Etiket Arşivleri: proses tasarımı

Proses Tasarımı Ders Notları ( Doç. Dr. Süleyman KARACAN )

PROSES KONTROLE GİRİŞ

KONTROL : Canlılarda veya fiziksel sistemlerde davranışların belirli bir amaca yönlendirilmesi.

DOĞAL KONTROL : İnsan kanındaki şeker derişiminin bir hormon vasıtasıyla sabit bir düzeyde tutulması.

YAPAY KONTROL : İnsanın bizzat kendisinin veya kendi ussal çabaları ile oluşturduğu aygıtların yardımıyla gerçekleştirilen kontrol.

TEKNİK YAPAY KONTROL : Mühendislerin yaptığı kontrol. Makine ve Elektrik Mühendisleri. İlkeler ve yöntemler aynı, sistemler farklı.

KİMYA MÜHENDİSLERİ : Proses değişkenlerini kontrol eder.

PROSES DEĞİŞKENLERİ : Sıcaklık T, (TC)
Gaz basıncı P, (PC)
Akış debisi F, (FC)
Sıvı hacmi V veya düzeyi Z, (LC)
Derişim C, (CC)
PH derecesi Ph, (pHC)
Viskozite değeri, , (VC)

PROSES KONTROLÜN GEREKLİLİĞİ : Ürün kalitesini düzeltmek, hızlı değişimleri kontrol altında tutabilmek, üretim maliyetini düşürmek, üretim tesisinin çevre ile uyumlu çalışmasını sağlamak.

GÜVENLİK DÜZENEĞİ (ALARM) – Sistem tehlikeli çalışma bölgesine ulaştığında çalışır.

KONTROL DÜZENEĞİ : Bu bölgeye girilmesini önler.

TEMEL KAVRAMLAR

SİSTEM : Proses elemanları veya eleman grupları. Termometre, Termometre ve kılıfı, Distilasyon kolonu, Kondenser

PARAMETRE : Sistemin fiziksel büyüklükleri. CP, , U, 

DEĞİŞKEN : Parametre olmayan sistem büyüklükleri. T, Z, C, P Sistem parametreleri genellikle değişkenlerin fonksiyonudur. bağ  = f(T), CP = f(T) Bu bağımlılık gözardı edilir. Parametreleri sabit tutmak üzere kontrol yapılmaz. Yapılan kontrol, parametre değişimlerini de engeller.

STATİK (DURAĞAN KARARLI) SİSTEM : Değişkenleri zaman ve konumla değişmeyen sistemler. Model : Cebrik denklem (Çözümleri kolay)

DİNAMİK (KARARSIZ) SİSTEMLER : Değişkenleri zaman ve konumla
değişen sistemler. Model : Diferansiyel denklem (Çözümleri zor).

….

Kaynak: http://mimoza.marmara.edu.tr/~ekaplanoglu/PDK.pdf

Akım Şemaları

  1. GİRİŞ

  2. Akim şemaları proses tasarımında anahtar döküman olarak adlandırılacak kadar önemli bir konudur.

  3. Tasarımda yer alan ekipmanlar, akım hatları, akımların hızları, bileşimleri ve ekipmanların işletme koşulları yer alır.

  4. Akım şemaları, işletmeye alma çalışmaları(start up) sırasında prosesin  işletme performansının tasarım değeriyle kıyaslanması amacıyla da kullanılır.