Etiket Arşivleri: NÜKLEİK ASİT

Nükleik Asitler

NÜKLEİK ASİTLER

Nükleik Asitler

DNA ve RNA nükleik asitleri oluşturur

Genetik bilginin nesiller boyu aktarılması ve bunun proteinlere tercüme edilmesinde görev alırlar

Nükleotid ünitelerinden oluşurlar