Etiket Arşivleri: Gıda güvenliği yönetim sistemi

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi El Kitabı

1. Kapsam , Atıf Yapılan Standart

2. Terimler ve Tarifler

3. Organizasyon Şeması

4. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

4.1. Genel Şartlar

4.2. Dokümantasyon Şartları

5. Yönetimin Sorumluluğu

5.1. Yönetimin Taahhüdü

5.2. Gıda Güvenliği Politikası

5.3. Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Planlanması

5.4. Sorumluluk ve Yetki

5.5. Gıda Güvenliği Ekip Lideri

5.6. İletişim

5.7. Acil Durumlara Hazırlık ve Karşılık Verme

5.8. Yönetimin Gözden Geçirmesi

6. Kaynak Yönetimi

6.1. Kaynakların Sağlanması

6.2. İnsan Kaynakları

6.3. Altyapı

6.4. Çalışma Ortamı

7. Güvenli Ürün Planlama ve Gerçekleştirme

7.1. Genel

7.2. Ön Gereksinim Programları

7.3. Tehlike Analizlerini Gerçekleştirmenin Birincil Aşamaları

7.4. Tehlike Analizi

7.5. Operasyonel Ön Gereksinim Programlarının Oluşturulması

7.6. HACCP Planının Oluşturulması

7.7. OGP ve HACCP Planlarında Belirtilen Başlangıç Bilgi ve Dok. Güncelleştirilmesi

7.8. Doğrulama Planlaması

7.9. İzlenebilirlik Sistemi

7.10. Uygunsuzluk Kontrolü

8. Gıda Güvenliği Yön. Sisteminin Geçerli Kılınması, Doğrulanması ve İyileştirilmesi

8.1. Genel

8.2. Kontrol Önlem Kombinasyonlarının Geçerli Kılınması

8.3. İzleme ve Ölçmenin Kontrolü

8.4. Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Doğrulanması

8.5. İyileştirme

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ( Cenk ÖZYILMAZ )

TARİHÇE
GIDA GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ YÖNETİM SİSTEMLERİ:
ISO 22000 STANDARDI VE HACCP
ÖZETLE ISO 22000
Terimler ve tarifler
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME YAKLAŞIMI
ISO 22000 STANDART MADDELERİ
ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDART MADDELERİ
Gıda güvenliği yönetim sistemi
Gıda Zincirinde İletişim (İnteraktif İletişim)
DIŞ İLETİŞİM
İÇ İLETİŞİM
İNSAN KAYNAKLARI
Gıda üretim yerinin fiziksel durumu
Binalar, yapı ve yerleşim
Gıda işyerinde kullanılan alet ve ekipmanlar
Gıda işyerindeki üretim koşulları
Personel hijyeni, eğitimi ve sağlığı
Haşere Kontrol
Taşıma, depolama, dağıtım, ve servis
Cam, odun, metal, vb yabancı maddenin gıdaya karışmasının önlenmesi
Hammaddeler, İngradiyentler ve Ürünle temasta Bulunan Malzemeler
Proses basamaklarının ve kontrol önlemlerinin tanımlanması
Tehlike değerlendirmesi
DÜZELTME ve DÜZELTİCİ FAALİYETLER