Etiket Arşivleri: Mısır cipsi

Tahıl Cipsleri ( Ali GÖNCÜ )

TAHIL CİPSLERİ

Yüksek Lisans Semineri

—Kapsam

  • Cips üretiminde kullanılan hammaddeler ve katkı maddeleri

  • Kızartma ve yağ emilimi, ekstrüzyon, fırınlama

  • Cipslerde akrilamid ve trans yağ asidi oluşumu

  • Cips kalite kriterleri

  • Cips üretiminde kullanılan alet-ekipman ve makineler

  • Tahıl cipsleri üretim aşamaları

—Giriş

—Tanım

—1853’te ABD‘ deki bir restoran şefi George Crum

—Ekstrüder cipsleri ise 1930’ lardan sonra üretilmeye başlanmıştır.

—Giriş

—Cips Çeşitleri

—Mısır Cipsleri

—● Mısır cipsleri üretilirken geleneksel Meksika mısır tortillasından esinlenilmiştir.

—● Doritos, Alaturka ve Panço

—Mısır İrmiği Cipsleri

—● Mısır irmiği (ve/veya diğer tahıl unları ile paçal yapılmış) cipsleri değişik şekildeki ekstrüzyon tekniği ile üretilen ürünler

—● Cheetos, Çerezza, Patos Critos, Patos Nutty

—Diğer Tahıl Cipsleri

—● Başta buğday olmak üzere, arpa, yulaf, çavdar ve pirinç unlarından elde edilen ürünlerdir.

—● Toplam tahıl üretimimizin %5’i mısır, %35’i buğday.

—● Ülkemizde yılda 21 milyon ton buğday, 9 milyon ton arpa ve 3 milyon ton mısır üretilmektedir (DİE, 2004).

—Hammaddeler

—Mısır, Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Pirinç

—Hammaddeler

—Mısır İrmiği;

   * Mısırın, tavlanıp, öğütülmüş, kepek ve ince unundan ayrılmış endosperm partikülleri.

—Yağ;

   * Isıya dayanıklı, iyot sayısı düşük, yemeklik kalitede bitkisel yağlar

   * Palm yağı (Elaesis quineensis),

   * HOSO

—Hammaddeler

—Tuz;

   * Lezzet bileşenidir,

   * Pudra halinde kullanılır,

   * Maksimum kullanım miktarı %2’dir.

—Su;

   * İçme suyu kalitesinde.

—Katkı Maddeleri

—Gevreklik sağlamak, görünümü iyileştirmek, lezzeti artırmak, daha uzun raf ömrü için fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik bozulmaları önlemek amaçlı kullanılırlar.

—Katkı Maddeleri

—Antimikrobiyaller;

   * Asetik asit, propiyonik asit, benzoik asit, sorbik asit ve parabenler (P-hidroksibenzoik asit esterleri).

—Antioksidanlar;

   * BHA, BHT ve gallatlar,

   * Sitrik asit ve askorbik asit sinerjist olarak kullanılır.

—Katkı Maddeleri

—Aroma–Çeşni Maddeleri;

   * Doğala özdeş aromalar kullanılır (peynir, soğan, baharat, kırmızı biber, barbekü, vb.).

—Renklendiriciler;

   * Kinolin sarısı, sunset yellow(turuncu), tartrazin(sarı), karminik asit(kırmızı), koşineal red A, Allura red AC, annatto(turuncu), paprika ekstratı(turuncu), riboflavin-5-fosfat(sarı)

—Katkı Maddeleri

—Lezzet artırıcılar;

   * MSG, maltol ve disodyum 5 ribonükleotid

—Emülgatör ve stabilizatörler;

   * Mono ve digliseridler, modifiye nişasta.

—Topaklanmayı önleyiciler;

   * Silikon dioksit, kalsiyum silikat ve maltodekstrinler.

—Kızartma İşlemi

—Kızartma: derin yağ içerisinde parça halinde gıdaların pişirilmesi ve kendine has renk, tat ve aromada ürün oluşturulmasıdır.

—İdeal kızartma koşullarını belirleyen faktörler:

   Sıcaklık, süre, yağ derinliği, periyodik kullanım sayısı, gıda cins ve miktarı, ısı nakli, kızartma kapları, yağın periyodik temizliği, antioksidanlar, koruyucu atmosfer.

—Kızartma İşlemi

—Kızartma esnasında üründe:

   * proteinlerin denatürasyonu,

   * nişastanın jelatinizasyonu,

   * suyun buharlaşması,

   * gevreklik artışı ve

   * kabuk oluşumu.

—Yağın her kullanımdan önce süzülmesi gerekir.

—Yağ Emilim Mekanizması

—Üründeki nemin yağ ile yer değiştirmesi

—Soğuma esnasında yağ emilimi

—Yağ emilimini etkileyen faktörler;

   * Kızartma sıcaklığı ve süresi

   * Kullanılan yağın kimyasal özellikleri

   * Ürüne uygulanan ön işlemler

   * Gıdanın fizikokimyasal özellikleri

   * Ürünün şekli ve büyüklüğü

—Ekstrüzyon

—Uygun nem içeriği ve partikül boyutuna getirilmiş nişasta ve protein içeren karışımlarına, silindir bir kanal içerisinde dönen sonsuz bir vida yardımıyla oluşturulan mekanik kayma gerilimi, yüksek basınç ve sıcaklık altında şekil verilmesi işlemidir.

—Avantajlar: Çeşitli, farklı şekillerde ürün elde edilmesi, yüksek üretim kapasitesi, besin kayıplarının az olması, atık olmaması

—Dezavantajlar: Maillard reaksiyonları, vitamin kayıpları.

—Ekstrüzyon

—Ekstrüzyon

—Mısır çok kullanılmakta: ucuz ve çok iyi hacim artışı sağlamaktadır.

—Buğdayın glutenden dolayı kabarması güçtür.

—Yulaf, yağ oranı diğer tahıllara göre fazla olduğundan kabarması zordur.

—Fırınlama İşlemi

—Kızartma prosesi öncesi bir önişlem olarak uygulanabileceği gibi kızartma olmaksızın kullanılabilmektedir.

—Fırınlama ile üründe maillard, jelatinizasyon, karamelizasyon reaksiyonları meydana gelmektedir.

—Fırınlanan cipslerde yağ içeriği kızartılan ürünlere göre daha düşük olmaktadır.

—Akrilamid Oluşumu

—Akrilamid; yüksek oranda nişasta içeren gıdaların yüksek sıcaklıklarda ısıtılması sırasında oluşan bir maddedir.

—İşlem koşulları (sıcaklık, süre), hammaddenin nem, indirgen şeker (örneğin glukoz ve fruktoz) ve amino asit (örneğin asparagin) içeriği akrilamid oluşumunu tetikleyen önemli faktörlerdendir.

—Akrilamid hayvanlarda mutajenik ve kansorejen, insanlarda muhtemel kansorejen kategorisindedir. Bu bileşenin ayrıca nörotoksik etkiside bilinmektedir.

—Akrilamid Oluşumu

—OLUŞUM MEKANİZMALARI

       * Serbest aminoasitlerin, yağların veya karbohidratların bozunmasıyla oluşan akrolein veya akrilik asitten,

       * Belirli organik asitlerin (malik asit, laktik asit ve sitrik asit) dehidrasyonu veya dekarboksilasyonu ile,

       * Doğrudan serbest aminoasitlerden hidroliz, karboksil grubunun kopması, yeniden düzenlenme ile.

—Bir gıda maddesinin içerdiği, serbest asparajin ve indirgen şeker miktarı, potansiyel akrilamid oluşumu açısından bilgi verecektir.

—Kızartılmış gıdalarda Maillard reaksiyonu ile oluşan renk değişimi ve akrilamid oluşumu arasında doğrusal bir ilişki olduğu bulunmuştur.

—Akrilamid

—100 g cips için 1 L kızarma yağı kullanımı, kızartılacak cipsin küçük miktarlarda yağa atılması akrilamid oluşumunu azaltır.

—Hamurun büyük şekilli olarak kesilmesi akrilamid oluşumunu azaltır.

—Kızartma işleminin süresine dikkat edilmelidir.

—Diğer fırınlanan hububat ürünlerinin pişirilmesi sırasında kahverengi rengin oluşmamasına dikkat edilmeli, aşırı renk değişimi olanlar ayrılmalıdır.

—Trans Yağ Asidi Oluşumu

—Cipslerin Özellikleri

— TSE’ ye göre;

—* Rutubet miktarı en çok %3, Yağ %40, Tuz ise %2 olmalıdır.

—* İhtiva ettiği çeşni maddesinin tat, koku ve aromasında olmalıdır.

—* Kusurlu cips miktarı kütlece %5’i, kırılmış cips miktarı %15’i geçmemelidir.

—* Kendine has görünüşte olmalı, yanık olmamalı, kirlenmiş, kirli, kurtlu, böcek ve zararlılarca yenmiş olmamalıdır.

—Tahıl Cipsi Üretiminde Kullanılan Alet-Ekipman
Ve Makineler

—Optik ayırma sistemleri

—Konveyör ve elekler

—Tahıl Cipsi Üretiminde Kullanılan Alet-Ekipman
Ve Makineler

—Çok kefeli terazi

—Metal dedektörleri

—Tahıl Cipsi Üretiminde Kullanılan Alet-Ekipman
Ve Makineler

—Ekstrüder

—Tahıl Cipsi Üretiminde Kullanılan Alet-Ekipman
Ve Makineler

—Kızartma ünitesi

—Fırınlar

—Tahıl Cipsi Üretiminde Kullanılan Alet-Ekipman
Ve Makineler

—Tamburlar

—Ambalaj makineleri

MISIR CİPSİ

(TORTİLLA CİPSİ)

ÜRETİM AŞAMALARI

MISIR İRMİĞİ CİPSİ

(EKSRUDER CİPSİ)

ÜRETİM AŞAMALARI

DİĞER TAHIL CİPSLERİ (ÇEREZLERİ)

 ÜRETİM AŞAMALARI

TEŞEKKÜRLER


Hububat Ürünlerinin Ambalajlanması ( Necla SEVİNİR )

Hububat ürünlerinin ambalajlanması Patates ve ürünleri

Hububatların Ambalajlanması • Pirinç, buğday, mısır, yulaf gibi tahıl ürünlerinin su aktivitesi değerleri düşük olduğundan nişasta ve protein içerikleri kararlıdır. • Birçok tahıl ürünü acılaşmaya sebep olabilecek yağ içerir. Su ve havanın varlığı tahılları biyokimyasal bozulmalara daha yatkın hale getirir.

Hububatların Ambalajlanması • Bu ürünler çok düşük nem içeriğine sahip olduklarından nem absorpsiyonuna yatkındırlar. • Yüksek sıcaklıklarda yağ, sıvı yağ fazından ayrılabilir. • Kahvaltılık tahıllar bu yüzden su buharı ve yağ geçirgenliği az olan malzemelerle ambalajlanmalıdır.

Patates ve ürünlerinin ambalajlanması

Patatesin Modifiye Atmosferde Paketlenerek Depolanması • Hasadı yapılan patatesler iki gruba ayrılmış; Paketlenmeden küçük tepsi şeklinde Polistrenler üzerine konarak; LDPE CPP polipropilen filmler içerisine konmuş

Depolama süresince 5°C de 8 ay sureyle depolama işlemi gerçekleştirilmiştir. • O2 ve CO2 konsantrasyonları – – ağırlık kaybı – pH, – titrasyon asitliği kimyasal kalite değerlerinde – vitamin kaybı oluşan değişmeler incelenmiştir.

patates örneklerinde 8 ay depolama suresi sonunda • Ağırlık kaybı; § Modifiye atmosferde paketleme (MAP) % 4’ un altında § Açıkta depolananlar % 12’den daha fazla • Patateslerin polipropilen filme karsı göstermiş oldukları tepkinin polietilen filme karsı göstermiş oldukları tepkiden çok daha iyi olduğu belirlenmiştir. • O2 ve CO2 içeriği acısından paket ici optimum denge gaz konsantrasyonunun % 9-10 O2 ve % 7.5-8.0 CO2 olabileceği ve bu koşullarda patatesin CPP polipropilen paketler ile 15 ° C de 8 ay suresince sorunsuz bir şekilde depolanabileceği belirlenmiştir

Cipsler Patates cipsi Mısır cipsi Patates unu cipsi Mısır irmiği

Patates cipsi • Patates cipsi, çok ince doğranmış patateslerin kırılgan hale gelene kadar yağda kızartılmasıyla oluşmuş bir yiyecektir. • Patates cipsleri %2.0’si su, % 6.7 protein, %37.1 yağ, % 51.5 karbonhidrat ve % 3’ü çeşitli mineraller içerir. • En çok tüketilen ürünler arasında yer almaktadır. • İngiliz Kalp Sağlığı Vakfı (BHF) • Dünyada her yıl 36 milyar paket patates cipsi satıldığını kaydetmiştir.

Yiyin gari?? • Patates cipsi kalp rahatsızlıkları, obezite ve kanser riskini artırdığı söyleniyor. • İçerdiği trans yağ – Trans yağ asitleri doymuş yağ asitleri gibi LDL kolestrol miktarını artırırken HDl kolestrol miktarını düşürür ve kalp hastalıkları riskini yükseltir. • Patates cipsinin yağda kızartılması sırasında ortaya çıkan “akrilamid” adlı maddenin kansere yol açtığına yönelik bilimsel tartışmalar sürüyor. yüksek ısıda besinlerde çıkan vücuda zararlı kimyasal bir madde – Yüksek ısıda protein ile şeker kimyasal reaksiyona girip ‘akrilamid’i doğuruyor. Bu madde plastik sanayinde kullanılıyor. Sigarada kansere yol açtığı sanılan maddeler arasında akrilamid de bulunuyor. – Yapılan araştırmalarda yüksek ısıya maruz kalan cips, kraker, bebe bisküvisi, kavrulmuş çerezlerde yüksek oranda kanserojen ‘akrilamid ‘ maddesi tespit edilmiştir.

Patates cipsi ambalajı • Ambalajlama işlemi ile bitmiş üründe; o kırılma kötü tat, kötü koku, o nem absorbsiyonu görünüm, vs o yağ oksidasyonu engellenir..

Sıcaklık – nem Camsılığa geçiş • Gıda bileşenlerinden karbonhidratlar ve proteinler camsılığa geçiş göstermekte ve gıdadaki hal değişimini etkilemektedirler. • Özellikle su aktivitesi düşük olan gıdalarda camsılığa geçiş bozulmaları etkilemektedir. • Camsı hal bir denge hali olmadığı için sıcaklık ve su içeriğine bağlı olarak hal değişimleri meydana gelmektedir

Sıcaklık – nem Camsılığa geçiş • Sıcaklık camsı geçiş sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklara geldiğinde kauçuğumsu hale ve daha sonra kristal hale geçiş olmaktadır • Su içeriği arttıkça da hal değişimleri olmaktadır, su plastikleştirici etkisinden dolayı hal değişimlerini doğrudan etkilemektedir. • Tahıl gevreklerinde 20 ° C de 0,3-0,5 su aktivitesi aralığında kritik bir su aktivitesi değerinde gevrekliğin kaybolduğu ve bu değerin amorf şekerlerin kristalizasyonuna karşılık geldiği bulunmuş..

MAP ( Modifiye Atmosfer Paketleme) • inert bir gaz olan azotu atmosfer olarak kullanarak ürün kalitesini arttıran ve raf ömrünü uzatan bir paketleme tekniğidir. • Azot, gıda paketlemede, öncelikle paket içindeki oksijen içeriğini düşürerek ürünün bozulmasına engel olmak için kullanılır. • Ayrıca , basınçlandırılmış azot, dolum gazı olarak paketin sönmesini ve kırılmaları engellemek amacıyla kullanılır.

Fleksibl ambalaj • Su buharı, gaz, koku ve ışık geçirmezliği, • Rutubete ve yağa karşı mukavemeti, • Baskı lakları, • Mürekkep ve boyaların tutuculuğu, • Darbeye karşı dayanıklılığı, • Delinme kabiliyeti • Yırtılma kolaylığı • İçine konulan ürüne tat ve koku nüfuzu, • Ambalajlamada sıkı kapanma ve ihtiyaç anında kolay açılabilme özelliği,

Cips Ambalajı • OPP/PP • PET/LDPE • PA/PE • PET/Al-folyo/LDPE (map)

Patates cipsi ambalajı • Otomatik makinalarda ambalajlama önce selefonla başlamıştır. • Laminelli malzemeler yaygın olarak kullanılmaktadır. • Genel olarak OPP/ metalize OPP laminasyonu kullanılmaktadir.

Patates cipsi ambalajı • Sert ambalajlama maddesi ürünle birlikte pakete konulan hava ürünün fazla kırılmasını ve nem absorbsiyonununu önler. • Işığın pakete girmemesi için ışık geçirmez bir malzeme kullanılır.

Patates cipsi ambalajı • Patates cipslerinde ambalaj malzemesi olarak OPP kullanılmaktadır . • OPP 3 kattan oluşur, metal kat, boya ve jelatin

OPP (Oriyente polipropilen) film • Dayanıklı ve berrak filmdir • ısıyla yapıştırılamaz. • Isıyla yapıştırılma için genellikle diğer filmlerle (örneğin LDPE) birlikte kullanılır. • PVDC (poliviniliden klorid) ile ya da metalize film ile kaplanarak engelleyici özellikleri iyileştirilebilir.

OPP-MET OPP • Bu ambalaj filmi cips, kuruyemiş, bisküvi ve kekler için uygundur. Şeffaf opp de olan bütün özelliklerin yanısıra daha yüksek nem ve oksijen bariyeri sağlar. Özellikler ü Işık bariyeri ü Yüksek nem ve oksijen bariyeri ü Yatay ve dikey makinelerde yüksek verimlilik ü Yüksek çekme mukavemeti ü 8 renge kadar yüksek kaliteli baskı

Opp filmlerin özellikleri

Karton kutu • Karton tüp biçiminde ambalaj üretildiğinde Müşteriler, ürünün seklini tüpte muhafaza etmenin, kabul edilmiş ürün ambalajından (ve markadan) daha beklenir bir sey olduğunu belirtmiştir. • Gerçekten karton tüp, farklılaşmanın güçlü varlığıyla marka imajı sağlamaktadır ve rafta duran ürünü seçilir kılmaktadır • Karton ambalaj, diger ambalajlara göre kullanım kolaylıgı, ekonomik olusu gibi avantajlarının yanı sıra, geri dönüşüm özelliği ve çevre dostu olarak da dikkat çekmektedir

Ambalajına özellikle dikkat ettiginiz ürün grubu hangisidir?

Renk ? • Cips ambalajları %55,4’lük bir oranla sarı renk ile bağdaştırılırken; • %19’luk oranı ile mavi en çok bağdaştırılan ikinci renk olmaktadır.

• Lütfen aşağıda yer alan ürünlerin ambalajlarını, verilen ambalaj malzemelerinden hangisi ile bağdaştırıyorsanız isaretleyiniz • • Cips ambalajları %57,9 oranında naylon ile bağdaştırılmaktadır.

Dondurulmuş patates ürünleri oDondurma işlemi gıdaların kalite, tat, koku ve besin değerinin en iyi şekilde korunur. oDondurma işlemi sayesinde gıdaların içerdikleri su, buz kristallerine dönüşerek bozulmasına yol açan mikroorganizmalar yaşayamamakta, kimyasal ve biyokimyasal değişmeler asgariye indirilerek gıdaların en doğal haliyle korunması sağlanmaktadır.

Avantajlı • Dondurulmuş gıdalar katkı maddesi içermemektedir. • Uygun ortamlarda uzun süre saklanmaları mümkündür. • Yıkanmış, ayıklanmış ve pişirmeye hazır halde tüketime sunulduklarından özellikle çağımızın hız gerektiren yaşamı için pratik bir gıda maddesidir.

• Dondurulmuş ürünlerin üretim tesisinden depoya, depodan ana dağıtım deposuna oradan da perakende satış noktalarına taşınması ve muhafazası esnasında soğuk zincirin kırılmaması ve her aşamanın sıcaklık kontrolünün yapılması zorunludur.

Üretim aşaması • Hasat dilen patatesler, bekletilmeden 3 saat gibi çok kısa sürede uygun koşullarda fabrikaya ulaştırılır. • Hemen işlenen ve ön kızartma yapılarak IQF (Individual Quick Freezing – Bireysel Hızlı Dondurma) işlemi ile dondurulan patatesler 3 saat içinde pakete girer. • Bu sayede, patatesler tazeliğinden ve besin değerlerinden asla ödün vermeden sofralarımıza gelir.

Ambalaj • Dondurulmuş patates ürünlerinin ambalajlanmasında yaygın olarak LDPE kullanılmaktadır.

Öneriler • Dondurulmuş patateslerin paket boyutları daha küçük olabillir.

Aç-Kapa Paket • Cips ambalajı için; Büyük boy paketlerde açıldıktan sonra da kaliteyi korumak amacıyla kilitli paketler kullanılabilir…

:) • Geometrik dizayn • Karton ambalaj