Etiket Arşivleri: meşrubat

Meşrubat Üretiminde Kullanılacak Suyun Hazırlanması ve Özellikleri

Meşrubat üretiminde su birçok aşamada kullanılmaktadır. Bunlar;

● İşlenecek ürünün sisteme taşınması

● İşlenecek ürünün yıkanması

● Ürünü işleyen makinelerin ve malzemelerin temizliği

● İşleme sırasında son ürün için su ilavesi

● Atık suların tekrardan işlenip fabrikaya kazandırılması

Suyun içeriğine dışardan katılan meşrubatlar; kola, gazoz, meyveli gazozlar, meyveli ve meyve aromalı içecekler, toz içecekler, postmix (Yerinde tüketim kanalında kullanılan karbondioksit, su ve ürün konsantresinin bir sistem içinde karıştırılmasıyla oluşan hazır içecek) ve sporcu içeceğidir. Bu meşrubatlara katılacak suyun özelliklerinin farklı olduğu gibi ortak olan özellikleri de vardır. Öncelikle bu meşrubatlarda kullanılan su içilebilir nitelikte olmalıdır. İçecek hazırlamada Kullanılan kullanım suyu içeceğin bileşimine girdiğine ve insan tarafından tüketimi söz konusu olduğundan dolayı içme suyu niteliğinde olmak zorundadır. Ancak bu nitelikte değilse suyun bazı işlemlerle hazırlanması ve bu niteliğe uygun hale getirilmesi gerekir.

Toz Meşrubattaki Titre Edilebilir Asitliğin Belirlenmesi

1.       AMAÇ  ve KAPSAM

Toz meşrubattaki titre edilebilir asitliğin belirlenmesidir.

2.       PRENSİP

Metodun prensibi belirli miktarda deney numunesi damıtık suda çözülür , fenol ftalein indikatörü  kullanarak 0,1 N  NaOH çözeltisi ile titre edilir.

3.       ALET EKİPMAN

  • Genel laboratuvar cihaz ve malzemeleri

  • Hassas terazi

4.       KİMYASALLAR

  • Fenol ftalein indikatör çözeltisi %1 (m/v)’lik (%95’lik (v/v)’lik nötr alkolde)

  • 0,1 N NaOH çözeltisi, ayarlı

5.       İŞLEM

Numuneler, gerekli ise öğütülür. Homojen bir karışım elde edilinceye kadar en kısa zamanda karıştırılır. Yaklaşık 10 g numune tartılır yeni kaynamış ve soğumuş damıtık suda çözülerek 100 mL’lik ölçülü balonda 100 mL’ye tamamlanır. Bu çözelti gazsız toz meşrubattan yapılmış ise doğrudan gazlı toz meşrubattan yapılmış ise çözeltinin gazı, aktarılarak veya süzülmek suretiyle giderildikten sonra analize alınır.

Hazırlanmış olan numuneden tahmin edilen asitliğe göre, pipetle 25-50 mL’si (V) bir behere alınır. Fenol ftalein belirtecinden en az 3 damla katılır ve en az 30 sn kalan pembe bir renk elde edilinceye kadar 0,1 N NaOH çözeltisi ile çalkalanarak titre edilir (Vt).

6.       HESAPLAMA

Toplam asitlik  % (m/m)  susuz sitrik asit cinsinden verilir.

% (m/m) Asitlik (susuz sitrik asit olarak) = f x N x Vt x 0,064 x 100 x 100 / V x m

= f x 64 x Vt / V x m

N: NaOH ‘ in normalitesi

Vt: Titrasyonda harcanan NaOH hacmi , mL

f: NaOH çözeltisinin faktörü

V: Titrasyon için alınan numune hacmi, mL

m: Başlangıçta tartılan deney numunesi ağırlığı , g

0,064: susuz sitrik asidin mili eşdeğer gramı.

7.       KAYNAK

TS 7058 / Mayıs 1989

TS 1125 / Ekim  1972