Etiket Arşivleri: kişisel hijyen

Toplu Beslenme Sistemleri Çalışanları için Hijyen El Kitabı ( Dr. Dyt. Saniye BİLİCİ )

Toplu Beslenme ve Sağlık Açısından Önemi

Toplu Beslenme Hizmetlerinde Hijyen

Güvenilir Besin Nedir?

Besin Kaynaklı Hastalık Nedir?

Besin Kaynaklı Hastalıklara Yol Açan Etmenler Nelerdir?

Besin Kirliliğine Yol Açan Etmenler Nelerdir?

Bakteriler ve Özellikleri

Bakteriler İçin Uygun Üreme Koşulları Nelerdir?

Bakteriler İçin Bulaşma Yolları Nelerdir?

Hijyen İle İlgili Tanımlar

Kişisel Hijyen

El Hijyeni

Ağız ve Diş Temizliği

Saç/Sakal/Burun Temizliği

Sağlık Kontrolleri

Genel Vücut Temizliği

Giysiler

Besin Hijyeni

Besinlerin Satın Alınması

Besinlerin Depolanması

Hazırlama, Pişirme ve Soğutma

Servis

Çöplerin Kaldırılması

Araç-Gereç Hijyeni

Bulaşıkların Yıkanması


Kaynak: Sağlık Bakanlığı

El Yıkama Talimatı

AMAÇ: El yıkama, kişisel hijyenin en önemli kısmını oluşturmaktadır. Kişisel hijyen de ürün güvenliği için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Elle; ürün, üretim aparatları ve diğer insanlara riskli mikrobiyal bulaşılar olabilmektedir. Bu açılardan önemi tartışılmaz olan el yıkama konusunun iyi anlaşılarak etkin bir şekilde ve aksatılmadan tüm personel tarafından gerçekleştirilmesi için bu talimat hazırlanmıştır. Bu talimat, Hijyen ve Sanitasyon Prosedürü doğrultusunda eksiksiz ve sürekli hijyen sağlanması için gereklidir.

KAPSAM: Bu talimat işletmede bulunan tüm çalışan ve misafirleri kapsamaktadır.

SORUMLULAR:

 Yönetim Temsilcisi&Gıda Güvenliği Ekip Lideri

 İlgili Personel

TALİMAT DETAYI: