Etiket Arşivleri: marination

Hamsi (Engraulis encrasicolus) Marinasyon Prosesinde Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi ( İlkan Ali OLGUNOĞLU )

Özet    

Çalışmada,  marine  edilmiş  hamsi  (Engraulis  encrasicolus)    üretiminde  müşteri  beklenti  ve  ihtiyaçlarına  uygun güvenli  ürün  elde  edebilmek  için  marinat  prosesi tanımlanarak  her  basamak  tek  tek  karar  ağacı  ile  incelenerek tehlike analizine tabi tutulmuştur. Bu sayede potansiyel tehlikeler ve önlenmesi için alınması gereken tedbirler ile kritik kontrol noktaları ve bu noktalara ait olan kritik limitler ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hamsi, marinasyon, Engraulis encrasicolus, Kritik Kontrol Noktası

Determination of Hazard Analysis and Critical Control Points in Marination Process of Anchovy  (Engraulis encrasicolus)                

Abstract

 In the study, each step, being examined with desicion tree one by one has been applied to danger analysis by defining  marinating  process  in  order  to  obtain  safe  products  in  accordance  with  customer  expectation and requirements in the production of marinated anchovies  (Engraulis encrasicolus). In this way, potential dangers precutions to prevent these hazards critical control points and critical limits belonging to these points have been brought up.

Keyword: Anchovy, marination, Engraulis encrasicolus, Critical Control Point