Etiket Arşivleri: Kanola

Kanola Tarımı ( Dr. Sami SÜZER )

KANOLA TARIMI

Dr. Sami SÜZER

Ziraat Yüksek Mühendisi
Yetiştirme Tekniği Bölüm Başkanı
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, EDİRNE
suzersami@yahoo.com

1. KANOLA TARIMININ ÖNEMİ:

Kanola (Brasicca napus Oleifera sp.), bitkisel yağ kaynağı olarak yağlı tohumlu bitkiler olan ayçiçeği, soya, pamuk ve yer fıstığı arasında üretim açısından üçüncü sırayı almaktadır. Dünya’da yıllık üretimi 22 milyon ton civarındadır. En çok üreten ülkelerden Çin 4.5, Hindistan 4.4, Kanada 2.8, Polanya 0.5, Fransa 0.47, Pakistan, 0.4, Almanya 0.4, İngiltere 0.3 milyon ha ekim alanına sahiptir. Ülkemize ise Balkanlardan gelen göçmenler ile kolza adı ile 1960 yıllarında getirilmiş ve Trakya’da ekim alanı bulmuştur. Ancak kolza ürününün yağında insan sağlığına zararlı Erusik asit, küspesinde de hayvan sağlığına zararlı Glukosinolat bulunması nedeniyle 1979 yılında ekimi yasaklanmıştır. Kolza’da erusik asit ve glukosinolat ihtiva etmeyen çeşitler araştırmalar sonucu geliştirilmiştir. Bu çeşitler ilkönce Kanada’da ıslah edilmesi nedeniyle kanola adı verilmiştir. Ülkemizde bitkisel yağ açığını kapatmak amacıyla kanola tarımının yaygınlaşması için çalışmalar yapılmaktadır. Ülkemizde rapiska, rapitsa, kolza isimleriyle de bilinen kanola, kışlık ve yazlık olmak üzere iki fizyolojik döneme sahip bir yağ bitkisidir. Kanola danesinde bulunan % 38-50 yağ ve % 16-24 protein ile önemli bir yağ bitkisidir. Eskidene kolza olarak isimlendirilen çeşitler % 45-50 oranındaki Erüsik asit içeriği ıslah çalışmaları ile % 0 düzeyine düşürülmesi sonucu bitkinin tekrar bitkisel yağ ihtiyacı için yeniden üretime alınmasını sağlamıştır (Algan, 1990, Shahidi, 1990).

 

Kaynak: http://hayrabolutb.org.tr/media/ziraat/Kanola-Tarimi.pdf

Kanola Tarımı

KANOLA TARIMI

ÖNEMİ

Kanolanın kışlık ve yazlık çeşitlerinin bulunması yetişme devresinin çok kısa olması ,birim alandan diğer yağ bitkilerine oranla daha yüksek ürün ve yağ sağlaması aynı zamanda yağ bitkileri içerisinde en ucuza elde edilen yağı vermesi üstün özelliklere sahip bir yağ bitkisi olduğunu göstermektedir.Kanola hayvancılık ve arıcılık sektörünün gelişmesi ve yağ açığımızın kapanması açısından ekilecek bitkilerin başında gelmektedir. Yapılan araştırmalarda ülkemizde kanola tarımı için en uygun Trakya bölgesinde uzun yıllardan beri yapılan buğday ve ayçiçeği ekimi topraklarımızın doğal yapısını bozmuş ve verim her yıl giderek azalmıştır.Bunun yanında her yıl aynı bitkilerin ekilmesi hastalık ve zararlıların artmasına neden olmuştur.Çiftçimiz bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için her yıl toprağa ilaç,gübreleme vb.gibi işlemler uygulamış ve elde edilen ürünün maliyeti artmıştır.Durum böyle olunca bölgede susuz koşullar altında yetiştirilecek bir münavebe bitkisinin ekilmesi kaçınılmazdır.İşte bu günkü koşullarda ekonomik olarak ekilecek en uygun bitki kanoladır.

KANOLA YETİŞTİRİCİLİĞİ Çevre koşullarına çok iyi adaptasyon gösteren kanola özellikle deniz iklimini sevmektedir.Kurağa dayanıksız bir bitki olduğu için oransal nemi yüksek uzun vegetasyon süreli bölgelerde ,yani kışları ılıman ve yağışlı geçen bölgelerde kışlık olarak iyi yetişir. Kışlık çeşitler genel olarak kar örtüsü altında -20,-25 dereceye kadar hatta su tutmayan topraklarda daha düşük derecelerdeki soğuklara dayanmaktadır.Kışlık kanola tarımının vegetasyonu 8-10 ay gibi bir süre gerektirir.Fizyolojik kışlık çeşitlerin gelişmesi için ayrıca 35-40 gün +5 derece civarında düşük sıcaklık dönemine (Vernalizasyon) ihtiyaç vardır.Kışlık olarak buğdayın yetiştiği iklimde kanola rahatlıkla yetişebilir.

TOPRAK İSTEKLERİ Şekerpancarı,buğday ve arpanın yetiştirebildiği bütün topraklarda kolaylıkla yetişebilir.En iyi kanola toprakları humuslu ,kireç durumu iyi ,dirim profile sahip olan orta ve orta ağır bünyeli topraklardır.Kumlu ve hafif topraklar kanola tarımı için uygun değildir.Fakat bu gibi topraklarda da verimi ayçiçeğinden fazladır.En iyi gelişmesini Ph 7.0-7.4 olduğu havadar topraklarda göstermektedir.

EKİM NÖBETİ Münavebede yeşil aksamı bol bir yaprak bitkisi olarak yer alan kanolanın ön bitki değeri oldukça yüksektir.Çünkü ; 1-Hububat türlerine nazaran tarlada 2-3 kat daha fazla hasat artığı bırakır. 2-Toprak derinliklerine köklerini salar ve bu şekilde toprağı gevşetip havalandırır. 3-Geniş bitki aksamıyla toprağı iyi örter ve gölge tavı oluşturur. 4-Yabancı otların gelişmesine fırsat vermeyerek kendisinden sonra yetişen bitkilere temiz bir tarla bırakır.

TARLA HAZIRLIĞI ,EKİM ZAMANI ,BAKIM Tarla derin ve iyi işlenmelidir.Toprak yüzü iyi düzlenmeli tezeksiz olmalıdır.Toprak pullukla derince sürülür.Anıza ekilecek olursa anız erken ve derin sürülür.Tarladaki diğer bitki parçalarını ve toprağı ufalamak için goble ve üzerine aysan çekilip toprak ekim yapılabilir hale getirilir.Toprak tavını kaçırmadan gübresi verilip hemen ekim yapılmalıdır. Bu tavdan faydalanan kanola iyi ve muntazam çimlenir.Ekimde dikkat edilecek en önemli husus küçük olan tohumların fazla derine gitmesinin engellenmesidir.Ekim derinliği ağır topraklarda 2 cm. hafif topraklarda 3 cm. dır.5 cm. den derine giden tohumların çimlenip çıkmaları zordur.Ekimden sonra tavlı topraklarda bir merdane geçirilerek sıkıştırılması tohumun ,toprağa teması ve çimlenmesi açısından iyi netice verecektir.Normal sıklıkta olan bitkiler ,kışa girmeden toprak üzerinde rozet bir yapı oluşturur.Eğer çok sık bir ekim yapılırsa bitkiler normalin üzerinde boy atarlar ve bu şekilde kışa mukavemeti olmayan bir özellik kazanırlar.Normal koşullarda dekara 400-600 gr tohum ekilir.Ekim sıklığı toprak özelliklerine ,iklime ve çeşide göre farklılık gösterir.Ekimde en uygun sıra arası mesafe 35 cm dir. Kanola tarımında verimi etkileyen faktörlerden bir tanesi de ekim zamanıdır. Kışlık kanolanın en uygun zamanda ekimi yetiştiricilikte çok önemlidir. Soğuğa dayanabilmesi için kışa girmeden önce bitki boyunun 10-13 cm ye ulaşması ve rozet yapraklarını meydana getirmesi gerekmektedir. Trakya bölgesinde en uygun ekim zamanı 15 Eylül olarak belirlenmiştir.Trakya bölgesinde denenen BRİSTOL ve EUROL kışlık kanola çeşitlerinin kış soğuklarından zarar görme problemi yoktur. Bitki kışa girmeden rozet yapraklarını oluşturup 10-13cm boylanırsa kıştan kesinlikle zarar görmez.Kanolaya verilecek gübre miktarı dekara 12-14 kg. saf azottur.Kanolanın kışa girmeden önce rozet yapısını oluşturabilmesi ve canlı olması için ekimde bir miktar azot verilmelidir.Fakat bu dönemde verilecek fazla azot bitkinin aşırı şekilde büyümesine neden olabilir. Yinede ekimde dekara 2 kg saf azot verilmesi uygundur. Bu dönemde azot DAP ve ya 20-20-0 gübresinden verilebilir.Sapa kalkma devresinde dekara 6 kg saf azot hesabıyla amonyum nitrat verilmelidir. Tomurcuklanma ve çiçek açma devresinde azota olan ihtiyaç büsbütün artar. Bu dönemde dekara 4 kg saf azot verilmesi verim açısından çok yararlı olacaktır.Fakat gübrenin verilmesinde yağmur durumuna göre hareket edilmelidir. Atılan azotun arkasından uzunca bir süre yağmur yağmaz ise verilen gübre bitkiye zarar verir.

HASAT Eylül ayında ekilen kanola Mayıs sonunda ve Haziran ayı içerisinde biçerdöverlerle hasata uygun hale gelir.Hasat işlemi normal buğday– ayçiçeği biçerdöverleriyle yapılabilir. Biçim zamanı bitkinin sarardığı ve alttan 10-15 cm lik bölümün yeşil sarı olduğu dönemdir.Danelerin bir çoğu koyu siyah bir renk alarak olgunlaştığı durumlarda biçim harman aynı anda biçerdöverlerle yapılır.Kanolanın harnupları kolaylıkla açılabilir.Bu nedenle biçerdöverlerle hasatta %10 -15 tane dökümü normal sayılmaktadır.Hasat sırasında nemin %14 olması uygundur.Nem fazla olursa daneler bitkide kalır,az olursa dökülme çok fazla olur.

TOHUM VE SAP VERİMİ Hasat sırasında tohum kaybının %10-15 olmasına rağmen kanoladan tatminkar bir verim alınabilir.Avrupa ülkelerinde dekara tohum verimi 300kg kadar çıkmaktadır. Ortalama 180-200 kg/da tohum alınmaktadır. Dekardan ortalama 450 kg sap ve kavuz elde edilir. Kavuz verimi sap veriminin 1/3 ü kadardır.Ekim zamanı bitki sıklığı gübreleme ve bakım işleri iyi yapıldığında yağışlarında uygun gitmesiyle verim 500 kg /da Eurol çeşidinden 186 kg/da verim alınmıştır.

MUHAFAZA Kanola tohumları diğer yağlı tohumlardan daha zor muhafaza edilir.Çabuk küflenir ve bozulur.Bu sebeple ya erken satmak veya hava alacak serin ,rutubetsiz depolarada 80 cm. kalınlığında yığılarak muhafaza edilmelidir.Çuvallara konulduğu zaman yine aynı muhafaza şartlarında fazla yüksek yığın yapmamalıdır.


Kanola Yağı

KANOLA YAĞI

KANOLA YAĞI NEDİR?

Kanola Yağı, Kolza bitki tohumlarının genetik yolla ıslah edilmesi ile elde edilmiş tohumlardan üretilen bir yağ çeşididir. Önceleri kolza bitkisinden direk yağ elde edilmekteydi. |Kozla ise gıda yağbitkilerinin içinde en fazla zehirli olanıdır. Kolza yağı uzun yıllar makinelerde ve bilhassa buharlı makinelerinde yağlama maddesi olarak kullanılmıştır. İkinci Dünya savaşından sonra yenebilir yağ yapımına yönelinilmis 1950’li yıllarda marketlerde satılmaya başlanmıştır. Ancak hayvanlar üzerinde yapılan deneyler sonucunda kalp hasarlarına sebep olduğunu ortaya konmuştur. Bunun üzerine bazı ülkelerin araştırmacıları bu yağın kullanılmasının tehlikeli olduğunu bildirmişlerdir. Bu yağda yoğun bir şekilde bulunan erusik asidin akciğer kanseri ile bağlantıları üzerinde durulmaktadır. Sinir ve kan dolaşım sistemlerinde de zararlı etkileri olduğu bildirilmektedir. Kozla yağı, insanda ve hayvanda amfizem solunum sıkıntıları, kansızlık, kabızlık, aşırı duyarlılık ve körlük sebebi olabiliyor. Bu nedenle ıslah çalışması yapılmışve kanola yağı elde edilmiştir. Islah çalışması ile erüsik asit (%1‘in altında) ve glukosinolat (küspesinin 1 gramında 20 mikromolün altında) içermeyen kanola yağı elde edilmiştir.

KANOLA YAĞININ BESİN DEĞERİ

Çok düşük seviyedeki doymuş yağ içeriği (yaklaşık % 7), orta seviyedeki çoklu doymamış yağ (yaklaşık % 32) ve yüksek seviyedeki tekli doymamış yağ(yaklaşık % 61) içeriği ile bitkisel sıvı yağların içinde en iyi yağasidi profiline sahip tek yağ, Kanola yağı bugün piyasadaki bütün diğer yağlarla karşılaştırıldığında en düşük doymuş yağ içeriğine sahiptir. Kanola yağı, esansiyel çoklu doymamış yağ asitleri olan omega 6 (linoleik asit) ve omega 3 (alfa-linolenik asit) bakımından yaklaşık 3:1 (omega 6: omega 3) oranında dengeli bir orana sahiptir. |Vitamin E içeriği bakımından zengin olan Kanola yağı koroner kalp hastalıkları riskini azaltan önemli bir antioksidan etkiye de sahiptir. |Yüksek kaynama noktasına (238 0C) sahip olması nedeniyle iyi bir kızartma yağıdır.

KANOLANIN KULLANIM ALANLARI

Biyodizel hammaddesi olarak kullanılabilir, Biyodizel haricinde kimya, kozmetik, sabun, boya sanayinde, motor makine yağı, küspe ve hayvan yemi olarak da kullanılıyor. Kanola üretiminde ise başta Almanya olmak üzere Fransa, Kanada, Çin ve Hindistan başı çekiyor.

KANOLA YAĞININ DİĞER YAĞLARLA KARŞILAŞTIRILMASI

Sadece yazlık olarak ekilen başta ayçiçeği olmak üzere diğer birçok yağbitkisine göre yazlık ve kışlık çeşitlerinin bulunması, |Yazlık (temmuz) ve kışlık (haziran) hasat zamanlarında hiçbir yağbitkisinin hasadının söz konusu olmaması nedeniyle atıl kapasite ile çalışan yağve yem fabrikalarının hammadde gereksinimini karşılaması, |Birim alandan birçok yağbitkisine göre daha yüksek tohum ve yağvermesi, Protein içeriği yüksek küspesi, |Arıcılıkta Şubat Mart aylarında arı merası oluşturması bu bitkinin tarımsal avantajları arasında sayılabilir.

KAYNAKLAR

T.C TARIM VE KÖY İŞLERİBAKANLIĞI, ÇİFTÇİEĞİTİM SERİSİ,KANOLA(KOLZA) TARIMI. www.milliyet.com.tr/default.aspx%3FaType%3DHaberDetay%26A rticleID%3D880261&usg, http://tr.wikipedia.org/wiki/Kanola

Kaynak: http://gida.mersin.edu.tr/gm324/Kanola%20yagi.pdf