Etiket Arşivleri: mobile phase

Liquid Chromatography – Mass Spectroscopy (LC-MS) ( Md Akbar Siddiq Khan )

LIQUID CHROMATOGRAPHY – MASS SPECTROSCOPY (LC-MS)

Presented by
Md Akbar Siddiq Khan

M.Pharm

Nizam College Of Pharmacy

Hyderabad – A.P

What is LC-MS?

It is the combination of liquid chromatography and the mass spectrometry.

• In LC-MS we are removing the detector from the column of LC and fitting the column to interface of MS.

• In the most of the cases the interface used in LC-MS are ionization source.

PROBLEMS IN COMBINING HPLC AND MS

HPLC

• Liquid phase operation

• 25 – 50 deg. C

• No mass range limitations

• Inorganic buffers

• 1 ml/min eluent flow is equivalent to 500 ml/min of gas

MS

• Vacuum operation

• 200 – 300 deg. C

• Up to 4000 Da for quadrupole MS

• Requires volatile buffers

• Accepts 10 ml/min gas flow

PARTS OF LC-MS

 Two key components in this process are the ion source, which generates the ions, and the mass analyzer, which sorts the ions.

Several different types of ion sources are commonly used for LC/MS.

MOBILE PHASE:-

The mobile phase is the solvent that moves the solute through out column.

 General requirements:-

(1)low cost, uv transperancy,high purity.

(2)low viscosity, low toxicity, non flammability.

(3)non corrosive to LC system component.

 Solvent strength and selectivity:- it is the ability of solvent to elute solutes from a column.

COLUMN:-

 Column type:-

 Specialized mode:-

 The use of di-functional or tri-functional silanes to create bonded groups with two or three attachement points leading to phases with higher stability in low or higher pH and lower bleed for LCMS

 Most widely used columns for LCMS are:-

(1) fast LC column. the use of short column. (15-50mm)

(2) Micro LC column. the use of large column. ( 20 150mm)

Kromatografik Yöntemler ve HPLC Yöntemi

 

Kromatografi Nedir?

Kromatografi, bir karışımda bulunan bileşenlerin birbirinden ayrılmasını gerçekleştiren ve bu sayede kalitatif ve kantitatif analizlerinin yapıldığı yöntemlerin genel adıdır. Bu yöntemlerde çalışma düzeneği temel olarak iki bileşenden oluşur. Bu bileşenlere sabit faz (stationary phase) ve hareketli faz ya da mobil faz (mobile phase) adı verilir. Mobil fazın içerisinde yer alan bileşenler, sabit faza ait dolgu maddesiyle etkileşmeleri sebebiyle, bir miktar tutulurlar. Bu tutulma, örnekteki farklı bileşenler için farklı miktarlarda olur. Böylece bileşenler sabit fazın sonlarına doğru, farklı hızlarda ilerledikleri için, birbirinden ayrılmış vaziyette sabit fazı farklı zamanlarda terkederler. Bu şekilde sabit fazdan çıkan bileşenlerin derişimleri uygun bir biçimde ölçülür ve zamana veya mobil fazın kullanılan hacmine karşı y-ekseninde işaretlenerek “kromatogram” denilen grafikler elde edilir.

Kromatografi’nin Temel Prensibi ve Tanımları

Mobil faz (mobile phase): Örnek Bileşenlerini, sabit faz (kolon) boyunca taşıyan, çeşitli fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip çözelti veya çözücü karışımları. Kullanılacak mobil fazın seçiminde, analizi yapılacak örnek madde bileşenlerinin özellikleri, kullanılacak sabit faz ve dedektörün özellikleri vb. birçok parametreye dikkat edilmelidir.

Sabit faz (stationary phase): Mobil faz içerisinde gelen örneğe ait bileşenlerin etkileşime girdikleri ve belirli ölçüde alıkonuldukları fazdır. Kromatografi tekniğinin çeşidine göre tasarlanmış ve çok değişik materyallerden çok farklı ölçülerde imal edilmiş ve “kolon” olarak adlandırılmış sabit fazlar mevcuttur. Özellikle gaz ve sıvı kromatografileri için ticari boyutta oldukça fazla marka ve boyutta kolon üretimi yapılmaktadır. Sıvı kromatografisinin bir çeşidi olan yüksek performas sıvı kromatografisi (HPLC) uygulamalarında kullanılan kolonlar daha çok 30-300 mm uzunluğunda yaklaşık 5 mm iç çapında metalik boru şeklinde olup iç yüzeyleri çok değişik özelliklerde kaplama materyalleri ile kaplanarak, analizi yapılacak madde grupları için modifiye edilebilmektedir.

Alıkonma (retention): Mobil faz içerisinde gelen, analizi yapılacak maddeye ait bileşenlerin sabit faz ile etkileşime girerek belirli oranda tutulması daha doğrusu yavaşlatılması ve böylece daha geç olarak sabit fazı terk etmesi olayıdır. Bu özellikten yola çıkılarak, belirli sabit analitik koşullar altında, her kimyasal madde için parmak izi niteliği taşıyan alıkonma zamanı (retention time-tR) tanımı türetilmiştir. Bu kavram belirli sabit deneysel koşullarda analizi yapılan maddenin sabit fazı terketmesi için geçen süreyi göstermektedir.

High Performance Liquid Chromatography ( Dr.Hüseyin BOZKURT )

High Performance Liquid Chromatography (HPLC) is one mode of chromatography, the most widely used analytical technique. Chromatographic processes can be defined as separation techniques involving mass-transfer between stationary and mobile phases. Present day liquid chromatography that generally utilizes very small packing particles and a relatively high pressure is referred to as high performance liquid chromatography (HPLC).

HPLC utilizes a liquid mobile phase to separate the components of a mixture. These components are first dissolved in a solvent, and then forced to flow through a chromatographic column under high pressure. In the column, the mixture is resolved into its components. The amount of resolution is important, and is dependent upon the extent of interaction between the solute componentsand the stationary phase. The stationary phase is defined as the immobile packing material in the column. The interaction of the solute with mobile and stationary phases can be manipulated through different choices of both solvents and stationary phases. As a result, HPLC acquires a high degree of versatility not found in other chromatographic systems and has the ability to easily separate a wide variety of chemical mixtures.