Etiket Arşivleri: ISI İLETİMİ

Isı İletimi ( Canan KURT )

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İHSANİYE MYO GIDA TEKNOLOJİSİ(İ.Ö) ISI İLETİMİ
HAZIRLAYANLAR
093706052 CANAN KURT
093706008 ESRA KARAKOÇOĞLU

İçİndekİler
1. Isı nedir?
2. Isı iletimi ve ısıl işlem değişkenleri
2.1. Sıcaklık değişkenleri
2.2. Isıtma süresi
3.Isı iletim yöntemleri
3.1. Kondüksiyon
3.2. Konveksiyon
3.3. Radyasyon (ışınım)
4. Isı değiştiriciler
4.1. Borusal ısı değiştiriciler
4.2. Plakalı ısı değiştiriciler
5. Isı değişkenlerinin seçimi
6. Gıda endüstrisinde yararlanılan başlıca ısıtma işlemleri
1.ISI NEDİR ?
Isı, belirli sıcaklıktaki bir sistemin sınırlarından, daha düşük sıcaklıktaki bir sisteme, sıcaklık farkı nedeniyle transfer edilen enerjidir.
Isı da iş gibi bir enerji transfer biçimidir. Isı ve iş hiçbir cisimde depo edilemez, ancak sistem sınırlarında ve geçiş halinde iken belirlenebilir.
Farklı sıcaklıklar arasındaki alışveriştir. Bir enerji türüdür. Birimi kaloridir.
Isı işlemi ile gıdaların muhafaza edilmesi 19.yy’da Appert
tarafından başlatılmıştır.
Appert etleri pişirdikten sonra kapakları sıkıca kapalı teneke kutulara veya kaplara koyarak uzunca süre muhafaza etmeyi başarmıştır.
Bu ısı işlemi ile mikroorganizmaların öldüğünü ise Pasteur açıklığa kavuşturmuştur.
ISI İLETİMİ
Katı,sıvı ve gaz halindeki sabit ortamların,fiziksel akış veya ısı aktarımının yönlendirdiği bir karışma olmaksızın,birbirlerine temas yoluyla ısı aktarımına,ısıl iletim veya kondüksiyon denir.
Bir maddeye dışarıdan ısı vererek ısı yükünü arttırma işlemleridir, dolayısıyla sıcaklığın arttırıldığı işlemlerdir.
Isıtma işlemleri değişkenleri sıcaklık derecesi ve ısıtma süresidir.
2.Isıl işlem değişkenleri
2.1. Sıcaklık değişkenleri 2.2. Isıtma süresi
Dayandırma yönteminde ısıl işlemde en temel amaç; en düşük sıcaklık derecesi ve en kısa sürede amaca ulaşmaktır.
Düşük sıcaklık Yüksek sıcaklık Çok yüksek sıcaklık
Uzun süre Kısa süre UHT (Ultra High
Temperature)
LTHT HTST Çok kısa süre
DSUS YSKS Sıvı ürün, akışkan ürün olması şarttır. UHT’nin uygulanabilmesi için
Isıtma işlemleri / ısının elde edilmesi —— Yakıt ISI + GIDA
* Gıdanın sıcaklık derecesinin yükselmesi
* Kritik sıcaklık derecesine ulaşılması
Isıl işlemlerde 2 önemli nokta vardır ;
1. Sıcaklık derecesinin kontrolü
2. Isıtma süresinin kontrolü
Bu iki işlemi termostat yapabilir.
3.Isı İletİm yöntemlerİ
ISININ GIDALARA AKTARIMI (ISI TRANSFERİ)
1. KONDÜKSİYON: Temas durumundaki moleküller arasındaki ısı geçişidir.
2. KONVEKSİYON: Isınan molekülün yer değiştirmesi ile ısı yayılmasıdır.
3. RADYASYON: Işınım yolu ile ısının yayılmasıdır.
3.1. KONDÜKSİYON ISI TRANSFERİ
Kondüksiyonla ısı iletimi olan maddelerde kabın geometrik merkezi sıcak noktadır.
Isının doğrudan ürünün kendi molekülleri veya parçacıkları arasında transfer edilmesidir.
Bu ısı geçişi türünde, ısı bir katı ya da durgun bir akışkan içinde iletilir.
3.2.Konveksİyon ısı transverİ
Konveksiyon (Hava Akımı) Yoluyla İletim
Isının hareket eden bir ortamla (taşıyıcı sayesinde) iletilmesidir.
Dolayısıyla ısının konveksiyon şeklinde yayılabilmesi için, ısı kaynağı ile ısıtılacak mahal arasında, ısı enerjisi taşıyan taşıyıcıya (su, buhar veya hava) gerek vardır.
Örnek sıcak sulu, kaynar sulu, buharlı ve klimalı (iklimlendirme) tesisatlardaki ısı iletimi gibi…
3.3. ISIL IŞIMA (ISIL RADYASYON)
Radyasyon(ışıma),enerjinin ışık hızında boş bir ortam içinde akmasıdır.
Radyant enerji,farklı şekillerde oluşur.
Radyant enerji türleri,biyolojik sistemler üzerinde dalga boyları,frekansları,maddeye sızma güçleri ve diğer çeşitli etkileri yönünden farklılık gösterirler.
4. Isı değİştİrİcİler
Kaynar su veya buhardan faydalanılarak ısıtma amaçlı veya çeşitli işlemlerde kullanılmak amacıyla sıcak suyun elde edildiği cihazlara tahvil cihazları (eşanjör veya ısı değiştiriciler) denir.
Sıcaklığı fazla olan bir akışkan ile daha az ısıda olan bir akışkanın ısı alışverişi prensibine denir.
Isı değiştiriciler:
Borulu ve plakalı olmak üzere iki farklı tipte üretilir.
4.1. Borusal ısı değiştiriciler
Konstrüksiyon Özelliklerine Göre Sınıflandırma
1. Borulu Isı Değiştiriciler
Düz Borulu Isı Değiştiriciler
Spiral Borulu Isı Değiştiriciler
2.Levhalı Isı Değiştiriciler
borusal ısı değİştİrİcİler
Borulu ısı değiştiricilerde ısı aktarım yüzeyi,ısıtılmak istenen akışkanın ya da ürünün aktığı çok sayıda ve belli aralıklarla yerleştirilmiş düz,spiral veya petek(lamel) borulardan oluşur.
Isıtıcı akışkan boruların dışında,boruların yerleştiği gövdenin(kovanın) içinde sirküle eder.
Avantajları :

– Hareketli parçaları yoktur, dolayısıyla sessiz çalışır.

– Her iki gaz tarafında da genişletilmiş yüzeyler kullanılabilir.

– Konstrüksiyonel olarak basittir.

– Son derece iyi esnekliğe sahiptir.

– Son derece düşük sıcaklık düşümüyle önemli mesafeye yüksek miktarda ısı transfer kabiliyetine sahiptir.

– Kontrol edilebilirliği iyidir.

– Dış pompa gücü gerektirmez.
4.2. Plakalı Isı Değiştiriciler (Eşanjörler)
Farklı sıcaklıklara sahip türdeş veya farklı akışkan cinslerinin plakalar arasında birbirine karışmadan dolaşarak ısı alış verişi yapmasıdır.
Plakalar üzerindeki özel balıksırtı tasarım sayesinde akış esnasında akışkanın hızı,sürekli olarak değişir.
Bunlarda esas ısı geçişinin olduğu yüzeyler genelde ince metal plakalardan(levhalardan) yapılır.
Plakalar alüminyum, zirkonyum, titanyum, nikel veya paslanmaz çelikten yapılmış olabilir.
Plakalı ısı değİştİrİcİler
5. ISI DEĞİŞTİRGECİNİN SEÇİMİ
Yüzeylerdeki kirlilik ısı transferine ve sürtünmeye etkisi bakımından hesaba katılmalıdır. Bu faktörler değiştirgeç boyutlarının tayininde büyük rol oynar.
Isı değiştirgeçlerinin imalatında ısı transferi ve akışkanın hareketi için gerekli pompalama gücü daima birlikte göz önünde tutulmalıdır.
ISIL İŞLEM KOŞULLARININ BELİRLENMESİ
1. Hedef alınan mikroorganizmanın ısısal direncinin deneysel yolla saptanmasıdır.
2. Gıdanın bulunduğu ambalajda ısı geçişinin deneysel olarak saptanması
3. Elde edilen verilerden teorik ısıl işlem koşullarının
hesaplanması
4. Hesaplamaların doğruluğunu deneysel olarak belirlenmesi
5. Uygulamaya geçilmesi
6. Kaç derecede, ne kadar sürer?
GIDA ENDÜSTRİSİNDE YARARLANILAN BAŞLICA ISITMA İŞLEMLERİ
1. HAŞLAMA: Dondurulacak, kurutulacak, konserve yapılacak her işlemde kullanılır.
2. ÖN ISITMA (EKZOST) : Konservecilikte kapatmadan hemen önceki tepe boşluğunu almak için kullanılır.
3. PASTÖRİZASYON : 100 °C’ de yapılır.Meyve suyu ve süt pastörizasyonunda kullanılır.
4. STERİLİZASYON : t > 100 °C ’ de yapılır. Genellikle 115-121°C ’ de uygulanır.
5. EVAPORASYON: Gıdalardan elde edilen sıvı unsurların suyunu uçurmak için kullanılır.
6. DEHİDRASYON: Serbest suyun gıdalardan tamamen uzaklaştırılıp gıdanın kurutulması işlemidir.
7. FIRINDA PİŞİRME : Ekmek başta olmak üzere tüm unlu mamüllere uygulanır.
8. YAĞDA KIZARTMA : Cips gibi ürünlerde kullanılır.
9. KAVURMA: Etin kendi yağı içerisinde ısıtılarak suyunun uçurulması ve yapısının değiştirilmesidir.
Isının gıdaya taşınmasında 2 yol vardır.
1. Gıdanın doğrudan ısıtılması : yakıtın yakıldığı ortamla, ürünün ısıtıldığı ortam aynı ise bu doğrudan ısıtmadır. Örn; ızgarada pişirilen et vb.
2. Gıdanın dolaylı olarak ısıtılması : yakma ünitesi ile gıda birbirlerinden fiziksel olarak ayrı ise yani ayrı ortamlarda ise bu tür ısıtmaya denir. Burada ısı taşıyıcısına ihtiyaç vardır.
ISIL İŞLEM: Dayandırma amaçlı uygulanan işlemdir. Ürüne raf ömrü kazandırmayı amaçlayan işlemdir.
Dayandırmaà belli sıcaklık ve sürede ısıtma ile olur.
Sıcaklık ve sürenin önceden deneylerle Yetersiz ; kısa sürede gıdaların bozulacağını belirtir.
Önceden belirlenmiş olması gerekir. Yeterli ; beklenen raf ömrü süresince gıdanın bozulmayacağını belirtir.
Aşırı; gıdaların özelliklerinde belirgin kayıplar oluşabilir. Fiziksel/ kimyasal özelliklerde bozulmalar olur. Maliyet artışı olur.
Isıtılan gıdaların;
Mikrobiyolojik içeriği bileşimi ,
Besin renk, tat, koku özellikleri,
Doku, kıvam özellikleri,
Termodinamik özellikleri sürekli değişme gösterir.
Isı işlemi, et ve et ürünlerinde bozulma ve kokuşmalara neden olan oldukça toksik
mikroorganizmaları öldürmek ve kokuşma reaksiyonlarını hızlandıran enzimleri inaktive etmek amacıyla uygulanır.
Yani bu yöntem ile mikroorganizmalar tamamen imha edilebilir.
Etlerin muhafazasında ısı işlemi genellikle 2 düzeyde uygulanır.
Orta derecede ısıtma işlemi ki bunda gıdalar yaklaşık 58-75°C’ye kadar ısıtılırlar.
Aşırı derecede ısı uygulama sistemi veya sterilizasyon ki bunda ısı 100 °C ve daha yukarı derecelere kadar yükseltilebilir.
Bu uygulama ile kokuşma mikroorganizmalarının tamamı öldürülür ve üremelerine olanak sağlanmayacak şekilde hasara uğratılır.
Bunlar çok uzun süre saklanabilirler.
ISITMA İŞLEMLERİ UYGULAMASININ NEDENLERİ
1. Her bir gıda hammaddesi doğrudan tüketilemez. Patojen mikroorganizmalar, toksik bileşikler, hoşa gitmeyen tat/ koku maddeleri olan ürünlerde ısıtma işlemleri ile bu sakıncalar giderilebilir.
2. Gıda hammaddelerinin dayanımı sınırlıdır. Isıl işlem ve ambalajlama ile uygun saklama ortamı uygulanarak raf ömrü uzatılabilir.
3. Gıdaların bölge dışı tüketim ya da mevsim dışı tüketim amacıyla stoklama yapılması gereklidir. Bu amaçla ısıtma işlemi uygulanarak dayanıklılık arttırılır.
ISIL İŞLEM UYGULAMALARININ OLUMSUZ ETKİLERİ
1. Besin elementlerinde kayıplar görülebilir.
2. Kontrolsüz uygulamalarda ürün kayıpları görülebilir.
BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
Kaynaklar
www.google.com
Gıda Endüstri Makineleri Kitabi İLBİLGE SALDAMLI
Uludağ Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Gıda İşleme İlkeleri Ders Notları

Isı İletimi Vize ve Final Soruları

ISI İLETİMİ 1999-2000 GÜZ YARIYILI ARASINAVI

(25) 1. Yüzey alanı 3 m² olan bir duvarın kalınlığı 10 cm, ortalama ısıl iletkenlik katsayısı 0.2 W/mK’dir. Bu duvarın iç ve dış yüzey sıcaklıkları sırasıyla 30°C ve 15°C olduğuna göre duvardan ısı aktarımı kaç kJ’dür ? Isı kaybını yarıya indirmek amacıyla kullanılacak olan izolasyon malzemesinin (k=0.04 W/mK) kalınlığını hesaplayınız.

(35) 2. 100°C sıcaklıktaki buhar yatay çelik bir borudan (D=40 mm, Ddış=46  mm, k=45 W/mK) nakledilmektedir. Borunun üzeri 25.4 mm kalınlığında asbest (k=0.182 W/m°C) ile izole edilmiştir. Boru iç yüzey sıcaklığı 100°C, izolasyon dış yüzey sıcaklığı 27°C’tır. 30.5 m boru boyu için ısı kaybını ve saatte yoğuşacak buhar miktarını hesaplayınız.

hfg100°C=2257 kJ/kg

(40) 3. 3.6 ton/h debideki balık yağı 85°C’tan 25°C’a soğutulmak isteniyor. 13°C’taki soğutma suyunun debisi 5 ton/h’tir. 21 mm iç, 25 mm dış çapındaki bir iç boru ve 50 mm iç çapındaki bir dış borudan oluşacak paslanmaz çelik (k=16 W/m°C) bir ısı değiştiricinin boyu en az ne olmalıdır ?

Balık yağı ve suyun özellikleri;

Balık yağı               Su

Viskozite, Pa.s                    0.022                       0.68×10-3

Yoğunluk, kg/m3                  925                        994

Isıl iletkenlik, W/mK             0.169                     0.628

Özgül ısı, kJ/kg°C                 1.9                        4.181


ISI AKTARIMI 2005-06 Güz Yarıyılı Final Sınavı
(Açık kitap ve not – 100 dk)

(25) 1. 450 K sıcaklığında bir gaz 2 inch Sch 40 paslanmaz çelik borudan (iç çap= 52.50 mm, et kalınlığı=3.91 mm, k=16.3 W/m°C) akmaktadır. Boru 51 mm kalınlığında bir malzeme (k=0.0623 W/mK) ile yalıtılmıştır. Gaz tarafı ısı aktarım katsayısı 30.7 W/m2K ve borunun bulunduğu ortamın ısı aktarım katsayısı 10.8 W/m2°C ve sıcaklığı 300 K’dir.

a. 1 m boru boyu için saatte olan ısı kaybını bulunuz.

b. İç ve dış alana dayandırılmış ısı aktarım katsayılarını hesaplayınız.

(20) 2. 114 mm çapında küre kabul edilebilecek bir elmanın yüzey sıcaklığı 277.6 K’dir ve bulunduğu ortamdaki havanın ısı aktarım katsayısı hesaplanacaktır. Aşağıdaki durumlar için ısı aktarım katsayılarını hesaplayınız.

a. Hava hızı 1.22 m/s, hava sıcaklığı 316.5 K

b. Hava hızı 0.61 m/s, hava sıcaklığı 316.5 K

c. Hava hızı 0.00 m/s, hava sıcaklığı 316.5 K

(20) 3. Dış çapı 25.4 mm, yüzey sıcaklığı 82.4°C olan yatay bir borudan sıcak su taşınmaktadır. Bu boru 21.3°C sıcaklıktaki durgun bir ortamdadır. 1 m boru boyu için ısı kaybını hesaplayınız.

(35) 4. 20.3 cm kalınlığındaki geniş et parçalarının ilk sıcaklığı 37.8°C’tır. Bu et parçaları, sıcaklığı 1.7°C ve ısı aktarım katsayısı 39.7 W/m2K olan bir ortamda merkez sıcaklığı 10°C olana kadar tutulacaktır.

a. Et parçalarının merkez sıcaklıklarının 10°C’a gelmesi için geçmesi gereken süreyi hesaplayınız.

b. Bu süre sonunda; yüzey ve yüzeyden 5 cm aşağıdaki sıcaklıklar ne olur ?

ret = 1073 kg/m3       Cpet = 3.48 kJ/kg°C      ket = 0.498 W/mK


ISI İLETİMİ 1999-2000 GÜZ YARIYILI ARASINAVI

(25) 1. Boş küp (kare prizma) boyunca ısı iletim denklemini çıkartınız.

Not : Köşe etkilerini ihmal ediniz.

(35) 2. 1 m uzunluğunda iç çapı 1 cm, dış çapı 1.2 cm olan paslanmaz çelik boru bir su banyosunu soğutma işleminde kullanılacaktır. Boru iç yüzey sıcaklığı 4°C, dış yüzey sıcaklığı 60°C’tır. Paslanmaz çelik borunun ısıl iletkenlik katsayısının sıcaklıkla değişimi;

k = 13.4 + 13.52 x 10-3 x T (°C)

şeklindedir. Borunun su banyosunda uzaklaştırabileceği ısı miktarını hesaplayınız.

(40) 3. 3.6 ton/h debideki balık yağı 85°C’tan 25°C’a soğutulmak isteniyor. 13°C’taki soğutma suyunun debisi 5 ton/h’tir. 21 mm iç, 25 mm dış çapındaki bir iç boru ve 50 mm çapındaki bir dış borudan oluşacak paslanmaz çelik (k=16 W/m°C) bir ısı değiştiricinin boyu en az ne olmalıdır ?

Balık yağı ve suyun özellikleri;

Balık yağı               Su

Viskozite, Pa.s                    0.022                       0.68×10-3

Yoğunluk, kg/m3                  925                        994

Isıl iletkenlik, W/mK             0.169                     0.628

Özgül ısı, kJ/kg°C                 1.9                        4.181


ISI AKTARIMI 2005-2006 GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI
(Açık Kitap ve Not)

(30) 1. 35 mm çap ve 3.5 mm et kalınlığına sahip bir boruda (k=45 W/mK) 120°C sıcaklıkta buhar (h=3450 W/m2K) yoğuşturulmaktadır. Borunun bulunduğu 18°C sıcaklığa sahip durgun ortamdaki ısı aktarım katsayısı 25 W/m2°C’dir. 10 m boru boyu için ısı kaybını hesaplayınız. Boru 35 mm kalınlığında ısı iletkenlik katsayısı 0.06 W/mK olan malzeme ile yalıtılırsa ısı kaybındaki değişim yüzdesi ne olur ?

(30) 2. İç çapı 25 mm et kalınlığı 3 mm olan çift borulu ısı değiştiricinin içteki borusundan (k=45 W/mK) saatte 1500 kg debi ile akan su, 25°C’tan 40°C’a ısıtılacaktır. Cekette 95°C’ta buhar (h=8000 W/m2K) yoğuşturulmaktadır. Bu işlem için gerekli boru boyunu hesaplayınız.

Not: Isı değiştirici boyunca suyun viskozitesi değişmemektedir.

(40) 4. Konserve gıda 130°C’ta buharla (h=3000 W/m2°C) sterilize edilecektir. Konserve kutusu 10 cm çapında ve 15 cm yüksekliğindedir. Konserve kutusu, ısıl iletkenlik katsayısı 0.48 W/mK, özgül ısısı 3 kJ/kgK, yoğunluğu 800 kg/m3 ve ilk sıcaklığı 30°C olan gıda maddesi içermektedir. 90 dakika sonra;

(15) a. Konserve kutusunun merkezindeki sıcaklığı hesaplayınız.

(15) b. Merkezden 3.5 cm yanal yüzeye ve 5 cm tabana uzaklıkta bulunan noktadaki sıcaklığı hesaplayınız.

(10) c. Konserve kutusu buharla aynı sıcaklıkta fakat ısı aktarım katsayısı 20 W/m2K olan bir ortamda olsaydı aynı süre sonunda merkez sıcaklığı ne olurdu ?


ISI AKTARIMI 2005-2006 GÜZ YARIYILI ARASINAVI
(80 dk)

(27) 1. 1.27 cm kalınlığında plastik bir malzemeden (k=0.433 W/mK) yapılmış olan bir tavan yalıtılacaktır. Yalıtım malzemesinin ısıl iletkenlik katsayısı 0.0346 W/mºC’tır. Oda sıcaklığı ve tavanarası sıcaklığı sırası ile 18ºC ve 37ºC, her iki tarafa ait ısı aktarım katsayıları eşit ve 2.34 W/m2K’dir. Tavan iç yüzey sıcaklığının oda sıcaklığından en fazla 2.5 K yüksek olması için yalıtım kalınlığı ne olmalıdır?

(18) 2. 25 mm çapında ve 3 mm et kalınlığına sahip çelik borudan (k=45 W/mK) ısı aktarım katsayısı çok yüksek olan 110°C sıcaklıkta buhar nakledilmektedir. Borunun bulunduğu ortam 15°C ve ısı aktarım katsayısı 20 W/m2°C’dır.  Borunun 1 m’sinden olan ısı kaybını hesaplayınız. Logaritmik ortalama alan yerine aritmetik ortalama alan kullanılmış olsaydı sonuç % kaç değişirdi ?

(25) 3. 5 m uzunluğunda bir çift borulu ısı değiştiricide içi boru iç çapı 5 cm, dış boru iç çapı 10 cm’dir. İç borudan özgül ısısı 3.8 kJ/kg°C olan bir akışkan 0.5 kg/s debi ile akmaktadır. Dış boruda 150°C’da buhar yoğuşmaktadır. İç alana dayandırılmış ısı aktarım katsayısı 500 W/m2K’dir. Akışkan ısı değiştiriciye 40°C’ta giriyorsa çıkış sıcaklığı ne olur ?

(30) 4. 15°C sıcaklıktaki hava 1.5 m3/s debi ile yüzey sıcaklığı 95°C olan boru demeti üzerinde geçirilerek 65’a ısıtılacaktır. Borular 1 m uzunluğunda ve 55 mm dış çapındadır. Havanın ısı aktarım katsayısı 250 W/m2°C ise sistemde kullanılması gereken boru sayısını hesaplayınız.


ISI İLETİMİ 2000-2001 GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI
(Açık kitap ve not)

(30) 1. Yüzey alanı 3 m² olan bir duvarın kalınlığı 10 cm, ortalama ısıl iletkenlik katsayısı 0.2 W/mK’dir. Bu duvarın iç ve dış yüzey sıcaklıkları sırasıyla 30°C ve 15°C olduğuna göre duvardan günlük ısı aktarımı kaç kJ’dür ? Isı kaybını yarıya indirmek için kullanılacak olan izolasyon malzemesinin (k=0.004 W/mK) kalınlığını ve alanını hesaplayınız.

(35) 2. 40°C sıcaklıktaki su, yatay çelik bir borudan (D= 40 mm, Ddış= 46 mm, k=45 W/mK) 1.7 m/s hızla akmaktadır. Suyu 90°C’a ısıtmak için borunun dışında 100°C’ta buhar yoğuşturulacaktır. Buhar tarafı ısı aktarım katsayısı 6500 W/m²°C olarak alınabilir. Su için gerekli ısıl ve fiziksel özellikler daha önce çözülmüş problemlerdeki değerler kullanılabilir.

  1. Gerekli buhar miktarını

  2. Su tarafı ısı aktarım katsayısını (hi)

  3. İç alana dayandırılmış toplu ısı aktarım katsayısını (Ui)

  4. Bu işlem için gerekli boru boyunu hesaplayınız.

(35) 3. 10°C sıcaklığa sahip balık filetoları 100 mm kalınlığında paketlenmiştir. Sonsuz levha kabul edilebilecek bu paketler 0°C’taki ortamda iki yüzünden soğutulmaktadır. Paketlerin yüzey sıcaklığı ortam ile aynıdır. Filetoların merkezinin 2°C’a gelmesi için geçmesi gereken süreyi hesaplayınız. Bu süre sonunda yüzeyden 20 mm aşağıdaki noktanın sıcaklığı ne olur ?

Filetoların özellikleri : k = 0.571 W/mK, r = 1052 kg/m3 , Cp = 4.02 kJ/kg°C


ISI İLETİMİ 2002-2003 GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI
(Açık kitap ve not)
(Sınav süresi 120 dk.)

(25) 1. 25.4 mm dış çapında 10 m uzunluğunda ve dış yüzey sıcaklığı 100ºC olan yatay bir boru 31ºC sıcaklıktaki durgun bir ortamdadır. Boru yüzeyinden 1 saatte olan ısı kaybını hesaplayınız.

(40) 2. 40ºC sıcaklıktaki su, yatay çelik bir borudan (D=40 mm, Ddış=46 mm, k=45 W/mºC) 1.7 m/s hızla akmaktadır. Suyu 90ºC’a ısıtmak için boru dışında 100ºC’ta buhar yoğuşturulacaktır. Buhar tarafı ısı aktarım katsayısı 6500 W/m2ºC olarak alınabilir. Su için ısıl ve fiziksel özellikleri daha önce çözülmüş problemlerden alabilirsiniz.

a. Gerekli buhar miktarını,

b. Su tarafı ısı aktarım katsayısını,

c. İç alana dayandırılmış toplu ısı aktarım katsayısını,

d. Bu işlem için gerekli boru boyunu hesaplayınız.

(35) 3. 10ºC sıcaklığa sahip balık filetoları 100 mm kalınlığında paketlenmiştir. Sonsuz levha kabul edilebilecek bu paketler 0ºC’taki ortamda iki yüzünden soğutulmaktadır. Ortamın ısı aktarım katsayısı 300 W/m2K dir. Filetoların merkezinin 2ºC’a gelmesi için geçmesi gereken süreyi hesaplayınız. Bu süre sonunda yüzeyden 20 mm aşağıdaki noktanın sıcaklığı ne olur ?

Balık filetolarının özellikleri : k=0.571 W/mK   ,   r=1052 kg/m3   ,  Cp=4.02 kJ/kgºC


ISI İLETİMİ 2003-2004 GÜZ YARIYILI ARASINAVI
(Sınav Süresi 100 dk)

(30) 1. 30°C’tan 4°C’a soğutulacak 30 kg/h debideki sütün (Cp=3.8kJ/kgK) soğutulmasında 0°C’ta giren ve 10°C’ta çıkan bir akışkan (Cp=4 kJ/kgK)kullanılacaktır. Gerekli akışkan debisini ve toplu ısı aktarım katsayısı 150 W/m²K olduğuna göre paralel ve karşıt akım için gerekli ısı aktarım alanlarını hesaplayınız.

(35) 2. Çevre sıcaklığının 20°C kabul edilebileceği bir işletmede (ho=5 W/m²K) bulunan 1.6*1.6*3 m boyutlarında kare tabanlı bir tankın içinde –20°C’ta sıvı amonyak (hi=150 W/m²K) saklanmaktadır. 8 mm kalınlığında bir malzemeden (k=45 W/mK) yapılmış olan tank, perlit (k=0.045 W/mK) ile yalıtılacaktır. Yanal ve üst yalıtım yüzey sıcaklığının 10°C olması için gerekli kalınlıkta malzeme ile yalıtılacak olan bu tankta –20°C’ta buharıyla denge halinde bulunan amonyaktan saatte kaç kg buharlaşma olur ?

hfgNH3=1325 kJ/kg

(40) 3. 3.6 ton/h debideki balık yağı 85°C’tan 25°C’a soğutulmak isteniyor. 13°C’taki soğutma suyunun debisi 5 ton/h’tir. 21 mm iç, 25 mm dış çapındaki bir iç boru ve 50 mm iç çapındaki bir dış borudan oluşacak paslanmaz çelik (k=16 W/m°C) bir ısı değiştiricinin boyu en az ne olmalıdır ?

Balık yağı ve suyun özellikleri;

Balık yağı               Su

Viskozite, Pa.s                    0.022                      0.68×10-3

Yoğunluk, kg/m3                  925                       994

Isıl iletkenlik, W/mK             0.169                    0.628

Özgül ısı, kJ/kg°C                 1.9                       4.181


ISI İLETİMİ 2004-2005 GÜZ YARIYILI ARASINAVI
(100 dk)

(25) 1. 1.27 cm kalınlığında plastik bir malzemeden (k=0.433 W/mK) yapılmış olan bir tavan yalıtılacaktır. Yalıtım malzemesinin ısıl iletkenlik katsayısı 0.0346 W/mºC’tır. Oda sıcaklığı ve tavanarası sıcaklığı sırası ile 20ºC ve 49ºC, her iki tarafa ait ısı aktarım katsayıları eşit ve 2.84 W/m2K’dir. Tavan iç yüzey sıcaklığının oda sıcaklığından en fazla 2ºC yüksek olması için yalıtım kalınlığı ne olmalıdır?

(35) 2. İç ısı aktarım alanı 0.11m2 olan küçük bir ısı değiştirici sürekli çalışacak bir sistemin verimliliğini test için kullanılacaktır. Sistemde 168 kg/h debideki ürün  (Cp=3.7 kJ/kgK) 25ºC’tan 72ºC’a 110ºC sıcaklıkta buhar yoğuşturularak ısıtılacaktır.

a. Sistemin toplu ısı aktarım katsayısını hesaplayınız.

b. Aynı toplu ısı aktarım katsayısına sahip iç alanı 0.75m2 olan daha büyük bir ısı değiştiricide 120ºC sıcaklıkta buhar kullanılması durumunda 25ºC’tan 72ºC’a ısıtılacak ürünün debisi ne olur ?

(40) 3. İç içe geçmiş iki borudan oluşan bir ısı değiştiricide iki boru arasındaki halkasal boşluktan 3240 kg/h debi ile akan gıda maddesi (% 12 KM, μ=2 cp, ρ=1200 kg/m3) 25ºC’tan 75ºC’a ısıtılacaktır. Isıtma ortamı olarak iç borudan akan 100ºC’ta yoğuşan buhar  (h=8000 W/mK) kullanılacaktır. İçteki paslanmaz çelik boru (k=16 W/mK) 40 mm iç çapındadır ve 3 mm et kalınlığı vardır. Dıştaki borunun iç çapı 55 mm’dir.

a. Bu işlem için gerekli buhar miktarını,

b. Karşıt ve paralel akım için gerekli boru boyunu hesaplayınız.

kgıda=ksu (1-0.5Xs)     Xs: KM kesiri                 hfg 100ºC=2257 kJ/kg


ISI İLETİMİ 2004-2005 GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI
(Açık kitap ve not)

(30) 1. 25.4 mm dış çapında, 10 m uzunluğunda ve dış yüzey sıcaklığı 100.8°C olan yatay bir boru 31°C’ta durgun bir ortamdadır. Borunun 1 m’sinden 1 saatte olan ısı kaybını hesaplayınız.

(35) 2. 40°C sıcaklıktaki su, yatay çelik bir borudan (D= 40 mm, Ddış= 46 mm, k=45 W/mK) 1.7 m/s hızla akmaktadır. Suyu 90°C’a ısıtmak için borunun dışında 100°C’ta buhar yoğuşturulacaktır. Buhar tarafı ısı aktarım katsayısı 6500 W/m²°C olarak alınabilir. Su için gerekli ısıl ve fiziksel özellikler daha önce çözülmüş problemlerdeki değerler kullanılabilir.

  1. Gerekli buhar miktarını

  2. Su tarafı ısı aktarım katsayısını (hi)

  3. İç alana dayandırılmış toplu ısı aktarım katsayısını (Ui)

  4. Bu işlem için gerekli boru boyunu hesaplayınız.

(35) 3. 10°C sıcaklığa sahip balık filetoları 100 mm kalınlığında paketlenmiştir. Sonsuz levha kabul edilebilecek bu paketler 0°C’taki ortamda iki yüzünden soğutulmaktadır. Paketlerin yüzey sıcaklığı ortam ile aynıdır. Filetoların merkezinin 2°C’a gelmesi için geçmesi gereken süreyi hesaplayınız. Bu süre sonunda yüzeyden 20 mm aşağıdaki noktanın sıcaklığı ne olur ?

Filetoların özellikleri : k = 0.571 W/mK, r = 1052 kg/m3 , Cp = 4.02 kJ/kg°C


ISI İLETİMİ 2004-2005 GÜZ YARIYILI ARASINAVI
(100 dk)

(30) 1. 3.5 cm kalınlığında plastik bir malzemeden (k=0.4 W/mK) yapılmış olan bir tavan yalıtılacaktır. Yalıtım malzemesinin ısıl iletkenlik katsayısı 0.04 W/mºC’tır. Oda sıcaklığı ve tavanarası sıcaklığı sırası ile 20ºC ve 39ºC, her iki tarafa ait ısı aktarım katsayıları eşit ve 3.5 W/m2K’dir. Tavan iç yüzey sıcaklığının oda sıcaklığından en fazla 3ºC yüksek olması için yalıtım kalınlığı ne olmalıdır?

(40) 2. Çapı 25 mm, et kalınlığı 3 mm olan bir borudan (k=45 W/mK) 1.5 m3/h hacimsel debi ile akıtılan su 20°C’tan 40°C’a ısıtılacaktır. Isıtma ortamı olarak boru dışında 95°C sıcaklıkta yoğuşan, ısı aktarım katsayısı 8000 W/m2K olan buhar kullanılacaktır. Bu işlem için gerekli boru boyunu hesaplayınız.

rsu=998 kg/m3   Cpsu=3.36 kJ/kgK   ksu=1.05 W/mK   msu=0.8 cp

(40) 3. Kalınlığı 80 mm, ısıl iletkenlik katsayısı 1 W/mK, özgül ısısı 1.6 KJ/kgK, yoğunluğu 800 kg/m3 olan sonsuz levha şeklindeki donmuş et -10°C ilk sıcaklığa sahiptir. -30°C sıcaklıktaki bir depoda ısı aktarım katsayısının 5, 50 ve 5000 W/m2K olması durumunda her iki tarafından soğutulan etin merkez sıcaklığının -25°C olması için geçmesi gereken süreleri hesaplayınız.


ISI İLETİMİ 1999-2000 GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI
(Açık Kitap ve Not)

(20) 1. 50 mm dış çapında, 1 uzunluğunda ve dış yüzey sıcaklığı 100°C olan yatay bir boru 20°C sıcaklıktaki durgun bir ortamdadır. Boru yüzeyinde 1 saatte olan ısı kaybını hesaplayınız.

(40) 2. 15.6°C ve 1 atm basınçtaki hava, akış yönüne dik 10, akış yönüne paralel 10 adet boru içeren kare yerleşim düzenli bir sisteme 5 m/s hızla girmektedir. Boru yüzey sıcaklıkları 60°C’tır. Boru dış çapları 25.4 mm ve borular arası mesafe 38.1 mm’dir. 1 m boru boyu için ısı aktarım hızını ve hava çıkış sıcaklığını hesaplayınız.

(40) 3. 5 cm çap ve 5 cm yükseklikteki silindirik bir kutuda bulunan gıda maddesi –18°C ilk sıcaklığa sahiptir. Bu kutu, eksenine dik olarak akan 37.8°C sıcaklık ve 1 m/s hıza sahip hava akımına bırakılmaktadır. 30 dakika sonra;

a.    Kutu merkez sıcaklığını,

b.    Yanal yüzeyden 1 cm ve üst yüzeyden 2.5 cm aşağıdaki sıcaklığı hesaplayınız.

kgıda=2 W/m°C       rgıda= 961 kg/m3         Cpgıda= 2.51 kJ/kgK


ISI İLETİMİ 2000-2001 GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI
(Açık kitap ve not)

(40) 1. 1-1 geçişli bir gövde-boru ısı değiştiricide 100°C’ta buhar yoğuşturulmaktadır. Soğuk su, direnci ihmal edilebilir olan bakırdan yapılmış borulara 15°C ve 3.5 m/s hızla girmektedir. Bakır borular 14 mm çapa ve 50 cm uzunluğa sahiptir. Buhar tarafı ısı aktarım katsayısı 21,800 W/m²°C ise; 2.3 kg/s debideki buharı yoğuşturmak için su çıkış sıcaklığını ve gerekli boru sayısını hesaplayınız.

msu=1 cP   rsu= 1000 kg/m3   ksu= 0.628 W/mK   Cpsu= 4.18 kJ/kg°C   hfg100°C=2257.2 kJ/kg

(30) 2. 25.4 mm dış çapında, 10 m uzunluğunda ve dış yüzey sıcaklığı 100.8°C olan yatay bir boru 31°C’ta durgun bir ortamdadır. Borunun 1 m’sinden 1 saatte olan ısı kaybını hesaplayınız.

(30) 3. 5 cm çap ve 5 cm yükseklikteki silindirik bir kutuda bulunan donmuş gıda maddesinin sıcaklığı -20°C’dır. Bu kutu, 30°C sıcaklık ve 16 W/m²K ısı aktarım katsayısına sahip hava akımına bırakılmaktadır. 30 dakika sonra kutu merkez sıcaklığı ne olur ?

kgıda=2 W/m°C       rgıda= 960 kg/m3         Cpgıda= 2.51 kJ/kgK


TEMEL HESAPLAMA TEKNİKLERİ 1998-1999 GÜZ YARIYILI ARASINAVI
(Açık Kitap ve Not)

(30) 1. Fiyatı 250.000.- TL olan % 88 KM’li makarna, deniz yolu ile ihraç edilmektedir. Taşıma sırasında nem oranı % 22’ye yükseldiğine göre, ihracatçının aynı karı elde etmesi için makarnanın yeni satış fiyatı ne olmalıdır ?

(35) 2. 100 kg, % 75 şeker, %21 su ve % 4 suda çözünebilen safsızlık içeren çözelti kristalizatörde kristallendirilmektedir. Buradan elde edilen kristal şeker-doygun çözelti (% 67 şeker içerikli) karışımı separatörde ayrılmaktadır. Daha sonra uygulanan kurutma işlemiyle separatörden çıkan ıslak şeker kristalleri ağırlıklarının % 15’ini kaybederek tamamen kuruyor. Bu işlem sonucunda elde edilen kristal şekerdeki safsızlık miktarını bulunuz, verimi hesaplayınız.

Verim=(elde edilen şeker/başlangıçtaki şeker)*100

(35) 3. Bir fırında % 20 fazla hava ile % 2 CO2, % 28 CO, % 2 O2, % 10.4 H ve %57.6 N2 içeren gaz yakıt yakılmaktadır. Yanma sonucu oluşan gazların fırından çıktığı yer ile bacaya gittiği yol arasında baca gazına hava sızmaktadır. Bacadan alınan seyrelmiş baca gazının Orsat analizi % 4.6 CO2, % 3 CO, % 10.8 O2 ve % 81.6 N2 olarak bulunmuştur.

a.    Yakılan her 100 mol gaz için baca gazına ne kadar hava sızmıştır ?

b.    Fırın çıkışındaki baca gazının bileşimi nedir ?


ISI TRANSFERİ 2000-2001 GÜZ YARIYILI ARASINAVI
(Açık Kitap ve Not)

(30) 1. Uzunluğu L, iç yarıçapı r1, dış yarıçapı r2, iç yüzey sıcaklığı T1, dış yüzey sıcaklığı T2 olan içi boş bir silindirde sıcaklığın yarıçapla değişimini veren ifadeyi çıkarınız.

(35) 2. D iç çapındaki bir borudan kargaşalı akışta akmakta olan bir sıvı gıda için hi değeri 900 W/m²°C’dır. Aşağıdaki durumlar için hi’nin yeni değerlerini hesaplayınız.

a.    Boru çapının 1/3’e inmesi,

b.    Boru boyunun 3 katına çıkması,

c.    İşlem sıcaklığının yükselmesi nedeni ile diğer fiziksel özellikler aynı kalırken viskozite (mb) değerinin 1/3 azalması.

(35) 3. 3.6 ton/h debideki balık yağı 75°C’tan 25°C’a soğutulmak isteniyor. 13°C’taki soğutma suyunun debisi 5 ton/h’dir. 21 mm iç, 25 mm dış çapındaki bir iç boru ve 50 mm iç çapındaki dış borudan oluşacak paslanmaz çelik (k=16 W/m°C) bir ısı değiştiricinin boyu en az ne olmalıdır ?

Balık yağı ve suyun özellikleri:

 

Balık yağı

Su

m, Pa.s

0.022

0.68*10-3

r, kg/m3

925

994

k, W/mK

0.169

0.628

Cp, kJ/kgK

1.9

4.181


ISI İLETİMİ 1998-99 GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI
(Açık Kitap ve Not)

(20) 1. Yüzey alanı 3 m² olan bir duvarın kalınlığı 10 cm, ortalama ısıl iletkenlik katsayısı 0.2 W/mK’dir. Bu duvarın iç ve dış yüzey sıcaklıkları sırasıyla 15°C ve 30°C olduğuna göre günlük ısı aktarımı kaç kJ’dür ?

(20) 2. 25.4 mm dış çapında, 10 m uzunluğunda ve dış yüzey sıcaklığı 100°C olan yatay bir boru 20°C sıcaklıktaki durgun bir ortamdadır. Boru yüzeyinden 1 saatte olan ısı kaybını hesaplayınız.

(30) 3. 15.6°C sıcaklıkta, 1 atm basınçtaki hava akış yönüne dik 10, akış yönüne paralel 1 boru içeren sisteme 8 m/s hızla girmektedir. Boru yüzeyleri 57.2°C sıcaklıktadır. Boru dış çapları 25.4 mm ve borular arası mesafe 38.1 mm’dir. 0.305 m boru boyu için ısı aktarım hızını ve hava çıkış sıcaklığını hesaplayınız.

(30) 4. 5 cm çap ve 5 cm yüksekliğindeki silindirik bir kutuda bulunan donmuş gıda maddesinin sıcaklığı –18°C’tır. 21°C sıcaklığında ve ısı aktarım katsayısı 5.7 w/m²K olan bir ortama bırakılan bu kutunun sıcaklığı 30 dakika sonra ne olur ?

kgıda = 2 W/m°C        rgıda = 961 kg/m3        Cpgıda = 2.51 kJ/kg°C