Etiket Arşivleri: Kuru İncir

İncirin Güneş Enerjisi Kullanarak Kurutulmasının Esasları ( Hande MUTLU )

İncirin Güneş Enerjisi Kullanarak Kurutulmasının Esasları

Hande MUTLU Harun Kemal ÖZTÜRK

Pamukkale Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Çamlık/Denizli

ÖZET

Türkiye Dünya incir üretiminde %24, kuru incir üretiminde ise %54 lük payla nerdeyse bir tekel konumundadır. İncirin kurutulması klasik yöntemlerden birisi olan, yere serme yapılarak yapılmaktadır. Bu ise incirin toz, toprak, sinek ve böcek gibi dış etkilere maruz kalmasına sebep olmaktadır. Bütün bunlar incirin kalitesini düşürmektedir. Bu nedenle kurutma sistemleri kurarak güneş enerjisinin kurutmada kullanılması büyük yararlar sağlayacaktır.

GİRİŞ

Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa gıda pazarındaki büyüme, üzüm, kayısı, çay, kırmızı biber ve incir gibi birçok tarım ürününün üretildiği ve ihraç edildiği Türkiye’nin, gıda sanayinde yaş ve kuru meyve üretim ve pazarlamasının önemini artırmıştır. Kuru incir, Türkiye’nin ihracatında önemli yere sahip tarımsal ürünlerden biridir. İncirin anavatanı Türkiye olup, buradan Suriye, Filistin ve daha sonra da Ortadoğu üzerinden Çin ve Hindistan’a yayılmıştır. Dünya incir üretimi 2002 yılında yaklaşık 1.1 milyon ton olup, bu rakamın %23,5’ini Türkiye gerçekleştirmiştir (Tablo 1). Türkiye’yi sırası ile Mısır, Yunanistan, İran, Fas ve İspanya takip etmiştir (Anaç, 2003). Dünya kuru incir ticaretine bakıldığında; en önemli üretici olmanın verdiği avantajla, Türkiye 68.702 tonluk toplam ihracatın kimi yıllar yarıdan fazlasını yıllar ortalaması olarak da yaklaşık yarısını karşılamaktadır. İncir ithalatı yıllara göre değişim gösterse de, oransal olarak yaklaşık olarak %55,6’sını AB ülkeleri gerçekleştirmekte, AB’yi Çin ve ABD izlemektedir (Anonim 2003c) Kurutmanın tanımını basit bir şekilde yapmak güç olsa de, genel olarak bir maddenin (katı, sıvı veya gaz) içerdiği nemin (maddenin su içeriği) kısmen veya tamamen giderilmesi için yapılan işlemler olarak adlandırılabilir.

Mutlu, H., Öztürk, H. K., 2004 “İncirin Güneş Enerjisi Kullanarak Kurutulmasının Esasları”, II. Ulusal Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi Bildiri Kitabı, Sayfa:186-192.

Kuru İncir Depolanması ve Mbr Alternatifi Uygulamaların Kaliteye Etkisi ( Dr. Fatih ŞEN )

Hasat ve Kurutma (Üretici)

Kuruma süresi ve koşulları
Mikrobiyal gelişme ve aflatoksin oluşumu
Zararlılarla bulaşma
Meyve rengi, sertliği
Çatlama, güneş yanıklığı
Yabancı madde
Kuru ürünün depolanması
Ürün nemi
Mikrobiyal gelişme ve aflatoksin oluşumu
Zararlılarla bulaşma
Yabancı madde
Mikrobiyal gelişmeler
Mayalar
Fungal gelişmeler
Aflatoksin oluşumu
Okratoksin oluşumu
Depolama
Çoğunlukla adi (sıcaklık-nem kontrolü olmayan) depolar kullanılmaktadır.
Adi depolarda mevsime göre sıcaklıkta önemli farklar ortaya çıkmakta nem oynamaları daha düşük aralıkta kalmaktadır.
İncirde Kalite Parametreleri
Ortalama meyve ağırlığı (g)
Nem içeriği (%): DFA, etüv
Su aktivitesi: Novosina su aktivitesi cihazı
Titre edilebilir asitlik (% sitrik asit)
pH
Renk (dış ve iç): Minolta Chromometer (L, a, b)
Sertlik: FHR penetrometre (kg)
Şekerlenme: Duyusal analiz (sınıf değeri)

Şekerlenme açısından da meyveler, şekerlenen alanın meyvenin tüm yüzeyine olan oranına göre hiç yok (0), yüzeyin 1/3’ü, 2/3’ü ve tümü (3/3) şekerlenmiş şeklinde 4 sınıfa ayrılmıştır.
Uygulamalar
Fosfin (MgPH3)
Karbondioksit (CO2)
Atmosferik basınçta
Yüksek basınç altında (20 Bar)
Çadır Uygulamaları Sonuçları
CO2 Uygulamaları