Etiket Arşivleri: GENEL KİMYA LABORATUVAR FÖYÜ

Genel Kimya Laboratuvar Föyü ( Bursa Teknik Üniversitesi )

GENEL KİMYA LABORATUVAR FÖYÜ

LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

KİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN TEMEL MALZEMELER

LABORATUVAR MALZEMELERİNİN KULLANIM AMAÇLARI

DENEY 1: AYIRMA YÖNTEMLERİ

DENEY 1.1: KUM VE TUZ KARIŞIMINI AYIRMA

DENEY 1.2: KATI-KATI KARIŞIMLARININ YOĞUNLUK FARKINDAN YARARLANILARAK AYRILMASI

DENEY 1.3: ÇÖZÜNÜRLÜK FARKINDAN YARARLANARAK AYIRMA

DENEY 1.4: SIVI-SIVI KARIŞIMLARININ YOĞUNLUK FARKINDAN YARARLANILARAK AYRILMASI

DENEY 2: KÜTLENİN KORUNUMU KANUNU

DENEY 3: KURŞUN KROMAT (STOKİYOMETRİ)

DENEY 4: ÇÖZELTİ HAZIRLAMA

DENEY 5A: ANYONLARIN TANINMA REAKSİYONLARI

DENEY 5B: KATYONLARIN TANINMA REAKSİYONLARI

DENEY 6A: İDEAL GAZ YASASI İLE MOLAR KÜTLENİN HESAPLANMASI

DENEY 7: HİDRATLARIN ANALİZİ

DENEY 8: BİR SIVININ KAYNAMA NOKTASININ TAYİNİ

DENEY 9A: DONMA NOKTASI DÜŞMESİ İLE MOLEKÜL AĞIRLIĞI TAYİNİ

DENEY 9B: KAYNAMA NOKTASI YÜKSELMESİ İLE MOL KÜTLESİNİN BELİRLENMESİ

DENEY 10: İNDİRGENME YÜKSELTGENME REAKSİYONLARI

DENEY 11: pH ÖLÇÜMÜ VE İNDİKATÖRLER

DENEY 12: TAMPON ÇÖZELTİLER

DENEY 13: KAYNAMA NOKTASI YÜKSELMESİ (Deney Seti)

DENEY 14A: TEPKİME HIZI ÜZERİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ

DENEY 14B: TEPKİME HIZI ÜZERİNE DERİŞİMİNİN ETKİSİ

DENEY 14C: TEPKİME HIZINA KATALİZÖRÜN ETKİSİ

DENEY 14D: TEPKİME HIZINA TEMAS YÜZEYİNİN ETKİSİ

DENEY 15: KİMYASAL DENGE VE LE CHATELIER PRENSİBİ

DENEY 16: ZAYIF ELEKTROLİKTLERİN İYONİZASYON SABİTLERİNİN BULUNMASI

DENEY 17: BİR MADDENİN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN BELİRLENMESİ VE SICAKLIĞIN ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİSİ

DENEY 18: REAKSİYON ISILARININ TOPLANABİLİRLİĞİ KANUNU VE REAKSİYON ISISI
TAYİNİ (HESS YASASI)

DENEY 19: PERMANGANAT METODU İLE SULARDA TOPLAM ORGANİK MADDE TAYİNİ

DENEY 20: SABUN ELDESİ

DENEY 21: VİSKOZİTE, SÜBLİMLEŞME, DİFÜZYON VE YÜZEY GERİLİMİ OLAYLARININ İNCELENMESİ

DENEY 22: SU İÇİN KİMYASAL TESTLER

DENEY 23: ETANOİK ASİTİN (ASETİK ASİT) VE ALKOLLERİN ÖZELLİKLERİ

DENEY 24: KÖPÜK ÜRETİMİ VE POLİMERLER

EK 1: KİMYASAL MADDE ŞİŞELERİNİN TANITIM ETİKETLERİ VE ÖZELLİKLERİ

EK 2: LABORATUVAR GÜVENLİK SEMBOLLERİ

EK 3: TEHLİKELİ MADDELERİN SEMBOL VE TANIMLANMASI

EK 4: LABORATUVARDA MEYDANA GELEBİLECEK KAZALAR VE İLKYARDIM

EK 5: LABORATUVAR DERSLERİ RAPOR YAZIM KURALLARI VE NOT SİSTEMİ

EK 6: PERİYODİK TABLO

EK 7: ÇÖZÜCÜLERİN ÇÖZÜNÜRLÜK VE BİLGİ TABLOSU

KAYNAKLAR

Kaynak: http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/gida/Dosyalar/Genel%20Kimya%20Lab%20F%C3%B6yleri-updated.pdf