Etiket Arşivleri: MAYALAR

Bitkisel Fermentasyonlar ( Prof. Dr. Muhammet ARICI )

FERMENTASYON TEKNOLOJİSİ
Bitkisel Fermentasyonlar

Prof. Dr. MUHAMMET ARICI

İSTANBUL, 2017

iÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ

Tarihçe

Fermente ürünlerin günümüzdeki durumu

1.1. Fermentasyon Teknolojisinin Çalışma alanları

1.2. Fermentasyon Teknolojisinin Amaçları

1.3. İnsan Beslenmesinde Fermentasyonun Önemi

2. FERMENTASYON TEKNOLOJİSİNDE HAMMADDELER VE BİLEŞİMİ

2.1. Karbonhidratlar

2.2. Proteinler

2.3. Enzimler

2.4. Mineral Maddeler

2.5. Vitaminler

2.6. Asitler

3. FERMENTASYON MİKROORGANİZMALARI

3.1. Teknikte kullanılan mikroorganizmalardan istenilen özellikler

3.2. Mayalar

3.2.1. Mayaların ekolojisi

3.2.2. Mayaların morfolojisi

3.2.3. Mayaların çoğalması

3.2.4. Maya hücresinin bileşimi

3.2.5. Mayaların teknolojik olarak sınıflandırılması

3.2.6. Mayanın beslenmesi

3.2.7. Maya faaliyetine etki eden faktörler

3.2.8. Mayaların taksonomisi

3.2.9. Önemli maya cinsleri

3.3. Küf Mantarları

3.3.1. Önemli küf cinsleri

3.3.2. Küf mantarlarının önemi

3.4. Bakteriler

3.4.1. Bakterilerin tanımlanması

3.4.2. Fermentasyon teknolojisinde önemli bakteri grupları

4. MİKROBİYOLOJİK METABOLİZMANIN ESASLARI

4.1. Hücre dışı parçalanma olayları

4.2. Hücre içi parçalanma olayları

4.2.1. SoIunum (respirasyon) ve fermentasyon olayları (Katabolizma)

4.2.2. Biyosentez (anabolizma) olayları

4.3. Fermentasyonda meydana gelen yan ürünler

4.4. Alkol fermentasyonunu etkileyen faktörler

5. MALT TEKNOLOJİSİ

5.1. Bira hammaddeleri

5.1.1. Malt ve bira teknolojisinde hammadde olarak arpa

5.1.2. Arpada kıymet takdiri

5.1.3. Malt katkıları

5.1.4. Şerbetçi otu (Humulus lupulus)

5.1.5. Su

5.2. Malt üretimi

5.2.1. Malt üretim safhaları

5.2.2. Maltın kıymet takdiri

6. BİRA ÜRETİMİ

61. Maltın öğütülmesi

6.2. Maltın mayşelenmesi

6.3. Mayşenin süzülmesi

6.4. Mayşenin kaynatılması

6.5. Soğutma

6.6. Fermentasyon

6.7. Dinlendirme

6.8. Biranın süzülmesi, şişelere doldurulması ve pastörizasyonu

6.9. Birada üretim kayıpları

6.10. Biraların sınıflandırılması ve çeşitli bira tipleri

6.11. Biranın bileşimi ve besin değeri

6.12. Biradaki kalite ve kalite bozuklukları

6.13. Bira üretiminin değişik aşamalarında mikroflora

6.14. Birada bozulmaya sebep olan bakteriler ve mayalar

6.15. Maya üremesinin bira kalitesine etkileri

6.16. Optimum bira üretimi için bira mayasında yapılabilecek genetik …

6.17. Bira işletmelerinde hijyen

7. ŞARAP TEKNOLOJİSİ

7.1. Dünyadaki durum ve AB diğer önemli ülkeler itibariyle mukayese

7.2. Üzüm ve şıranın bileşimi

7.3. Şarap yapımı

7.3.1. Şıranın elde edilmesi (Üzümlerin parçalanıp preslenmesi)

7.3.2. Şarabın kükürtlenmesi

7.3.3. Şarabın olgunlaştırılması

7.3.4. Dinlendirme (ikinci fermentasyon)

7.3.5. Berraklaştırma

7.3.6. Doldurma

7.3.7. Şarabın Bileşimi

7.3.8. Şarap çeşitleri

7.3.9. Şarap hataları ve hastalıkları

8. İSPİRTO (ALKOL) TEKNOLOJİSİ

8.1. İspirtoculukta kullanılan mikroorganizmalar

8.2. İspirtoculuk hammaddeleri

8.3. Kuru üzüm ispirtoculuğu

8.3.1. Kuru üzümün öğütülmesi

8.3.2. Mayşeleme

8.3.3. Fermentasyon ve damıtma

8.4. Melas ispirtoculuğu

8.4.1. Mayşe hazırlanması

8.5. Nişastalı maddelerin ispirto üretiminde kullanılması

8.5.1. Mayanın hazırlanması

8.6. Damıtma

8.6.1. Kolonlardaki damıtma

8.6.2. Ham ispirtonun temizlenmesi

8.6.3. Susuz alkol elde edilmesi

9. DAMITIK İÇKİLER

9.1. ESKİTİLMEYEN DAMITIK İÇKİLER

9.1.1. Rakı

9.1.2. Ouzo (Anasonlu Yunan içkisi)

9.1.3. Anis ve Distile Anis

9.1.4. Cin (Distilled Gin)

9.1.5. Votka

9.2. ESKİTİLEN DAMITIK İÇKİLER

9.2.1. Konyak (Cognac)

9.2.2. Viski (Whisky)

9.2.3. Rum (Rom)

9.2.4. Likörler

10. SİRKE ÜRETİMİ

10.1. Sirke üretiminin temeli

10.2. Kullanım alanları

10.2.1. Gıda olmayan kullanımları

10.2.2. Gıda kullanımları

10.2.3. İlaç olarak kullanımı

10.3. Hammaddeler

10.4. Asetik asit bakterileri

10.5. Sirke üretimi

10.5.1. Hammadde hazırlanması

10.5.2. Asetifikasyon

10.5.3. Yava (kesikli) sirke üretimi

10.5.4. Hızlı metod

10.5.5. Jeneratör metodu

10.5.6. Daldırma (Submers) metodu

10.6. Dinlendirme

10.7. Durultma ve süzme

10.8. Sirkenin pastörize edilmesi

10.9. Sirkenin konsantre edilmesi ve sulandırılması

10.10. Sirkenin Bileşimi

10.11. Çeşitli hammaddelerden yapılan sirkeler

10.12. Sirke hata, hastalık ve zararlıları

10.12.1. Sirke hataları

10.12.2. Sirke hastalıkları

10.12.3. Sirke zararlıları

11. TURŞULAR

11.1. Hıyar turşusu

11.2. Lahana turşusu

11.3. Patlıcan turşusu

11.4. Fasulye turşusu

12. SOFRALIK ZEYTİN

12.1. Sofralık yeşil zeytin.(ispanyol yöntemi) üretimi

12.2. Çizme yöntemiyle yeşil zeytin üretimi

12.3. Yeşil zeytin salamuralarında görülen bozulmalar

12.4. Sofralık siyah zeytin üretimi

12.4.1. Gemlik usulü siyah zeytin üretimi

12.4.2. Sele zeytini üretimi

12.4.3. Alkali ile muameleden sonra havalandırarak siyah zeytin üretimi

13. DİĞER FERMENTE ÜRÜNLER

13.1. Boza

13.2. Şalgam

13.3. Hardaliye

13.4. Tarhana

13.5. Diğer Bitkisel fermente ürünler 197

Kaynaklar 198

….

Kaynak: http://avesis.yildiz.edu.tr/muarici/dokumanlar

Temel Mikrobiyoloji ( MEGEP )

1. MİKROBİYOLOJİ

1.1. Mikrobiyolojiye Giriş

1.1.1. Mikrobiyolojinin Tanımı ve Kapsamı

1.1.2. Mikrobiyolojinin Alt Dalları

1.1.3. Mikrobiyolojinin Gelişimi

1.1.4. Abiogenesis (Abiyogenez) ve Biogenesis (Biyogenez) Kavramları

1.1.5. Mikroorganizmaların Gıda Endüstrisinde Kullanımları

1.1.6. Mikroorganizmaların Sınıflandırılması

1.1.7. Mikroorganizmaların İsimlendirilmesi

1.2. Bakteriler

1.2.1. Bakterilerin Genel Özellikleri

1.2.2. Bakterilerin Sınıflandırılması

1.2.3. Bakterilerin Hücre Yapıları

1.2.4. Bakterilerin Çoğalması

1.2.5. Endospor

1.2.6. Bakterilerin Gıda Endüstrisindeki Önemi

2. MAYALAR

2.1. Mayaların Genel Özellikleri

2.2. Mayaların Sınıflandırılması

2.3. Mayaların Hücre Yapıları

2.4. Mayaların Çoğalması

2.4.1. Mayaların Eşeysiz Çoğalması

2.4.2. Mayaların Eşeyli Çoğalması

2.5. Mayaların Gıda Endüstrisindeki Önemi

3. KÜFLER

3.1. Küflerin Genel Özellikleri

3.2. Küflerin Sınıflandırılması

3.3. Küflerin Hücre Yapıları

3.3.1. Küflerde Hif Yapısı

3.4. Küflerin Çoğalması

3.4.1. Küflerde Eşeysiz Çoğalma

3.4.2. Küflerde Eşeyli Çoğalma

3.5. Küflerin Gıda Endüstrisindeki Önemi

4. VİRÜS, ALG, PROTOZOA VE RİKETSİYALAR

4.1. Virüsler

4.1.1. Virüslerin Genel Özellikleri

4.1.2. Virüslerin Sınıflandırılması

4.1.3. Virüslerin Hücre Yapıları

4.1.4. Bakteriyofaj, İnterferon, Viroid ve Prion

4.1.5. Virüslerin Gıda Endüstrisindeki Önemi

4.2. Algler

4.2.1. Alglerin Genel Özellikleri

4.2.2. Alglerin Sınıflandırılması

4.2.3. Alglerin Hücre Yapıları

4.2.4. Alglerin Gıda Endüstrisindeki Önemi

4.3. Protozoalar

4.3.1. Protozoaların Genel Özellikleri

4.3.2. Protozoaların Sınıflandırılması

4.3.3. Protozoaların Hücre Yapıları

4.3.4. Protozoalarda Kist ve Önemi

4.3.5. Protozoaların Gıda Endüstrisinde Önemi

4.4. Riketsiyalar

4.4.1. Riketsiyaların Genel Özellikleri

4.4.2. Riketsiyaların Virüs ve Bakterilerden Farkı

4.5. Starter Kültür Olarak Kullanılan Mikroorganizmalar ve Özellikleri


Kaynak: http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/Temel%20Mikrobiyoloji.pdf

Maya ve Küf Sayımı

MAYA VE KÜF SAYIMI

GENEL ÖZELLİKLER

Gıda mikrobiyolojisinde maya ve küf genel olarak beraberce ele alınır. Bunun başlıca iki nedeni mayaların ve küflerin fungi (=mycota) aleminin üyeleri olmaları ve selektif besiyerlerinde mayaların ve küflerin beraberce ancak koloni morfolojileri ile birbirlerinden rahatlıkla ayrılabilecek şekilde gelişmeleridir. Küfler miselyum oluşturan çok hücreli funguslar olarak tanımlanırken, mayalar tek hücreli ve genellikle miselyum oluşturmayan yapılar olarak tanımlanmaktadır. Küfler, eşeyli ve eşeysiz olmak üzere iki tip spor içermektedirler. Küflerin tanımlanması ve ayrımında genellikle eşeysiz sporlar ve bunlarla ilgili yapılardan faydalanılmaktadır. Genellikle küflerin
çoğalmasında rol oynayan eşeyli sporlardan ise küflerin sınıflandırılmasında faydalanılmaktadır. Genellikle yuvarlak, silindirik, oval ya da limon şeklinde hücre morfolojisine sahip olan mayalar tek hücrelidir. Kendilerine özgü bir hücre morfolojisi olan mayaların saf kültürlerinde dahi, üreme koşullarına ve kültür yaşına bağlı olarak farklı şekil ve boyutlara sahip hücrelere rastlanabilmektedir. Bazı maya türleri ekmek, bira, şarap gibi gıdaların üretiminde büyük ekonomik öneme sahiptir. Bir takım küflerden de peynir yapımı ya da yüksek protein içeriğine sahip biyomas üretiminde faydalanılmaktadır. Ancak oldukça fazla sayıda maya ve küf türünün fermantasyon ve gıda sanayisinde istenmeyen kontaminatlar olduğu bilinmektedir. Bu tür maya ve küfler saprofit özellikte olup, gıdanın bozulmasına, üretimin istenmeyen şekilde sonuçlanmasına yol açmaktadır. Maya ve küfler, oldukça geniş pH aralığında (pH değeri 2 – 9), depolama sıcaklığında (10 – 35 0C) ve su aktivitesinde (0.85 ve üzeri) üreyebilmektedir. Aynı zamanda yüksek tuz ve şeker konsantrasyonuna sahip ortamlarda kolaylıkla gelişebilmektedirler. Ayrıca pektin ve diğer kompleks karbonhidratları, organik asitleri, proteinleri ve lipitleri de kullanılabilmektedirler. Bozulmaya yol açan maya ve küfler gıdalarda acı tat ve kötü koku oluşumu, gaz oluşturma özellikleri sayesinde, bazı gıdalarda istenmeyen gözenekli yapı oluşumu gibi bir takım bozukluklara neden olmaktadırlar. Bazı küf türleri ise bulaştıkları gıda maddesinde gelişerek salgıladıkları toksik metabolitler, mikotoksinler nedeniyle, gıda maddesinin tüketilmesi durumunda ölümle sonuçlanabilen zehirlenmelere yol açabilmektedirler. Maya ve küf sayısı açıkta pazarlanan, üretim teknolojisi gereği paketleme işleminden önce açık havaya maruz kalan, ürün pastörize olsa dahi ambalaj meteryalinden bulaşma olabilen, yıkama ve soğutma / dondurma dışında teknolojik işlem görmeyen gıdalar için önemli bir kalite göstergesidir. Baharat gibi toprakla teması fazla olan ve yıkama bile yapılmadan sadece öğütülüp ambalajlanan ürünlerde küf sayısı oldukça yüksek iken şekerli ürünlerde ise daha çok maya hakim olmaktadır. Toplam maya ve küf sayımı için genel olarak 25 – 28 0C ve 5 gün süren aerobik inkübasyon yapılır. Genel olarak maya ve küfler aynı besiyerinde sayılır. Eğer maya ve küflerin ayrı sayılması isteniyorsa aynı besiyerinde koloni morfolojilerine göre çok kolay bir ayrım yapılabilmektedir. Maya ve küf sayımı için kullanılan besiyerlerinde bakterilerin gelişmesi ortamın asitlendirilmesi veya antibiyotik kullanımı ile önlenebilmektedir. Asit olarak filtre ile sterilize edilmiş %10’luk laktik asit kullanılır. Asit, sterilize ve 45 0C’a kadar soğutulmuş sıvı halde tutulan besiyerine ilave edilir. Antibiyotik olarak da klortetrasiklin kullanımı önerilmektedir.


Kaynak: https://gida.erciyes.edu.tr/upload/IVKSWT4maya-ve-kUf-sayimi.pdf

Monofazik Mayalar

MONOFAZİK MAYALAR

*Bir kısmı normal flora üyesi

*Fırsatçı patojen

*Endojen infeksiyon oluşturma oranları yüksek

*Hormon dengesizliği, immunsupressif ilaç kullanımı, uzun süre geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı, gebelik, AIDS, transplantasyon.

*Katater infeksiyonları. Immun sistemi baskılanmış hastalar hariç , etken kabul edilmeleri için farklı zamanlarda birden fazla örnekten ya da aynı anda farklı örneklerden izole edilmeliler.

GENEL ÖZELLİKLER

* Tek hücreli ve ökaryotlar.

• Preparatta yuvarlak, oval bazen uzun- düzensiz.

* Tomurcuklanarak çoğalma (blastokonidia).
• Yavru hücre, ana hücre büyüklüğüne erişince ana hücreden ayrılır.

• Bu ayrılma olmaksızın hücreler uç uca geldiğinde yalancı hif (pseudohif) oluşur

* Özel koşullarda gerçek hif oluşabilir.

* Kültürde nemli, krem kıvamında tüysüz koloni oluştururlar, kapsül oluşturanlar
→ mukoid koloni

• Koloniler açık renkli veya melanin nedeniyle koyu renkli ( siyah veya kırmızı-pembe)


Genel Mikrobiyoloji ( MEGEP )

 • 1. BAKTERİLER

 • 1.1. Mikrobiyolojiye Giriş

 • 1.1.1. Mikroorganizmalar

 • 1.1.2. Mikroorganizmaları Sınıflandırma Sistematiği

 • 1.1.3. Mikroorganizmaları İsimlendirme Sistematiği

 • 1.2. Bakterilerin Hücre Yapıları

 • 1.3. Bakterilerin Mikroskopta Görünüşlerine Göre (Morfolojik) Sınıflandırılmaları

 • 1.4. Bakterilerin Gelişimine Etki Eden Faktörler

 • 1.4.1. Hava (Oksijen)

 • 1.4.2. Sıcaklık

 • 1.4.3. pH Değeri

 • 1.4.4. Su Aktivitesi

 • 1.4.5. Ozmotik Basınç

 • 1.5. Bakterilerin Çoğalmaları

 • 1.6. Gıdalarda Bulunan Önemli Bakteriler

 • 2. MAYALAR

 • 2.1. Genel Özellikleri

 • 2.2. Mayaların Mikroskopta Görünüşlerine (Morfoloji) Göre Sınıflandırılmaları

 • 2.3. Mayaların İsimlendirilmesi

 • 2.4. Mayaların Gelişimine Etki Eden Faktörler

 • 2.5. Mayaların Çoğalması

 • 2.5.1. Eşeyli Çoğalma

 • 2.5.2. Eşeysiz Çoğalma.

 • 2.6. Gıdalarda Bulunan Önemli Mayalar

 • 3. KÜFLER

 • 3.1. Genel Özellikleri

 • 3.2. Küflerin Mikroskopta Görünüşlerine (Morfoloji) Göre Sınıflandırılmaları

 • 3.3 Küflerin İsimlendirilmeleri

 • 3.4. Küflerin Gelişimine Etki Eden Faktörler

 • 3.5. Küflerin Çoğalması

 • 3.6. Gıdalarda Bulunan Önemli Küfler

Kaynak: http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller