Etiket Arşivleri: keten tohumu

Fonksiyonel Bir Gıda Olarak Keten Tohumu ( Hilal İŞLEROĞLU )

Fonksiyonel Bir Gıda Olarak Keten Tohumu
Hilal İşleroğlu Zeliha Yıldırım Metin Yıldırım

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 60240, Tokat

Özet: Son yıllarda tüketiciler gıdaları sadece temel beslenme aracı olarak değil, aynı zamanda sağlık üzerinde faydalı etkileri bulunan maddeler olarak da görmeye başlamışlardır. Bu açıdan incelendiğinde keten tohumu sağlığa yararlı bileşikler içeren önemli bir bitkisel kaynaktır. α-linolenik asit ve iyi kaliteli protein açısından zengin olan keten tohumu flavonoid, lignan ve fenolik asitler gibi fitokimyasalların da doğal kaynağıdır. Keten tohumu genellikle “fonksiyonel gıda”, “biyoaktif gıda” ve/veya “endokrin aktif gıda” olarak gruplandırılır. Bu makalede keten tohumunun yapısında bulunan biyolojik olarak aktif bileşikler ile bunların sağlık için yararları üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel gıdalar, keten tohumu, α-linolenik asit, fitokimyasallar

Flaxseed As A Functional Food

Abstract: In recent years, consumers have begun to look at food not only for basic nutrition, but also for health benefits. In this regard, flaxseed is an important plant source containing beneficial compounds for health besides being rich in α-linolenic acid and good quality protein, flaxseed has potential as a natural source of phytochemicals such as flavonoids, lignans and phenolic acids. Flaxseed is often grouped into one of several categories: “functional food”, “bioactive food” and/or “endocrine active food”. In this article, bioactive components of flaxseed and their health benefits were discussed.
Key words: Functional foods, flaxseed, α-linolenic acid, phytochemicals


Kaynak: http://ziraatdergi.gop.edu.tr/Makaleler/1550685708_23-30.pdf

Keten

Ketenin kökeni, Güney Batı Asya ve Akdeniz havzası olup, yabani formları tek veya çok yıllık, kültür formları ise tek yıllıktır. Doğu Avrupa ve Akdeniz Bölgesinde tarımı yapılan keten, Orta Avrupa’ya, oradan kuzeye Almanya, İngiltere, Fransa ve Rusya’ya yayılmıştır. Güney Amerika’da Arjantin, Uruguay ve Brezilya gibi sıcak bölgelerde ve Kuzey Amerika’da yayılma göstermiştir.

Dünyanın farklı ekolojilerinde gelişme göstererek, yağışlı bölgelerde uzun boylu (lif tipi), sıcak bölgelerde kısa boylu (yağ tipi) ketenler ortaya çıkmıştır.

Kullanım Alanları

Lif ve aynı zamanda bir yağ bitkisidir. Lifi pamuk lifinden daha sağlam, yazlık ürünlerde kullanılır. Masa örtüsü, çanta kılıfları, kemerler vs yapılır.

Saplarından sigara kağıdı elde edilir.

Yağı kuruyan yağ olduğu için yağlı boya olarak kullanılır. Üretilen yağ genellikle boya ve vernik sanayide kullanılır.

Küspesi hayvan yemidir.