GIDALARDA BOZULMA TİPLERİ

  • Gıda Kimyasıwww.foodelphi.com

    Gıdalarda Bozulma Tipleri ve Nedenleri

    GIDALARDA BOZULMA TİPLERİ VE NEDENLERİ Bozulma nedir?  Gıdanın bozulması metabolik bir süreç olup duyusal özelliklerde meydana gelen değişiklikler nedeniyle…

  • Gıda Teknolojisiwww.foodelphi.com

    Gıdalarda Bozulma

    GIDA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ GIDALARDA BOZULMA Tüm gıdalar depolama süreci içerisinde çeşitli düzeylerde bozulmalara uğrarlar GIDALARDA BOZULMA TİPLERİ 1.Mikrobiyolojik olmayan bozulmalar…

Başa dön tuşu