Etiket Arşivleri: Rhodophyta

Algler

ALGLER

İçindekiler

1. Algler

2. Alglerin Sınıflandırılması

2.1. Alg Gruplarının Özellikleri

2.1.1 Chlorophyta (Yeşil Algler) ’nın özellikleri

2.1.2. Chrysophyta (Altın Sarısı Algler)

2.1.3. Pyrophyta (Ateş Rengi Algler),

2.1.4. Euglenophyta (Kamçılı Algler),

2.1.5. Rhodophyta (Kırmızı Algler)

2.1.6. Phaeophyta (Kahverengi Algler)

2.1.7. Cyanophyta (Mavi-Yeşil Algler)

3. Alglerin kullanım alanları

3.1 Akuakültürde kullanımları

3.2 Gıda ve yem olarak kullanımları

3.3. Tarımda kullanımları

3.4 Atık su arıtımında kullanımları

3.5 Sanayide kullanımları

4. Alglerin zararları

Algler

Algler su ortamında yapılarındaki pigmentler sayesinde karbondioksit ve suyu ışığın etkisiyle karbonhidratlara çevirirler. Böylece su ortamındaki besin değerinin ve çözünmüş oksijen oranının artmasını sağlarlar. Fotosentetik canlılardır. Vejetatif, eşeyli ve eşeysiz olarak ürerler.

Alglerin Sınıflandırılması

Algler yedi büyük grup altında incelenirler.
1. Chlorophyta (Yeşil Algler)
2. Chrysophyta (Altın Sarısı Algler)
3. Pyrophyta (Ateş Rengi Algler),
4. Euglenophyta (Kamçılı Algler),
5. Rhodophyta (Kırmızı Algler)
6. Phaeophyta (Kahverengi Algler)
7. Cyanophyta (Mavi-Yeşil Algler)

• Hem tatlı hem de tuzlu sularda yaşayabilen, bir ya da çok hücreli organizmalardır.
• Tatlı su yosunları da denir.
• Klorofil taşıdıkları ve fotosentez yaptıklarından bitkilere benzerler. Birçok bilim adamı tarafından, bitkiler alemindeki türlerin atası kabul edilirler.
• 2-8 mikrometre boyutundadırlar.
• Küre ya da elips biçimindedirler.
• Çoğunluğu sucul olmasına karşın, kar üzerinde, ağaç gövdelerinde ya da toprakta simbiyotik olarak yaşayan türleri de vardır. Mantarlar aleminin üyeleriyle birleşerek likenleri meydana getirirler.
• Fotosentez ürünleri, yağlar ve nişasta şeklinde depolanır.
• Büyümekte olan türlerinde protein oluşur. Yaşlandıkça karbonhidrat ve yağ üretimi artmaktadır. Bu nedenle besin değerleri vardır.

Rhodophyta ( Laura KELLER )

Rhodophyta

Laura Keller

What is It?

Red algae are marine multicellular organisms that have no cell specialization. In other words, there are no different tissues although red algae are highly branched.
They are completely sessile and have no way to move around other than the movement of the water.
Most have a reddish or purplish tint, due to the phycobillin pigments they have.

Reproductive Cycle

Red algae have a very unique reproductive cycle, consisting of two diploid stages and one haploid one. Red algae gametes, just like those of most diploid organisms, are haploid. Once the gametes are fertilized, instead of forming a zygote, a diploid carposporophyte is formed. These spores are then emitted and develop into another diploid generation, known as a tetrasporophyte. This is called an isomorphic alternation of generations.

Interesting Facts

Red algae can grow very deep because the phycobillin pigments can absorb a different wavelength of light for photosynthesis.
Depending on the species, red algae cells can have more than one nucleus.

Use in the Human World

Red algae is used in nori, the seaweed used in many sushi dishes.
Carrageenan is a gel-like product made from red algae that is used in many things, from ice cream to toothpaste.

Bibliography

“Rhodophyta.” Columbia Encyclopedia. January 27, 2009
“Life Cycles and Reproduction.” Botanical Gardens Trust. January 27, 2009

Kırmızı Algler (Rhodophyta) ve Biyoteknolojik Özellikleri ( Mehmet YANAR )

KIRMIZI ALGLER (Rhodophyta) VE BİYOTEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Morfolojik Özellikler

Kırmızı Alglerin Önemli Özellikleri

Kırmızı alglerin en önemli özelliklerinden birisi, sperm hücreleri dahil, hiçbir hücrenin kamçı taşımamasıdır. Yaprak şeklinde gelişmiş tallusları bulunur. Bazı türlerinde, hücre duvarlarında kalsiyum karbonat depolanır. Bu türlerden oluşan resifler, dalgaları keserek, içlerinde yaşayan canlılara korunak sağlar.
Bazılarının pektin yapılı hücre çeperlerinden “agar agar” adı verilen polimer yapılı musilaj jel elde edilir. Besin ve ilaç endüstrisinde kullanılan türleri de vardır.

Kırmızı Alglerde Sınıflandırma

Porphyra
2-FLORİDAEOPHYCIDAE (FLORİDAE)
Floridae
Floridae
Grateloupia sp.
Agar agar ‘ın Kullanım Alanları
Company Name
Carrageenan ‘ın Kullanım Alanları
Carrageenan’ın elde edildiği Kırmızı Algler:
Chondrus cirupsus
Euchema
Gigartina
Gracilaria
Hypnea
Laurencia
Dondurmacılıkta renklerin kayboluşunu önlemede, süt üretiminde emülsiyon, dengelemede ve sütlü çikolatada kakao partiküllerinin asılı durmasında, çorba, salata, meyve suyu, salça vb. ürünlerin kalitesini düzeltmede, tatlıların ve süt pudinginin bileşiğini oluşturmada, diş macununda bir bağlayıcı olarak ve dişlerin parlatılmasında, boyacılık, tekstil, kozmetik ve deri endüstrisinde emülsiyon dengelemede kullanılır.

Funorinin Kullanım Alanları

Kırmızı alglerden elde edilir. Kağıt ve elbiseler için yapıştırıcı olarak kullanılır.Kimyasal olarak sülfat ester grubunu içermesi dışında agar agar’a benzemektedir.