Etiket Arşivleri: Kişisel Hijyen ve El Yıkama Eğitimi

Kişisel Hijyen ve El Yıkama Eğitimi

Amaç

Tutum ve davranışlarıyla gıda güvenliği ve mutfak hijyenini veya kendisinin ve etrafındaki bireylerin hijyenik açıdan güvenliğini etkileyen bireylere; kişisel hijyen ve etkin el yıkama bilgi ve becerilerinin ve bu konuda olumlu tutumun kazandırılmasıdır.

Öğrenim Hedefleri

• Cildin Yapısı, Mikroskobik ölçek, mikrobik çoğalma,

• El hijyeni ve etkin el yıkama,

• Gıdayla bulaşan hastalıklar ve bulaşma yolları,

• Mutfak ve çapraz bulaşma,

• Kişisel hijyen, tuvalet hijyeni bilgilerinin pekiştirilmesi ve güncelleştirilmesi;

• Etkin el yıkama becerilerinin kazandırılması,

• Kişisel hijyen ve el hijyeni konularında olumlu tutum geliştirilmesi.

Mikropların Neye Gereksinimi Var ?

Beslenme (bol proteinli gıdalar- et, süt, tavuk, balık)

Su / Nem

İdeal sıcaklık (4 – 65 oC arası: Tehlikeli Üreme Aralığı)

Barınma

Bu olanaklar varsa = ÇOĞALMA