Etiket Arşivleri: İşlem Basamakları

Gıdalarda Yağ Analizleri ( MEGEP )

 • 1. GERBER YÖNTEMİYLE YAĞ TAYİNİ

 • 1.1. Genel Bilgi

 • 1.2. İlkesi

 • 1.3. Kullanılan Araç ve Gereçler

 • 1.4. Kullanılan Kimyasallar

 • 1.5. Numunenin Hazırlanması

 • 1.6. İşlem Basamakları

 • 2. EKSTRAKSİYON YÖNTEMİYLE YAĞ TAYİNİ

 • 2.1. Genel Bilgi

 • 2.2.İlkesi

 • 2.3. Kullanılan Araç Gereçler

 • 2.4. Deney Numunesinin Hazırlanması

 • 2.5. İşlem Basamakları

 • 2.6. Hesaplanması

Süt ve Süt Analizleri I ( MEGEP )

 • AÇIKLAMALAR

 • GİRİŞ

 • ÖĞRENME FAALİYETİ–1

 • 1. SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE DUYUSAL ANALİZLER

 • 1.1.Süt ve Süt Ürünleri Hakkında Genel Bilgi

 • 1.2.Duyusal Analizler İçin Numune Alma

 • 1.2.1. Numunede Dış Görünüş Kontrolleri

 • 1.2.2. Numunede Kıvam Kontrolleri

 • 1.2.3. Numunede Renk Kontrolleri

 • 1.3. Duyusal Özelliklerin Puanla Değerlendirilmesi

 • UYGULAMA FAALİYETİ

 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • ÖĞRENME FAALİYETİ–2

 • 2. SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE ÖZGÜL AĞIRLIK TAYİNİ

 • 2.1.Genel Bilgi

 • 2.2. Analiz Numunesi Alma

 • 2.3. Kullanılan Araç Gereçler

 • 2.4.İşlem Basamakları

 • 2.5.Standartla Karşılaştırma ve Değerlendirme

 • UYGULAMA FAALİYETİ

 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • ÖĞRENME FAALİYETİ–3

 • 3. SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE YAĞ TAYİNİ

 • 3.1.Genel Bilgi

 • 3.2.Analiz Numunesi Alma

 • 3.3.Kullanılan Araç Gereçler

 • 3.4.Kullanılan Kimyasallar

 • 3.5.İşlem Basamakları

 • 3.6. Standartlarla Karşılaştırma

 • UYGULAMA FAALİYETİ

 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • MODÜL DEĞERLENDİRME

 • CEVAP ANAHTARLARI

 • KAYNAKÇA

Süt ve Süt Analizleri II ( MEGEP )

 • 1. SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE KURU MADDE MİKTARI

 • 1.1. Genel Bilgi

 • 1.2. Analiz Numunesi Alma

 • 1.3. Kullanılan Araç Gereçler

 • 1.4. Kullanılan Kimyasallar

 • 1.5. İşlem Basamakları

 • 1.6. Standartlarla Karşılaştırma

 • 2. SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE ASİT MİKTARI

 • 2.1. Genel Bilgi

 • 2.2. Analiz Numunesi Alma

 • 2.3. Kullanılan Araç Gereçler

 • 2.4. Kullanılan Kimyasallar

 • 2.5. İşlem Basamakları

 • 2.6. Standartla Karşılaştırma

 • 3. SÜTTE KİR MİKTARI TAYİNİ

 • 3.1. Genel Bilgi

 • 3.2. Analiz Numunesi Alma

 • 3.3. Kullanılan Araç Gereçler

 • 3.4. İşlem Basamakları