Etiket Arşivleri: Peyniraltı Suyu Tozu

Peyniraltı Suyu ve Yayıkaltının Toz Olarak Değerlendirilmesi ( Çağla YILDIRIM )

Özet

Peynir üretiminden %85 oranında peyniraltı suyu, tereyağı üretiminden %80-90 oranında yayıkaltı elde edilmektedir. Bu atıklar; çevre kirliliği, ekonomik kayıp, besin değeri kaybı gibi problemleri ortaya çıkarmaktadır. Bu atık maddeleri değerlendirmek amacıyla çeşitli yan ürünler elde edilmektedir. Bu ürünlerin elde edilmesinde en sık kullanılan yöntemlerden biri kurutmadır. Peyniraltı suyu, yayıkaltı gibi protein oranı yüksek gıdaların toz halinde kullanılması, besin değerinden yararlanma olanağını artırmakta, ürünün yapı, tekstür ve duyusal özellikler gibi kalite parametrelerini olumlu yönde etkilemektedir. Bu çalışmada, peynir ve tereyağı üretiminden elde edilen atıklar, bunların değerlendirilme yöntemleri, peyniraltı suyu tozu ve yayıkaltı tozunun üretim tekniği ve bu ürünlerin genel özellikleri verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Peyniraltı suyu tozu, Yayıkaltı tozu, Kurutma işlemi

Evaluation of Whey and Buttermilk as Powder

Abstract

From cheese production 85% of whey and from butter production 80-90% of buttermilk are obtained. These wastes cause some problems such as environmental pollution, economic losses, loss of nutritional values. To evaluate waste matters, by-products can be obtained. One of the most common methods that are used for producing by-products is drying method. Powdering of whey and buttermilk whose protein content are high make using facilities increase and make many products’ structure, texture and sensory properties better. In this research; waste products obtained from cheese and butter production, their evaluation methods, processing of whey and buttermilk powders and their general properties were given.

Keywords: Whey powder, buttermilk powder, drying process


Kaynak: http://cu.dergipark.gov.tr/download/article-file/219841

Peyniraltı Suyu Tozu ( PAST / PST )

Peyniraltı Suyu Tozu Kullanım Alanları

• Bisküvi, bebek maması, çikolata, dondurma yapımında
• Yem katkı maddesi olarak
• İşlenmiş et ürünlerinde
• Hazır çorbalarda
• Hamur işlerinde
• Ekmek yapımında

PEYNİRALTI SUYU TOZU (PAST veya PST)

Peynir Altı Suyu, peynir mayası kullanılarak peynir yapımı sırasında kazein ve yağın pıhtı olarak ayrılmasından sonra, geri kalan ve bileşimi peynir çeşidine ve yapım tekniğine bağlı olarak değişen sıvıdır.

Peyniraltı Suyu içeriğindeki süt şekeri laktoz ve serum proteinlerince zengin gıda değeri yüksek kıymetli bir sudur. Atıldığında çevre kirliliği yapan bu hammadde, pastörize edilir, gelişmiş teknoloji sayesinde saflaştırılır ve üretim aşamalarının sonunda Peyniraltı Suyu Tozu olarak gıda sanayimizin hizmetine sunulur.

Peyniraltı Suyu Tozu Üretim Şekli :
Peynir yapımı esnasında yan ürün olarak ortaya çıkan peynir altı suları, özel tanklarda depolanarak, kalite kontrolden geçirilip, pastörize edilirler. Pastörize edilen ham peynir altı suyu özel geliştirilmiş nanoflitrasyon tekniği ile tuzlarından ayrıştırılarak demineralize edilir. Demineralize olan sular evaporasyon tekniği ile konsantre hale getirilip püskürtme yöntemi ile kurutularak özel ambalajlarında Peyniraltı Suyu Tozu olarak piyasaya sunulur.

Kaynak