Etiket Arşivleri: krema

Yoğurt ve Krema Fabrikası için Fizibilite Raporu ( Alaattin ÖZ )

 

BÖLÜM:1

 1. GENEL BİLGİLER:

1.1.Projenin Gerekçesi:

Süt ve Süt Ürünleri endüstrisi ülkemizde ve dünyada önemli bir yer teşkil etmektedir. Süt ve Süt Ürünleri, Beslenme ve insan sağlığı ile Ekonomik açılardan çok önemli ve üretiminden asla vazgeçilemeyecek bir ürün ve üretim dalıdır.

2009 verilerine göre Erzincan’da 27.364 başını sağmal ineklerin oluşturduğu toplam 32.324 başa yakın sığır ve 74.236 sağılabilir küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Bölgedeki süt üretimi yıllık 203.174 ton dur. [ Tarım Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2009 Verileri]

Projenin uygulanacağı yer olarak seçilen Erzincan ili, kalınma eğilimli ve özellikle büyük istihdamlar sağlayacak endüstriyel düzeydeki yatırımlara ihtiyaç duyan bir niteliğe sahiptir. Ayrıca bölgede kalkınma tedbirleriyle beraber, T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından büyük baş ve küçükbaş hayvancılığı teşvik edici krediler verilmiş, buna orantılı olarak da uygulamanın başlamasından itibaren her yıl hayvansal üretim %36,4 artış göstermiştir. Doğal olarak hammaddenin artmasıyla, endüstrileşme faaliyetleri de yörenin kalkınmada öncelikli yöreler arasında olması sebebiyle büyük teşvik görmektedir. [Erzincan Tic. ve San. Odası 2009 Faaliyet Raporu]

Bölgede süt üretimi yüksek olmasına karşılık, sütü işleyebilecek endüstri tesislerinin yok denecek derecede az olması sebebiyle üretici rekabetten yoksun bir ortamda ürettiği sütü piyasa şartlarına göre ucuz satmaktadır.

Bölge için süt sektöründeki önemli yatırım olarak değerlendirilen tesisin üretim için ihtiyaç duyacağı krema başka tedarikçiye gerek duymadan Erzincan ilinden temin edebilecek, krema ihtiyacı olan çevre üretim tesislerine de krema pazarlayabileceği,

Bütün bunlarla beraber işletmenin yararlanacağı ikinci hedef ihracattır. Erzincan Sanayi odasının fizibilite raporlarındaki veriler analiz edildiğinde Gürcistan ile yapılan Serbest Gümrük Anlaşması ve İran’dan gelen yoğun talebin, üretimin %40’ını oluşturacağı,

İhracat potansiyeli olan Irak ve Ermenistan’ın yanı sıra iç pazar satış payıda hesaba katıldığında bölgenin yatırım için uygun olduğu kıymetlendirilmektedir.

İşte bu gibi olumlu faktörlerin hem müteşebbis hem bölge halkı hem de T.C. Devleti’nin yararına değerlendirilmesi, katma değer yaratılması projenin başlıca gerekçesini oluşturmaktadır.

1.2.Projenin Mahiyeti:

Bu proje nihayetinde gerçekleştirilecek yatırım tamamen yeni yatırımdır. Yatırımda bölge ve çevre illerden toplanan taze sütlerden ilk etapta yoğurt ve krema (tereyağı için) üretimi hedeflenmektedir.

Bölgede yoğurt üretici herhangi bir firmanın olmaması rekabetsiz bir ortamın olmasına sebep teşkil etmektedir. Yerleşim yeri, ihracat için müsaittir.

Yatırımdan sonraki ilk 5 yıl içerisinde gelişme gösterebilecek şekilde tasarlanması planlanan işletmenin ek bölümlerinde Beyaz Peynir, İçme Sütü ve Süttozu üretimi hedeflenmektedir.

Krema, Sos ve Şuruplar ( MEGEP )

 • KREMALAR

 • Krema, Sos ve Şurup Hazırlanmasında Kullanılan Araçlar ve Özellikleri

 • Krema, Sos ve Şurup Hazırlanmasında Kullanılan Gereçler ve Özellikleri

 • Kremanın Pastacılıkta Yeri ve Önemi

 • Krema Çeşitleri Türeyenleri ve Kullanıldığı Yerler

 • Krema Hazırlama ve Pişirmede Dikkat Edilecek Noktalar

 • Saklama

 • SOSLAR

 • Pasta Yapımında Sosun Yeri ve Önemi

 • Sosların Kullanıldığı Yerler

 • Sos Çeşitleri ve İşlem Basamakları

 • Sos Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar

 • Glazür Hazırlama İşlem Basamakları

 • Saklama

 • ŞURUPLAR

 • Şurup Çeşitleri ve Kullanım Alanları

 • Basit Şurup (Pasta Islatma Şurubu)

 • Şurup Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar

 • Saklanması

Peynir Üretim Teknolojisi

Peynir, yağlı süt, krema, yağsız süt veya bunların birkaçının veya tümünün karışımının peynir mayası denilen proteolitik enzimlerle veya zararsız organik asitlerle pıhtılaştırıldıktan sonra peyniraltı suyunun ayrılması pıhtının şekillendirilmesi ve tuzlanması ile elde edilen taze veya olgunlaştırıldıkran sonra tüketilen süt ürünüdür.