Etiket Arşivleri: ökaryot

Bakterilerin Yapısı, Üreme Özellikleri ve Genetiği ( Doç.Dr. Hikmet Eda ALIŞKAN )

Bakterilerin Yapısı, Üreme Özellikleri ve Genetiği

Hücre nedir?

• Hücre, yaşayan organizmaların temel yapıtaşıdır.

Hücre yapısı

• Hücreler, bir çekirdeğe (genetik materyal ve onu saran bir zar) sahip olup olmamalarına göre iki büyük gruba ayrılır.

• Belirgin bir çekirdeğe (nukleus) sahip olan hücreler ökaryot (Yunanca gerçek çekirdek),

• Çekirdeğe sahip olmayan hücreler ise prokaryot (Yunanca primitif çekirdek) olarak isimlendirilir.

• Ökaryotlar: Hayvan, insan, bitki ve mantarlara ait hücrelerdir

• Prokaryot: Bakteriler ve mavi-yeşil algler

• Prokaryot hücreleri, ökaryot hücrelerden ayıran en önemli fark bir çekirdek zarına sahip olmamalarıdır.


Kaynak: http://baskent-adn.edu.tr/dokumanlar/bakteri%20ders.pdf

Monofazik Mayalar

MONOFAZİK MAYALAR

*Bir kısmı normal flora üyesi

*Fırsatçı patojen

*Endojen infeksiyon oluşturma oranları yüksek

*Hormon dengesizliği, immunsupressif ilaç kullanımı, uzun süre geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı, gebelik, AIDS, transplantasyon.

*Katater infeksiyonları. Immun sistemi baskılanmış hastalar hariç , etken kabul edilmeleri için farklı zamanlarda birden fazla örnekten ya da aynı anda farklı örneklerden izole edilmeliler.

GENEL ÖZELLİKLER

* Tek hücreli ve ökaryotlar.

• Preparatta yuvarlak, oval bazen uzun- düzensiz.

* Tomurcuklanarak çoğalma (blastokonidia).
• Yavru hücre, ana hücre büyüklüğüne erişince ana hücreden ayrılır.

• Bu ayrılma olmaksızın hücreler uç uca geldiğinde yalancı hif (pseudohif) oluşur

* Özel koşullarda gerçek hif oluşabilir.

* Kültürde nemli, krem kıvamında tüysüz koloni oluştururlar, kapsül oluşturanlar
→ mukoid koloni

• Koloniler açık renkli veya melanin nedeniyle koyu renkli ( siyah veya kırmızı-pembe)