Etiket Arşivleri: Polimeraz Zincir Reaksiyonu

Polimeraz Zincir Reaksiyonu

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU

• Polimeraz Zincir Reaksiyonu, DNA’nın belirli bir bölgesinin tüp içinde çoğaltılması işlemidir.

• Bu teknik ile DNA molekülünün milyonlarca hatta milyarlarca kopyasını yapmak mümkündür.

• PCR, 1985 yılında Cetus adlı biyoteknoloji firmasında çalışan Kary Mullis adlı araştırmacı tarafından bulunmuştur. Bu buluşu, Kary Mullis’in 1993 yılında Nobel ödülünü almasını sağlamıştır.

PCR,

• DNA dizi analizinde ve DNA haritalanmasında,

• Genetik hastalıkların teşhisinde,

• DNA parmakizi analizinde,

• İnsan Genom Projesi ve diğer Genom Projelerindeki araştırmalarda,

• Adli tıp örneklerinin genetik tiplendirilmesinde,

• Tarımda,

• Sistematik ve evrim çalışmalarında kullanılmaktadır.

• PCR tekrarlanan 3 basamak şeklinde gerçekleşir. Bu basamaklar;

1. Amplifiye edilecek DNA’nın yüksek sıcaklıkta denatürasyonu (94oC),

2. Primerlerin DNA üzerindeki hedef bölgelerle özgül hibridizasyonuna olanak verecek sıcaklıktaki annealing-birleşme reaksiyonu,

3. Taq DNA polimeraz enziminin yüksek aktivite gösterdiği sıcaklık olan 72oC’de primerlerin uzaması-tamamlayıcı zincir sentezi olarak tanımlanabilir.

Polimeraz zincir reaksiyonu için,

• Kalıp DNA molekülüne,

• 20-25 baz uzunluğunda ve kalıp zincirin 5’ve 3’ uçlarındaki DNA dizilerine komplementer olan sentetik oligonükleotitlere,

• Serbest dNTP’lere (dATP, dCTP, dGTP, dTTP)

• Taq DNA polimeraz enzimine

• Enzimin çalışacağı uygun koşulları sağlayan tampon sistemine ihtiyaç vardır.

Kaynak: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~mergen/sunu/s_pcr.pdf

Polimeraz Zincir Reaksiyonu ( Koka ZONGO )

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSIYONU(PZR)-POLİMERASE CHAIN REACTİON(PCR)

Koka ZONGO

I- PCR TARİHÇESİ VE TANINMI

II-DNA’NIN İÇERİĞİ VE YAPISI

III-PCR PRENSİBİ

IV-DÖNGÜNÜN AŞAMALARI

V. PCR REAKSİYON İÇİN GEREKLİ DUYAN ALETLERİ

VI.PCR ÇEŞİTLERİ

VII.PCR ANALIZI IÇIN UYGULAMA ÖRNEĞI

VII.PCR UYGULAMALARI

I- PCR TARİHÇESİ VE TANINMI

Polimeraz zincir reaksiyonu PZR İngilizce ’de Polymerase Chain Reaction yanı PCR adlı Amerika Bileşik Devletleri’nde 1984 ( 1984± 1) yılında Mullis et al. tarafından geliştirilen bir metottur.

Başlangıçta sadece DNA moleküler kopyasında bir metot olmuştur, dönem noktası hallettiren kişi Mullis Kary olmuş. Araştırmalarda büyük önem olduğu sebebiyle 1993 yılında Nobel kimya ödüllü oldu.

Hücre içerisinde küçük miktarıyla bulunan hedef DNA in vitro şekilde, bir enzim tarafından çoğaltılması bir tekniktir. Yani bu hücre’de hedeflenmış bir DNA parçası miktarı az olsa, PCR kullanılarak bu küçük DNA parçası çoğaltılabilirdir.

II-DNA İÇERİĞİ VE YAPISI

DNA genetik bilgiyi taşıdığı nükleotidlerin sekansında şifrelenmiştir. Nükleotidlerin yapısında bir baz, şeker ve fosfat bulunuyor. Bazlar ile ilgili adenin, guanin, sitozin ve timin mevcututur. Şeker ise β-D-2’-dezoksiribozdur.

Nükleotidler yan yana konarak bir zincir oluşur. Formül olarak dATP, dGTP, dCTP ve dTTP nüklotidler adı verir.

Bir DNA yapısında iki paralel zincir pürin (adenin ve guanin) baz ve pirimidin (sitozin ve timin) bazla hidrojen bağlantılardan bağlanmış ortaya çıktı.

Sunumunu bizlerle paylaşan üyemiz Koka ZONGO’ya teşekkürlerimizi sunarız.