Etiket Arşivleri: ev yoğurdunun faydaları nedir

Yoğurt ve Yoğurdun İnsan Sağlığı Açısından Yararları ( Dr. Ufuk Tansel ŞİRELİ )

Yoğurt  kesin  olarak  tarihi  bilinmemekle  beraber,  ilk  kez  göçebe  Türk  kavimleri   tarafından eski çağda  tüketildiği  bildirilmektedir. Yoğurdun başlangıçta göçebe Türk   kabileler  tarafından,  hayvan  derilerinde  saklanan  sütün  doğal  olarak  ekşimesi  ve   pıhtılaşması  sonucu  oluşan  pıhtıdan  zamanla  geliştirildiği  sanılmaktadır.  Yoğurt   Türkler  tarafından  önce  Orta  Doğu  ve  Anadolu’ya  daha  sonra  da,  16.  yy.’da   Avrupa’ya tanıtılmıştır.