Gliseritlerde Polimorfizm

  • Gıda Kimyasıwww.foodelphi.com

    Gliseritler

    Gliseritler Gliserol Gliserit Temel Yapısı Yağ Asitleri Monogliserit Formation of Monoglyceride Digliserit Trigliserit Triglycerides Trigliseritlerden di- ve monogliseritlerin oluşumu Gliseritlerin isimlendirilmesi Karışık…

Başa dön tuşu