Etiket Arşivleri: Elektrokimyasal hücreler

Potansiyometri

POTANSİYOMETRİ

Elektrokimyasal hücreler; redoks reaksiyonlarının oluştuğu hücrelerdir. Bu hücrelerde potansiyel oluşması için redoks reaksiyonlarına yani elektron aktarımına gereksinim vardır. Potansiyel ölçümlerinin temel alındığı bir yöntemdir. Bir karşılaştırma(referans) elektrodu ve uygun bir çalışma(indikatör) elektrodu ile oluşturulan elektrokimyasal hücrede ölçülen potansiyel değerleri kullanılarak hücrenin çözeltisindeki iyonların nicel analizine potansiyometri denir. Potansiyometri, uygun bir renkli indikatörün mümkün olmadığı hallerde(Örneğin, koyu renkli veya çok seyreltik çözeltilere) de uygulanabilen elektrokimyasal bir analiz yöntemidir. Bu yöntem aynı zamanda iki veya daha farklı bileşenlerin analizinde de kullanılabilir.

Elektrot potansiyelleri mutlak olarak ölçülemez ancak referans elektrodun potansiyeli ile karşılaştırılarak bulunabilir. Potansiyometrik ölçümlerde mutlaka bir referans ve bir indikatör elektrot bir araya getirilerek bir hücre oluşturulur ve aradaki potansiyel fark ölçülür.

Elektrokimyasal Hücreler;

1. Galvanik Hücreler: İçerisinde kimyasal reaksiyonlar sonucunda elektrik akımı meydana gelen hücreler

2. Elektrolitik Hücreler (Elektroliz Hücreleri): Dışarıdan elektrik akımı uygulanması sonucunda içerisinde kimyasal reaksiyonların meydana geldiği hücrelerdir.

Her hücre, indirgenmenin ve yükseltgenmenin olduğu iki yarı hücreden meydana gelir. Yarı hücrelerin her birine elektrot adı verilir. İndirgenmenin olduğu elektrot katot, yükseltgenmenin olduğu elektrot ise anot olarak adlandırılır. Bir anot ve bir katot reaksiyonu hiçbir zaman tek başına yürümez; bir indirgenme varsa karşılığında bir yükseltgenme veya bir yükseltgenme varsa karşılığında bir indirgenme vardır. Ancak bu şekilde bir elektron akımı doğabilir. Bir hücreden akım geçebilmesi için elektrotların dışarıdan bir metalik iletken ile birbirine bağlanmaları ve iki hücrenin içerisindeki çözeltilerin de temasta olmaları gerekir ki bunu tuz köprüsü ile sağlanır.


Kaynak: http://akimya.pharmacy.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/43/2016/10/potansiyometri.pdf