Etiket Arşivleri: GIDA KİMYASI-II

Monosakkaritler ( Doç. Dr. Neriman BAĞDATLIOĞLU )

GIDA KİMYASI-II
Monosakkaritler
Doç. Dr.
Neriman BAĞDATLIOĞLU
MONOSAKKARİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
İndirgen Grupların Reaksiyonları
Karbonil-amin reaksiyonları
Enzimatik Olmayan Esmerleşme Reaksiyonları
Şekerler Üzerine Alkalilerin Etkisi
Şekerler Üzerine Asitlerin Etkisi
Monosakkaritlerin Oksidasyon Reaksiyonları
FEHLİNG DENEMESİ
TOLLENS DENEMESİ
Monosakkaritlerin İndirgenme Reaksiyonları
Karamelizasyon
Önemli Bazı Monosakkaritler
Pentozlar
L-Arabinoz
D-Riboz
Hegsozlar
D-Glukoz (üzüm şekeri)
D-Galaktoz
D-Mannoz
D-Fruktoz(meyve şekeri)
L-Sorboz
Monosakkaritlerin Türevleri
Dallanmış zincirli şekerler
Amino şekerler
Şeker Alkolleri
D-Sorbitol
Mannitol
Dulsitol
Ksilitol(Pentitol)
Glikozitler

Kaynak: http://www2.bayar.edu.tr/muhendislik/gida/docs/databank/monosakkaritler.pdf

Oligo ve Polisakkaritler ( Doç. Dr. Neriman BAĞDATLIOĞLU )

GIDA KİMYASI-II
Oligo ve Polisakkaritler
Doç. Dr. Neriman BAĞDATLIOĞLU
OLİGOSAKKARİTLER
Disakkaritler
İndirgen olmayan disakkaritler
İndirgen disakkaritler
Sakkaroz
Laktoz
Maltoz
Trehaloz
Sellobiyoz
Gentiobiyoz
Melibiyoz
Trisakkaritler
Rafinoz
Melezitoz
Gentianoz
Diğer oligosakkaritler
Kristalizasyon
Süt tozundaki laktoz kristalleri
a-Homoglikanlar
Nişasta
Amiloz
Amilopektin
Pirinç nişastası granülleri
Nişastanın enzimatik hidrolizi
İnsan pankreatik amilazı
Dekstrinler
Siklodekstrinler
Nişastanın Modifikasyonu
Asitle inceltilmiş (ince kaynayan) nişastalar
Çarpraz bağlı nişastalar
Okside nişastalar
Prejelatinize nişastalar
Mısır şurupları
Yüksek fruktoz içeren mısır şurubu (HFCS)
Glikojen
Selüloz
İnülin
Heteroglikanlar
Hemiselülozlar ve pentozanlar
Pektinler (Pektik Maddeler)
Gamlar (Zamklar)
Arap zamkı
Guar zamkı
Agar
Algin(Aljin)
Alginik asit
Karragenan(Carrageenan)
Modifiye selüloz
…..

Kaynak