Etiket Arşivleri: SERBEST RADİKAL

Serbest Radikal Oluşum Mekanizmaları ve Vücuttaki Antioksidan Savunma Sistemleri ( Doç. Dr. Feryal KARADENİZ )

ÖZET

Dokularda meydana gelen reaktif oksijen türleri (ROS) ve serbest radikaller DNA, protein, karbonhidrat ve lipidler gibi biyolojik açıdan önemli materyallere zarar verebilmektedir. Serbest radikaller vücut dışından gelebileceği gibi insan metabolizmasının doğal bir sonucu olarak da oluşabilmektedir. Serbest radikallerin endojen olarak üretimi farklı yollarla gerçekleşmektedir. Buna karşılık, canlı organizmalar serbest radikallerin potansiyel yıkıcı etkilerine karşı kendilerini korumak için çeşitli mekanizmalara sahiptir. Bu makale, reaktif oksijen türlerinin oluşum mekanizmalarını ve vücuttaki antioksidan savunma sistemlerini kapsamaktadır.

Anahtar Kelimeler: serbest radikal, reaktif oksijen türleri, antioksidan savunma sistemleri.

PRODUCTION MECHANISMS OF FREE RADICAL AND ANTIOXIDANT DEFENCE SYSTEMS IN THE BODY

ABSTRACT

Reactive oxygen species (ROS) and free radicals which occur in tissues can damage the biologically important materials such as DNA, proteins, carbohydrates and lipids. Free radicals may come from outside the body and also a natural consequence of human metabolism. Endogenous production of free radicals occurs via various ways. However, living organisms possess a range of mechanisms to protect themselves from the potentially deleterious effects of free radicals. This article covers the production mechanisms of reactive oxygen species and antioxidant defence systems in the body.

Key Words: free radical, reactive oxygen species, antioxidant defence systems.


Kaynak: http://www.gidamo.org.tr/resimler/ekler/7b16ecf8ca53723_ek.pdf?dergi=16

Beslenme ve Kanser ( Prof. Dr. Sedef Nehir EL )

KANSER : Kontrolsüz hücre çoğalması sonucu bir veya daha fazla organın normal fonksiyonlarında bozulma

TUMOR : Dokunun belli bölgelerinde hücrelerin yoğunlaşması, birikimidir . Tümörler malin veya selim olabilir. Selim tümörler genelde yavaş büyür, malin tümörler ise hızlı büyür ve ikincil tümörler ile diğer organlara metastaz olarak bilinen eğilimi göstererek yayılır.

KARSİNOJEN : Kansere neden olan madde

SERBEST RADİKAL : En dış halkalarında eşlenmemiş atom veya atom grupları taşıyan ve diğer bileşiklerle reaksiyona girerek bir elektron alma eğilimi gösteren bileşikler.

OKSİDATİF STRES : Oksidatif stres , hücrelerin DNA veya hücre membranı gibi bileşenleri ile serbest radikaller veya karsinojenlerin reaksiyona girmesi sonucunda tahrip olmuş hücrelerin durumunu tanımlayan genel bir terimdir. Kanserin oluşumu oksidatif stres ile ilişkilidir. Hücrenin DNA sında meydana gelen hasarlar kanser oluşumunda en önemli faktördür. Bu hasarların büyük bir kısmı oksidatifdir. Tipik bir insan hücresinin her gün yaklaşık 10 000 bu oksidatif reaksiyonlara maruz kaldığı saptanmıştır. DNA nın enzimleri bu hasarların büyük çoğunluğunu onarır. Ancak onaramadıkları zaman içerisinde birikerek kansere risk oluşturur. Şayet hasarlı hücre DNA enzimleri onu onarmadan önce bölünürse , karsinogenesis olarak tanımlanan ilk adım yani genetik değişim meydana gelir.