerek sterol gerekse tokoferolde estifiye form nedir? Neden bunları çekiyoruz?

6 – squalen nedir? Neden önemlidir? Zeytinyağında yan ürün olarak kullanabilir miyiz?

7 – sterol beslenme açısından neden çok önemlidir? Tağşişte belirleyici olmasının nedeni nedir? Menşei belirler mi? Genel bilgi veriniz.

8 – vinterizasyon nedir? Doymuş trigliseritler bulutlanmaya neden neden olur? Prensibi nedir?

9 – wax nedir? Özellikleri ile ilgili bilgi veriniz.

10 – soapstockları yan ürünlerde değerlendirebilir miyiz? 

MAK 347 Isı Transferi Genel Sınav Soruları ve Çözümleri

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2011-2012 Güz Dönemi Mühendislik Fakültesi – Makine Mühendisliği Bölümü 12 Ocak 2012 Perşembe , 17:30 NOT: Kullandığınız formül ve tabloların no.ları ile sayfa numaralarını yazınız. MAK 347 Isı Transferi Genel Sınav Soruları 1) Boyutları 80 cm × 120 cm olan resim şeklindeki bir ısıtıcı, duvara asılı olarak bulunmaktadır. Isıtıcı yüzey sıcaklığının ortalama değeri 45 °C olup ısıtılan ortamda sıcaklığın 20 °C olması 2 istenmektedir. Isıtıcı yüzeyi ile ortam havası arasında ısı taşınım katsayısını 15 W/m ·K kabul ederek bir ısıtıcının verdiği ısıyı ve ısı ihtiyacı 5 kW olan bir salona kaç adet ısıtıcı konulması gerektiğini bulunuz. (25 puan) 7 3 2) Kalınlığı 30 mm olan çok geniş bir duvar içinde = 3.4×10 W/m değerinde homojen olarak, sabit ısı üretimi bulunmaktadır. Duvar malzemesinin ısı iletim katsayısı 46 W/m·K’dir. Duvarın bir yüzeyindeki sıcaklık 75 °C, diğer yüzeyinde ise 25 °C’dir. Buna göre, a) En yüksek sıcaklığın, duvar orta düzlemine göre nerede oluştuğunu bulup, duvar içindeki sıcaklık dağılımını şematik olarak gösteriniz. (10 puan) b) Duvar içinde en yüksek sıcaklığın değerini bulunuz. (10 puan) c) Duvarın 75 °C sıcaklıktaki yüzeyi 35 °C sıcaklıkta bir akışkanla temas halinde olduğuna göre, bu yüzeydeki taşınım katsayısının değeri nedir? (10 puan) 3) Boyu 1 m ve dış çapı 32 mm olan bir borunun dışına 100 adet dikdörtgen kesitli dairesel kanatçık yerleştirilmiştir (şekile bakınız). Her bir kanatçığın dış çapı 72 mm ve kalınlığı ise 2 mm’dir. Borunun içinde 105 °C’de buhar yoğuşmaktadır. Boru dış yüzey sıcaklığı (Kanat taban sıcaklığı olarak düşünebilirsiniz), yaklaşık olarak buharın yoğuşma sıcaklığına eşit alınabilir. Kanatçıkların ve borunun dış yüzeyi ile ortam 2 havası arasında ısı taşınım katsayısı 70 W/m ·K olduğuna göre bu kanatlı borudan 20 °C’lik ortama verilen ısıyı hesaplayınız. (Kanat malzemesi karbon çeliğidir, k=62 W/m·K) (25 puan) 3. Soruya ait şekil 4) Yarıçapı 12 mm olan küre şeklinde metal bir parça (bilya) 350 °C sıcaklıktaki bir fırın ile ısıl denge halindeyken birden çıkartılıp 25 °C sıcaklığında su banyosuna daldırılmaktadır. Su ile bilya 2 arasındaki ısı taşınım katsayısı 750 W/m ·K’dir. Metalin özellikleri, k = 42 W/m·K, c = 434 J/kg·K -6 2 ve α = 11.4×10 m /s olduğuna göre, bilyanın 40 °C’ye kadar soğuması için gerekli süreyi hesaplayınız. (20 puan) Başarılar diliyorum. Süre: 105 dakika Yrd. Doç. Dr. Mustafa EYRİBOYUN

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2011-2012 Güz Dönemi Mühendislik Fakültesi – Makine Mühendisliği Bölümü 12 Ocak 2012 Perşembe, 17:30 MAK 347 Isı Transferi Genel Sınav Soruları ve Cevapları Cevap 1 a) Sıcaklığı bilinen bir yüzeyden akışkan ortama ısı geçişi. Newton soğuma yasası geçerli olur. q Bir ısıtıcının verdiği ısı: 0.8 m 1.2 m Gerekli ısıtıcı sayısı = Toplam ısı ihtiyacı / Bir ısıtıcının gücü Gerekli ısıtıcı sayısı = 5000 W / 360 = 13.89 = 14 adet Gerekli ısıtıcı sayısı = 14 adet 13.89 = 14 adet Cevap 2 İçinde ısı üretimi bulunan ve iki yan yüzeyindeki sıcaklıklar birbirinden farklı olan düzlem duvar içinde, orta düzlemden geçen eksene göre sıcaklık dağılımı ifadesi: a) En yüksek sıcaklığın yeri, Duvar içinde sıcaklık dağılımı T(x) eğrisi: T max T(x) 12.7 mm 15 mm x = –2.3 mm x Isı Transferi Mustafa Eyriboyun

b) En yüksek sıcaklık değeri? En yüksek sıcaklık değeri, sıcaklık dağılımı ifadesinde x yerine değeri yazılarak hesaplanabilir. x = –2.3 mm = –0.0023 m için 3.8333+50 = 81.1979+53.8333 c) 75 °C sıcaklıktaki yüzey ile, 35 °C sıcaklıktaki akışkan ortam arasındaki ısı taşınım katsayısı (h) : Mükemmel yalıtım T Sıcaklığın en yüksek olduğu düzlem adyabatik yüzey olarak ele s T alınarak, duvar bu düzleme göre L ve L kalınlığında iki ayrı ∞ A B duvar gibi düşünülebilir. Böyle olunca; L kalınlığında ve içinde q” A homojen ısı üretimi olan duvarın yüzeyinden çıkan ısı için: 2 W/m h yazılabilir. Buradan, L L A B LA = 12.7 mm x olarak bulunur. 2 W/m ·K Cevap 3 Silindir etrafında dikdörtgen kesitli kanatçık ve taban alanından çıkan ısı soruluyor. t r L 1 r 2 devamı elle yazıldı… Isı Transferi Mustafa Eyriboyun