Etiket Arşivleri: sesame

Sesame Seed Oil Production Process ( SOTONYE ANGA )

SESAME SEED OIL PRODUCTION PROCESS
Lagos, Nigeria.
May 2007
Email – anga4000@yahoo.com

NATURAL SESAME SEEDS

BUSINESS IN SESAME SEEDS

 The sesame seeds business in Nigeria is worth over Nine Billion Naira annually. This figure represents transactions on just raw natural sesame seeds. However, with value added processing of the seeds, the value of business in this product can get to over Twenty Billion Naira. What more? Over 100,000 jobs can be created.

HISTORY OF SESAME SEEDS

Sesame seed is one of the oldest seeds known to mankind. The seed may have originated from Asia or Africa and is now grown in most of the tropical and temperate regions of the world. As far back as 5,000 years ago, the Chinese were using sesame seed oil for fuel and for making ink. Also, paintings in ancient Egyptian tombs dating back to 4,000 years show Bakers sprinkling sesame seeds into dough. The Roman Empire is not left out in the use of this ancient seed as sesame was used as spreading for bread amongst other things.

USES

Sesame seed has very high oil content of about 50‐ 54%. It is used in making edible vegetable oil (sesame oil). Sesame seed is also used in many food preparations worldwide. Due to its unique nutty flavor, crunchy sensation and small size, it has become a very important ingredient in making hamburgers as toppings on hamburgers buns. Sesame seed also go well with chicken and other meats; it can also be sprinkled over biscuits, bread
rolls, and pizza.


Susam Ürün Spesifikasyonu

1. TANIM

SUSAM ; Sesamum indicum L.türüne giren bitkilerin meyveleri içerisinde oluşan tohumlarının kabukları soyulmuş ve ayıklanmış taneleridir.

Orjin :TM

Ürün Bileşimi :Susam

2. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

2.1 Rutubet (%m/m) (max.) :8

2.2 Toplam Kül (k.m.) (%m/m) (max.) :5

2.3 %10’luk HCL’de çözünmeyen kül (k.m.)(%m/m) (max.) :1

2.4 Yabancı madde (%m/m)) (max.) :2

3. DUYUSAL ÖZELLİKLER

3.1 Renk :Beyaz,esmer, sarı

3.2 Koku :Tipik

3.3 Tat :Fındık veya cevizsi

3.4 Görünüş :Oval

4. MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Rev. TGK Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği (Tebliğ No:2009/6)

4.1 Enterobacteriaceae (kob/gr) (max.) :1,0X10²

4.2 Küf-Maya (kob/gr) (max.) :1,0X10000

4.3 S.Aureus (kob/gr) (max.) :1,0X10³

4.4 Bacillus cereus (kob/gr) (max.) :1,0X10³

4.5 Salmonella spp. :25 g’da bulunmamalı

PESTİSİT :TGK Tebliğ No:2004-42 uygun olmalı

KATKI MADDELERİ :TGK Tebliğ No:2003-44 uygun olmalı

BULAŞANLAR :TGK Tebliğ No:2002-63 uygun olmalı

5. ETİKET BİLGİSİ

Ambalaj ve etiket bilgileri “Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği Tebliğ No 2002/58 ” uygun olmalıdır. Bu kurallar:
*Gıda maddesinin adı, İçindekiler, *Net miktarı, *Üretici veya ambalajlayıcının ticarı ünvanı, açık adresi ve tescilli markası, *Son tüketim tarihi, *Parti numarası ve ve/veya seri numarası, *Üretim izin tarihi ve sayısı,* Orijin ülke, *Gerektiğinde kullanım bilgisi ve muhafaza şartları
Dış ambalaj etiketlerinde de bulunması zorunlu olan bilgiler aşağıda verilmiştir:
*Gıda maddesinin adı, *Gıda maddesinin son kullanma tarihi, *Firmanın adı, adresi ve üretildiği yer, *Parti ve/veya seri numarası varsa kod numarası, *İçindeki iç ambalaj adedi

6. AMBALAJ

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Ambalajlama ve Etiketleme-İşaretleme bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak ambalajlanmalıdır.

7. DEPOLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ

7.1 Depo Koşulları :Sıcaklık 25ºC’nin altında, max.50% nispi nem

7.2 Raf Ömrü :1 yıl

8. SEVKİYAT KOŞULLARI

*Ambalajlı ürün aşırı ısı, yağmur ve güneşten iyi korunan muhafazalı araçlarda, *Araç zemini ve duvarları temiz olmalıdır ve pas içermemelidir.

9. GIDA GÜVENLİK ŞARTNAMESİ : TÜRK GIDA KODEKSİ ve BAHARAT TEBLİĞİ esas alınmaktadır. ISO9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve HACCP Prensiplerine göre üretilmektedir.

10. ÜRÜNÜN SATIŞ ŞEKLİ : Paketli