Etiket Arşivleri: Kolorimetrik demir (II)TAYİNİ

Kolorimetrik Analizler ( MEGEP )

1. Kolorimetrik demir (II)TAYİNİ

1.1. Kolorimetri

1.2. Kolorimetre

1.2.1. Kısımları

1.2.2. Çalışma Prensibi

1.3. Demir (II) Tayini

1.3.1. Yöntemin Prensibi

1.3.2. Kullanılan Kimyasallar

1.3.3. Yapılışı

1.3.4. Hesaplamalar

2. KOLORİMETRİK AMONYAK TAYİNİ

2.1. Yöntemin Prensibi

2.2. Kullanılan Kimyasallar

2.3. Yapılışı

2.4. Hesaplamalar