Etiket Arşivleri: içecek

Meyve Suyu, İçecek ve Benzeri Ürünler ( Doç.Dr. Osman KOLA )

MEYVE SUYU, İÇECEK VE BENZERİ ÜRÜNLER
Doç.Dr. Osman KOLA

Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler

Meyve suyu sanayisinde faaliyet gösteren firmalar meyve suyu konsantresi ve püresi yani ara mamul üreticileriyle, tüketime hazır içecek üreticileri olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Meyve suyu işleme sanayisinde üretim, üç tip hat üzerinden yapılmaktadır. Bunlar;

Berrak hat (elma, vişne gibi meyvelerin işlendiği);
Bulanık hat (şeftali, kayısı gibi meyvelerin işlendiği)
Narenciye hattı (portakal, limon gibi meyvelerin işlendiği)

Meyve suyu, içecek ve benzeri ürünler aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:
I. Meyve Suyu
II. Meyve Nektarı
III. İçecek
a. Meyveli İçecek
b. Aromalı İçecek
c. Gazlı Alkolsüz İçecek
IV. Meyve Suyu Tozu

Meyve Suyu Nedir?

Meyveden Elde Edilen Meyve Suyu

Konsantreden Hazırlanan Meyve Suyu

Meyveden Elde Edilen Meyve Suyu

Meyveden mekanik yolla elde edilen ve elde edildiği meyvenin karakteristik renk, koku ve tadına sahip, fermente olmamış fakat fermente olabilen üründür

Konsantreden Hazırlanan Meyve Suyu

Konsantre etme sırasında uzaklaştırılan miktarda ve meyve suyunun özelliklerini önemli ölçüde etkilemeyen, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal açıdan uygun ve içilebilen özellikteki su ile konsantrasyon sırasında ayrılan uçucu aroma maddelerinin (aynı meyvenin aromasının) katılmasıyla elde edilen ve meyveden elde edilenle duyusal ve analitik özellikleri aynı olan üründür.

Meyve Nektarı

Meyve suyuna, konsantreden üretilen meyve suyuna, meyve suyu konsantresine, meyve suyu tozuna, meyve püresine veya bunların karışımına, su ve şekerlerin ve/veya balın ilave edilmesiyle elde edilen (>%20), TGK 2006/56’de belirtilen hükümlere uygun, fermente olmamış ancak fermente olabilen üründür.


Kaynak: https://food.adanabtu.edu.tr/upload/haber/doc/HELAL%20GIDA.pdf

Alkollü İçeceklerin Analizleri ( MEGEP )

 • 1. ALKOLLÜ İÇECEKLERİN DUYUSAL VE FİZİKSEL ANALİZLERİ

 • 1.1. Türk Gıda Kodeksine Göre Şarapların Sınıflandırılması

 • 1.2. Şaraplarda Numune Alma

 • 1.3. Şaraplarda Duyusal Analizler

 • 1.3.1. Şarapta Görsel Değerlendirme

 • 1.3.2. Şaraplarda Kokusal Değerlendirme

 • 1.3.3. Şarabı Tadarak Değerlendirme

 • 1.3.4. Şarapların Puanla Değerlendirilmesi

 • 1.4. Türk Gıda Kodeksine Göre Biranın Özellikleri

 • 1.5. Biraların Duyusal Özellikleri

 • 1.6. Birada Duyusal Analizler

 • 1.6.1. Görünüş Muayenesi

 • 1.6.2. Koku Muayenesi

 • 1.6.3. Tat Muayenesi

 • 1.7. Bazı Distile Alkollü İçeceklerde Duyusal Analizler

 • 1.7.1. Brendilerde Duyusal Analizler

 • 1.7.2. Rakıda Duyusal Analiz

 • 1.8. Alkollü İçeceklerde Fiziksel Analizler

 • 1.8.1. Alkollü İçeceklerde Yoğunluk Tayini

 • 1.8.2. Birada Balling (Sakkarometre) İle Zahiri Ekstrakt Tayini

 • 1.8.3. Alkollü İçeceklerde Alkolometre ile Alkol Miktarı Tayini

 • 2. ALKOLLÜ İÇECEKLERİN KİMYASAL ANALİZLERİ

 • 2.1. Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği’ne Göre Tanımlar ve Özellikler

 • 2.1.1. Rakı

 • 2.1.2. Rom

 • 2.1.3. Viski

 • 2.1.4. Tahıl Distilat İçkisi

 • 2.1.5. Kanyak

 • 2.1.6. Brendi

 • 2.1.7. Cin Ve Votka

 • 2.1.8. Likör Ve Meyve Likörü

 • 2.2. Türk Gıda Kodeksi Şarap Tebliği’ne Göre Şarapların Kimyasal Özellikleri

 • 2.3. Alkollü İçeceklerde Alkol Tayini

 • 2.3.1. Yöntemin İlkesi

 • 2.3.2. Gerekli Araç ve Gereçler

 • 2.3.3. İşlem

 • 2.4. Birada Karbondioksit Tayini

 • 2.4.1. Yöntemin İlkesi

 • 2.4.2. Gerekli Araç ve Gereçler

 • 2.4.3. İşlem

 • 2.5. Birada Yapay Köpürtücü Tayini

 • 2.5.1. Yöntemin İlkesi

 • 2.5.2. Gerekli Araç-Gereç ve Kimyasal Maddeler

 • 2.5.3. İşlem

 • 2.6. Şarapta Asitlik Tayini

 • 2.6.1. Yöntemin Amacı ve İlkesi

 • 2.6.2. Gerekli Araç-Gereç ve Kimyasal Maddeler

 • 2.6.3. İşlem

 • 2.7. Şarapta Uçucu Olmayan Asit Tayini

 • 2.7.1. Amaç Ve Yöntemin İlkesi

 • 2.7.2. Gerekli Araç-Gereçler ve Kimyasal Maddeler

 • 2.7.3. İşlem

Kaynak: http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller

Alkollü ve Alkolsüz İçecekler Sektör Raporları

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

SITC No : Alkolsüz içecekler : 111 Alkollü içecekler : 112 Armonize No : Sular : 2201 Meşrubat : 2202 Bira : 2203 Şarap : 2204 Konyak : 22082012, 22082062 Viski : 220830 Cin : 220850 Votka : 220860 Likör : 220870 Rakı : 220890480011, 220890710011 Alkollü ve alkolsüz içecekler sektörü çok geniş bir ürün yelpazesine sahip bulunmakla birlikte, tüm ürünler Türk Gümrük Tarife Cetvelinde “Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke” başlığı alt ında Fasıl No: 22’de yer almaktadır. Türkiye, içme suyu ve maden suları aç ısından zengin kaynaklara sahip bir ülkedir. Ticari olarak içme suyu sektörü, ambalajı geri dönüşümlü ve geri dönüşümsüz sular ve maden sularını kapsamaktad ır. Alp-Himalaya organik kuşağında bulunduğundan, Türkiye maden suları aç ısından da büyük bir potansiyele sahiptir. Türkiye’deki maden sularının mineral konsantrasyonları oldukça yüksek bulunmaktad ır. Yabanc ı ortakl ı firmalar ın da faaliyette bulunduğu gazlı meşrubat sektöründe modern teknoloji kullanılarak üretim gerçekleştirilmekte, en çok kolalı içecekler üretilmekte, bu ürünü meyveli içecekler ve aromalı içecekler izlemektedir. Türkiye bira üretiminin % 90’ından fazlası yurt içi tüketim için gerçekleştirilmekte ve kişi başına tüketim artışlarının paralelinde üretimin de arttığı görülmektedir. Turizm sektöründeki gelişmeler de diğer içeceklerde olduğu gibi bira üretimini etkilemektedir. Şarap üretimi daha çok Marmara-Trakya, Ege ve İç Anadolu Bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Sektörde klasik üretim tesisleri ile birlikte modern üretim tesisleri de faaliyet göstermektedir. İçki sektöründe Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmaları çerçevesinde 20/01/2001 tarihinde yürürlüğe giren yasa ile, distile alkollü içkiler başta olmak üzere bazı alkollü içkilerin üretim, ithalat ve ihracatındaki devlet tekeli ortadan kaldırılmıştır. TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİ İhracat Alkollü içkiler içerisinde en önemli ihraç kalemini bira oluşturmaktadır. 2012 yılında bir önceki yıla göre bira ihracatı değer olarak yaklaşık %11,4 artış, 2011 yılında ise % 6 oranında azalış göstermiştir. Birleşmiş Milletler ambargosu nedeniyle 2002 ve öncesinde bira ihracatı yap ılamayan Irak sonraki yıllarda en önemli ihraç pazarı olmuştur. Bu ülkeye 2011 yılında 26,5 milyon dolarlık, 2012 yılında ise 33 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. 2012 yılında bira ihracatında ilk sırada yer alan Irak’ı, yaklaşık 6,6

milyon dolarla Azerbaycan izlemiştir. Bu ülkeleri 5,9 milyon dolarla KKTC ve 2,9 milyon dolarla Lübnan izlemiştir. BAE, Kanada ve Bahreyn 2012 yılında en çok bira ihracatı gerçekleştirilen diğer ülkeler olmuşlardır. Toplam alkollü içkiler ihracatı içinde biradan sonra en çok rak ı ihracat ı gerçekleştirilmektedir. Toplam 28,3 milyon dolarlık ihracatın yapıldığı 2012 y ılında, KKTC’ye yaklaşık 11,6 milyon dolarlık rakı ihracat ı gerçekleştirilmiş, bu ülkenin toplam rakı ihracatından almış olduğu pay yaklaşık % 41,2 olmuştur. Bu ülkeyi 8,9 milyon dolarla Almanya, 2,3 milyon dolarla Irak ve 696 bin dolarla Suriye izlemiştir. Önemli Ürünler İtibariyle Türkiye’nin Alkollü ve Alkolsüz İçecekler İhracatı (Miktar; 1.000 litre, Değer: 1.000 Dolar) 2010 2011 2012 Ürün Adı Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Bira 112.762 68.364 102.030 64.240 110.387 71.552 Şarap 2.708 7.362 2.695 8.757 2.702 9.271 Votka 42 114 50 264 13 76 Rakı 4.893 22.942 5.489 25.561 5.527 28.291 Meşrubat 114.415 72.653 146.820 98.026 150.772 108.443 Memba Suyu ve Soda 172.081 29.498 173.610 33.040 206.533 37.405 Kaynak: TÜİK Şarap ihracatı ise, 2012 y ılında bir önceki yıla göre değer olarak yaklaşık % 5,9 oranında artış göstermiştir. 2012 yılında 2,3 milyon dolarlık şarap ihracatı gerçekleştirilen Belçika toplam şarap ihracatı içinde ald ığı % 24,4’lük payla en çok şarap ihracatı gerçekleştirilen ülke olmuştur. Bu ülkeyi 2 milyon dolarla KKTC ve yaklaşık 1 milyon dolarla Almanya izlemektedir. Bu 3 ülkenin 2012 yılı şarap ihracatından almış olduğu pay yaklaşık % 55,1 olmuştur. Alkolsüz içecekler ihracat ı içinde meşrubat sanayi ürünleri ihracatı önemli bir yer tutmaktadır. 2001 yılında 5,4 milyon dolar düzeyinde bulunan ihracat 2009 yılına kadar sürekli artış göstermiştir. 2009 yılında % 15 oranında azalan meşrubat ihracatı 2010 yılında % 23,3, 2011 yılında ise % 34,9, 2012 yılında % 10,7 oranında artarak 108 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. En fazla ihracat yapılan ülke olan Irak’a 2012 yılında 16,1 milyon dolarlık meşrubat ihraç edilmiş, bu ülkeyi 14,2 milyon dolarla KKTC ve 7,9 milyon dolarla Almanya izlemiştir. 2012 yılında bir önceki yıla göre % 13,2 oranında artarak 37,4 milyon dolar olarak gerçekleşen memba suyu ve soda ihracatının 8,4 milyon doları, diğer bir ifade ile yaklaşık % 22,5’i Almanya’ya gerçekleştirilmiştir. Almanya’yı 7,0 milyon dolarla İngiltere, 3,4 milyon dolarla BAE ve 1,9 milyon dolarla KKTC izlemiştir. İthalat Türkiye’ye ithal edilen alkollü içkilerin başında viski gelmektedir. 2011 yılında 55,1 milyon dolar olarak gerçekleşen ithalat, 2012 yılında % 1 oranında artarak 55,6 milyon dolar düzeyine yükselmiştir. En fazla ithalat 35,6 milyon dolarla İngiltere’den yapılmakta, bu ülkeyi 15 milyon dolarla ABD izlemektedir. 2012 yılında viskiden sonra 16,9 milyon dolarla en çok votka ithalatı yap ılmış olup; en fazla votka ithalatı s ırasıyla 6,9 milyon dolarla İsveç’ten, 3,1 milyon dolar ile İngiltere’den ve 1,3 milyon dolarla Fransa’dan yapılmıştır.

Votka’dan sonra 2012 y ılı ithalat ı fazla olan diğer alkollü içki ise şaraptır. 9,2 milyon dolarlık toplam ithalat, en fazla; sırasıyla, 4,3 milyon dolarla Fransa, 2,3 milyon dolarla İtalya ve 1,2 milyon dolarla Şili’den gerçekleştirilmiştir. Önemli Ürünler İtibariyle Türkiye’nin Alkollü ve Alkolsüz İçecekler İthalatı (Miktar;1.000 litre, Değer; 1.000 Dolar) 2010 2011 2012 Ürün Adı Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Bira 1.293 1.352 5.198 5.032 3.688 3.651 Şarap 1.693 5.610 1.792 7.079 2.176 9.280 Konyak 25 515 57 1.206 61 1.749 Viski 1.572 21.441 3.289 55.119 2.812 51.662 Cin 427 848 552 1.970 377 1.615 Votka 3.010 8.215 4.346 13.218 3.543 16.929 Likör 835 2.900 1.527 6.715 1.219 6.809 Memba Suyu ve Soda 1.253 1.099 1.618 1.751 2.042 1.909 Meşrubat 24.446 32.542 38.238 49.025 45.296 46.922 Kaynak: TÜİK Toplam 6,8 milyon dolarlık 2012 yılı likör ithalat ının 1,6 milyon dolarını İrlanda’dan, 1,1 milyon dolarını İtalya’dan, 1,1 milyon dolarını İngiltere’den ve 653 bin dolarını Fransa’dan yapılan ithalat oluşturmuştur. Toplam 3,6 milyon dolarlık 2012 yılı bira ithalat ının en fazla yapıldığı ülkeler; 910 bin dolarla Meksika ve 688 bin dolarla Ukrayna olmuştur. Konyak ithalatının tamamına yakını Fransa’dan yap ılırken değeri 1,6 milyon dolardır, yaklaşık 1.2 milyon dolarlık 2012 yılı cin ithalat ının % 81’i İngiltere’den gerçekleştirilmiştir. 2012 yılında meşrubat ithalatı 2011 y ılına göre % 3,7 artarak 47 milyon dolar olmuştur. En fazla ithalat 22,3 milyon dolarla Avusturya’dan gerçekleşmiş, bu ülkeyi 9,8 milyon dolarla Romanya ve 3,3 milyon dolarla İsviçre izlemiştir. Ülkemizdeki yabancı turistlerin tüketimine yönelik olarak içme suyu ve maden suyu ithalatının da gerçekleştirildiği görülmektedir. 2012 yılı ithalat ı önceki y ıla göre % 11,7 artarak 1.9 milyon dolar olarak gerçekleşmiş, ithalatın % 48,6’sını İtalya’dan yapılan ithalat oluşturmuştur. DÜNYA TİCARETİ Dünya alkollü içkiler dış ticaretinde birinci s ırada şarap yer almakta, bu ürünü içinde viski, votka ve cin gibi ürünlerin yer aldığı distile alkollü içkiler izlemektedir. Toplam alkollü içkiler dış ticaretinin büyük bir k ısmını Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin kendi aralarında yaptığı ticaret oluşturmaktadır. 2012 yılında dünya şarap ihracatının değer olarak yaklaşık % 31,3’ünü 10,04 milyar dolar ile Fransa gerçekleştirmiş, bu ülkeyi 6,03 milyar dolar ile % 18,8’ini gerçekleştiren İtalya ve 3,3 milyar dolar ile % 10,2’sini gerçekleştiren İspanya izlemiştir. 2012 yılında en fazla şarap ithalatı gerçekleştiren ülkeler ise 5,3 milyar dolar ile ABD, 4,9 milyar dolar ile İngiltere ve 3,0 milyar dolarla Almanya’dır. Kanada, Çin, Japonya ve Belçika diğer önemli şarap ithalatçısı ülkelerdir.

Önemli Ürünler İtibariyle Dünya Alkollü ve Alkolsüz İçecekler İhracatı (Milyon ABD $) Ürün Adı 2009 2010 2011 2012 Bira 10,509 11,022 11,996 120,992 Şarap 25,579 27,891 32,600 32,136 Viski 7,869 8,953 11,243 11,336 Votka 1,963 2,304 2,634 2,629 Likörler 2,682 2,869 3,276 3,050 Meşrubatlar 13,086 13,747 16,296 15,537 Memba suyu ve soda(2201) 2,670 2,710 3,059 2,724 Kaynak: ITC, Trade Map 2012 yılında gerçekleşen yaklaşık 10,87 milyar dolarlık toplam dünya bira ihracatının 2,12 milyar dolarını Meksika, 1,93 milyar dolar ını Hollanda ve 1,36 milyar dolar ını Almanya gerçekleştirmiştir. Belçika, İngiltere, Fransa, ABD ve İrlanda diğer önemli bira ihracatçısı ülkelerdir. Bira ithalatında ise, 2012 yılı toplam dünya ithalat ının 3,92 milyar dolar ile % 35,4’ünü gerçekleştiren ABD birinci sırada yer almaktadır. Diğer önemli bira ithalatçısı ülkeler ise 675 milyon dolar ile İngiltere ve 625 milyon dolar ile İtalya’dır. Önemli Ürünler İtibariyle Dünya Alkollü ve Alkolsüz İçecekler İthalatı (Milyon ABD $) Ürün Adı 2009 2010 2011 2012 Bira 10,281 10,721 11,778 11,060 Şarap 26,101 28,244 33,260 31,959 Viski 7,537 8,356 10,406 9,222 Votka 2,789 3,156 3,593 3,337 Likörler 2,806 2,930 3,374 3,136 Meşrubatlar 12,545 13,079 14,916 13,064 Memba suyu ve soda 2,865 2,833 3,231 2,766 Kaynak: ITC, Trade Map Distile alkollü içkiler dünya dış ticaretinin büyük bir k ısmı yine gelişmiş ülkelerce gerçekleştirilmektedir. Bu grup içinde bulunan viskide, 6,92 milyar dolarlık ihracatı ile İngiltere en önemli ihracatçı ülke konumundad ır. Dünya viski ihracatının % 61,1’ini İngiltere gerçekleştirmektedir. 2012 yılında en fazla viski ithal eden ülkeler ise 1,76 milyar dolar ile ABD ve 867 milyon dolar ile Fransa olmuştur. 3,34 milyar dolarlık 2012 yılı votka ithalat ında 1,90 milyar dolarla ABD ilk sırada yer almıştır. İhracatta ise 584 milyon dolarla İsveç yer almış, bu ülkeyi 477 milyon dolarla Fransa izlemiştir. 2011 yılında değer olarak % 18,5 oranında artış gösteren meşrubat ve benzeri alkolsüz içecekler ihracatı 2012 y ılında % 4,7 oranında azalma göstermiştir. 2012 yılının önemli ihracatçı ülkeleri 2,57 milyar dolar ile Avusturya ve 1,65 milyar dolar ile İsviçre’dir. Önemli ithalatçı ülkeler ise 2,16 milyar dolar ile ABD ve 957 milyon dolar ile İngiltere’dir. Dünya içme suyu ihracatında ise 2012 yılında ilk sırada 790 milyon dolarla Fransa yer almakta, bu ülkeyi 489 milyon dolarla Çin ve 453 milyon dolarla İtalya izlemektedir. En önemli ithalatçı ülke ise 479 milyon dolarl ık içme suyu ithalatı gerçekleştiren Hong Kong’dur. Bu ülkeyi 456 milyon dolarla ABD ve 277 milyon dolarla Japonya izlemiştir.

Kaynak: http://www.ibp.gov.tr/pg/sektorpdf/tarim/alkollu_alkolsuz_icecekler.pdf

Gazlı Alkolsüz İçecekler

Gazlı alkolsüz içecekler

GAZLI ALKOLSÜZ İÇECEKLERİN BİLEŞENLERİ 

1. SU

2.TATLANDIRICILAR a.şeker  b.sıvı şeker  c.şeker benzeri ve yapay tatlandırıcılar  .” -sobitol, mannitol, ksilitol gibi şeker alkoller (4 kcal/g) -sakkarin,dulsin,sodyum ve kalsiyum siklamat,  aspartam, asesulfam-K, eritritol

3. KARBONİK ASİT (CO ) 2  -içecekteki şeker ve tuzun kana geçişini kolaylaştırır  -ferahlatıcı etkisi vardır  -ortamın pH değerini düşürür, karbondioksit halinde kutu veya şisede iç basıncı artırır

4.ASİTLER ve MEYVE ASİTLERİ  -sitrik asit, tartarik asit, laktik asit  -orto-fosforik asit (inorganik asit olduğundan yalnızca  kafeinli içeceklerde 0.7 g/kg düzeyinde ve askorbik asit ile birlikte kullanılır

5. ESANSLAR

6.TEMEL MADDELER  -limon, mandarin,portakal, tangerin gibi turunçgil konsantreleri  EMÜLSİFİYERLER l -bulanık ürünler için kullanılır BVO(Brominated tegetable Oil) son üründe miktarı 15 ppm olmalıdır l 8. RENK MADDELERİ (Beta-karoten vb)

Gazlı Alkolsüz İçecek Üretim Akım Şeması l Şurup Hazırlama l Şurup İngrediyenleri l Karıştırma l Su Ön İşlemleri l Suyun Deaerasyonu l Soğutma ve Karbonatlama l Şişeleme

….

Gazlı Alkolsüz İçeceklerde Benzen ( Ayşenur SARITAŞ )

BENZEN NEDİR? Benzol olarak da bilinen benzen renksiz bir sıvıdır. Benzen havaya çok hızlı bir şekilde karışır ve suda çok az çözünür. Benzen yüksek oranda alevlenebilen bir maddedir. Benzen hem endüstriyel hem de doğal kaynaklardan dolayı hava, su ve toprakta bulunabilir.

Benzen aren veya aromatik hidrokarbonlar olarak adlandırılan organik bileşikler sınıfının en basit üyesidir. l Kaynama noktası 80,1°C ve erime noktası 5,5°C olan bir sıvıdır. l Molekül formülü C H . 6 6

Benzen, endüstride plastik imalinde kullanılan stiren ve fenolün sentezinde başlangıç maddesi olarak, naylon bileşenlerinde, sentetik deterjan imalinde kullanılır. Uçak benzinlerinde, boya yapmaya yarayan anilinin başlangıç maddesi ve böcek öldürücü olarak da benzen kullanılır.

Benzen çevrede yaygın olarak bulunmaktadır. Endüstriyel işlemler çevrede bulunan benzenin temel kaynaklarıdır. Havadaki benzen düzeyleri yanan kömür ve yağın emüsyonlarından, motorlu taşıtların egzoslarından ve servis istasyonlarından evaporasyon ile yükselebilir.

Sigara dumanı havadaki benzenin diğer bir kaynağıdır. Benzen havaya su ve toprak yüzeylerinden geçebilir. Havada iken benzen diğer kimyasallar ile reaksiyona girer ve birkaç gün içinde parçalanır. Havadaki benzen ayrıca yağmur ve kar ile toprakta birikebilir.

3.Benzene Nasıl Maruz Kalınır?  Hemen her gün benzene düşük düzeyde de olsa maruz kalmaktayız.  Benzene çevrede, çalışma ortamında ve evde maruz kalınabilir.  Benzene maruz kalmanın temel kaynakları:  Sigara dumanı  Otomobil servis istasyonları  Motorlu araçların egzosları

Ayrıca yapıştırıcılar, boyalar, mobilya cilaları gibi benzen içeren ürünlerin buharları veya gazları ile de benzene maruz kalınabilir. l Amerika’da benzene maruz kalmanın yaklaşık %50’si sigara içmekten veya sigara dumanına maruz kalmaktan kaynaklanır. l Günde 32 tane sigara içen bir kişi her gün yaklaşık 1.8 mg benzen alır.

Bu miktar sigara içmeyenler tarafından alınan ortalama günlük benzenin 10 katıdır. Açık havada ölçülmüş benzen düzeyleri ise 0.02- 34 ppb arasındadır. l Şehirlerde veya endüstriyel alanlarda yaşayan insanlar kırsal kesimlerde yaşayanlara göre havada çok daha yüksek düzeyde benzene maruz kalırlar.

Evdeki benzen düzeyleri ise açık havadaki düzeyden genellikle daha yüksektir. Pek çok insan için gıda, içecekler veya içme suyu ile benzene maruz kalma düzeyi havaya göre daha yüksek değildir. l İçme suyu genellikle 0.1 ppb’den daha az benzen içerir.

Benzen ile kontamine olmuş musluk suyunu kullanan insanlar içme suyundan veya bu su ile hazırlanmış yemeklerden benzene maruz kalabilirler. Çalışma ortamında benzen üreten veya kullanan insanlar benzene en yüksek düzeylerde maruz kalırlar. Amerika’da 238 000 insan bu şekilde benzene maruz kalmıştır.

4.Benzen Sağlığımızı Nasıl Etkiler?  Benzene maruz kalmanın ardından zararlı sağlık etkilerinin oluşup oluşmadığını bazı faktörler belirlemektedir.  Bu faktörler maruz kalınan benzen miktarı ve maruz kalma süresidir.  Benzene uzun süre maruz kalmanın etkileri hakkında birçok bilgi benzen kullanan endüstrilerde çalışan insanlar ile yapılan çalışmalar sonucu elde edilmiştir.

Eğer benzen cildinize temas ederse kızarıklığa ve yanmaya neden olabilir. Gözlerin benzen ile teması sonucu tahrişe ve korneada hasara neden olur. Uzun süre benzene maruz kalan insanlarda özellikle kemik iliği gibi kan hücrelerini oluşturan dokularda benzenin zararlı etkileri görülür.

Bu etkiler normal kan üretimini bozar ve önemli kan bileşenlerinde azalmaya neden olur. Kırmızı kan hücrelerindeki azalma anemiye yol açar. Kandaki diğer bileşenlerin azalması ise aşırı kanamaya neden olur. Benzene aşırı derecede maruz kalmak enfeksiyon ihtimalini arttırarak ve kansere karşı vücudun savunmasının azaltarak bağışıklık sistemine zarar verir.

Böylece kan üretiminde rol oynayan organların kansere yakalanma riski ortaya çıkar.

Hamile hayvanlar ile yapılan çalışmalar benzen solumanın fetus gelişimi üzerine zararlı etkileri olduğunu göstermiştir.

5.Gazlı Alkolsüz İçeceklerde Benzenin Tarihi l 1990’da Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) bazı alkolsüz içeceklerde benzen varlığını saptamıştır Bunun ardından FDA ve içecek firmaları birlikte çalışmalara başlamıştır. FDA 1990’dan beri benzeni karsinojen bir madde olarak kabul etmesi nedeniyle tüketicilerin sağlığını etkileyen en önemli konulardan biri olarak görmektedir.

1990’ların sonuna doğru bazı alkolsüz içeceklerde bulunmuş olan benzenin askorbik asit varlığında benzoatın parçalanması nedeniyle oluştuğu saptanmıştır. Benzen, diet içecekler ile vitamin C’nin yüksek oranda bulunduğu içeceklerde en yüksek düzeydedir. Şeker miktarının azlığının bu konuda etkili olduğu belirtilmektedir  1998’de Amerika’da Coca-cola ve Pepsi ürünleri benzen kontaminasyonu nedeniyle geri çağrılmıştır.

1999’da ise Avrupa’da Coca-cola ürünleri yine benzen düzeylerinin yüksek çıkması nedeniyle geri çağrılmıştır. 2001’de yapılan çalışmaya göre benzoat ve askorbik asit kullanımı ile son üründeki benzen miktarı 3 ppb’den yüksek çıkmıştır. l Avrupa Birliği yönetmeliğine göre içme suyundaki benzen sınırı 1 ppb olarak belirtilmiştir.

Her ne kadar rafta uzun süre bekleyen ürünlerde benzen düzeyi 25 ppb olarak bulunsa da daha sonra ısı ve ışığa maruz kalan bu ürünlerde benzen düzeyi 82 ppb’ye kadar çıkmaktadır. l Benzen oluşma eğilimi gelişmekte olan ülkelerde özellikle soda satışlarının yüksek olduğu sıcak ülkelerde en büyük problemdir.

Amerika’daki benzen sorunu kelatlaştırıcı ajan olarak kalsiyum disodyum EDTA ilavesinin endüstride kullanılması ile kontrol altına alınmıştır. l Ancak FDA gazlı olmayan alkolsüz içeceklerde kalsiyum disodyum EDTA’nın kullanımını uygun görmemektedir.

Yine İngiltere’deki Gıda Standartları Ajansı içecekler için kalsiyum disodyum EDTA kullanımının uygun olmadığını belirtmiştir. l Benzen kanserojen bir madde olarak lösemiye neden olmaktadır.

İçeceklerde bulunan benzene maruz kalan okul çağındaki çocuklarda 20’li yaşlarına kadar löseminin gelişmediği belirlenmiştir. l Benzen kan kanseri ve diğer kanser çeşitlerinin yanı sıra sinir ve bağışıklık sistemi hastalıklarına, anemiye ve kromozom kayıplarına neden olmaktadır.

Benzen özellikle az şekerli içeceklerde, sıcak iklimlerde veya alkolsüz içeceklerde benzen oluşumunu önleyecek teknik uyarlamanın yapılmadığı durumlarda büyük bir sorun teşkil etmektedir. l İngiltere ve Almanya’da 2006’da yapılan çalışmada diet içeceklerde benzen oluşumunun en yüksek düzeyde olduğu belirtilmiştir. l Bunun nedeni olarak ise şekerin yalıtıcı (insulating) etkisinin yokluğu gösterilmiştir.

Benzen açısından en yüksek risk taşıyan içecekler aşağıdaki kombinasyonları içerir: Ø Diet veya şekeri azaltılmış Ø Benzoat Ø Askorbik asit veya eritrobiotik asit Ø Meyve suyu Ø Turunçgil veya vişne aroması

2006’da yapılan çalışmada hidroksil radikallerinin benzoik asitten CO ’yi ayırdığı ve benzeni oluşturduğu belirlenmiştir. 2 l Alkolsüz içeceklere vitamin C ilave edilmemeli veya doğal olarak askorbik asit içeren meyve sularında Na benzoat gibi koruyucular kullanılmamalıdır. l Böylece benzen oluşumunu önlemek çok daha kolay olabilmektedir.

6.Amerikan Gazlı Alkolsüz İçeceklerinde Benzen l Fransa ve İngiltere’de bulunan gazlı alkolsüz içeceklerde oldukça yüksek düzeyde benzen bulunmasının ardından FDA’nın yaptığı araştırmaya göre Amerikalılar da aynı risk ile karşı karşıyadır. l Her ne kadar FDA endişe verici bir durum olmadığını belirtse de federal yetkililer test ettikleri diet alkolsüz içeceklerin %80’de benzen düzeyinin içme suyununkinden 4 kat daha yüksek olduğunu belirtmiştir.

Kanseri tetikleyici rol oynayan benzen vitamin C ve Na veya K benzoat ile alkolsüz içeceklerde oluşur. l Alkolsüz içeceklerde benzen oluşumunu etkileyen diğer faktörler:  Isı ve UV Işık Metal iyonları Rafta bekleme süresinin artması

Amerikan Çevre Koruma Ajansı içme suyunda benzenin maksimum bulaşı düzeyini 5 ppb olarak belirlemiştir. l FDA ise şişelenmiş su için bu düzeyi kalite standardı olarak kabul etmiştir. l FDA’nın Gıda Güvenliği Merkezi(CFSAN) tarafından yürütülen bir çalışmada analiz edilen birçok içecek örneğinde ya hiç benzen tespit edememiştir ya da içme suyu için sınır olan 5 ppb’nin altında benzen bulmuştur.

7.Gazlı Alkolsüz İçeceklerde Benzen Nasıl Oluşur?  Isı ve ışığa maruz kalmak hem Na veya K benzoat gibi benzoat tuzlarını hem de vitamin C içeren bazı içeceklerde benzenin düşük miktarlarının oluşumunu teşvik ettiği bulunmuştur. Na veya K benzoat bakteri, maya ve küf gelişimini önlemek için içeceklere ilave edilmektedir.

2005 Kasımında FDA tarafından yayınlanan labratuar sonuçlarına göre benzoat koruyucularını ve vitamin C içeren alkolsüz içeceklerin küçük bir bölümünde düşük miktarda benzen tespit edilmiştir. l Bu bilginin ışığında FDA hem benzoat hem de vitamin C içeren ürünleri toplamaya ve analiz etmeye başlamıştır.

2005 Kasımından 2006 Martına kadar süren çalışmada FDA 100’den fazla alkolsüz ve diğer içecekleri test etmiştir. l İçecek örnekleri Maryland, Virginia ve Michigan’daki satış depolarından temin edilmiştir. l Bu çalışma sınırlı sayıda ürün, marka ve sınırlı bir coğrafik alanı kapsamaktadır.

Çalışma sınırlı olmasına rağmen FDA benzen düzeylerinin tüketiciler için güvenilir olmadığı sonucuna varmıştır. l FDA’nın Toplam Diet Çalışması(TDS) programı boyunca gıdaların geniş bir bölümünde kontaminantların ve besinlerin çeşitli düzeyleri belirlenmiştir.

Bu sonuçlar aynı prosedürü kullanan diğer ülkelerde de aynı çıkmıştır ve bu nedenle FDA, TDS’nin sonuçlarının bazı nedenlerle yanlış olduğunu doğrulamıştır. l Sonuç olarak FDA bu çalışma farklılıklarının kaynağını belirlemek için hala araştırmaya devam etmektedir. l 1995-2001 yılları arasında FDA’nın TDS sonuçları bazı alkolsüz içeceklerde benzen düzeylerinin CFSAN’ın sonuçlarına göre oldukça yüksek olduğunu göstermektedir.

TDS tarafından kullanılan analitik method çalışmaları içecek örneklerini analiz etmek için kullanılan işlemlerin benzen düzeyini arttırdığını belirtmektedir. l Bu durum CFSAN tarafından yapılan geçmiş çalışmalarda belirtilen benzen düzeylerinden neden daha yüksek çıktığını açıklamaktadır. l TDS çalışması sonuçlarına rağmen geçmişte yapılan birçok çalışma alkolsüz içeceklerde bulunan benzen düzeylerinin halk sağlığı açısından güvenli olduğunu belirtmektedir.

CFSAN’ın yaptığı çalışma sonunda analiz edilen örneklerin hemen hemen tümü ya hiç benzen içermemektedir yada 5 ppb düzeyinin altında benzen içermektedir. l Diğer hükümet ajansları ve içecek endüstrisi tarafından test edilen yüzlerce örnekteki benzen düzeyleri CFSAN’ın buldukları ile tutarlıdır.

CFSAN’ın test ettiği 5 içecek ürününde benzen düzeyi 5 ppb nin üzerinde bulunmuştur. Ø Crystal Light Sunrise Classic Orange Ø Crush Pineapple Ø Safeway Select Diet Orange Soda Ø Aquacal Strawberry Flavored Water Beverage Ø Giant Light Cranberry Juice Cocktail

FDA, CFSAN’ın çalışmasında benzen düzeyi 5 ppb nin üzerinde çıkan bu ürünlerin firmaları ile temasa geçmiştir. l Üreticiler ise benzen miktarını azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmak için ürünlerini yeniden formüle etmişlerdir. l Bazı firmalar örneklerini CFSAN’a analiz için göndermişler ve bu örneklerde benzen düzeyinin 1 ppb den daha az olduğu bulunmuştur.

Kanada Sağlık Amerika’daki alkolsüz içeceklerde bulunmuş olan iz miktardaki benzen raporlarını takiben bu içeceklerde benzen varlığını araştırmaya başlamıştır. l Bu çalışma kapsamında askorbik asit ve benzoatları içeren 118 alkolsüz içecek ürünleri temin edilmiştir.

Ürünlerin büyük bir kısmı alkolsüz içeceklerdir fakat bazı az alkollü içecekler ve kokteyl karışımları da bulunmaktadır. l Ürünlerin %80’den fazlasında benzen ya hiç belirlenememiştir ya da güvenilir sınırın altında tespit edilmiştir. l Benzen içeren 118 üründen 4’ünde benzen düzeyi içme suları için sınır kabul edilen 5 µg/L’den yüksek çıkmıştır.

Bu 4 üründeki benzen düzeyleri içme suyu için standart kabul edilen değerden yüksek ise de Kanada Sağlık uzmanları benzene maruz kalan bu içeceklerin insan sağlığına zararlı olmadığını bildirmişlerdir. l Bu ürünlerin 2 tanesinde ortalama 15-23 µg/L arasında değişen düzeylerde benzen içerdiği bulunmuştur.

Üreticiler benzen oluşumunu elemine etmek için bu ürünleri yeniden formüle etmişlerdir. l Daha sonraki çalışmalarda Sağlık Kanada yeniden formüle edilmiş ürünlerde benzene rastlamamıştır. l Böylece işlem koşullarını ve formülasyonu kontrol ederek iz miktarda benzenin elemine olabileceği gösterilmiştir.

8.Japon Alkolsüz İçeceklerinde Benzen l Japon Sağlık Bakanlığı (JHM) 2006’da yaptığı çalışmada potansiyal tehlikesi bulunan katkı maddelerini içeren 31 farklı alkolsüz içecekte teste başlamıştır. l JMH bu 31 ürünün içinde DHC firmasının ürünü güvenlik standartlarının üzerinde benzen içerdiği bulunan tek üründür. l DHC firmasının Aleovera içeceğinin kabul edilebilir benzen düzeyinden 7 kat daha fazla benzen içerdiği tespit edilmiştir.

JMH yetkilileri belirlenen miktarın insan sağlığı açısından zararlı olmadığını belirtmişlerdir. l İngiltere Sağlık Birimi şehirde yaşayan insanların motorlu araçların emisyonu, servis istasyonları ve endüstriyel faaliyetlerden dolayı günde yaklaşık 400 ppb benzene maruz kalınabileceğini tahmin etmektedir. l JMH kansere neden olan benzen oluşumuna karışan askorbik asit ve Na benzoatlı birçok alkolsüz içecekte araştırmaya başlamıştır.

Alkolsüz içeceklerde benzen oluşumunun içeceklerin yüksek sıcaklıklarda uzun süre beklemesi sonucu daha çok arttığı belirlenmiştir. l Yapılan çalışmalarda şeker, yüksek fruktozlu mısır veya nişasta şurubu gibi tatlandırıcıların diet içeceklerdeki benzen oluşum reaksiyonunu geciktirebileceği belirtilmektedir.

9.Askorbik Asit ve Metal Katalizör Geçişi Varlığında Benzoik Asitin Dekarboksilasyonundan Benzen Üretimi l Bu çalışma askorbik asit tarafından oksijen ve hidrojen peroksitin metal katalizörlü azalması ile üretilen hidrosil radikallerinin bazı gıda ve içeceklerde uygun koşullar altında benzen üretmek için benzoik asite saldırabileceğini göstermektedir.

Bakır(ΙΙ) ve demir(ΙΙΙ) gibi metallerin geçişi süperoksit anyon radikali üretmek için askorbik asit tarafından oksijenin bir elektronunun azalmasını katalize edebilir. l Askorbik asit tarafından hidrojen peroksitin(H O ) sonradan oluşan metal 2 2 katalizörlü azalması hidroksil radikalini üretebilir.

Sodyum benzoatın optimum antimikrobiyal aktivitesi pH 2.5-4.0 aralığında gerçekleşir. l Sodyum tuzu sulu ortamlarda yüksek çözünürlüğü nedeniyle tercih edilmektedir. l İçeceklerde genellikle %1’den daha az düzeyde kullanılması kabul edilmişken bazı gıdalarda daha yüksek düzeylerde kullanılabilmektedir. l Mathew ve Songster(1965); sodyum benzoatın hidroksil radikali saldırısı ile dekarboksile olduğunu göstermiştir.

Sagone(1980) ise C- işaretlenmiş benzoat dekarboksilasyonunu kullanarak fagositik lökositler ile hidroksil radikali oluşumunu göstermiştir. l Alkoksil radikallerinin benzoatı dekarboksile etmediği belirlenmiştir.

9.1.Askorbik Asit ve Hidrojen Peroksit Üzerinde Reaksiyonun Bağımlılığı l Benzen üretimi düşük askorbik asit konsantrasyonlarında askorbik asit konsantrasyonunu arttırılması ile artmıştır. l Ancak askorbik asit konsantrasyonu benzoik asit konsantrasyonunu çok aştığı zaman askorbik asit miktarının artması ile benzen üretimi azalmıştır.

Askorbik asit konsantrasyonuna olan bağımlılık hidroksil radikali üretiminin askorbik asit konsantrasyonuna bağımlılığını göstermektedir. l Ancak yüksek konsantrasyonlarda askorbik asit hidroksil radikalinin bir toplayıcısı gibi benzoik asit ile rekabet etmektedir.

Benzen üretimi; H O konsantrasyonu askorbik 2 2 asit konsantrasyonunu geçene kadar H O 2 2 konsantrasyonu ile doğrusal olarak artmaktadır. l Standart koşullar altında (25°C ve 15 dk. reaksiyon süresi) reaksiyon karışımından hem askorbik asit hem de H O ihmal edildiğinde hiç 2 2 benzen belirlenememiştir.

Bununla beraber reaksiyon karışımı H O 2 2 yokluğunda 50°C’de 3 saat ısıtıldığında benzen üretilmiştir. l Çözeltide bulunan atmosferik oksijenin ardarda azalması ile bu koşullar altında hidroksil radikali oluşabilmektedir.

9.2.Metal Katalizör Geçişi Üzerine Reaksiyonun Bağımlılığı l Benzen üretimi 1mM CuSO 4 konsantrasyonunda optimumdur. l Bu metal iyonunun yüksek konsantrasyonları benzen üretiminde düşük bir azalışa neden olmaktadır. l 0.1 mM desferioxamin ilavesi ile tamamen baskılanan CuSO reaksiyon karışımından 4 ihmal edilirse önemli bir miktar benzen üretilmektedir.

CuSO yokluğunda reaksiyon karışımına 4 0.05 mM FeSO ilavesi optimum benzen 4 üretimine neden olmaktadır. l FeSO ’ün yüksek konsantrasyonları benzen 4 üretiminin baskılanmasına yol açar. l Bu sonuçlar metal iyonlarının hidroksil radikali üretimini katalize etmek için gerekli olduğunu göstermektedir.

l Ancak yüksek konsantrasyonları benzen üretimine engel olmaktadır. l 0.25 mM FeSO ile eşit molar miktar EDTA 4 ilave edildiğinde demirin EDTA’sız ilave edilmesine göre benzen üretiminde az bir azalma olmaktadır.

9.3.Reaksiyonun pH’ya Bağımlılığı l Benzen bu reaksiyon için pH 2-7 arasında oluşmaktadır. l Maksimum miktar benzen pH 2’de üretilmiştir. l Ph 3-5 arasında benzen üretiminde belirgin bir azalma görülmüştür ve pH 7’de reaksiyon karışımında hiç bezene rastlanmamıştır.

Bu sonuçlar benzoik asit üzerine hidroksil radikali saldırısının benzen ile sonuçlandığını göstermektedir. l Fakat benzoat anyonu üzerindeki saldırı hidroksibenzoatlar, fenol veya bifenil gibi diğer ürünlerin de oluştuğunu açık olarak göstermektedir.

10.Alkolsüz İçeceklerde Benzen ve Toluen Miktarlarının Belirlenmesi l Bu çalışmanın amacı özellikle gençler tarafından tüketilen gazlı alkolsüz içeceklerde bulunan hidrokarbonların nicel olarak değerlendirilmesidir. l Gıdalarda benzen gibi aromatik hidrokarbonların varlığı ambalaj materyalinden, koruyucuların parçalanmasından, ısı, pişirme işlemleri ve sterilizasyon için kullanılan ışınlama tekniklerinden kaynaklanır.

Bu amaçla; Ø Cola tarafından üretilmiş 20 içecek  Cola tarafından üretilmiş 10 light içecek  Portakal suyundan üretilmiş 15 içecek  Karbonlanmış 15 içecek kullanılacaktır.

20 adet Cola bazlı örneklerin 15 tanesi kutuda ve 5 tanesi ise şişelerdedir. Diğer örnekler ise kutuda bulunmaktadır.  Aromatik hidrokarbonlar kütle spektrometresi ile birleştirilmiş gaz kromotografisi ile analiz edilmiştir.  Sonuç olarak analiz edilen örneklerin hiçbirinde WHO tarafından limit değer kabul edilen 10 µg/kg düzeyi aşılmadığı belirtilmiştir.

Gazlı İçecek Sektörü

1.GİRİŞ

Ülkemizde gazlı içecek sektörü giderek büyümekte ve kullanım alanları çok çeşitli hale gelmektedir. Gazlı içecekler CO 2 içeren alkolsüz içecekleri kapsar. Kola ve gazoz gazlı içeceklerdendir. Bira ve şampanya ise gazlı içkilerdir. Gazlı içecekler özel tatlarıyla hoşa giderler. Rahatlatıcı, dinlendirici özellikleri vardır. Sosyal ilişkilerde, bir arada oturmalarda daha çok tercih edilir ve soğuk içilen içeceklerdir. Ülkemizde yılda kişi başına tüketilen meyve suyu miktarı 4-5 lt olmasına karşılık gazlı meşrubat yaklaşık 20 lt dir. Meyve suları ile karşılaştırıldığında beslenme açısından fazla bir değeri yoktur. Çünkü kabaca şekerli CO 2 sudan ibarettir. Meyvenin içerdiği vitamin, mineral maddeler ve meyveden gelen besinsel bileşiklerden mahrumdurlar ve boş kalori kaynağı olarak görülürler. Asitlerinin fazlalığı ile sindirim sisteminde bozulmalara, şeker içermeleri sebebiyle dişlerde çürümelere yol açarlar. Kafein içeren kolalar özellikle çocuk ve yaşlıların uykularını bozmakta, merkezi sinir sistemini aşırı şekilde uyarmakta ve kalp çarpıntılarına sebep olmaktadır.

1.1 Türkiye’de Gazlı İçeceğin Tarihçesi

Türkiye’de meşrubatın ilk üretim tarihi ile ilgili kesin bir bilgi olmamakla beraber Sultan II. Abdülhamit döneminde 19.yüzyıl sonlarında bazı gayrimüslimlerin İstanbul’da meşrubat fabrikası (gazozhane) açarak işlettikleri bilinmektedir. Cumhuriyet döneminde ise gazoz üretimine başlangıç 1930 yılına rastlamaktadır. İstanbul’da 1930’lu yıllarda esans, limon tuzu, ithal şişe ve karbonik asit ve meşrubat makineleri satan bir işyerinden karpuz kazan tabir edilen saturatör ile iki adet el trajı (şişe doldurma kapama makinası) ile üretime başlanmıştır. O yıllarda gazoz üretimi ilkel yöntemlerle yapılmaktaydı. Şeker şurubunu süzmek için bir keçe torbaya maşrapa ile filtreden geçirilir sonradan bir cezve ile şişelere tek tek konulmaktaydı. Şurubun eritildiği kazan ise eski bir İngiliz küveti idi. İçine şurup konmuş şişeler de el trajlarında doldurulmakta ve kapatılmaktaydı. Daha sonra İstanbul’da Kocataş Memba Suyu tesisinde Cool Kola Koka ismiyle ilk Türk meşrubatı üretilmiştir. O dönemde batı teknolojisi kullanılmaya başlanmıştır. O sıralarda Türkiye’de karamel üretim teknolojisi bilinmediğinden içenlerin dudaklarında iz bırakmaktaydı. Daha sonraları Nur Kola, Katibim Kola üretilmeye başlanmıştır. 1960’lı yılların başında Fruko Tamek’in üretildiği tesisler Türkiye'nin en modern fabrikasıydı. 1964 Ağustosunda Pepsi Cola, iki ay sonra da Coca

İçecekler ( MEGEP )

 • 1. ALKOLLÜ İÇECEKLER

 • 1.1. Alkollü İçeceklerin Zararları

 • 1.2. Alkollü İçecekler

 • 1.2.1. Fermantasyon Yolu ile Elde Edilen İçecekler (Az Alkollü)

 • 1.2.2. Distile Alkollü İçecekler (Yüksek Alkollü)

 • 1.2.3. Distile Alkollü İçeceklerin Kontrolü

 • 1.2.4. Alkollü İçeceklerle İlgili Bazı Kavramlar

 • 2. ALKOLSÜZ İÇECEKLER

 • 2.1. Gazlı Alkolsüz İçecekler

 • 2.1.1. Gazlı İçecek Üretimi

 • 2.1.2. Gazlı İçeceklerin Özellikleri

 • 2.1.3. Gazlı İçeceklerin Kontrolü

 • 2.2. Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler

 • 2.2.1. Meyve Sularının Beslenme Açısından Önemi

 • 2.2.2. Meyve Suyu ve Benzer Ürünlerin Üretilmesi

 • 2.2.3. Meyve Pürelerinin İşlenmesi

 • 2.2.4. Meyve Suları ve Benzer Ürünlerin Özellikleri

 • 2.2.5. Meyve Suyu ve Benzeri Ürünlerin Kontrolü

 • 3. ÇAY KAHVE VE KAKAO

 • 3.1. Çay

 • 3.1.1. Çayın Beslenme Açısından Önemi

 • 3.1.2. Çay Çeşitleri

 • 3.1.3. Çay Kontrolü

 • 3.2. Kahve

 • 3.2.1. Kahve Çeşitleri

 • 3.2.2. Kahvenin Özellikleri

 • 3.2.3. Kahvenin İşlenmesi

 • 3.2.4. Kahve Kontrolü

 • 3.3. Kakao

 • 3.3.1. Kakaonun Özellikleri ve Kontrolü

Meşrubat Üretiminde Kullanılacak Suyun Hazırlanması ve Özellikleri

Meşrubat üretiminde su birçok aşamada kullanılmaktadır. Bunlar;

● İşlenecek ürünün sisteme taşınması

● İşlenecek ürünün yıkanması

● Ürünü işleyen makinelerin ve malzemelerin temizliği

● İşleme sırasında son ürün için su ilavesi

● Atık suların tekrardan işlenip fabrikaya kazandırılması

Suyun içeriğine dışardan katılan meşrubatlar; kola, gazoz, meyveli gazozlar, meyveli ve meyve aromalı içecekler, toz içecekler, postmix (Yerinde tüketim kanalında kullanılan karbondioksit, su ve ürün konsantresinin bir sistem içinde karıştırılmasıyla oluşan hazır içecek) ve sporcu içeceğidir. Bu meşrubatlara katılacak suyun özelliklerinin farklı olduğu gibi ortak olan özellikleri de vardır. Öncelikle bu meşrubatlarda kullanılan su içilebilir nitelikte olmalıdır. İçecek hazırlamada Kullanılan kullanım suyu içeceğin bileşimine girdiğine ve insan tarafından tüketimi söz konusu olduğundan dolayı içme suyu niteliğinde olmak zorundadır. Ancak bu nitelikte değilse suyun bazı işlemlerle hazırlanması ve bu niteliğe uygun hale getirilmesi gerekir.