Nişastanın Jelatinizasyonu

  • Gıda Kimyasıwww.foodelphi.com

    Nişasta : Kimyasal Yapı

    Nişasta: kimyasal yapı Nişasta bir homopolisakkarittir: A-D-glukoz polimeri MW: 50.000-1000000 Yapısında iki tür polimer bulunur; 1. Amiloz: A-1,4 bağlı glukoz…

  • Gıda Kimyasıwww.foodelphi.com

    Polisakkaridlerin Genel Özellikleri

    ›Karbonhidratlar ›Monosakkaridler ›Oligosakkaridler ›Polisakkaridler ›Polisakkaridlerin Genel Özellikleri ›Polisakkaritler monosakkaridlerin glikosidik bağlarla biraraya gelmesinden oluşan polimerik yapılardır. ›Polisakkarid örnekleri: ›Nişasta ›Glikojen…

Başa dön tuşu