Etiket Arşivleri: kalite sistemi

Kalite Yönetim Sistemi Denetimleri

KYS Denetiminin Hedefi

Kalite sisteminin ilgili standart ve yönetmeliklere uygun olup olmadığının saptanması,

Yazılı prosedür ve talimatlara uygun çalışılıp çalışılmadığının kontrolü,

Mevcut kalite sisteminin belirlenmiş hedeflere ulaşmadaki etkinliğinin incelenmesi,

Müşteri İstek ve Şartlarının yerine getirilmesindeki etkiliği incelenmesi

Müşteri Memnuniyetinin Sağlanmasındaki Etkinliğinin incelenmesi

Yasal Koşulların Yerine getirilmesinin incelenmesi

Kalite Sistemi Denetimleri Sunumu

DENETİM ÇEŞİTLERİ

1.2.3. TARAF DENETİMLERİ NEDİR?

KYS Denetiminin Amacı

Kaliteye ulaşmak için uygun hazırlıkların yapıldığını

Yazılı prosedürlerin yeterli olduğu ve takip edildiğini

Problemlerin araştırılmasını

Geliştirme yollarının bulunmasını

Veri sisteminin kalite için yeterli bilgi sağladığını

Düzeltici faaliyetlerin yapıldığını

Üretimin kullanıma uygun olduğu ve kullanıcıya güvenli olduğunu belirlemek için kullanılır

KYS Denetimleri Standart, Yasal Koşullar, Müşteri Gereksinimlere Uygunluğun kontorlüdür.

Denetim Amacı

KYS’nin tanımlanmış
Standart gereksinimlere uygunluk

KYS’nin yasal gereksinimlere uygunluk

Hedefleri karşılamadaki etkinliği

Potansiyel iyileştirme alanlarını teşhis etmek

Denetim Çeşitleri

Kalite Sisteminin Denetimi,

Prosesin (Süreç) Denetimi,

Ürün Kalitesinin Denetimi,

Hizmet Kalitesinin Denetimi’dir.